TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Táltos módszerek a gyógyításbanPár évvel ezelőtt, a Táltos Iskolában, volt alkalmam megismerkedni Kovács András, táltos gyógyítási módszereivel. Akkoriban gyakran szerepelt a Zenit TV-ben, és kiváncsivá tett, hogyan is használhatók az általa kifejlesztett technikák. Leginkább a csontkovácsolással elért eredményei keltették fel az érdeklődésemet, mert bámulatosnak tartottam, hogy ezzel a módszerrel, műtétre kiírt, gerincsérves betegeket tudott talpra állítani, és egészségessé tenni. Megjegyzem, hogy hosszú éveken át, volt alkalmam megtapasztalni, milyen a lumbágó okozta fájdalom, ami teljes mozdulatlanságra kényszerített, sokszor hetekre. Ilyenkor az orvosok egyetlen gyógymódja, a fájdalomcsillapító és a pihenés előírásáig terjedt. Elkeserítő volt azt tapasztalnom, hogy ezek a szörnyű fájdalmak, egyre sűrűbben vettek le a lábamról, míg egy ismerősöm javaslatára el nem mentem egy Szi Márton nevezetű csontkovácshoz, aki pár mozdulattal helyre tette a gerincemet, és ezzel véget vetett addigi szenvedéseimnek. Azóta is hálával gondolok rá. Na ezért érdekelt ennyire András módszere. 

Nem csalódtam. Remek humorú, élvezetes előadásait, és gyakorlatait végig élve, és elsajátítva, olyan egyedülálló ismeretanyagot, és tapasztalatot szereztem, ami minden bizonnyal páratlan a világban. Ma is csodálom, és nagyon nagyra tartom azt a óriási tudást, és tenni akarást, amellyel a magyarság ősi emlékezetét igyekszik feltámasztani, és szétszórni, nemcsak idehaza, de a nagyvilágban is. Kimeríthetetlen energiával dolgozik azért, hogy minél több embert megtanítson arra, amit ő hosszú évek munkájával sajátított el, és fejlesztett tovább. Rendkívül nemes az a szándéka, hogy minden családban legyen legalább egy gyógyító, aki az ő módszereit megismeri és használja. Csodálatos közösségformáló erejével, rengeteg tanítványt vonzott, és vonz maga köré, akik segítségével az utóbbi években, folyamatosan helyreállítják, felújítják hazánk ősi Szent helyeit, forrásait, hogy az oda zarándoklóknak, gyógyulást nyújthassanak. Iskolájával, ország-, és világjáró előadásaival, nyilvános gyógyításaival, bámulatos eredményeivel, egyre több embert győz meg arról, hogy mindenki számára lehetséges a gyógyulás, még olyan esetekben is, amikor az orvostudomány tehetetlen. Persze ezért, elsősorban a gyógyulni vágyónak kell tennie. 

http://www.youtube.com/watch?v=DA5nkMWpG2Q&feature=PlayList&p=7B1FA4DAAC3C2F69&playnext=1&playnext_from=PL&index=1

András egy olyan komplex gyógyítási rendszert alkotott meg, amely egymásra épül. Kezdve a földsugárzások kimérésével, amely alapvető feltétele a kezelések megkezdésének. A föld alatt, mindenütt található kis folyócskák, vízerek, és a mágneses földsugárzások ugyanis, ha éjszakánként, vagy napközben is ezek fölött tartózkodunk, sérülést okoznak az embert körülvevő aurában, ezzel meggyengítve az ott található szerveink védekező képességét. András több ezer ilyen mérésének tapasztalatait foglalja össze könyveiben, amelyek azt bizonyítják, hogy a különféle vízerek, vízércsomópontok, illetve mágneses sugárzások csomópontjainak hatására, milyen jellegzetes betegségek alakulhatnak ki az évek folyamán, ha hosszú ideig ebben tartózkodunk. Az aura vizsgálatával, amelyet pálcával, vagy ingával is el lehet végezni, egyszerre több információhoz is hozzájuthatunk. Ilyenek tehát először is, a földsugárzás okozta hiányok, és az ezen területeken lévő szerveink, esetleges gyulladása, elváltozása. Ha ilyet találunk, akkor az első feladat,  minden esetben, a sugárzások kimérése a vizsgált személy otthonában, és a fekhely áthelyezése, semleges területre. Amikor ez megtörtént, energia adásával, helyreállíthatjuk a sérült aurát.

http://www.youtube.com/watch?v=QGamw8xeH2s&feature=PlayList&p=7B1FA4DAAC3C2F69&index=2&playnext=2&playnext_from=PL

Fontos lekérdeznünk azt is, hogy az illető személyhez van-e valamilyen elhunyt ember szelleme hozzátapadva. Sajnos, még kevesen tudnak arról, hogy ha valmely hozzátartozónkat, a halálakor nem tudjuk elengedni, vagy ő az, aki nagyon nehezen tudja itthagyni családját, esetleg a saját félelmei nem engedik tovább haladni, akkor az az energiatest, amely a fizikai testet elhagyja, hozzákapcsolódhat az itthagyott rokonhoz. De előfordulhat az is, hogy mondjuk egy kórházban, temetőben, vagy egy baleset helyszínén tapad hozzá valakihez egy ilyen "szellem", aki tulajdonképpen átlépve a halál küszöbét, fel sem tudja fogni, hogy meghalt. Emlékeztek a Ghost, című filmre? Abban nagyon szemléletesen mutatják be, hogy hogyan éli meg a halál átmenetét egy ember, aki kilépve a fizikai testéből, ugyanúgy érzékeli a külvilágot, és megtartja a tudatát, de rádöbben, hogy a "szellem" teste mások számára már nem látható.

András szerint, a földi testünket levetve, 48 napunk van arra, hogy a földi dimenzió asztrálsíkján vigasztaljuk, kísérjük szeretteinket, eddig van elég energiánk ahhoz, hogy feljussunk a fénybe, a kapun keresztül,  amelyen átjuthatunk a mennyei dimenziókba, hogy ezen emberi életünk tapasztalatának az energialenyomata, egyesüljön a teljes, multidimenzionális lelkünkkel. 48 nap múlva ez a kapu bezárul, és ha a tudatunk, valamely okból nem képes elszakadni a földi dimenziótól, akkor a szellem, az asztrális síkon marad, akár hozzátapadva valakihez, vagy egyedül bolyongva ebben a világban, egészen addig, míg nem választja a feljebb lépést. Azok a szellemek, amelyek lakásokban "laknak" és jelenlétükkel zavarják az élőket, szintén itt ragadt "energialenyomatok". Sokan, lehet, hogy több száz éve ragadtak itt az asztrál térben, bár ott az időt nem érzékelik. Rengeteg ember panaszkodik arra, hogy furcsa dolgokat, (neszeket, szagokat, tárgyak elmozdulását, vagy egyszerűen csak rossz, nehéz érzést)  tapasztal az otthonában, ilyenkor feltétlenül gondolni kell arra, hogy ilyen, itt ragadt szellemekkel él együtt. Ezeket tehát nem elűzni kell, mindenféle praktikákkal, hanem segíteni őket, és a magasabb angyali birodalmak engedélyét kérni, hogy a továbblépést  megtehessék. 

András megtanította, hogy hogyan lehet a pálca, vagy az inga segítségével, az aura többi rétegéből, a különböző energiatestekről, információkat lekérni.  Az ezen rétegekben található blokkok, zavarok ugyanis visszahatnak a fizikai testünkre, tehát nagyon gyakran okozhatnak fizikai tüneteket, megbetegedéseket, pl. az érzelmi, gondolati, vagy kapcsolati testünkben lévő blokkok. Mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e haragot tartani, vagy gyűlölködni. Az ilyen negatív érzelmek táplálásával, vagy ha képtelenek vagyunk megbocsátani, azzal csakis magunknak ártunk, és önmagunkat mérgezzük. Sok ember hordoz a lelkében olyan régi rossz emlékeket, félelmeket, bűntudatot, amelyeket elnyomott magában, de amíg ezek nem kerülnek felszínre és elengedésre, addig bizony komoly megbetegedéseket okozhatnak. Elsősorban tehát, ezeket a nem látható, lelki blokkokat kell feloldani, és ha ez megtörtént, természetes módon elkezdődik a gyógyulás a fizikai testben is. 

Arra, hogy ezeket a mélyen eltemetett emléksúlyokat, hogyan lehet letenni, András egy meditációs módszert használ, és tanít, amelynek segítségével a vezető, vissza tudja vinni a kezelt személyt azokhoz az eseményekhez, amelyekre tudatosan lehet, hogy nem is emlékszik. Minél többször éli át újra a fájó, kellemetlen élményeket, annál inkább meg tud szabadulni ezek terhétől, súlyától. Ezt nevezi EMLÉKSÚLY LEVÉTEL-nek.

Talán érdekes megemlítenem, hogy a Táltos Iskola előtt, én elvégeztem egy reinkarnációs terápia tanfolyamot is. Az ott tanultak alapján, hasonló módon, egy mély nyugalmi állapotba juttatva a kezelt személyt, (ez nem azonos a hipnózissal, hiszen semmilyen befolyásolással nem hatunk rá) mindig megkérve a szellemi vezetők segítségét, terápiás céllal, vissza lehet vezetni ahhoz a meghatározó eseményhez, (amely történhetett akár valamelyik előző életben is), amely a jelen életében, valamilyen megoldatlan problémát okoz. Ezek az élmények, sokszor igen félelmetesek lehetnek, ugyanis néhányan annyira élénken élik át, mintha valóban benne lennének a történésekben, ilyenkor András módszerétől eltérően, megkérjük a vezetett személyt, hogy helyezkedjen kívül, és külső szemlélőként figyelje az eseményeket. A cél, hogy tudatosítsuk vele, hogy az esemény akkor és ott történt, és ezt a tapasztalatot már nem kell, hogy tovább hordozza a jelenlegi életében. Ezzel a módszerrel is sikeresen lehet kezelni a megmagyarázhatatlan fóbiák okozta félelmeket, depressziót, rávilágíthatunk a jelenlegi kapcsolataink, múltbéli kötődéseire, de meggyógyulhatnak különböző furcsa fájdalmak is, amelyek semmilyen más kezelésre nem javulnak.

Visszatérve András iskolájára, az egyik fantasztikus és csodálatos módszere a gyógyítási rendszerének, a SZELLEM MŰTÉT. Ezt csak azok a vezetők végezhetik, és csak azokon a személyeken, akik a magasabb szellemi szférákból, Szentjeinktől, Jézus urunktól, erre engedélyt kaptak. Ez is egy gyönyörű meditáció keretében történik, amikor is lélekben, elébük járulunk, és megkérjük az engedélyt. (A válasz, mindenki számára tisztán érzékelhető). Ennek feltétele pedig az, hogy megtisztuljunk a gyűlölettől, a félelmeinktől, a kisebbrendűségi érzéseinktől, a bűntudatunktól, és meg kell tudnuk bocsátani mindenkinek. Szükséges tehát egy magasabb tudatszint, és hitszint elérése ahhoz, hogy ez végrehajtható és sikeres legyen. Megjegyzem, hogy ennek a szintnek az elérése minden olyan személy számára kötelező, aki gyógyítással foglalkozik.

Azt is lényeges tudni mindenkinek, hogy nem a gyógyitó gyógyit, ő csak segít abban, hogy a gyógyulni vágyó, hogyan tudja meggyógyitani önmagát. SEGÍTHET ELHORDANI AZ AKADÁLYOKAT AZ ÚTRÓL, DE AZ ÚTON, A GYÓGYULNI VÁGYÓNAK KELL VÉGIG MENNI. Ugyanis minden a szándékon és a szabad választáson múlik. Ha a gyógyulás igazi szándéka, az abba vetett hit hiányzik, vagy esetleg a lélek szintjén, a Földi világból történő távozás lett elhatározva, akkor a segítő személy bármit tehet, a gyógyulás nem fog bekövetkezni.

A szellemműtétet olyan esetekben lehet elvégezni, amikor valamelyik szervünk, vagy testrészünk, komolyabb károsodást szenvedett. Ezen műtét, természetesen egy másik szinten, egy magasabb szellemi dimenzióban zajlik, amikor is képzeletben elvisszük a beteget egy csodálatos helyre, ami jelen esetben egy Táltos gyógyító központ, valahol a csillagokban, és a földi műtétekhez hasonlóan, elvégezzük a szükséges műtéteket, és szervcseréket. Képzeletben elégetjük a kivett, beteg szerveket, és helyette egy új, egészséges szervet megteremtve, beültetjük azt. A műtét végén, hálát adva Szentjeinknek és segítő angyalainknak, visszatérünk jelen világunkba. Gyönyörűséges meditációban lehet tehát az ilyen műtéteket elvégezni, melynek során, a tapasztalatok szerint, az alany, természetesen fájdalom nélkül,  képszerűen éli át a történéseket, és melynek eredménye, meglepően sikeres lehet, ha a vezető jól felkészült, és a gyógyulni vágyó megfelel a fent leírt kritériumoknak. Mint tudjuk ugyanis, ha szellemi szinten végbe megy a gyógyulás, akkor az leképeződik a fizikai szintre is, és megkezdődik a szervezet öngyógyítása. 

András iskolájában, a magyarság ősi történetén kívül, betekintést kaphattam még a talpdiagnosztikába, az íriszdiagnosztikába, a grafológiába, a tenyéranalízisbe, a fehér mágiába, és még sok-sok rendkívül hasznos ismeretbe.

És akkor most essen szó a csontkovácsolásról. Én úgy gondolom, hogy az a több, mint 100 fogás, amit András megmutatott nekünk, már magában is olyan érték, amelynek megismeréséért nagyon hálás vagyok. Ilyet, sehol másutt a világon, nem tanítanak. Természetesen rengeteg gyakorlás kell ahhoz, hogy ezeket valaki megfelelően, és a másik embernek semmiképpen sem ártva, elsajátítsa. Én a családtagjaimon, és ismerőseimen gyakoroltam, persze kellőképpen felkészülve, András DVD-jét számtalanszor végignézve, és alaposan megfigyelve mozdulatait. 

Tulajdonképpen rengeteg bajunk származik abból, ha a gerincünk elcsúszik, elmozdul a csípőnk, egyik lábunk ettől rövidebb lesz, és minden testrészünk rendellenes helyzetbe kerül. Ebből aztán olyan későbbi fájdalmak, és károsodások származnak, amelyre a hivatalos orvostudomány nem tud jó megoldást, és a sokféle gyógyszeres, vagy egyéb kezelések "eredményei" végülis oda vezetnek, hogy "Tessék hozzászokni, hogy ezzel együtt kell élni". De a gerinc- vagy porckorongsérvet is műtéti megoldással tudják csak "meggyógyítani", ami nagyon kockázatos, rendkívül sok fájdalommal, és hosszú ideig tartó lábadozással jár együtt. Pedig, hogy mindez elkerülhető legyen, megvan rá a csodálatos módszer, amit kiropraktikának, vagy népi nevén, csontkovácsolásnak hívnak.

Ennek lényege, hogy speciális fogásokkal és energiával, először fellazítjuk a letapadt izmokat, majd az  izületeket kimozgatva, hagyjuk, hogy azok maguktól visszaugorjanak az eredeti helyükre.

A Föld minden részén, minden korban voltak ilyen csodálatos tudású emberek, akik ismerték ezeket a fogásokat, és akikhez, a gyógyulásért, hosszú sorokban zarándokoltak el a népek. (Pesze, a hivatalos orvoslás szerint kuruzslók voltak.) Emlékszem, talán a 70-es években, vidéki nagymamám is évente rendszeresen, a TSZ szervezésében utazott "Cseszkóba" (Csehszlovákiába), hogy ott egy híres csontkovács rendbe tegye fájós lábát (az orvos nem nagyon ismerte), így bírt egész évben a földeken dolgozni. Mint már írtam, rajtam is egy ilyen ember segített, és ilyen módon lett ismert  András is, hiszen több éven keresztül, ingyen kezelte a súlyos gerincproblémákkal hozzá fordulókat. A régi filmfelvételeken látható, hogy megállás nélkül követték egymást rendelőjében a gyógyulásra vágyó emberek, gyermekektől az idősekig, minden korosztály, és fantasztikus látni azt az állapotot, amelyben a meghatódottságtól, és csodálkozástól szinte meg sem tudtak szólalni, hogy a kezelések hatására, egycsapásra megszűnt a hosszú évek óta tartó, reménytelen fájdalmuk. Hogy le tudnak hajolni, fel tudják emelni a karjukat, vagy el tudják fordítani a fejüket. Tehát minél több embernek kell megismernie és elsajátítania a módszert, hogy segíteni tudjunk egymáson.

http://www.youtube.com/watch?v=NKLB9F2vhNo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FkiXaGbXaaU

http://www.youtube.com/watch?v=x-KBWqygbG8&feature=related 

Valójában, ahogyan András kihangsúlyozza, amint általában az emberek a kocsijukat minden évben elviszik szervízbe, úgy kötelességük volna, a saját gerincük évenkénti rendbetételét is megejteni. Erre ma már mindenkinek meg lenne a lehetősége, hiszen nagyon sok tanítványa, és hála Istennek, közöttük egyre több orvos is használja ezt a fájdalommentes módszert. 

Ha szeretnél többet megtudni Kovács Magyar Andrásról, a Táltos Iskoláról, és gyógyítási központjáról, akkor ajánlom figyelmedbe a honlapját: www.taltos7.hu

 

És még egy gondolatsor Andrással kapcsolatosan. Minél több jót tesz valaki, annál több mocskot szórnak rá az ellenségei. Ez mindig így volt, és amíg ebben a dimenzióban vagyunk így is lesz. Vannak dolgok vele kapcsolatban, amelyekkel én sem tudok teljes mértékben azonosulni, és nyílván, mint ember, ő is tévedhet és hibázhat, de ez legyen az ő dolga, amivel neki kell elszámolnia Isten előtt. Senkinek nincs joga ítélkezni felette. Én hiszek abban, hogy alapvetően nemes célok vezérlik, és csak hálával tudok gondolni arra a nagyszerű tudásanyagra, amelyet tőle kaphattam, mert ebben még nem csalódtam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 300
Heti: 1 311
Havi: 5 502
Össz.: 2 279 506

Látogatottság növelés
Oldal: Táltos módszerek a gyógyításra
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »