TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

2014. 03. 10.

Jézus Önéletrajza


Kathryn E. May átirata 2014 január 7. 20:00, Los Angeles, CA

A mai napon ezt a rendkívül érdekes írást kaptam, Szelei Magdolna ajánlásával, melyet szeretettel ajánlok tovább, minden kedves testvéremnek.

Örömünkre szolgál bemutatni Jézus / Sananda önéletrajzát és Új Szentírását.

Sananda utasítása szerint, nem részlet, és nem para-megfogalmazása szavai áttekintésének. Vállaljuk az összes felelősséget, hogy érintetlenül, folyamatosan átadjuk Sananda szavait, ahogy ő adta át először itt nekünk. 

Jézus / Sananda - Önéletrajz 

Szeretném elmondani az életem történetét, Jézusként. Én Sananda Kumara.

Ez az én spirituális nevem - léleknevem. Amikor a Földre jöttem, a József fia Yeshua nevet kaptam, de aki ismert fiatal koromban, úgy hívott, Emmanuel. 

Sok dolgot fogok elmondani neked, ami nem egyezik az életem történetével úgy, ahogy azt mondták a Bibliában. Ezek közül a javítások közül, néhányat kiadtak az Új Szentírásban, melyikeket a jelenlegi íróm, Kathryn írt át, ki beleegyezett, hogy vegye ezeket az üzeneteket és prezentálja őket a világnak, amíg képes vagyok arra, hogy személyesen jöjjek oda hozzá. 

Az alapvető információ egy része szintén megjelenik a "Kinek van szüksége fényre?" című könyvében. Mindazonáltal most be fogom fejezni a történetet azáltal, hogy írom a saját életrajzomat. 

Teszem ezt, mert nem törődöm azzal, hogy az emberek ismernek-e engem, vagy nem, de a célok miatt ez a tanításaimra vonatkozik. Azt szeretném, hogy pontos és tiszta legyen az üzenet, amit arra szántam, hogy hordozzák a Föld bolygón, és úgy tűnik, hogy ez most jó idő arra, hogy azt tegyék. 

Meg fogok próbálni neked adni egy képet az életem alapvető elemeiről, és röviden érinteni fogom az alapvető hiteket, amik sokkal egyszerűbbek és következetesebbek a bibliatörténeteknél, amelyekben hiszel. Azért jöttem, hogy elmondjam az én Isten iránti szeretetem, az isteni teremtés csodáit, és tanítani azt, hogy a szeretet az, ami igazán számít az életben, semmi több. 

Anyámnak, Máriának, tavasszal születtem (nem december 25-én). Az igaz, hogy ő egy fiatal nő volt, és az is igaz volt, hogy azt mondta neki Gábriel Arkangyal, hogy olyan gyermeke fog születni, akit közvetlenül Istentől küldtek el. Az első teremtési energia volt annak az emberi testnek, a fogantatásnak a forrása, amit létrehoztak az anyám méhében, úgyhogy ez igaz, hogy a gyermektestet nem a szokásos módon gondolták ki. József, aki apám lett, amikor idejöttem, egy jó ember volt mélyen hívő, és elfogadta az én létezésem felelősségét, és a gyerekeket, kiknek később kellett jönniük az áldott családunkba. 

Nem igaz, hogy én jászolban születtem, vagy hogy a szüleim szegények voltak. Körülvettek a közeli családtagok és a barátok, kényelmesen éltünk, volt számomra jó oktatás. Volt egy bátyám, Jakab, és egy nővérem, Márta. Később született fiatalabb testvérem, akit úgy hívtunk, Simon. Éltek körülöttünk unokatestvérek, nagynénik és nagybácsik, akik felügyelték a növekedésünket és a jólétünket, és akik élvezték a társaságunkat. Az egyik legközelebbi barátom és osztálytársam volt Mária Magdolna, aki az életem szerelme az első naptól. 

Most mindannyiótoknak fontos tudnotok az azonosságom kialakulásáról, mert ez elmondja a nagy szeretetet, amit az Isten érez az emberiség iránt, és ez fog neked adni egy pillantást a mennyország társaságainak a működéseibe és terveibe.

Az az ember és élet tudat, amit Jézus Krisztus gondosan előre tervezett, az előrelátás, hogy egy ilyen élet óriási változást hozna, és remélhetőleg új megértését Isten igaz útjának. Ez volt a célja, hogy növelje a tudatosságot a Föld bolygó lakosságában, amely belecsúszott a sötétség elleni a harcba, majdnem elárasztották a megszálló Sötétség hullámai, aki megtestesült, újra és újra, monopolizálva a hatalmat és a gazdagságot a bolygón, ahogyan továbbra is tették, az elmúlt évig, amikor a Galaktikus Tanács végül képessé vált arra, hogy támogassa az emberiséget egy sokkal közvetlenebb módon. 

2000 évvel ezelőtt jöttem, azzal a szándékkal, hogy elkezdjem a Felemelkedés folyamatát, amely bevezeti az új aranykort. Tudtuk, hogy nehéz kihívás, és szerettük volna, hogy biztosítsa a sikert egy olyan helyzet létrehozásával, amely a legjobb esélyt kínálja a sikerre. Úgy döntöttünk, hogy én is megtestesülök, mint lélek, a baba Yeshuában, ám mivel ez túl nehéz feladat volt egy magányos léleknek, ezért azt javasolták, hogy hozzunk létre egy erősebb entitást egy másik lélekkel történő összefogással, vagy talán két lélek, akik összeolvadnak, hogy eggyé váljanak az életben. 

Ez volt az a teremtés, amiben megegyeztünk. Úgy volt, hogy csatlakozott a szervezetben Yeshua az én drága bátyám és a többi Csillagszülött, az általatok ismert St. Germain, aki egy ősi lélek a Kumara vonalból, mint én. Aki ezután csatlakozott, aki úgy ismert előttetek, mint El Morya, akinek a személyazonosságát még nem fedték fel teljesen mind a mai napig. Úgy éreztük, hogy így olyan erős a szeretet és a bizalom egymás iránt, hogy megnyugodtunk a tudatban, nem számít, mit hozhat az élet, együtt kezelni tudjuk. Én lennék a "vezető lélek", vállalják a felelősséget, és a névrokonságot, amellyel az ember Jézusként lenne ismert. Ez volt a nagy vigaszom, hogy tudtam, mennyire támogatnak.

A reményünknek hoznia kellett Fényt és Szeretetet mindennek. Ez szintén megtervezett volt, hogy Mária Magdolnával, akinek az életre szóló partneremnek és feleségemnek kellett lennie, létrehoznánk a három ikerlángunk kik megosztoznak Mária testén. Az élő szeretetünk és vonzalmunk egymáshoz ikerlángoknak lehetővé tennék a legerősebb lehetséges kapcsolatot, feltéve, hogy az egyensúly megteremtéséhez szükséges egy hasonlóan erős női partner, mivel ez az Elsődleges Teremtőnek, egyetértésben a Galaktikus Tanáccsal fontos volt, a női energiát szintén teljes egészében képviseljék. Anya/Atya Isten, ennek a Tejút Galaxisnak a teremtőiként szorosan részt vett az út minden lépésénél, és felügyelte a projektet, amely az volt, hogy a szenvedő emberiséget visszavezesse a szeretett Anyaföldhöz és a Krisztusi Tudatosságba. Amint látod, nincsenek véletlenek, vagy balesetek az események tervezésében, és a bolygón való kibontakozásban. Gondosan megtervezett, de a szabad akarat a földön nem mindig teszi lehetővé a tökéletesen kiszámítható végrehajtását terveinknek. Ebben az esetben ez elvitt majdnem 2000 évet, hogy valóra váljon a gondosan lefektetett tervünk.

A gyerekkorom és oktatásom boldog idők voltak, az előkészület és bővítés ideje volt, mivel nekem kellett szoknom a tapasztalatot, hogy két másik intelligenciával egy testben élünk, de követtük egymást ahogy mindig is tettük, és Mária ugyanazt tapasztalta. Eredeti memóriám és a küldetésem nem volt teljes a kezdetben, de ez tisztábbá vált, ahogy nőttem. Tanultam és utaztam, de mindig visszatértem a családomhoz és Máriámhoz. 

A családommal és szeretett Máriámmal éreztem ilyen szeretetet, a végzetünk együtt volt teljesen világos. Összeházasodtunk egy örömteli ünneplésben a családunk kebelében Názáretben, és együtt kezdtük el az elkötelezett életünket Fénynek és Igazságnak a elhozására világunkba. 

Mária elkísért sok kirándulásomra más városokba, és az otthonunk lett a beszélgetések találkozóhelye. Nem gondoltam magamra tanárként vagy előadóként. Egyszerűen megosztottam azt a mély szeretetet, amit Istenért és emberiségért éreztem. Ismertem a mi Első Teremtőnk, az Anya / Atya Isten mély tiszteletét és szeretetét és a Felemelkedett Mesterekét, akik Jézuskénti utam előtt már a barátaim és a tanáraim voltak az Eonok alatt. Biztosan tudtam, hogy a kép Istenről, hogy egy dühös és büntető bíró, teljesen rossz. Azt is tudtam, hogy nincs pokol, nincs tűz és kénkő, és nincs sátán.

Hozni akartam a szeretet és megbocsátás üzenetét mindenkinek, akivel találkoztam, de korán elkezdtem érezni az erőteljes reakciókat bárkitől, aki közel volt a hatalom egy pozíciójához, vagy a mások fölötti befolyáshoz. A történetemmel, - ami tiszta állhatatos szeretet volt -, szembeni ellenállásuk arra a félelemre alapult, hogy elveszítenek valamit, amit birtokoltak, és nem tudták elengedni. Ez a negativitás nem korlátozódott a saját hitem vallási vezetőire, akik nem könnyen mondtak le a dühös és bosszúálló istenképükről. Sokkal inkább vallásos és bölcseleti határokat keresztezett, és néha váratlan forrásokból származott 

Minél jobban megosztottam az üzenetem, annál inkább kezdtem látni, hogy minden hatalom félti a helyzetét, mert ez inspirálta a személyes szabadságra és a független gondolkodásra az embereket oly módon, hogy kétségbe vonják minden formáját a tekintélyelvű ellenőrzésnek.

Az emberek kezdtek seregleni az összejövetelekre, amikor lehoztam az Első Teremtő hatalmát, hogy meggyógyítsa a betegeket, és azok, akik megfosztottnak érezték magukat az eljövetelére vonatkozó elképzelésnél életük végére, akik vágytak arra, hogy megértsék a helyüket az Univerzumban, izgatottan és megkönnyebbülten hallották a megerősítést, hogy igen, van túlvilág, ott van a lehetőség a reinkarnációra, és Isten világosságára! 

Igen, beszéltem a saját emlékeimről, az életről a magasabb dimenzióban, ahol minden életet az Univerzális Törvények vezérelnek, ahol a béke uralkodik, és ahol lehet tanulni, hogy létrehozza a saját gondolatait és mély szándékait. Ott a tanulás a legkiterjedtebb és korlátlan módon folyik, és a misztériumok, a tér és az idő is könnyen érthető. Angyalok valóban léteznek, és a lelkek is megbocsátják minden életem bűneit, és segítenek, hogy megtanulhassunk egy magasabb szintű megértést, nagyobb közelséget Istennel.

Azt tanítottam, hogy a mi felelősségünk, mint intelligens lényeknek, hogy tiszteletben tartsuk, és értékeljük a mi áldott Földanyánkat, aki gondoskodik mindenkiről, és neveli az összes élőlényt. Az emberek, az állatok, az összes teremtmény, a növények és szent helyek az Ő felszínén megérdemlik a védelmet és tiszteletet, mert ugyanúgy Isten kifejeződései, mint mi.

Én nem ettem húst, és nem bátorítottam állatok nevelésére és elpusztítására bármilyen élelmezés céljára. Figyelmeztettem őket a száraz mediterrán éghajlatnak, ahol laktunk, az őshonos növényeire, a különleges igényeket is kielégítő gyümölcsök és zöldségek termesztésére, amelyen nagylelkű bőséget nyújtanak, és elegendőek mindenkinek.

Ezek az egyszerű tanításaim voltak, és beszéltem mindenkivel, aki az élet dicsőségéről akart hallani, amikor a Szeretetet helyezik minden fölé.

Természetesen ez közvetlen konfliktusba került a római hódítók civilizációjával, akik a kulturális előnyeik mindegyikét, szilárdan háborúra és hódításra alapították. Így, az üzenetem, hogy minden szeretet, reményt adott, és sokakat vigasztalt, a hatóságokkal szemben engem gondoltak esélyesnek a régióban.

A barátaim és diákjaim cserébe bárhol tanították Isten szeretetének az üzenetét, amerre mentek. Néha jegyzeteltek, és Mária Magdolna összerendezett a tanításaink közül néhányat a bájos, tiszta nyelvezetében. Azokat az írásokat javarészt elrejtették, módosították, vagy elferdítették, hogy egy teljesen más szemszögből mutassák be - amelyik félelmet kelt, akarnok, és felhatalmazást nyújt. Leírták, hogy Földanyát erővel hódítják meg, és Isten szeretete megvetéssel és arroganciával volt árnyas. A mi egyszerű és közvetlen arámi szövegeinket sűrű és eltorzított példázatokba csavarták.

Szerettem arra használni a példázatokat, hogy kifejtsék a véleményüket, de ahol engem idéztek, a magyarázataimat azokra a példákra, amiket adtam, kihagyták, így az eredmény sötétté és ellentmondóvá vált.

Ez az oka annak, hogy ezt az üzenetet adom most a világnak: azoknak segítségre, akik átérezték az üzeneteim igazságát, és utat találjanak vissza az egyszerű örömökhöz, hogy tudják, hogy te ki vagy, honnan jöttél, és milyen az élet valójában. 

Az élet virágzik egész univerzumban. Nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk a legfejlettebb civilizáció. Távolról sem. Testvéreink a csillagokból itt vannak felettünk az égen, türelmesen várnak, hogy a segítsenek a legfontosabb törekvésben, amiben egy lény részt vehet - a teljes lakosság felemelkedéséhez a bolygón. Ezzel az emelkedéssel minden lélek magasabb dimenziókba kerül, mi is tapasztalni fogjuk az energiák feloldását az egész Multiverzumban, mert ez egy univerzális folyamat. Ez a sors, a belső hajtóerő minden életforma számára, ez a fejlődés magasabb dimenziókba, és közületek mindenki része a folyamatnak. 

Most visszatérek ahhoz a történethez, amit ígértem, - az életem történetéhez

Mária és én tovább éltünk és tanítottunk, volt két gyermekünk, egy fiunk és egy lányunk, és majdnem olyan idillikus életet éltünk egy ideig, mint egy átlagos család. Ez egy egyszerűbb idő volt, és nagylelkűen támogattak érzelmileg és pénzügyileg a családjaink és a közösségünk, hogy utazhassunk, elvégezhessük a gyógyító munkánkat, és tovább terjeszthessük az üzenetünket azon a területen, amit ma Közel-Keletként ismertek, és azon túl is.

A szeretett barátaink melegen üdvözöltek minket, törődtek velünk és  nagy szeretettel bántak gyerekeinkkel, és lehetségessé tették nekünk azt, hogy széles körben osszuk meg az üzenetünket.

Teljesen hű voltam szeretett Máriámhoz, a szerelmemhez, az ihletőmhöz és az életem központja volt, ahogy én is neki. Ráadásul ikerlelkek maradtunk, ahogy folytattuk a hosszú kapcsolatunkat a Földdel, és szeretett emberiségével. Ő megtestesült azóta, és egy testben van most is, ahogyan a Felemelkedett mesterek többsége - különösen a női társak, akik itt vannak, hogy bevezessék a Női minőség korát.

Mindannyian ismeritek a feltételezett életemet a végéig, amikor a sötétség erői mind a zsidó közösség, és a római kormányzáson belül üldöztek engem, mint árulót és bajkeverőt. Kiadták a parancsot letartóztatásomra, és figyelmeztettek, nyilvánvaló volt, hogy az elkerülhetetlen jön. Az én kivégzésemmel kellett példát statuálni, hogy elfojtsák a növekvő ellenállást az elnyomó római uralommal szemben.

Összehívtam szeretett családomat - nem neveztem őket tanítványoknak; ők a meghitt barátaim és útitársaim, a megbízható társaim voltak. Egyik sem volt hűségesebb vagy odaadóbb a legkedvesebb testvéremnél, Judásnál, ahogy hívjátok őt. Magamhoz hívtam őt, hogy a római katonákkal való közelgő összeütközésről beszélgessek vele. Megkértem őt, hogy menjen hozzájuk, és mondja el nekik a hollétemet, hogy elkerüljük a keresést, és elhurcolás okozta kavarodást, mely az egész családomat veszélybe sodorta volna.

Hűségesen végrehajtotta a kívánságaimat, mert tudtam, ő volt a megtestesült Fény lélek, Lucifer volt, szeretett testvéremnek a fia, akit St. Germainnek hívtok

Ő volt, és most is ő Isten fényének hordozója, ahogy a neve is mutatja. Ő sem akkor, sem máskor nem volt kapcsolatban a gondolati teremtéssel, a Sötét Lénnyel, akit Sátánnak hívtok. Nem volt vesztegetés vagy árulás - akkor is szeretett engem, ahogy most is, fenntartások nélkül.

És így történt, hogy őrizetbe vettek, mivel a rövid tárgyalással, és előre meghozott ítélettel ítélt el a zsarnoki Poncius Pilátus, arra, hogy megkötözzenek, és felszegezzenek szegekkel, de nem a keresztre, hanem egy nagy fára a köztéren, a teljes a lakosság szeme láttára. Nem kaptam meg azt a megbecsülést, hogy egy keresztre, ellentétben a későbbi, kitalált történettel.

Az egész felvonulás és végrehajtás kicsit drámai, vagy Hollywoodi előadásra hasonlított. Ez a kegyetlenség egy kopár demonstrációja, és a hatalom nyers visszaélése volt. Engem a fához kötöttek, szegek a lábaimban és kezeimben, nagy fájdalmat és kínt okozva a fának és nekem is.

Felkészültem, hogy el fogom hagyni a testemet, kértem a Teremtőt, védelmezzen és tartson fenn engem, helyezzük a testet mély kómába, amit nevezhetünk tetszhalálnak is.

Mi, a lelkek, akik lakták ezt a testet, addig fel tudtunk menni a magasabb dimenziókba, amíg a testet figyelik. Megtartottuk az élet fonalát, amíg a testet elvitték, és szeretett anyánk és feleségünk figyelmével a testet később újraélesztették.

Igen, később találkoztam a barátaimmal az úton, és szintén megjelentem Paulnak, miután  kitűnő szolgálatokkal töltöttem egy rövid időt, amíg felépültem a sebekből, két csodálatos Máriám ápolt. Nem hagytam el a bolygót akkor. Nem, tovább éltem.

Franciaországba utaztunk, ahol fogadtak és elrejtettek, valamint ahol tudtuk, hogy a szükséges oktatás és a biztonság gyermekeinknek biztosítva volt. Ott született a harmadik gyermekünk, és Mária Magdolna megalapította saját titkos iskoláját. Később utaztunk Törökországba, és a Távol-Keletre, ahol minket szintén üdvözöltek. 

Úgy éreztem, az erős kapcsolat a buddhizmussal azt kívánta, hogy egyesítsem a tanításaimat a buddhizmus több tanával, mely a koncentrációval és a belső kereséssel megteremti a lelki békét, és a meditáció gyakorlásával eléri a magasabb rezgést és a kapcsolatot Istennel. 

Tibetben megtaláltam azokat a misztikus és mitikus helyeket, ahol a Menny és Föld találkoznak. Portálok vannak ott a Belső Földre, és a szerzetesek tanulták azokat a mély gyógyító technikákat és csendes gyakorlatokat, amik megengedik nekik, hogy több száz évig éljenek. Hosszabb időszakra velük maradtam életem nyolcadik évtizede alatt, tökéletes egészségben. 

Ez hosszú és teljes élet volt, amit gazdag társasággal töltöttem az Isten szeretetének az ölelésében, csendes szemlélődéssel töltöttem öregebb éveimben. Visszatértem az utazásaimról, hogy szeretett Máriámmal legyek az utolsó éveinkben. Rövid látogatásokon voltunk Franciaországban, Angliában, és Skóciában, amíg a természetes halálom körülbelül 86 évesen bekövetkezett, és Mária nagyon kicsivel később követett engem.

Úgy éreztük akkor, hogy elindítottunk egy ébredést, de nem voltunk tisztában Pál kampányával, aki apostolnak nevezte magát, és felvállalta, hogy létrehoz egy új szektát, a kereszténységet.

Nekem nem állt szándékomban létrehozni egy vallást. Csak hozni akartam a szeretet és a fény üzenetét, ami megvilágította volna a világ létező vallásos tanításait. A miénk egyenes, haladó üzenet volt - amely, ha kivirágzik és elterjed, létre hozta volna a békét a Földön, vagy legalábbis megalapított volna egy földsáncot a Sötét energiák árvize ellen, ami jött a genetikailag módosított Reptiliánok növekvő inváziójával. Azonban, mint oly gyakran megtörténik, akkor kiderült, hogy azok, akik azt állították, hogy támogatóink, tanításainkat tartósan eltorzították.

Amikor Konstantin elrendelte az elérhető tanításaimból a Bibliának az összeállítását és közzétételét, az eredmény minden volt, csak pontos és teljes nem. A szándékait a politika motiválta. Irányítani szerette volna annak a zsendülő növekedését, amit akkor kereszténységnek neveztek, - a Krisztus Tudatosság felismerését a Földön. A császár látta a veszélyt, amely lehetővé teszi Fénynek, hogy átszűrődjön a nagy kiterjedésű és egyre inkább kezelhetetlen birodalmán keresztül. 

Elszigeteli az embereket az Öröm és Béke propaganda és a félelem árusítása, a hit dicsőséges túlvilági Isten jelenlétében, hogy félelemmel vezéreljék az ellenállást. A ragaszkodás a családhoz, közösséghez, és Istenhez lazítja az emberek bármilyen politikai entitás iránti hűségét, miközben a mesterséges határokat és a nemzeti szenvedélyt feloldja. A papság, ami egy hatalmas entitás, saját érdekében igazodik Konstantin igényeihez, mert a saját érdeke, hogy fenntartsa a patriarchátus vallás hatalmát.

Ezt a dokumentumot, amit Bibliának neveztek, létrehozták. Az Ószövetség az alaphang, mely a hangsúlyt a háborúkra, a versenyre és a bosszúra helyezi. Istennek az a képe, amit ez festett, egyesült a korai judaizmus legtöbb zsugori, és erőszakos szektájának a tanításaival, amelyek célja, hogy összehangolják a későbbi írásokkal, amelyek többsége javított, elhomályosított, átértelmezett és áttervezett, újratervezett, azért, hogy létrehozzák azokat a megtévesztő, ellentmondó üzeneteket, amiket most találsz benne.

A bűn fogalmát behozták az írásokba, és egy sátán ellenes hős képét, amit arra használtak a szülők, hogy leigázzák gyerekeiket, így az irányítás elsődleges eszköze lett. A bűnösség és szégyen a szexuális szokások irányítása és egy külső, fegyelmező Isten iránti engedelmesség körül összpontosultak. Ez az "Isten" valóban tökéletesen tükrözte a császárt, de egyáltalán nem hasonlított Istenre, aki az apám volt, Teremtő, a saját szerető teremtőm.

Határozottan kimondom a gyermek nem tud bűnben születetni, hiszen egy csecsemő egy teljesen ártatlan Fény, nem érintette a sötétség, a tiszta lélek, egy új élet kezdetén. Létrehozni egy gyermeket egy szent cselekedet, ami áldott Istenben. Semmit, amit egy gyermek tud tenni, sehogy sem lehet kapcsolatba hozni bűnnel vagy gonoszsággal.

Van egy megmaradt abszurditás, amellyel foglalkozni kell itt, amit orvosolni kell, mielőtt a Föld Anyán az emberek képesek lesznek arra, hogy békében éljenek. Ez az a gondolat, hogy a kereszténység az egyetlen igaz vallás. Én most sem, és soha sem azt tanítottam, hogy én voltam Isten egyetlen fia. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Nincs különleges személy vagy kész tanítás, utolsó szó - ami jobb az összes többinél. Csak egy Első Teremtő, minden élő Teremtője van. Nincs egyén, vagy vallás, akinek közvetlen vonala vagy közeli kapcsolata lenne Vele, mindenki egyenlő a szemében.

Látod, az elképzelés egy vallásos háborúról egy képtelenség. Minden lélek a Földön, és az egész Multiverzum egyenlő helyen van a szívében, és közvetlenül kommunikálhatsz Vele, közvetítők, papok, vagy akár spirituális közvetítők nélkül. Rendelkezel minden veled született képességgel és a vággyal, hogy csatlakozz szeretetben, a védelemben és megbocsátásban a Teremtőnkhöz. Ez fog csak örömöt és mély beteljesedést hozni mindennek.

Nem fogom felsorolni azoknak az embereknek, és helyeknek a részletes leírásait, amelyekkel találkoztam az életemben. Ezek az elemek nem fontosak, csak megerősítik a szerelmemet az emberiség iránt, és szoros kötődésem a családomhoz, feleségemhez és gyerekeimhez. Nem én vagyok azoknak a tanításoknak a témája, amiket Isten hozni szeretett volna Földnek. Én voltam a közvetítője / az ő szeretet üzenete. Csak az életem eseményei fontosak, hogy megvilágítsák azt, amit képviseltem, és amit másoknak tanítottam. Az üzenetemet megváltoztatták, amikor a keresztre feszítést az életem központi, és legnagyobb gyújtópontjaként feltalálták.

A kereszten lógó testemnek képe valóban egy állandó emlékeztető arra, hogy téged szintén meg fognak büntetni, mert hiszel bennem és a tanításaimban. Ez egy borzalmas fenyegetés, és ez kitörli az örömet. Ez a kitörölhetetlen kép egyedül több kárt okozott mindennél, amit a szavak esetleg tehetnének, hogy visszatartsák a bőséget, és elvegyék a kedvet az ünnepléstől és hittől. Ez szomorúságot és rettegést, depressziót és reménytelenséget vált ki. Vigaszt tud adni a nyilatkozatban, „Krisztus meghalt a bűneidért?” Azt kell mondanom neked: HATÁROZOTTAN NEM! 

Az üldözőim kezétől rám mért büntetésem nem győzött le engem, sem meg nem haltam. Sem az életnek, sem a halálnak nem volt semmi köze a bűnhöz – a tiédnek vagy az enyémnek sem. Eljöttem a Föld bolygóra, hogy képviseljem egy jó és szerető család megtestesítését, aminek nyilvánvalóan semmi köze a nőtlenséghez, tanítani másokat egy életen keresztül, és azoknak felemelésére, kiknek szívei elnyűtté és legyőzötté váltak a tisztességtelen politikai és pénzügyi gyakorlatok miatt. A hatalom visszaélése féktelen volt akkor, ahogy most is, a gazdagok kirabolják a szegényeket, az utóbbi időkben eredményesebbé és hatékonyabbá váltak az eszközök. 

Sok ember elborzad, amikor olvassa az üzeneteket tőlem, és szintén Anya/Atya Istentől, mely kiterjedt politikai tartalmat hordoz. Azon töprengek, hogy miért gondolják azt, hogy tanításainkat el tudták különíteni azoktól a feltételektől, amelyek alapján az emberek éltek, és attól az elnyomástól, ami hatalmas szenvedést és nélkülözést okozott. 

Az embereknek, akik szenvednek az elnyomástól, és csak annyi energiájuk marad, hogy küzdjenek a túlélésért, sokkal veszélyeztetettebbek a további elnyomásra. De nehezebb uralni őket, ha a szívük tele van szeretettel és elméjük nyitott Isten üzenetére. Az volt a szándékom, hogy megszüntessem azokat a feltételeket, amelyek között az emberek élnek, illetve felszabadítsam az állam uralta lelki életüket.

Én gyógyító voltam, és most is az vagyok. A testi szenvedést, amit betegségek és a rokkantság okoznak, súlyosbítja a rossz táplálkozás, a túlzsúfoltság és a régóta mérgező környezeti feltételek. Enyhíteni szerettem volna a testi betegség fölösleges fájdalmát, mert ez hajlamosít arra, hogy az emberek kimerültek, és kétségbeesettek legyenek. Vigaszért és gyógyításért először Istenhez fordulnak, el akarom hozni nekik azt a megkönnyebbülést és örömet, amelyek a gyógyítással jönnek. Ez az oka annak, hogy sok fénymunkással dolgozom, akik most gyógyítók.

Itt az ideje Földanya minden lényének, hogy meggyógyuljon, és a Földanya is helyreállítsa magát, az emberiség kezétől évezredeken át tartó visszaélések miatt. Itt az ideje a nagy ébredésnek, igazságról, hogy MINDEN EGY. Nincs egyén, sem állat, sem fa, amely nem elválaszthatatlanul kapcsolódik minden másik lényhez. A fa fájdalmat érez, amikor vágják, megérdemli, hogy tiszteljék, és tiszteletben tartsák, ha egy ház építéséhez használják.

Még jobb, ha a technológia teljesen elkerüli az erdészeti termékeket, ez rendelkezésre áll, és hamarosan elhozzák a Földre galaktikus testvéreitek. 

Milyen gondolkodás szükséges, ami azt okozza, hogy egy egész civilizáció elpusztítsa az otthonát, és kimerítse minden forrását, amire szükségük van a túléléshez? Azt hiszem, ez ugyanaz a sötétség, amely táplálja az öngyűlöletet, és a gyűlöletet mások iránt jobban, mint önmagát. Ez a megrohasztó gyűlölet folyt végig az emberiség és Földön élő társaik kapcsolatai között, ami egy mérgező légkört teremtett, amelyben az állatok egymás ellen fordultak, és harcolni kezdtek, és egymást eszik. Mivel a szeretetrezgés tanfolyamok az egész bolygón emelik a szívet és az elmét, az állatok reagálnak az érzésre, és úgy viselkednek egymással, mint a testvérek.

Végül, az összes Földi királyság csatlakozni fog a harmóniában és szeretetben élő emberiséghez, és enni egymást a múlt egy dolga lesz. Az emberi testek fejlődnek, hogy zöldség és gyümölcs diéta táplálja, és az állatok veled egyetemben változni fognak. Ez már elkezdődött, mind az embereknél, mind az állatoknál.

Ugyanaz az átható hatás vonatkozik az időjárásotokra, mivel az emberiség öntudata ugyanazt az erőszakot keveri bele az időjárásmintákba, ahogy teszi azt az állatvilágban. Földanyát most tisztítják és helyreállítják az ő kezdeti, a tiszta Éden állapotába. Az emberiség sem fogja megbolygatni, mert túlterhelték az ő erőszakos reakcióik, ezért kell növelnie a rezgését magasabbra a Napnál, ezzel csökkentve a Föld önvédelmi intézkedéseinek hatását. 

Elmondom ezeket a Földön való aktuális fejlesztésekkel kapcsolatos dolgokat neked, mert tudod, a munkám az emberiséggel soha nem ért véget. Közvetlenül az 5. dimenzióba mentem át a 3. dimenzióból, egy testben való élettel kapcsolatos tapasztalattal. Értsd meg, én felszálltam a testemmel együtt, mint ahogy te is megteheted. Ez a része a bibliai történetnek részben igaz. Azt feltámadásnak nevezték, ami nem pontos leírása felemelkedésemnek. Én nem csak visszatértem az életbe, de magasabb dimenziókba emeltem fel a testem.

Mi, akik már megvalósítottuk ezt, most már a testünk elérhető számunkra, ha vissza szeretnénk térni a Földre, anélkül, hogy átmenjünk a születésen, és a gyermekkori folyamaton.

Én ajánlom ezt a rövid áttekintést az életemről, hogy kiderüljön, milyen pusztító gondolatokat mutattak be, mintha az enyémek volnának, mintha ők képviselnék az igazságot, ami a Teremtőnkre és a velünk való kapcsolatára vonatkozik.

Sokkal többet mondhatnék, de csak rá szerettem volna mutatni a legsúlyosabb hazugságokra - azokra, amik létrehozták a legnagyobb torzításokat az Első Teremtő Igazságával való kapcsolatunkban, és az Égi Társasággal, akik mind itt vannak, hogy most segítsenek téged a közelgő felemelkedésedben. 

Azt javaslom, hogy olvasd el ezt az önéletrajzi üzenetet, a korábban csatornázott üzenetek kontextusában Anya/Atya Istentől, a Tejútrendszer alkotójától, aki egy sokkal kiterjedtebb és részletes leírást adott neked. Azt a kedves Kathrynünk által korábban csatornázták, a címe: „Mikor megfogtam az Isten lábát”. Ők biztosítják a lehetőséget, hogy felemelkedett mesterekkel együtt dolgozzunk, hogy véghez vigyük ezt a dicsőséges és történelmi felemelkedési eljárást. Hallani fogod a hangjaikban levő szeretetet és a szavaik igazságát, amik teljesen egyeznek az enyémmel.

Hiszem, hogy érezni fogod azt a nagy szeretetünket, mely szeretetet hordoztam a szívemben eónokon át. Amikor mások feladták a Föld emberiségébe vetett hitet, az én hitem és a szeretetem erős maradt, és most már bebizonyosodott, hogy együtt fogjuk megvalósítani az álmot, és véghez fogjuk vinni a legnagyobb kihívást, amit valaha vállaltak a világegyetem történelmében.

Szeretlek titeket. Mi egyek vagyunk, elválaszthatatlanok, mint a szél, és a levél, mindörökké.

Én vagyok az, Jézus / Sananda, valamint a teljes Égi Társaság.

 

Kathryn E. May átirata 2014 január 7. 20:00, Los Angeles, CA

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 211
Tegnapi: 240
Heti: 451
Havi: 5 043
Össz.: 2 251 714

Látogatottság növelés
Oldal: Jézus Önéletrajza
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »