TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Túl a 2 milliomodik megtekintésen


2022.02.22.

Kedves Olvasóim, Barátaim!

Most, hogy meglepetésemre, a weblapom, a számláló szerint átlépte a kétmilliomodik megnyitást, szeretném megköszönni, és hálámat kifejezni mindenkinek, aki a kezdetektől érdeklődött, vagy mostanában kapcsolódott be írásaim, ajánlásaim olvasásába.

Amikor 2009. végén elkezdtem összerendezni spirituális utam állomásait, még nem gondoltam, hogy az az út, amire oly sokan ráléptünk, ennyire göröngyös, hosszú, és szinte kilátástalan lesz. Szilárdan hittem abban, hogy az Aranykor gyorsan eljön, hiszen tapasztaltam, láttam, hogy mennyien léptek ki a materialista szemléletmódból, és nyíltak meg a szellemi tudatosság felé. Hittem, hogy ez a felébredés, amely rengeteg emberben megtörtént, meggyorsítja azt a folyamatot, hogy globálisan is végbemenjen a nagy ébredés, és ez gyorsan elhozza a sötét oldal bukását.

Nos, mint ezt már mindannyian tapasztalhattuk, sajnos nem így történt, és az a vezérlőelv, amellyel a honlapomat elindítottam, hogy csak szép és felemelő dolgokról fogok beszámolni, nem volt lehetséges.

Arra az aljas és végtelenül gonosz tervre és módszerre, amelyet a „sötét nagyurak” ránk szabadítottak azért, hogy megakadályozzák az emberiség felemelkedését, csapdába ejtsék, „learassák” az emberi lelkeket, és pusztítsák a testeket is, senki sem számított.

Ami számomra a legfájdalmasabb ebben, hogy oly mértékben tudták, tudják befolyásolni, beszűkíteni milliók tudatát is, hogy még a legokosabbnak, legbölcsebbnek hitt emberek is bedőltek a hamis propagandának, és önként, dalolva vetették, vetik alá most is magukat egy ismeretlen, genetikai kísérleti szer testükbe fecskendezésének. De ami még elszomorítóbb, hogy a gyermekeket sem kímélik meg ettől a borzalomtól. (Pont most láttam egy olyan videót, ahol egy ismert TV-s, a lánya esetét meséli el, aki szoptatós anyukaként panaszkodik, hogy a harmadik oltását is beadatta, és ettől bezöldült a teje, a baba pedig nem fejlődik rendesen. De a konklúzió az volt, hogy hát végül is azért minden rendben, majd mellé táplál tápszerrel. Hát mit lehet erre mondani? Fájdalmas és elkeserítő.)

A „nagyurak” pedig már arra készülnek, hogy beteg, transzhumán ideológiájukkal, az elképesztő nano- és informatikai technológiájukkal, és a mesterséges intelligencia segítségével, minden embert (aki nem hal bele a vakcinájukba) teljes kontroll alá vonjanak, és egy totális fasiszta diktatúrát vezessenek be az egész világon, egy Világkormány fennhatósága alatt. (Új Világrend, vagy Nagy újraindítás címszóval)

Aki követi az oldalamra feltett információkat, láthatja, hogy ez már messze nem összeesküvés elmélet, hanem a kő kemény valóság, hiszen tovább szigorítanak és erőltetik a mindenáron való oltakozást, módszeresen és következetesen nyírbálják meg az emberi jogokat és építik ki az 5G-s antenna, műholdas és földi megfigyelőrendszereket. Kínában ez már működik is!

Nemrég hallgattam meg hangoskönyvben Orwell: 1984 című regényét, amit mostanában gyakran emlegetnek. Nem véletlenül, hiszen ez az utópisztikusnak számított írás, egyre inkább látszik megvalósulni. Nehéz volt végighallgatni, mert borzalmas képet fest egy ilyen kiút nélküli világról, ennek ellenére ajánlom, hogy sokan olvassák, hallgassák meg.

A világunk most egy olyan kritikus fordulóponthoz ért tehát, hogy vagy engedjük, hogy ezt megtegyék velünk, vagy ellenállunk, és megalkotunk egy olyan világot, amely értünk, és nem ellenünk van!

HISZEM ÉS TUDOM, HOGY EZ LEHETSÉGES, MIVEL A "SÖTÉT NAGYURAK" HIÁBA IS IGYEKEZNEK EZERREL, A TERVÜKET NEM TUDJÁK VÉGHEZ VINNI! TUDJÁK, HOGY VESZTÉSRE ÁLLNAK, MERT VANNAK NÁLUK MAGASABB RENDŰ ERŐK, AMELYEK EZT MEGAKADÁLYOZZÁK, DE EHHEZ MOST A FELÉBREDETTEK, TISZTÁN LÁTÓK ELSZÁNTSÁGA, EREJE, ÖSSZEFOGÁSA, ÉS CSELEKVŐ SZERETETE IS SZÜKSÉGES!

Mi magyarok, óriási feladatot kaptunk, hogy ebben a kritikus helyzetben egy olyan példát mutassunk fel, amely követhető lesz az egész világ számára! Hiszen sok prófécia jövendölte meg, hogy a magyaroké lesz a világ dicsősége.

Ehhez pedig megkaptuk a leghatalmasabb segítséget, a megválasztott és felkent Világkirálynőt, ILARÁT, aki égi Anyánk, Nagyboldogasszonyunk földi megtestesülése, és aki magyar nőként a VILÁG ELSŐ SZÁMÚ SZAKRÁLIS VEZETŐJE.

Tudom, sokan vannak, akik ezt kétségbe vonják, és támadják, de aki közelről figyelemmel kíséri munkásságát láthatja, hogy színrelépése óta, kivételes tudásával, töretlen energiájával, idejét, pénzét nem kímélve, mennyi mindent tett már le az asztalra, és nem az egója vezérli, hanem a vállalása.

Cserébe annyit vár el, hogy mellé álljunk, és aktív cselekedetünkkel támogassuk, hiszen értünk, az élet fennmaradásáért dolgozik. Ő azért van most köztünk, hogy  a Magyar Nemzetet egységbe hívja, és egységbe olvassza a magyar nemzetlelket,  kiutat mutasson, és vezessen bennünket az Aranykorba.

Emberként, végigjárva, és megismerve a földi élet minden gyötrelmét és örömét, 40 éves kemény kiképzést kapva, azt a számunkra felfoghatatlanul nehéz feladatot vállalta, hogy hatalmával szembeszáll a bolygónkat "learatni" akaró sötét erőkkel, és a Földet, élén Magyarországgal, (hiszen Szent István Neki ajánlotta) visszavegye jogos tulajdonába, és az Életet megvédje minden áron.

(És hogy ez mennyire nem mese! Éppen a napokban hallottuk Tőle, hogy a Jupiter Felemelkedése c. film teljesen megdöbbentette, mivel ebben az alkotók szinte kendőzetlenül tárják elénk azt a valóságot, amelyről az emberiség nagy részének még csak elképzelése sincs.)

Idehaza hamarosan választások lesznek, és látható, hogy a kormánypártok, és az ellenzék egyaránt beállt a cionista, vagy globalista (végülis egykutya mind) tervek megvalósítása mögé, (talán a Mi Hazánk kivételével, de hát ők is csak pártpolitikában gondolkodnak) úgyhogy bármelyiket is választjuk, a jelenlegi helyzet csak még inkább romlani fog, és félő, hogy Magyarországot teljesen elveszítjük, hiszen már így is hatalmas földek és ingatlanok vannak idegen tulajdonban. A lakosságot, és az államot pedig még jobban el fogják adósítani, és kifosztani. Az egész politikát a hitványság, a kapzsiság, és az idegeneknek való behódolás jellemzi. A káoszt világszerte egyre inkább növelni fogják azzal, hogy a kifizethetetlen energia árakkal bedöntsék a gazdaságokat, (ezt részben már megtették a kitalált világjárvány - világátverés miatti lezárásokkal is) hogy az emberek már végleg elveszítsék megélhetésüket és tulajdonaikat, és lázadni kezdjenek. Ekkor majd be lehet vetni az idegen zsoldoshadsereget, és megfélemlíteni a lakosságot, hogy mindent elfogadjanak, amit rájuk kényszerítenek.

EZT AZ UTAT TERVEZTÉK MEG NEKÜNK, ÉS SENKINEK NE LEGYEN ILLÚZIÓJA, AMÍG A PÁRTOKRÁCIÁBAN, VAGY A KÜLÖNFÉLE IZMUSOKBAN, UGYANAZOKKAL A BÁBFIGURÁKKAL REMÉLI AZ EMBERISÉG SORSÁNAK JOBBRA FORDULÁSÁT, TÉVÚTON JÁR, ÉS ÖNMAGÁT IS A RABSZOLGASÁG FELÉ TERELI.

Most sokan akarnak rendszert váltani, ez rendben is van, de amíg még egymást szapulva azon vitatkoznak, hogy melyik régebbi Alkotmányhoz kell visszatérni, és nincs egy kidolgozott, világos keretrendszerük arról, hogy mit is szeretnének igazán, addig semmi esélyük arra, hogy tüntetésekkel és petíciókkal a jelenlegi rendszert leválthassák.

VISZONT VAN EGY OLYAN ÚT, AMELY EGY VALÓDI, TÖKÉLETES MEGOLDÁST ADHAT EGY IGAZSÁGOS, BOLDOG ÉLETRE, ÉLHETŐ, TISZTA KÖRNYEZETBEN, AHOL MINDENKINEK LEHETŐSÉGE LESZ TUDÁSA LEGJAVÁVAL A KÖZÖSSÉGET EMELNI ÉS SZOLGÁLNI, MINDEZÉRT PEDIG TISZTESSÉGBEN, BŐSÉGBEN ÉS ÖRÖMBEN ÉLNI. EZ A SZAKRÁLIS MAGYARORSZÁG, AMELY EGY OLYAN ÉLŐ KERET, AMELYET TARTALOMMAL NEKÜNK KELL MEGTÖLTENI!

A szakrális azt jelenti, hogy a Természet Törvényeivel azonos, vagyis egy olyan Szakrális Királyság, amely a természeti törvények avulhatatlan és örök lételvein alapul, és amely egy olyan (szkíta) erkölcsiségre épül, amely minden ember számára tiszta és világos alapértéket ad.

Egy olyan meritokratikus kettős királyság (szakrális királynő és világi király, tanácsokkal, népbíróságokkal, stb), amelyben a tisztségeket érdemek alapján adják, és amelyben egyetlen vezető (a királynő és a király) sem juthat túlhatalomhoz, és bármikor visszahívható.

Amely társadalmi berendezkedés mindig az egyensúlyra, a tisztességre, és a becsületre épül, amelyben erkölcsileg tiszta, igaz magyar emberek kerülhetnek csak a vezető szerepbe, és akik számonkérhetők is.

Amelyben nincsenek politikai pártok, sem átláthatatlan jogrendszer. 

Egy olyan ország, amely függelen, semleges és békés, ahol a földek, levegő és vízkészletek a Szent Korona tulajdonát képezik, külföldi kézbe nem adhatók, de a magántulajdon, és a magánélet védelem alatt áll.

Ahol az értéket nem a GDP, hanem az Teljes és Tökéletes Élet adja, és ahol senki sem maradhat élelem és fedél nélkül.

Ahol az önálló pénznem, a magyar korona értékálló, nem lehet virtualizálni, kamatoztatni, és nincs kiszolgáltatva idegen bankok kénye-kedvének.

Ahol fontos a környezet minden szennyezéstől való tehermentesítése, és az élelmiszerek tisztaságának, adalékoktól, és GMO-tól való mentességének szigorú felügyelete.

Ahol a vállalkozások tisztességesek, munka alapúak, nem agyon adóztatottak, és a magyar találmányokat kiemelten támogatják és alkalmazzák.

Ahol az oktatás magas szintű, és az életre tanít, az egészségügy holisztikus szemléletű, és valóban az egészséget, és nem a gyógyszeripart szolgálja, ahol a média nem terjeszthet félelmet, hazugságokat és gyűlöletet.

EGY OLYAN ORSZÁG, AMELY AZ IGAZ EMBEREKÉ, EGY OLYAN TÁRSADALOM, AMELYBEN JÓ ÉLNI!

Tudom, sokan kételkednek még abban, hogy ezt meg lehet-e csinálni, de megvan rá a legegyszerűbb mód! Tavaly februárban ILARA megfogalmazásával elkészült egy 40 Társadalmi Szervezet által megvitatott és elfogadott, írott Alkotmány, egy Társadalmi Szerződés (tehát ez az ország jogilag már létezik), amely keretbe foglalja az alapokat, és amelyet ha aláírnak, akkor ennek az országnak az állampolgáraivá válnak. És ha sok-sok állampolgára lesz, akkor ez az ország a világ számára is meg fog nyilvánulni. A jó hír, hogy rengetegen csatlakoznak, és nagyon komoly munka folyik a különféle szakterületek munkatervének kidolgozásában.

EZ ISTENANYÁNK AKARATA, ÉS EZEN VAN AZ ÁLDÁSA!!!

Ezért kérlek benneteket tehát kedves Olvasóim, Barátaim, hogy ismerjétek meg ezt az Alkotmányt, legyetek a Szakrális Magyarország állampolgárai, terjesszétek az ismerőseitek körében, és írjátok alá, erre személyesen és már Interneten keresztül is van mód. Mindenkit várunk, aki cselekvő szeretettel, tudása legjavával hozzá kíván járulni Magyarország felemelkedéséhez.

https://szmo.info

MÁR NINCS TÖBB IDŐ A KÉSLEKEDÉSRE, MOST KELL CSELEKEDNÜNK, HOGY MEGFORDÍTSUK A NEGATÍV FEJLEMÉNYEKET, ÉS EGYÜTTES ERŐVEL, AKTÍV MUNKÁVAL, ORSZÁGSZERTE KÖZÖSSÉGEK ALAKÍTÁSÁVAL, AZ ALÁÍRÁSOK GYŰJTÉSÉVEL LÉTREHOZZUK A MAGYAR SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁGOT, ÉS MEGTEREMTSÜK AZ ARANYKORT!!!

ÁLDÁS ÉS HÁLA!  ÍGY LEGYEN!

sacrahungarorum.com

sacraveritas.com

noiosszefogas.com

Szeretettel: Edit

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 166
Tegnapi: 240
Heti: 406
Havi: 4 998
Össz.: 2 251 669

Látogatottság növelés
Oldal: Túl a kétmilliomodik megtekintésen
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2024 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »