TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Minden a felemelkedésről és az eseményről


Az alábbi összefoglalót Szelei Magdolna küldte, szeretettel adom tovább:


        Érdekes és érdemes ezeket az írásokat időrendi sorrendben az év elejétől a tegnapi napig végigolvasnunk. Ad egy fajta átnézeti képet számunkra az eseményekről, a történésekről.
       ( Lásd: legalul /GÖRGESS! / a  2014. január 2.-ai cikket és folyamatosan haladjunk előre - és felfelé - az időben máig, azaz tegnapig. )

A felemelkedés elkezdődött

Tartsd meg és növeld a lelked fényét!

Forrás: http://felemelkedes.blogspot.hu/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=11

 

2014. április 16., szerda

Cobra interjú részletek (2014.04.09)

           Ismét fordítottam Cobrától néhány információt, melyek egy interjú keretében hangzottak el. Nem szó szerint mindenhol és csak részletek kerültek fordításra. Nem tartalmaz új információkat nagyon, de azért érdemes átolvasni az egészet.

         Ez a jelenlegi lehetőségablak, amiben vagyunk (a tavaszi napéjegyenlőség óta egészen május 17-ig) hatalmas lehetőségek tárháza. Sok minden történhet ez idő alatt. Nehéz meghatározni az áttörés pillanatát, mert sok tényezője van. Nagyon közel vagyunk, de ne feledjük, hogy a szabad akarat univerzumában élünk. Nagyon is lehetséges, hogy ebben a lehetőségablakban meg fog történni az Esemény, de nem lehet biztosra mondani.
            Az elmúlt két évtized legfeszültebb, legérzékenyebb pillanata, időszaka előtt állunk, amikor is nagyszerű lehetőségek adódhatnak és megváltozhat az egész társadalom pozitív irányba. Május 17-ig sok minden megtörténhet. Itt az idő, hogy megváltoztassuk a sorsunkat. Erős változások hatnak a testünkre és elménkre mostanában, a felemelkedés mellékhatásaként.
             A Forrás nem hozta létre a sötétséget. Nem értelmes része a fejlődésnek. A sötétség nem szükséges ahhoz, hogy tudjuk mi a fény. A szabad akarat útján alakult ki a sötétség. Nincs köze a Forráshoz. Itt talán most páran nem értenek egyet ezzel, köztük talán én sem részben.
            Az Ukrajna és a Krím-félsziget felett megjelenő hajó földönkívüli hajó volt valóban. Az összeesküvésnek nincs többé fejlett UFO technológiája. Az összeesküvésre az első nyomás az ingyen energia közzététele, a második az UFO hírek leleplezése. Sokkal izgalmasabb lesz amikor látjuk, hogy a dolgok már ténylegesen történnek a világban. Ezek lesznek a bejelentések. Ez már valójában történik. Látod, hogy megy az előrelépés, de még nem vagyunk ott. A vegyi permetezés ingatag, csak az Esemény után lesz drasztikus a változás. A Blue Beam projekt nincs többé, mert törölve lett a bolygó felszínéről.

Hamarosan jön az új Cobra portál aktiválás frissítés is magyarul! 

2014. március 31., hétfő

Az áttörés küszöbén

            Egyre közelebb vagyunk az áttörés pillanatához. Legyen szó égi jelenségek megfigyeléséről hazánkban és a világban vagy egyéb hírekről, minden erre utal, minden témában. A rendszer éppen omlik, de a legtöbben csak a teljes leomlás után fognak erre rájönni. A felsorolásukba nem is kezdenék, mert egy jó ideje már növekvő tendenciát mutat az egész, annak ellenére, hogy nagyjából el sem tudjuk képzelni még mennyi van visszatartva így is a megmaradt harmat gyenge háttérhatalom által. És nem utolsó sorban érezzük ezt az egészet, mely egyre jobban felszínre tör bennünk is. És ez a fontos, hiszen már itt van ami kell a kezünkben csak használni kell tudni.

             Segítőink már itt vannak nagy számban a Föld körül, ami annyit jelent az idő nagyon is itt van. Az áprilisi hónap az eddigi legjelentősebb hónap lesz. Potenciálisan kitudjuk, kitudják váltani a drasztikus változásokat a bolygó felszínén és azon túl. A legösszetettebb időszak lesz az emberiség történelmében. Több, mint valószínű, hogy a Galaktikus Központi Nap aktiválása eléri a bolygónkat.

             A sötétség őrült valósága hamarosan összeomlik a Fénytől, és akkor csak a Fény fog maradni, és minden szenvedés eltűnik örökre. A fizikai síkon, minden készen áll az Eseményre. Kell ezeknél több jó hír, hogy mi előtt állunk? Már csak megélni kell és segíteni a folyamaton, mint egyénileg, mint kollektív.
         Még számunkra is meglepetés lesz a pillanat, melyet sóvárogva várunk, ki tudatosan, ki tudatlanul. Ideje, hogy üdvözöljük majd tegyünk az új korszakért és ne csak beszéljünk róla. Az érzések egyre konkrétabbak mindenkiben, hogy mi a valóság. Ha más nem azt tudjuk, hogy mi nem az. A Fény teljes győzelmének napjaiban vagyunk és már nem kell több hónap várakozás sem, azon már túl vagyunk és elértünk a most pillanatához.
             Jelenleg abban az időszakban vagyunk, amikor már átfordul(t) minden a Fény oldalára és megállíthatatlanul egyre valószínűbb és biztosabb mindenki számára ennek ténye. A csúcs lesz az áttörés.
2014. március 12., szerda

A földi karantén végjátéka

               Most már biztonságban kiadhatók bizonyos információk, melyek kapcsán sokkal egyértelműbb az egész helyzet az Eseménnyel kapcsolatban és a dinamikus feszültség a Fény és sötét erők között. Bár ezek az információk lehet, hogy sokkoló lesz néhány ember számára, de elérkezett az idő, hogy az emberek megtudják az igazságot, mert csak ha tudják az igazságot, akkor lehet ilyen helyzeteket megoldani. Ahhoz, hogy teljesen megértsük a helyzetet, ezen a bolygón, vissza kell menni egy adott időszakhoz a galaktikus történelemben, amikor a sötét erőket létre hozták. Ők a Rigel csillagrendszert választották az Orion csillagképben, amely a fő központjuk lett, ahonnan irányíthatják az ő galaktikus birodalmukat.

               Hamar rájöttek, hogy tarthatnak túszokat és hogy tudnak a leghatékonyabban befolyást gyakorolni a Fény erői ellen, mert a Fény erők törődnek az embereikkel, és akadályozták tevékenységeiket, sokszor úgy, hogy a Fény lényeket a sötét erők túszul ejtettek, de nem esik bajuk. A sötét erők kialakították a túsz kiegyenlítő mechanizmust és ezzel egy időben fejlesztettek egzotikus fegyverekkel technológiákat, amik pusztítást végezzenek a galaxisban, és elpusztítsanak egész bolygókat, eltöröljenek egész civilizációkat.

         Egy bizonyos ponton a leghatékonyabb fejlesztésük a túsz kiegyenlítő mechanizmus. Azt követelték, hogy a Forrás (Teremtő) ne adjon át információkat a Felemelkedett Mestereknek és a Galaktikus Föderációnak az sötét erők illegális tevékenységekről. Azzal fenyegetőztek, hogy különben elpusztítják a legnagyobb szektorait a galaxisnak. Azóta a Fény erők csak a sötét erők bizonyos tevékenységéről kaptak információt. Ez létrehozott egy kozmikus energia hasadást a Fény és Sötétség között az össze dimenzióban, ez volt a dualitás kezdete (A dualitás eredeti kezdetéről és keletkezéséről majd egy későbbi cikkben tájékozódhattok. -szerk.Sandal). Az 5.dimenzió felett a Sötétség már nincs jelen. Ettől kezdve bizonyos fajok kezdték azt hinni, hogy a sötétség és a szenvedés egy szükséges eleme az élettapasztalatnak, ahogy az éjszakát követi a nappal, és a nappalt az éjszaka.

             Ez tette lehetővé a sötét erőknek,hogy a Rigel legyen az első igazi karantén alatt levő erőd, ahova a Fény nem léphetett be, mivel a Felemelkedett Mesterek információk hiányában nem voltak tájékoztatva a Rigelről, ezért nem küldtek Fényt és Szeretetet, gyógyítani a helyzetet. Titokban a sötét erők kifejlesztették a leghalálosabb fegyverüket, a stangelet bombát  (Ezek a bombák jóval az atomi szint alatti kvarkok energiáját (anyagsűrűsödés fajta) erősítik fel, és így jóval nagyobb atomi energiát képesek felszabadítani, mint az eddig ismert termonukleáris/atom, hidrogén és neutronbombák. A strangelet egy feltételezett részecske, amit már kapcsolatba hoztak a sötét anyaggal is. Erről a részecskéről a CERN-el kapcsolatba lehet olvasni. "Feltételezések szerint létezhet olyan kvarkanyag, amely egyenlő mennyiségben tartalmaz up, down és strange kvarkokat. Az ilyen kvarkanyag kis darabkái a strangelet nevet kapták. Az elméleti számítások többsége szerint a strangeletek gyorsan elbomlanak, ha egyáltalán léteznek. Maximum nanoszekundumos élettartamúak. Más számítások szerint a strangelet bizonyos körülmények között stabil lehet. További merész feltételezések szerint a strangelet-anyag összeolvad a normál anyaggal, és átalakítja azt: a normál anyagból is strangelet lesz, így a strangelet addig nő, míg mindent átalakít." -szerk.Sandal)

             A Strangelet bomba egy konglomerátum nehéz kvark, az úgynevezett furcsa kvarkok. Amikor ez a konglomerátum (Részek keveréke; eredetileg össze nem tartozó elemek, részek laza halmaza, egyvelege. -szerk.Sandal) kerül extrém nyomás és hőmérséklet alá, elkezdődik egy láncreakció a közönséges anyag változásában és a furcsa dolgok. Ha egy ilyen láncreakciót nem lehet megállítani, csak egy stangelet bomba képes lenne megsemmisíteni az egész ismert univerzumot. Szerencsére a Fény erőknek mindig volt egy technológiájuk, amivel drasztikusan korlátozhatják a strangelet bomba sugarát. Még mindig sokkal halálosabb fegyver egy strangelet bomba, mint a termonukleáris bomba. Több millió éve a sötét erők létrehoztak néhány fizikai és elég sok más éteri strangelet bombát és a Rigel-en tárolták őket.

          25000 évvel ezelőtt hozták létre a második karantén erődöt a Földön és a strangelet bombák egy részét ide szállították és egyéb egzotikus fegyvereket is. Ez a fegyverzet volt az igazi oka annak, hogy a Galaktikus Föderáció nem avatkozott be a náci holokausztba, a Hirosima és Nagaszaki nukleáris robbantásokba, a sztálini tisztogatásokba vagy a ruandai népirtásba. Abban az időben a Galaktikus Föderáció nem tudta pontosan, milyen fegyverek állnak a sötétség rendelkezésére, csak annyit tudtak, hogy ha közbe avatkoznak, akkor annak katasztrofális következményei lehetnek. A 20. században a Föderáció már elhárította az akadályokat az Első Kapcsolatfelvételnél, amíg 1995-re készen álltak,hogy lépéseket tegyenek. Ez váltotta ki a piros riasztást az első arkhónok közül a Földön, abban az időben, és úgy döntöttek, hogy idehívják az összes többi sötét erőt a galaxisból megvédeni a földi karantént. Ennek következménye lett az úgynevezett Kongói Archón invázió 1996-ban. Volt egy rövid időszak néhány évig, amikor a sötét erőknek sikerült irányítani a legtöbb csillagrendszert 1000 fényévig a Föld körül, kivéve a Szíriusz csillagrendszert. Viszont sikerült megszállniuk a Plejádi csillaghalmazt 1996-ban. Ez egy nagy sokk volt a Plejádi fajnak, mivel több százezer évet töltöttek békében az invázió előtt. A Rigeliak egy jó pár plejádit is túszul ejtettek, és a Földre szállították őket, a mély katonai földalatti bázisokra a Southwest alá és mikrocsippeltették őket.

             A Galaktikus Föderáció felszabadította a Plejádokat 1999-ben, és az Ellenállás is felszabadította a plejádi foglyokat Dulce-ból és egyéb bázisokról 2001-ben, de a Plejádi fajnak csaknem egy évtized volt szükséges, hogy helyreálljon teljesen, és hogy képes legyen teljes mértékben részt venni a Galaktikus Föderáció műveleteiben,hogy a Föld bolygó felszabaduljon. 1996 és 1999 közötti időszakban, minden Rigeli strangelet bombát és egyéb egzotikus fegyvereket áthoztak a Földre. A legtöbb fizikai egzotikus fegyvert eltávolította az Ellenállás 2004-ig, de a nagy része az éteri egzotikus fegyverekkel maradt egészen a közelmúltig. Többek között megemlíteném a fizikai antigravitációs skalár fegyvereket. Mindegyiket eltávolították 2004-ben és az Ellenállás soha több nem teszi lehetővé, hogy ilyen fegyvereket kilehessen fejleszteni a hadiipariban. Az Ellenállás ennek ellenére támogatja az antigravitációs technológia fejlesztését békés célokra.

        1999 óta a Felemelkedett Mesterek, a Galaktikus Föderáció és az Ellenállási Mozgalom aktívan eltávolítja az egzotikus technológiákat a földi karanténból rétegről rétegre. Minden alkalommal, egy réteg eltávolítása után a Forrástól egy Felemelkedett mester információt kap a következő rétegről. Ezután a Föderáció és az Ellenállás személyzete eltávolítja, hogy a következő éteri rétegre tudjon jutni. Ez a folyamatos volt eddig, amíg néhány héttel ezelőtt egy drasztikus áttörés nem történt.

        A Felemelkedett Mesterek már információkat kapnak a Forrástól az összes többi éteri sötét erőkről és technológiáról. Hamarosan eltávolításra kerülnek a legfelsőbb hatalmon levő archónok is a bolygón. A sötétség őrült valósága hamarosan összeomlik a Fénytől, és akkor csak a Fény fog maradni, és minden szenvedés eltűnik örökre. 2014.március 8.-án, egy utolsó réteg éteri arkhón és egzotikus éteri fegyverek maradtak. A legtöbb éteri hüllő és technológia eltávolításra került, már csak egy kis csoport őrült arkhón maradt éteri fegyverekkel. Függetlenül attól, hogy van-e strangelet bombájuk vagy valami más, nem világos, hogy az információkat még mindig visszatartják biztonsági okokból. Ez az egyetlen tényező maradt, amely megakadályozza, hogy az Esemény megtörténhessen. Hogy meddig marad meg ez az utolsó réteg az sem világos, ugyanezen okokból. 

       A fizikai síkon, minden készen áll az Eseményre. A Föderáció hatalmas flottája van a Föld körül. Jelenleg mintegy 5 milliárd álcázott fizikai hajó állomásozik az Oroszlán régióban (csillagképben). Ezen felül mintegy 120 millió álcázott fizikai Föderációs hajó a térségben a Kármán vonal és az Armstrong határ között. A Föderációs hajók száma és stratégiája a troposzférában és a bolygó felszínén egyelőre szigorúan titkos. Amikor az első repedések megjelennek az archónok utolsó éterikus védelmen, majd gyorsan követik az események egymást. A fejlemények felbukkanása, nem feltétlenül ugyanabban a sorrendben:

         - Rendkívül fejlett és hatékony gyógyszer technológiák bemutatása a főáramú médiában

         - Vitathatatlan igazolás Atlantisz létezéséről a főáramú médiában

         - Vitathatatlan igazolás földönkívüli civilizációk létezéséről a médiában, valószínűleg titkos NSA (nemzetbiztonsági) fájlok, vagy Snowden vagy bármely más bejelentés

          - Teljesen működőképes ingyen (szabad) energia otthoni eladásra egy nyilvános weboldalon

          - Letartóztatások vagy a Cabal felső tagjainak fizikai eltávolítása ami megjelenik a főáramú médiában

          - Világszintű pénzügyi visszaállítás

          - Az Esemény

         A folyamatok felgyorsításának érdekében a Fény erők megkért, hogy nyomjak meg egy közzétételi akupunktúrás pontot. Én először megnyomok kettőt. Először is én vagyok kapcsolatba vagyok egy nagyon erős pozitív csoporttal jelentős pénzügyi képességgel, termelési infrastruktúrával és stratégiai tervet kell kezdeni a tömegtermelésre, és hogy megfizethetőek legyenek a szabad energia eszközök az emberiség számára. Ők felkeresik a feltalálókat munkával kapcsolatban, a többletenergia eszközökért és gyors tömegtermelésért. Ha vannak feltalálók a személyes integritásaitokban, a bolygó felszabadulása előtt, profi, aki nem fél a Cabaltól, és többletenergia prototípusokkal dolgozik, amelyek skálázhatóak és könnyen lehet többszörözni, akkor lépjen kapcsolatba velem.

         Másodszor, van egy bizonyos projekt, amely magában foglalja az Ellenállás és a felszíni populációt. Ha vannak olyan emberek, akik fizikai kapcsolatba vannak az Ellenállással, illetve a Agartha hálózattal 1996 óta, akkor a kapcsolatot velem. A fizikai síkon, a bolygó felszínén a helyzet lassan eléri a csúcspontját. A Cabal túl messzire ment, és ultimátumot adtak ki a Fény erők. A Cabalnak muszáj volt demonstrálnunk egy enyhe változatát a Stardust (Csillagpor) technológiának.

        Itt kell hozzátenni, hogy Stardust (Csillagpor) nem csak, hogy blokkolja és lebénítja a Cabal tagjait, akkor is lehet használni, hogyha embereket kell gyógyítani. Stardust (Csillagpor) meg tudja gyógyítani a legtöbb krónikus fájdalmat 15 perc alatt. Itt az idő, hogy az emberek hozzájussanak ehhez a technológiához, fel kell szabadítani, hogy hozzá segítse a gyógyuláshoz az emberiséget. Lesz sok más fejlett gyógyító technológia is, ami hamarosan megjelenik, és a Pozitív Katonaság Egyiptomban megtette az első lépést ebbe az irányba, annak ellenére, hogy megpróbálják lejáratni őket. Ezeknek az eszközöknek a létezését megerősítették nekem közvetlenül Sárkány források és a Fehér Nemesség forrásai Egyiptomban. Az emberek végre tudomást szereztek a jezsuiták által támogatott intézkedésekről a Blackwater / Academi zsoldosokról Ukrajnában, hogy trükkel szeretnének katonai konfliktust Ukrajnában és Oroszországban.

          Ennek egyik oka az, hogy a jezsuiták el akarják törölni az orosz ortodox egyházat Ukrajnában és ki akarják cserélni egy jezsuita-barát ukrán görög katolikus egyházra. A másik ok az, hogy a jezsuiták oda szeretnék adni Ukrajnát az Európai Uniónak, ami egy jezsuita alkotás. Sok csoport van erős katonai képességekkel, ezért a Cabal egyre dühösebb, a Fény erők pedig nem tudnak és fogják vissza többé őket, így ezek a csoportok valószínűleg elkezdik eltávolítani a Cabal tagjait a bolygóról. Ha nem állnak készen, és nem várnak a tömeges letartóztatás forgatókönyvére és az Eseményre. Itt hozzá kell tennem, hogy csak mintegy 10%-a tartozik a sötét erőkhöz a jezsuitáknak és sok tagja a Cabalnak az Illuminátus hálózaton belül van akaratuk ellenére, így szeretném megkérni a fent említett csoportokat, hogy használjanak megkülönböztetést a Cabal eltávolítási műveleteikben.

         Az egyik ilyen csoport közölte, hogy ha csak egy ember meghal a Blackwater / Academi zsoldos tevékenységek eredményeként Ukrajnában, akkor megkezdik a zsoldosok eltávolítását, és ha ez nem elég, akkor eltávolítják a Cabal tetején lévő tagokat egyenként. Egy másik csoport azt javasolta, Putyin ahelyett, hogy ukrán konfliktust katonailag oldaná meg, küldjön Spetsnaz ügynököket és kezdjék meg eltávolítani a Cabal tagjait. Egy rejtélyes "ismeretlen jótevő" megközelített bizonyos maffia csoportokat és azok megesküdtek neki, és hátat fordítottak a korábbi támogatóiknak, a Illumináciknak és a jezsuitáknak. Legalább két csoport készen áll a cselekvésre, de nem fogom meg nevezni őket külön. Mint ahogy Fulford mondta a múlt héten: " Időközben nézzük,ahogy a cabalista vezetők eltűnnek egytől egyig."

 

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/  
Fordította: SandalPhon
2014. február 28., péntek

Az erőnk hatalma

        A látszat ellenére nálunk van a hatalom. A szabad akarat a végső törvény ebben az univerzumban, és amikor az emberek kritikus tömege dönt a planetáris felszabadulás mellett, és elég hosszú ideig ragaszkodik hozzá, a felszabadulás elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez a legmagasabb természeti törvény, és az összeesküvésnek akarva-akaratlanul engedelmeskednie kell, és fel kell szabadítania a bolygó felszínét az emberiség számára.
          Amikor az emberek kritikus tömege összejön egy fókuszált szándékkal, drasztikus hatással lehet a planetáris helyzetre. Az emberiség kritikus tömege valahol 100-150 ezer ember között ingadozik. Sikerült összehoznunk mintegy negyedmillió résztvevőt a béke portál Aaktiváláshoz 2013 augusztus 25-én, és sikerült elkerülni az esetleges katonai inváziót Szíriában. A globális tudatosság projekt, melyet Roger Nelson rendezett a Princeton egyetemről, tanulmányozza az emberi tudat szinkronizált hatását a planetáris jelentőségű eseményeken, véletlenszám-generátorokon. A projekt nem méri, hogy a hatás pozitív vagy negatív, csak regisztrálja a statisztikailag várható eredményektől való eltérést. Ez a projekt minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az egységes emberi tudat hatást gyakorol, amely messze nem véletlen.

       A projekt úgy találta, hogy a béke portál aktiválás (p=0,027) minden korábbinál jobban hatott a globális tudatra 2013 eleje óta, kivéve Nelson Mandela halálát tavaly decemberben (p=0,013). Nagyobb hatása volt, mint az egykori pápa lemondásának (p=0,087), a jelenlegi pápa megválasztásának (p=0,186, a bostoni áltámadás eseménynek (p=0,765), és a Szocsi olimpiának (p=0,202)! És hasonló hatása volt, mint a 9-11 terrortámadásnak 2001-ben (p=0,031).

         A p tényező jelenti a valószínűséget, hogy egy bizonyos esemény véletlen hatásokat generál. Ez egy elég jó mércéje a globális tudat összefüggésének a bolygó felszínén. Minél kisebb a szám, annál erősebb a tudat összetartozása. Az aion portál aktiválás is elérte a kritikus tömeget 2013 november 23-án, és kézzelfogható eredménye volt az iráni békeszerződés, csupán néhány órával az aktiválás után. Az aion portál aktiválás hatását az emberi tudatra itt mérték.

        Befolyásolni tudjuk a tudatosság koherenciáját a bolygón minden nap, nem csak portál aktiváláskor. Az igazság felfedése az alternatív médiákon és a tömeges tiltakozásokon keresztül, ha elég hosszú ideig fennáll, a leghatékonyabb módja ezen koherencia elérésének. Amikor az igazság egy kritikus tömege felszabadul az alternatív médián keresztül, elindul a planetáris ébredés egy láncreakciója, ami szinkronizálva lesz az Eseménnyel a Galaktikus impulzuson keresztül.
       A Galaktikus Központi Nap a szabad akarat forrása, és persze az összeesküvés nem tudja megállítani a Galaktikus Központi Napot! Nem tudják megállítani a fény kozmikus hullámát, mely felgyorsítja a legfontosabb evolúciós áttörést, hogy egyre gyorsabban történjen, konvergálva egy mega áttörési pontba a közeljövőnkben.

 

          Sokkal erősebbek vagyunk, mint ahogy az néha látszik.

         A főbb médiák hírzárlata ellenére a tömeges tiltakozások elérték az Egyesült Államokat (az összeesküvés által legerősebben ellenőrzött ország), és ez nagyon jó jel, hogy közel vagyunk az áttöréshez. Amikor ez a felismerés átjárja a tömegeket, segít az Eseménykor az együttműködés megteremtésében. A másik döntő tényező az a tény, hogy a Fed nem rendelkezik arannyal. Az emberek kezdik felismerni, hogy az arany eltűnt.
      Tehát amikor a felismerés eljut az emberek egyre nagyobb tömegeihez, nem csak az Esemény létrehozásában segít, hanem a pénzügyi rendszer újraindításában, amint a kritikus tömeg bizalma a FIAT rendszer iránt megszűnik. Az összeesküvés tett néhány kétségbeesett lépést az utóbbi időben, mint az "öngyilkos" bankárok, és a forradalmak manipulálása Ukrajnában és Venezuelában a jezsuiták támogatta Blackwater/Xe/Academi mestelövészekkel és a Muzulmán Testvériség seregeikkel, emberek megölésével és erőszakra való uszítással.

        Jó tudni, hogy ugyanazokat a Muzulmán Testvériség propaganda röpiratokat osztogatták Egyiptomban, mint amit az ukrán tüntetők kaptak. Belépünk egy nagyon érdekes időszakba néhány napon belül. Hadd fejezzem be azzal a célzással, hogy a tömeges letartóztatás forgatókönyv nem az egyetlen aspektusa annak a tervnek, hogy az összeesküvést eltávolítsák a hatalomból.
         A Fény győzelme közel van!

 

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/  
Fordította: SandalPhon 

 

 

 

2014. február 20., csütörtök

Lehetőségek ablaka

         Egy  nagy jelentőségű új lehetőségek ablaka nyílik meg a bolygó felszínén hamarosan. A Fény Galaktikus erői nagy izgalommal várják a lehetőségek ablakát. A Galaktikus Föderáció hajói már elkezdték áthelyezni erőiket a közelebb a felszínhez, hogy képesek legyenek továbbítani, és igazítani az intenzív energiákat, hogy megjelenjen a lehetőségek ablaka a bolygó felszínén. Ennek következménye az én űrközeli repülésem a fátyol mögött néhány héttel ezelőtt, és a Fény erők egyéb műveleteinek következtében az éteri archón rács nagy részének eltávolítása. Ennek eredménye, hogy egyes emberek kezdik visszaállítani valódi telepatikus kapcsolatukat a Konföderációval és sokan mélyreható pozitív lelki tapasztalatokat szereznek velük.

         Az összes időkeret közül, ami eddig adott volt, ennek van a legnagyobb esélye az Esemény sikerére. A planetáris helyzet sokkal jobban készen áll, mint néhány évvel ezelőtt, vagy néhány hónapja. Meg kell értenetek, hogy még mindig egy szabad akarat univerzumban élünk, és ezért nincs garancia, hogy előre lehessen jelezni az Esemény idejét.

      Sandal megjegyzése: Mivel feslőbbik dimenziókba nincs idő és magát az Eseményt a Teremtő indítja el, ezért kell először is belsőleg változnia mindenkinek. A változás először benned kell, hogy létrejöjjön.

        A lehetőségek ablaka a tavaszi napéjegyenlőség idején lesz, és a királyi csillagnak a Regulusnak váltja ki a szenzációs eltűnését egy aszteroida, a 163 Erigone március 20-án, néhány órával a napéjegyenlőség előtt. Az eltűnés útját éppen New York City és a bankárok a New York-i Federal Reserveben is fogják látni, ahogy látni fogják ezt az eseményt a Liberty Street 33 épületének ablakaiból is, amint a Regulus csillag eltűnik körülbelül 10 másodpercre, eltűnik az 50 mérföld széles aszteroida mögött. Ez egy nagyon erős jel, amelynek hatása lesz a Federal Reserve bukása lesz, mint Erigone (az ítélet istennője) Regulus eltűnése (az új világrend királyi hercege).

       Egy nappal később, a napéjegyenlőség után a Hold tünteti el a Szaturnuszt. Ez az esemény egy nagyon erős jelzés lesz, amely azt jelzi, a Hold  (az Istennő ) beragyogja a Szaturnuszt (a sötét erőket), beharangozva egy új ciklust, amikor az Istennő energiái egyre fontosabbak lesznek.

         Sandal megjegyzése: A Szaturnusz az illuminátusok,a sötét erők egyik jellegzetes szimbóluma.

       Mi egy portál konferencián leszünk Mojikoban, Japánban március 21-től, március 23-ig, hogy rögzítsük az erőteljes energiákat, amik jelen lesznek a tavaszi napéjegyenlőség idején. Itt lehet regisztrálni, aki ott akar lenni. A második portál konferencia Tajvanon lesz március 28-tól, március 30-ig. Ezen a konferencián különleges kapcsolatot fogunk kialakítani egy bizonyos sárkány társasággal. Erre pedig itt lehet regisztrálni. Az emberek, akiket érdekel a konferenciákról bővebb információkat kaphat a munkámról angol, kínai és japán nyelv itt.

        Az április 15.-i teljes holdfogyatkozás fogja jelezni a belső lehetőségek ablakának megnyílását, ami április 15-től, április 29-ig lesz nyitva. Ez a belső idő ablak valójában egy portál, és ezzel egy időben egy szélsőséges energetikai intenzitású lesz, hogy potenciálisan kitudják váltani a drasztikus változásokat a bolygó felszínén és azon túl. A komplexitás hullám elemzés azt mutatja, hogy ez idő alatt a legösszetettebb időszak lesz az ismert történelemben, jelentősen meghaladva a híres 2012. december 21-ét is. Ez azt jelenti, hogy ez lesz a leginkább változékony, legkiszámíthatatlanabb időszak. Ez jelenti a legvalószínűbb időpontot, amikor a Galaktikus Központi Nap aktiválásának következménye a G2 felhő által eléri bolygónkat.
      Az április 15-i  teljes holdfogyatkozással kezdődik a híres Hold tetrád a 2014/15-ös évre, amely mély jelentősége egy zsidó jóslat. A zsidók húsvét ünnepe kezdődik azon a napon, a Pészah, és egy héttel később, április 21-én lesz vége. Április 21-én (húsvét hétfő) lesz a következő portál aktiválás, ami fordulópontja lesz a lehetőségek ablakának. Tekintettel a portál fontosságára, egy külön blogbejegyzést írok hozzá. Mi egy nagy bolygó örvény aktiválást szervezünk majd ebben az időben. A részletekről hamarosan a blogban. Április 29-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amely lezárja a lehetőségek ablakának a belső portálját. A lehetőségek ablaka május 17-én zárul, azon a napon egy Plejádi csoportosulás lesz. Lesz egy külön aktiválás szervezése egy bizonyos örvény ponton abban az időben. Több fontos infó fog megjelenni a Plejádi csoportosulásról, ha eljön az ideje.

 

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/  
Fordította: SandalPhon
2014. február 16., vasárnap

A színfalak mögött

        Sok minden történik a színfalak mögött. Frissítések is lesznek továbbra is, csak egy kicsit szüneteltek a hírek a blogon. Illetve ritkábbak a frissítések. Addig is az ajánlott linkeket érdemes olvasgatni. A februári hónap fennmaradó része és a márciusi-áprilisi hónap is jelentős események elindítója lehet.
         A lehetőség ablaka közeleg és egy lehetséges idő az Esemény bekövetkezésére, ha az emberek felszíni lakossága elkezd felébredni, és együttműködni. A választás a miénk. A lehetőség ablaka 2014. március-április időkeretben lehetséges. Ezt a galaktikus mag aktiválása teszi lehetővé a G2 csillagközi felhőben. A lehetőség ablaka hatalmas, mivel magába foglalja a változásokat galaktikus szinten.
          A Fény győzelme közel van, attól függetlenül ki mit érez.

2014. január 27., hétfő

A bolygó aktuális helyzete

        Ahogy ezt a cikket posztolni akartam, a teljes G-mail szolgáltatás (beleértve a bloggert is) leállt, és nem tudtam hozzáférni. Sok felhasználó a szolgáltatás leállásáról számolt be az egész világon. Ez is mutatja, hogy mennyire törékeny az internetes infrastruktúra.

         Nagy változások vannak készülőben. Bár ez még nem most  fog megtörténni, mivel a Fény erőinek először bizonyos műveleteket kell befejezniük, az egész világra kiterjedő pénzügyi újraindítás és az Esemény közeledik. A Keleti Szövetség arra készül, hogy kizárja a Federal Reservet. És arra, hogy bevezessen Különleges Lehívási Jogokat (Special Drawing Rights, hogy megalkossák az Új Pénzügyi Rendszer gerincét, amit az arany fog biztosítani. Az SDR most már amerikai dollárra, euróra, angol fontra és japán jenre váltható. A kínai jüan és a svájci frank hozzá lesz adva a valutakosárhoz az újraindításkor. Az összeesküvés aranyár manipulációi végül kiderültek a tömegek számára.

          Ez nagyon fontos, mert ha emberi populáció tudatossága eléri a kritikus tömeget, az összeesküvés fiat pénzügyi rendszere összeomlik a bizalom hiánya miatt, mivel a fiat pénzügyi rendszer csak akkor működik, ha egy bizonyos fokú bizalmat tartanak fenn a fékekben és az egyensúlyokban.
         Ők most megpróbálják közvetve manipulálni az arany árát, hasonlóan ahhoz, ahogy a Rothschildok teszik a Barclays Bankon keresztül. Másrészt a Bundesbank-ot sokkal inkább áthatják a Fény erői, és ők az egyik fő kiváltói annak, hogy felfedjék azt a tényt, hogy a Federal Reserve-nél semmiféle arany nem maradt.
        Ahogy már korábban sokszor mondtam, az összeesküvés aranytartalékainak túlnyomó többségét a bolygó felszínén az Ellenállás 2012-ben eltávolította. Amikor a tömegek kezdenek rájönni, hogy nem maradt arany, ez felgyorsítja az újraindítást és a jelenlegi rendszer összeomlását. A színfalak mögött a túlnyomó többsége az összeesküvésnek elfogadta a pénzügyi újraindítás saját verziójú jezsuita tervét (velük együtt a kormány mögött), és elkezdték azt támogatni a tömegtájékoztatásban.

        Ezen a fő hangsúly a davosi találkozón van. Szükségtelen mondani, hogy a terveik nem lesznek sikeresek. Ahogy a középszintű összeesküvés vezetésének megtisztítása folytatódik Kínában, sok összeesküvés szolga menekül el az országból. Közeledünk az áttörés pillanatához.

         A dolgok elkezdenek felgyorsulni februárban, és különösen márciusban, és az információs háború a Fény és a sötétség között eléri a csúcspontját. Lesz nagyon sok fontos hír, ami megjelenik az interneten, keverve tonnányi dezinformációval. Ezért a tisztánlátási képessége mindenkinek rendkívül fontos lesz. Ez könnyen elérhető a racionális elme és az intuíció kombinálásával. Legfőképpen a saját fejeddel kell gondolkodnod, és a saját szíveddel kell érezned. A tisztánlátást ott is kell használni. Fontos, hogy ne essünk a sarkítás csapdájába, úgy látva az egyik hírforrást, mint ami teljesen igaz (Fény), és egy másikat, ami teljesen hamis (Sötét). Az igazság általában valahol a kettő között van, ezért el kell választani a búzát a pelyvától.

        A tisztánlátás fő blokkolói a láthatatlan archón paraziták, amelyek megfertőzték szinte minden élő személy éteri agyát ezen a bolygón. A paraziták szimbiózisban élnek az éteri agy gliasejtjeivel, és szinaptikus szakadást hoznak létre az éteri agy meridiánjai között, amelyek a fizikai társaik, a fizikai agy szinapszisainak DNS replikációját befolyásolják. Ez mentális zavart, gondolati folyamat torzítást és hitrendszer rögzülést hoz létre. Amikor ezeket a parazitákat a Fény erői eltávolítják, az emberiség egy hatalmas lökést kap intelligenciájában és kreativitásában, és tudatosságának bővülésében. 

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/  
Fordította: SandalPhon


2014. január 13., hétfő

Az archónok bukása

                A Fény erők egy bizonyos fontos hadművelete zajlik a színfalak mögött, a legszigorúbb titoktartás alatt. Bennfentesek azt az utasítást kapták, hogy ne adjanak ki jelentős információt, amíg ez be nem fejeződik. Ez az oka annak, hogy látszólag nem történik sok minden.

                 Az egyetlen dolog, amit mondhatok erről a műveletről, hogy kapcsolódik a fennmaradó archónok eltávolításához a bolygón, és az eltávolításuk valódi oka, hogy a sötétség lehetővé tette számukra, hogy elterjedjenek a galaxisban több millió évvel ezelőtt.

              A fizikai síkon, a jelenlegi archón vezető most egy kis vidéki városban él nem messze Rómától. Azért jött a Földre 1995-ben egy portálon keresztül, egy mély földalatti katonai bázis közelében Veronából, hogy megakadályozza a felemelkedést és a planetáris felszabadulás folyamatot teljes erővel, majd előkészítse és megszervezze a Kongói Archón inváziót 1996-ban. Nyilvánvaló, hogy nem a régi olasz fekete nemességhez tartozik. De nagyon jól kapcsolódik velük, és a jezsuita hálózaton keresztül a következő három fő kommunikációs csomópontokkal. Az ő feladata most az, hogy fenntartsák a karantén státuszát a Földön és megakadályozzanak bizonyos dolgok megtörténtét. A fő archón fekete nemesi családokat is érdemes megjegyezni. Farnese, Orsini, Aldobrandini és Chigi. A Farnese család a Cabal fő építésze, mert ők hozták létre a jezsuitákat a Borja család egy kis segítségével vissza a 1540-es években. Közvetlenül azután, hogy első Pentagon Caprarolát építették Róma közelében.

             Érdekes megjegyezni, hogy a világtérképen a 16. századtól látható az Antarktisz, amit hivatalosan az 1770-es években fedeztek fel. Ebben az időben Farnese úgy döntött, hogy felhasználja a jezsuita Adam Weishauptot az Illuminátusok létrehozásához, hogy a Rothschildokat hatalomra emeljék, és Washington DC-be mozgassák a Farnese székhelyét. Ők építették a második Pentagont is. Azt is érdekes látni, hogy Larry Farnese, az egyik családtag, egy szenátor.

             Az Orsini család nagyon erős kapcsolatban van a hüllő fajjal és a fő összekötő kapocs a fizikai és nem fizikai arkhónok között. Ők azok, akik megteremtették a paktumot a hüllő faj és a római katolikus egyház között. Régen a fő portáljuk a Pitigliano földalatti alagutakban volt. Ez az alagút rendszer egészen Orvietoig ment és Orvieto alatti földalatti kamrákban tárolják a Vatikán aranyat. Az Orsini család sok hatalmat vesztett el 2010 májusában a Fény erők egyik hadművelete során, aminek Mission Blue Shield (Kék Pajzs Küldetésnek) a kódneve.

        Az Aldobrandini család tagjai tartalmazzák az eredeti csoportot, akik úgy döntöttek, hogy megtapasztalják az elkülönülést a Forrástól (a Teremtőtől/Istentől) több millió évvel ezelőtt. Az ő birtokukban lévő titkos dokumentumok között vannak olyanok is, amik bizonyítják, hogy létezik Atlantisz és az atlantiszi misztérium iskolák rituáléinak a töredékei is. Ez a család tisztában van, hogy mennyire fontos az Istennő energiája. Van egy bizonyos tény erről a családról, amit majd nyilvánosságra kell hozni az Esemény után, és meg fog lepni sok embert.

           A Chigi család a jezsuiták bankárai és ők ellenőrzik a Banca Monte dei Paschi de Sienat. Ahogy azt több mint egy hónappal ezelőtt említettem, a Keleti Szövetség megzavarta a pénzügyi machinációkat. Ezek a családok gyorsan elveszítik hatalmat és a Cabal elveszíti a támogatást. Amellett, hogy a Cabal most aggódik. Ez az oka annak, sokan a Cabalon belül a jelenlegi civilizáció végére készülnek és menedékhelyet építenek. Az információk szerint a Galaktikus Központ tevékenysége megnő, különösen a március-május időn belül kell maradnia most. A Keleti Szövetség így nagy előrelépést tesz, különösen Kínában, a Cabal csatlósai eltávolításának érdekében a hatalmi pozíciókból és a rendszer átalakításáért.

            Bizonyos műveleteket a Fény erői körülbelül egy hét alatt befejeznek, és akkor a dolgok elkezdenek előre lendülni, és azután még több információ és jó hír jelenhet meg. A nem-fizikai síkon, az  arkhónok, csatlósaik és a technológiák eltávolítása folytatódik. Az egyik terület, ahol nagyobb előrelépés történt az éteri infrahang technológia eltávolítása, amely elnyomja az emberi rezgésszámot.

         A technológia több mint kétharmadát már eltávolították az elmúlt hónapban. Az éteri skaláris eszközök képesek létrehozni fizikai infrahangot, ami mérhető. A természetben lévő környezeti hang két független méréséből látható, hogy a környezeti infrahang 100 Hz-ig felmegy 35 dB-ig, a környezeti hangok többi frekvenciája fölé. Lehet látni egy furcsa ultrahang csúcsot 10 kHz-en az egyik mérésben, és 15 kHz-nél a másikban. Ezek megfelelnek az éteri ultrahang hálózatnak, amely letapogatja az agy tevékenységét. Az éteri infrahang és az ultrahang intenzitása be van állítva, hogy éppen csak alatta marad az átlagos emberi lény hallásküszöbének, hogy elkerülhető legyen a kíváncsisága, és rájöjjön, hogy valami furcsa történik. Vannak, akik még így is képesek hallani ezeket az infrahangokat, és néhányan még az ultrahang frekvenciákat is, amit sok kutató csak Taosi zajnak nevez. Ezt a zajt, hangot, professzionális hangtechnikai berendezéssel rögzítették már.

       Ezen technológiák és struktúrák eltávolítása sok kemény munkát követel a Fény erőktől, mivel az arkhónok javították a hálózatuk nem fizikai ellenőrzését az elmúWeblap látogatottság számláló:

Mai: 99
Tegnapi: 300
Heti: 1 317
Havi: 5 508
Össz.: 2 279 512

Látogatottság növelés
Oldal: Minden a felemelkedésről és az eseményről
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat