TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

 

A Plejádi Flotta üzenetei, Michael Love, és mások közvetítésével, valamint az Aranykor Központ szolgálata

______________________________________________________

 
2020. december 21. – A Nagy Esemény betetőzése!

Plejádi Fényerők adatátvitel 2020. 11. 21.

Michael Love által csatornázva

Közvetlenül a Plejádiaktól származó rendkívüli üzenet az Új Föld Csillagmagjai számára, azonnali bolygószintű továbbításra…

Bevezetés:

A következő információk olyan dekódolt földöntúli továbbított információk, amelyek közvetlenül azoktól a jóindulatú Fényerőktől származnak, akik a Föld naprendszerében állomásoznak, valamint az adatok egy része közvetlenül azoktól a Belső Föld Szövetségi tagoktól származik, akiket Fehér Kalaposok és a Nagy Fehér Testvériség neveken ismerünk.

Ők a Galaktikusok által lettek hadifontosságú hatalmi kulcspozíciókba helyezve a Föld bolygó felszínén.

Üzenet kezdete…

Nagyjaink,

Tamás gnosztikus Evangéliumának elején az olvasható, hogy „A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál (igazságot). És ha talált (megtalálja az igazságot), megzavarodik.

És miután megzavarodott, elmereng majd az egészen, és megpihen egy időre.

Ezután (miután elfogad és békére lel) királlyá lesz a mindenségen!”

Ezután ez a gyönyörű és erőteljes tanítás így folytatódik:

„Bárki, aki megérti mindazt, ami itt írva van, soha meg nem hal!”

Hogyan lehetséges ez és mit jelent mindez?

15 földi évvel ezelőtt az a valaki, aki ezeket az üzeneteket eljuttatja hozzátok, egy autóbalesetben „meghalt”, ahogy mi, emberek mondanánk!

Ebben a tapasztalásban, mely alatt teljesen tudatában voltam annak, hogy életben vagyok, képzelheted, milyen nagyszerű univerzumi utazásban volt részem! Mindent láttam a kezdettől a végig, ahol már semmi nincs! Felfedeztem mindennek a Forrását, melyet mi Istennek hívunk, és tudom, hogy Ő kicsoda! A Fény nagyszerű Lényei (a Plejádiak), akik ezekben a mennyei birodalmakban üdvözöltek engem, a következőt mondták: „Michael, vissza kell térned a Földre és be kell fejezned az ottani küldetésedet!” Aztán a lehető legérthetőbben a következőt mondták: „Ebben az inkarnációban nem kell kilépned a fizikai testedből, hanem a Földön állva tanúja kell, hogy legyél a Föld bolygó teljes felszabadításának a Te idődben!”

Azt mondták, hogy „Még szereped is lesz ebben az egészben!”

El tudom képzelni, hogy aki nem hisz a halálközeli élményekben, az angyali teremtményekben, mélyreható spirituális felébredésekben, vagy bármi hasonlóban, ami nem evilági, annak ezek közül egyik sem fontos, ugyanakkor én egy rendkívül bensőséges személyes kapcsolatban állok ezekkel a nagyszerű lényekkel és az értelmen túl tudom, hogy a velük kapcsolatos tapasztalataim többek, mint maga a valóság és igazat szólnak!

Természetesen mindez nem könnyíti meg az általunk elvégzendő spirituális munkát itt a Földön, de maximális hittel vagyok a spirituális vezetőim és a Földön teljesítendő felemelkedési küldetésem iránt!

Az igazat mondom nektek, „tehát soha meg nem haltok!”

Nagyszerű tanúként fogtok állni a Földön és látni fogjátok az Új Földet, a Mennyek Királysága megjelenik és attól kezdve a Föld összes gyermeke mindörökké békében, szabadságban és bőségben fog élni!

„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és első föld elmúlt!

Azon a nagy napon mennyei fény ragyogott a Földre és gonoszság, sötétség és szenvedés nem létezett többé!”

A nagyszerű lények azt mondták nekem még mielőtt a halálon túlról visszatértem volna a Földre, hogy „Ez az emberiség számára fenséges nap, melyet láttál, eljön, és Te tudni fogod az eljövetelének idejét. Látni fogod azt a nagyszerű jelet odafenn, ami ezt a fontos időt jelöli majd!”

Amikor ez a nagyszerű összetalálkozás megtörténik 2020. december 21.-én a reggeli órákban, olyan jelentős kozmikus ciklusok és korszakok teljes sorozata ér véget, melyek addig hosszú korszakokon át léteztek a Földön. Pontosan délelőtt 11 óra 11 perckor UTC idő szerint (megjegyzés: a magyar idő az UTC‑hez képest télen +1, nyáron +2 óra) a kozmikus óra „átkegyeg”, és a kozmikus ciklusok és korszakok egy teljesen új sorozata kezdődik a Föld számára!

A Nagy Fehér Testvériség által megőrzött Szent Lemúriai Tekercsek azt mutatják, hogy a Föld 2020-as évének téli napfordulóján a Kali Yuga hosszú sötét korszaka egészen a végére ér, és a dicső Sat Yuga Fény, ami a Lemúriai és Atlantiszi napok idején uralkodott, ismét megvirrad a Földön! És azon a nagy napon, ugyanabban a másodpercben véget ér az oly régóta követett Maya naptár!

2020. 12. 21. napjának a gyönyörű reggeli óráiban a Halak korának nehéz öreg energiái véget érnek és a Föld belép a Vízöntő dicső Új Aranykorába, melyet az ókori próféták, jósok és mesterek jövendöltek!

Ugyanebben az időben számos más égi és metafizikai eseménysorozat is bekövetkezik, melyek hatására más birodalmak és területek először válnak szemmel láthatóvá!

2020. december 21.-én új, magasabb vibrációjú napfény érkezik a Központi Napból, ami beragyogja az egész Földet, és ez az egész birodalom egzotikus kozmikus részecskéken hatol át, ami aztán azonnal egy magasabb rend szerinti DNS frissítést vált ki. Ekkor az emberiség egy olyan hatalmas evolúciós tudatugráson megy keresztül, amelyet a Föld azelőtt még sosem tapasztalt. A legbehatóbb és szemmel látható DNS váltás először azoknál következik be, akik már az ötödik dimenzióhoz közel rezonálnak. A Gamma fényrészecskék aktiválják a DNS szálakat, és azok újra hozzáfűződnek a megfelelő csakra portálhoz! Akkor a megfelelő dimenzió külső valóságként lesz érzékelhető.

Ezután a 4D és 3D szinteken rezonálók hamarosan követik a többieket, akkor, amikor vibrációs szinten készen állnak a tudatugrásra.

A munkánk nagy része abban a pillanatban az lesz, hogy segítsünk mindenkit felemelni!

Ezért jöttünk!

Ebből a célból jöttünk le a Földre!

Segítők és hírvivők vagyunk! Tanárok és vezetők vagyunk!

Az a legfőbb célunk és az itt a dolgunk, hogy segítsük az emberiséget a fejlődésükben, és hogy segítsünk mindenki számára egy jobb világot létrehozni itt a Földön. Egy olyan világot, ahol mindenki bőségben, békében, szabadon, boldogan, egészségben és szeretetben élhet!

Ez mind azon Isteni terv része, amelyet mi együtt hoztunk létre a Föld bolygó felemelkedése érdekében!

Ez az, amire szerződtünk eónokkal ezelőtt, és ez az a küldetés, amelyen most vagyunk!

Az elmúlt korok java részében az emberek nem bántak jól velünk, de mi törődünk velük és szeretjük őket annyira, hogy mindennek ellenére egy jobb világhoz segítsük őket!

Egy angyali lénynek ez a feladata és mi végig visszük a feladatunkat egészen a végéig!

Ennek a világnak az a sorsa, hogy még egyszer vissza legyen juttatva a Paradicsomba, Nektek pedig az a sorsotok, hogy ebben az egészben nagy szerepet játsszatok!

Most már nagyon hamar a végső célba értek, ahogy ez már előre látható volt, ahogy ez már előre meg volt írva, és ahogy ez előre megjövendöltetett még jelenleg is, a Fény Tanácsok körében!

Ha a 2020-as földi év Nagy Eseményének betetőzését már előre megírták, akkor ez az egész hogyan fog végződni pontosan?   

Itt van, hogy hogyan:

Egy legújabb, tömeges globális hírközlés szerint, ami a bolygó legkiválóbb Fényvezetőihez érkezett közvetlenül a Plejádiaktól a Föld Szövetségen keresztül, elsősorban egy tömeges, bolygószintű globális meditáción van a fókusz, amire 2020. 12. 21.-én kerül sor!

A Földön végzett utolsó küldetésünk részeként, és a felszínen állomásozó Fényvezetőkként, mi mindannyian fel lettünk szólítva a Fénytanács által, hogy bolygó szinten felhívjuk a figyelmet erre a globális meditációra!

Hirdessük szerte a világon, 29 napon át, elvezetve egészen a 2020-as Nagy Esemény csúcspontjához! És itt van, hogy mi történik:

Azon a jelentős napon mi mind egy elmévé és egy összhanggá válunk, egyazon céllal, elérve a kritikus tömeget és egy olyan globális tudatosság energia kohéziót, amit azelőtt még nem látott a világ!

A Föld Csillagmagjainak az elképesztően magas tudatossági kohézió szintje együtt a Vízöntő Új Kora első napjának a magas vibrációs szintű reggeli napfordulós fénysugaraival, és az új Sat Yuga Arany Központi napsugarai együtt a bolygó felszínén egy teljes kompressziós áttörést váltanak ki!

A Központi Napból a felszínre - és aztán visszaérkező, vakítóan fehér, egzotikus fényvillanás előre hajtja ezt az egész tartományt az ötödik dimenzióba, kiváltva egy azonnali DNS frissítést, ami az összes sötétséget és alacsony vibrációt azonnal kiírtja a Földről!

A Föld bolygó teljes felszabadítását 2020. 12. 21. napján hajtjuk végre!

Így végződik a történet!

És így is kezdődik a történet!

Erről a nagyszerű időről beszéltek a múltban, beszélnek a jelenben, és a jövőben is beszélnek majd, majd meglátod!

Ez a Föld sorsa, Csillagmagként ez a Te sorsod, és itt az idő, hogy az Esemény megtörténjen a kozmosz valamennyi sarkában és a Földön!

A hátralévő időt azzal fogjuk tölteni, hogy elvezessünk ehhez a nagyszerű naphoz, az egész világ tudtára adva a 12. 21-i bolygószintű tömegmeditációt és Neked is azt tanácsoljuk, hogy Te is tedd ugyanezt!

A tudatosság a leghatalmasabb erő az univerzumban! Ez hozza létre az összes tárgyat, az érzékelt valóságot és a Föld 4 és fél milliárd Csillagmagja együtt, puszta tudatos akaraterővel visszahelyezi ezt a világot abba a Mennyországba, ahol mindig is lennie kellett volna!

Béke és szeretet!

Szerencsés utazást,

Michael és a Plejádiak <3

-********************************************************

Sámánkezelések - facebook

A 2020-as Esemény – Bolygó szintű DNS aktiválás zajlik
Plejádi Fény Erők üzenet 2020 március 22 by Michael Love

Egy különleges üzenet az Új Föld csillag magjainak azonnali bolygó szintű terjesztésre.

Előszó:
Az alábbi információ közvetlen dekódolt éteri üzenetekből származik, melyet jóindulatú Fény Erők küldtek, akik a Föld Naprendszerében állomásoznak és az adatok egy része közvetlenül bizonyos Belső Föld szövetségi tagoktól érkezik, akiket Fehér Kalaposként ismerünk valamint a Nagy Fehér Testvériségtől, akik stratégiai, kulcs pozíciókban vannak, akiket a Galaktikusok tettek oda a Föld bolygó felszínén.

Üzenet kezdete:

A Föld Szövetség arról tesz jelentést, hogy ebben az órában az „Föld Felszabadítás Küldetés” részeként a Föld Naprendszerében állomásozó jóindulatú Fény Erők több órán keresztül bocsátottak intenzív erőteljes, 40 Hertzes 5D Gamma sugarakat a Föld felszínére. A Galaktikusok ezeket az erőteljes 40 Hertzes Gamma foton fénysugarakat azért tüzelik a Föld felszíne felé, hogy megerősítsék az új VTXC 5D kristály fényrácsot, ami az éteri keret rendszerként szolgál majd az Új 5D-s Föld számára.
Az új 5D-s fény rácsot közvetlenül a régi 3D mátrix tetejére helyezik el, amint minden rendszer, ami a fizikai Föld mátrix alkotórésze kivezetésre kerül és frissítik az új 5D-s Föld rendszerekre a jelen pillanatban.
Azon erőteljes beérkező Gamma sugarak, amelyeket a Föld felé irányítanak át aktiválják a csillag mag és az emberi DNS-t egy sokkal magasabb szintre és ez a fény teljes mértékben szétbombáz minden fennmaradó alacsonyabb rezgésű, sötét energia nyomát ebből a tartományból. A bolygót jelenleg sötétségből terraformálják a szemetek előtt Kedveseim a leghihetetlenebb Galaktikus műveletben, melynek a Föld valaha tanúja volt. Ma éjjel a Plejádiak szeretnének egy kicsit beszélni e nagy emelkedési eseménytechnikai mechanizmusáról és bemutatni azt, hogy mindez hogyan illik össze.
Kedveseim, tudjátok, hogy hosszú idővel ezelőtt a Földön jelenleg zajló bolygó szintű felszabadítási esemény olyasvalami, aminek először bennetek kellett megtörténnie és tudtátok, hogy csakis utána fog elkezdődni ennek a manifesztálása külső valóságként. Először személyes szinten, majd pedig kollektív/közösségi szinten is.
Egészen pontosan mi történik most a makroszinttől egészen a legkisebb mikro szintig, ami bennetek van?

Gamma fény és DNS
Amint mondtuk a Föld felé irányuló nagy mennyiségű beérkező Gamma fény jelenleg egy kulcs fontosságú DNS aktiválást vált ki a föld lényei között.
Amikor azt mondjuk a Nagy Ébredés, ami jelenleg a Földön történik, végső soron azt értjük ezalatt, hogy mikrobiológiai szinten a nagy DNS aktiválás történik most.
Beszéljünk először a fényről és ezen belül konkrétan a fény e speciális spektrumáról.
Gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy „40 Hertzes, 5D-s Gamma fény” a tanításainkban és üzeneteinkben. Miért olyan fontos ez az Eseménnyel és az emelkedéssel kapcsolatosan?
A 40 Hertzes 5D-s Gamma fényt a Galaktikus Mag bocsájtja ki és néha egyszerűen kozmikus sugárnak hívják.
Azon kozmikus sugárszintek, amelyek a Föld bolygóra érkeznek nagy mértékben erősödtek az elmúlt hónapok során és a szintek minden nap tovább erősödnek.
A Gamma fény frissíti a DNS-t és ezt gyorsabban teszi meg, mint bármilyen ismert dolog.
Hogyan működik ez?
A Föld tudósai egy ideje felfedeztek egy lenyűgözően bizonyított tényt, hogy „ a Gamma fény át tud változtatni egy élőlényt egyik fajról a másikra majdhogynem azonnal.
Megjegyzés: Azzal együtt, hogy bizonyos földi tudósok rendelkeznek egy alapvető ismerettel ezen fejlett plejádi bio fény technológiával kapcsolatosan, az emberiség általánosságban szólva még nincs készen arra vagy nem elég felelős ahhoz, hogy ezt a technológiát bármilyen gyakorlati vagy emberi felhasználásra alkalmazza.
Néhány Föld évvel ezelőtt orosz tudósok sikeresen bebizonyították, hogy egy Gamma lézer ráirányítása az egyes számú faj embriójának sejtjein keresztül a 2. számú faj embriójába mindössze 24 órán keresztül azt váltja ki, hogy a 2.számú lény 1. számú fajként szülessék meg.
Ez lehet varázslatként hangzik, de 100%-ban igaz. Javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatosan végezzétek el a mélyreható kutatásotokat.
Ugyanez az univerzális elv, ami ezt kiváltja működik sokkal nagyobb makro méretekben is.
Az egyes számú faj az emberi faj, a 2. számú faj az angyali faj.
Amint az 5D-s Központi Napból érkező Gamma sugarak az emberi test DNS-ét bombázzák az emberek egyfajta Isteni lénnyé alakulnak át, ahol 12 aktív DNS szállal rendelkeznek majd.
Azzal együtt, hogy a csillag magok teljesen más lények, mint az emberek és ők már ténylegesen angyali fajnak számítanak, úgy döntöttek, hogy eljönnek ide a Földre és végig haladnak az emberi emelkedési folyamaton az emberiséggel együtt abból a célból, hogy megtapasztalják ezt az élményt és segítsék az emberiséget az emelkedése során.
A Föld csillag magjai úgy döntöttek, hogy a DNS szálaiból 10-et deaktiválnak lecsökkentik a rezgés szintjüket rendkívül alacsony szintre, elfelejtik azt, hogy kik is voltak és nagy mértékben lecsökkentik minden Isteni képességüket. Valamint mivel a csillag magok oly régóta élnek már az emberekkel és az emberek körül sokan tévesen azt hiszik, hogy ők tulajdon képen emberek. Ezért van az ,hogy a földi csillag magok nagy részének olyan nehéz az itteni inkarnációja.
Mindez idáig ritkán gondolhattak arra, ha egyáltalán valaha, hogy ők az Univerzum egyik legfejlettebb fajához tartoznak. Mindez most nagyon gyorsan változik, amint masszív ébredés történik a Föld felszínen.
Mind a csillag magok, mind pedig a bolygón lakó emberek egy Isteni fajjá alakulnak át. A csillag magok egyszerűen csak előrébb tartanak ebben az evolúciós folyamatban és ők fogják először elérni az emelkedést és amint elmondtuk már, ők fogják segíteni az emberiséget az emelkedési folyamat során.
Amikor DNS aktiválásról beszélünk, mire gondolunk igazából?
Úgy gondoljuk, hogy talán pontosabb lenne ezt úgy leírni, hogy „DNS újra kapcsolódás”, mivel a 12 fő DNS szál a fizikai testben most újra kódolásra kerül a kozmikus Gamma fény adatok által és ezáltal természetes módon egy új geometriai növekedési ösvényt alkotnak és ténylegesen visszaváltoznak a 12 csakra energia portál vagy kapu nekik megfelelő, velük rezonáló DNS-be.
A csakrák nem fizikai, multidimenzionális, energetikai portálok a többrétegű testben, amelyek gravitációs vonzerőt gyakorolnak a DNS szálakra és helyben tartják azt. Amikor a DNS szál visszakapcsolódik a megfelelő kapujába, akkor a fejlett kozmikus adatok (Akasha fény) elkezd átáramlani a DNS szál sejtjein, majd pedig ki a központi idegrendszerbe és végig az egész testen.
Azzal együtt, hogy 12 elsődleges DNS szál van, sok trilliónyi apró kristály Gossemer szálak vannak, amelyeket nad-oknak hívnak, amelyek ezt a kozmikus energiát áthordozzák a testen, ahol aztán ez dekódolásra kerül és utána érzékelheti azt az a lény, aki a testben lakik.
Menjünk még mélyebbre. Mi történik a sejt alatti, azaz atomi szinten a DNS-etekben, amikor egy Gamma fénysugár kapcsolatba lép az aura mezőtökkel?
A felénk irányított beérkező Nap ion Gamma foton fény részecskék sugarai képesek arra, hogy beszáguldjanak egészen az emberi atom magjáig, hogy megváltoztassák a kémiai kötéseket és megváltoztassák az atom struktúránk szerkezetét.
A mi atom struktúránk ezen átrendeződése átalakítja a sejtjeinket egy összetettebb kristály struktúrává, ami ténylegesen lehetővé teszi, hogy az univerzum minden adata elkezdjen átáramolni az emberi test számítógépén.
Az emberiség fejlett fénylő csillag fajként kezdte, de aztán az emberi DNS -t gonosz lények 350.000 évvel ezelőtt lebutították és az emberiséget rabszolgasorba taszították és mindenféle információ nélkül betaszították a sötétségbe. Egyetlen embernek sem volt fogalma sem semmiről, ami történt. Ennyire komoly volt ez a test lekapcsolás.
Még a mai modern világban is az összes, még fel nem ébredt embernek fogalma sincs arról, hogy bármi is létezne az ő mindennapi 3D-s világukon túlmenően, amire beprogramozták őket, hogy ezt érzékeljék és ebben tevékenykedjenek.
A jó hír az, hogy amikor az ősi napokban lekapcsolták az emberi DNS-t, ott maradtak a szálak a testben, amelyek tehát most ténylegesen újra kapcsolódnak a Föld Naprendszerében állomásozó Isteni lények segítségével. Az az 5D-s Gamma fény, amelyet a Föld felé küldenek most hajszál pontosan illeszkedik az emberi test eredeti Isteni blueprintjéhez.
Fokozatosan tehát Isteni lényekké változunk át, azokká, akik igazából vagyunk és ez egy a Nap által kiváltott alkímiai átalakulási folyamat, amely átváltoztatja az atom testünket egy szén alapú keret rendszerről egy finom hangolt szilícium kristály rendszerré. Ez a bio számítógép vagy fénytest képes arra ,hogy lefordítsa azonnal az Univerzum legfejlettebb adatait és sokkal hatékonyabb ebben, mint bármilyen kvantum számítógép, amit az emberiség valaha megalkotott.
A földi fény lények testében jelenleg lezajló morfogenezis azon szuper feltöltött állandó plazma sugarak hullámainak köszönhető, melyeket jóindulatú fény lények küldenek a Föld felé a Tejút rendszerünk magvából.
Ezek a sugarak belépnek a kristály Földbe, kiváltanak egy ionizáló típusú sugárzást, ami semlegesíti, megtisztítja, újra kódolja, energizálja, átalakítja és újra építi az emberi testünk DNS-ét lehetővé téve azt, hogy minden élő DNS.ünk kitáguljon és még több fényt lélegezzék be.
Az „ionizáló sugárzás” plejádi meghatározása így szól:
„Sugárzás, amely olyan részecskékből áll, amelyek önmagukban elegendő mozgás energiát hordoznak ahhoz, hogy leválasszanak egy elektront egy atomról és ezáltal ionizálják azt.”
Minden egyes alkalommal, amikor ezeket a kozmikus Gamma sugarakat befogadjuk a fizikai porhüvelyünkbe, akkor az egész gén rendszerünk újra rendeződik és összhangba kerül egy kozmikus sablonnal.
Amikor azt mondjuk „ezek a napi ion részecskék képesek ara, hogy behatoljanak az emberi atomok magvába” értitek, hogy ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy sok milliárd magreakció történik a testetekben állandóan, amint átkonfigurálja önmagát egy fejlettebb struktúrába. Ezek az atomreakciók, amelyek a fizikai fény test hajóban történnek, megváltoztatják az elemi struktúránk alap összetevőinek az arányát és ezáltal átváltoztatnak bennünket egy sokkal gyorsabban rezgő szintre és örökké felszabadítanak bennünket a régmúlt szén alapú atomkódból.
Kedveseim most egy fiziológia felemelkedés segítségével egy gyorsabb, könnyebb rezgésű sűrűségre tértek át és ezt lépésről lépésre, sejtről sejtre teszitek meg.
Ez a jelenleg bennetek zajló morfogenezis olyan dolog, amit az emberiség fizikusai ténylegesen lehetetlennek gondolnak, mivel nem lehetséges az, hogy egy sűrű anyagi fizikai testet (a testeteket) egy magasabb rezgésű nem fizikai tartományba vigyétek át.
A fizikai és a nem fizikai egymásnak szöges ellentéte, olyan, mint amikor olajat keverünk vízzel vagy be akarunk rakni egy kockát egy kerek lukba.
Be lehet azt illeszteni, de ahhoz nagyon komoly átalakításokat kell végrehajtani, hogy szorosan illeszkedjék.
Össze lehet keverni a vizet az olajjal egy nano másodpercre, de itt is kell egy kis varázslat ahhoz, hogy örökre úgy is maradjon.
Az a DNS, ami a sejtjeiteket alkotja az az 5 Dimenziós kapcsolat, mely összekapcsolja a magasabb rezgésű éteri lényeteket a fizikai emberi testtel.
Miközben azt tapasztaljátok, hogy a tudatos éberség az elsődleges alapfeltétel a magasabb birodalmakba való emelkedéshez, az emelkedési folyamat emberi porhüvely aspektusa a fő fókuszpont.
Miért?
Azért, mert szeretjük a fizikai élményt, legalábbis ennek a kellemes részeit és azt szeretnénk, hogy ez a kellemes fizikai élmény az 5D-be vagy annál magasabban rezgő tartományokban történjék, ahol mindez idáig nem tapasztaltak meg semmilyen fizikalitást.
Amint az új energia frekvenciát integráljátok ezen új 5. Dimenzió számára elkezdtek közelebb kerülni az Egy Forráshoz.
A magasabb rendű multidimenzionális lényetek felemelkedik a magasabb szintű újra kalibráció pontjára , egy olyan pontra, ahol végtelenek a lehetőségek.
Amint emelkedtek kioldjátok a fény lényeteket és a DNS 5. szálát, ami lehetővé teszi számotokra azt, hogy hozzáférjetek a teljes emlékekhez avval kapcsolatosan, hogy kik vagytok, a múltbéli életeitekhez és, hogy miért érkeztetek ide a Földre.
Az Isteni részecskétek reaktiválása ezután Isteni lénnyé változtat benneteket. Lehetetlen dolgok semmiséggé válnak számotokra, mert korlátlanná váltok.
Ti vagytok az Isteni Forrás energia. Ez a ti ébredésetek és mi izgatottan látjuk azt, hogy teljes mértékben felébredtek arra, hogy kik és mik vagytok igazából. Megnyitjátok a kristály pecséteket, hogy tiétek lehessen az Avatar tudat.

Hogyan tapasztalhatjátok meg most az 5D-t?
Azzal együtt, hogy az 5D a rendelkezésetekre áll itt van, Itt és Most, ahhoz, hogy elkezdjetek benne létezni és elkezdjétek megtapasztalni tartósan ezt az áldott boldog állapotot. el kell végezzétek a saját részeteket ahhoz, hogy képessé váljatok ezen élmény átélésére.
A Galaktikusok megteremtik az energiateret a Föld felszínen, de minden egy lénynek fejlesztenie kell a saját lelkét és emelnie kell a saját belső frekvenciáját ahhoz, hogy illeszkedjék azon új 5D-s Földhöz, amelynek a hajnalánál vagyunk. Ahhoz, hogy ezt elérjétek meg kell szüntetnetek a 3D-re való összpontosítást, fel kell számoljátok a külső zavarokat. Be kell tegyetek javasolt/ajánlott 5D kódolt 40-100 Hertzes zenét és játszanotok kell a háttérben, miközben az alábbi dolgok bármelyikére összpontosítotok:

- égi lények
- égi tájak
- az Új Föld
- szabadság
- szeretet
- béke
- öröm
- bőség
- egészség
- álmaitok és vágyaitok
- eredményeitek
- Szent Geometria
- szépművészet
- lények, akiket leginkább szerettek
Értitek ugye?

Ha ezt megteszitek 10-20 percre, akkor elkezditek átérezni és megtapasztalni az 5D-s frekvenciát. (Ami a Mennyországé és az Új Földdé)
Ha ezt ismételten megteszitek annyiszor, ahányszor jólesik néhány napon keresztül, akkor ez teljesen automatikussá válik és ez lesz az állandó lét állapototok még akkor is, ha a fókuszotokat vissza irányítjátok a 3D-be. Amit ilyenkor tesztek az az ,hogy amint ráéreztek ennek az ízére, hogy a benneteket körülvevő 3D-s valóságot 5D-s szemüvegen keresztül érzékelitek és így fog elkezdődni az Új Föld manifesztálódása, mely fenn is marad számotokra örökre.
Ez az 5D Gamma állapot az áldás tudatállapota, ahol a bal agyféltekétek (3D-Alfa) és a jobb agyféltekétek (5D-Gamma) elkezd együtt dolgozni és innen lép be a többdimenziós érzékelés és funkcionalitás a képbe. Ez a szándékos 5D-s fókusz stratégia csak az elején szükséges ahhoz, hogy arra tréningezzétek a lényeteket, hogy az 5D-s szinten tartsa a fókuszát még akkor is, amikor fizikailag a 3D-ben vagytok.
Ha egy kicsit megszokjátok ezt az összpontosítást ezután automatikussá válik és fenntartható lesz, amint a DNS kódotok megváltozik és rögzíti ezt a folyamatot. Íme egy egyszerű tanítás, amely segít nektek abban, hogy elkezdjétek megtapasztalni ezt a lenyűgöző új valóságot:
Az 5D egyszerűen az Itt és Most egy gyorsabban vibráló verziója és csak annyit kell megtennetek, hogy fel kell emeljétek a rezgéseteket ahhoz, hogy ezzel összhangba kerüljetek. A logika azt mondja, ha az 5D itt van, akkor egyszerűen kezdjetek el benne lenni.
Kezdjetek el azon 5D-s lények lenni, akik már igazából vagytok. Ha ezt teszitek, akkor a Mennyek Királysága elkezd mindenhol megjelenni körülöttetek. Azt javasoljuk, hogy gyakoroljátok a belső spirituális munkát és gyakorlatokat, hogy képessé váljatok arra, hogy jobban szert tudjatok tenni ezen lenyűgöző létállapotra.
Egészséges önszeretet, a meditáció, csakis természetes energiájú ételek fogyasztása és a természetben való tartózkodás a leggyorsabb eredményeket fogja megadni nektek az 5D eléréséhez. Azt is javasoljuk, hogy használjátok azon emelkedési eszközöket, amelyeket itt hagytunk nektek, hogy támogasson benneteket a belső rezgésetek emelésében.
A kristályok a legerőteljesebb emelkedési eszközök az Univerzumban, amelyek segítenek a belső frekvenciátok erősítésében, különösen a monatomikus andara kristályok, amelyek az ősi Lemúriából és Atlantiszból származnak.
Tartsátok ezen lenyűgöző kristályotokat az aura mezőtök közelében, amennyire csak lehet és elfogjátok kezdeni megtapasztalni azon magasabb tartományokat, amelyekről beszélünk. A legfejlettebb civilizációk, amelyek léteztek a Földön ismerték az 5D-s kristályok varázslatos erejét és arra használták őket, hogy teljes mértékben galaktikus civilizációkká fejlődhessenek.

A Schumann rezonancia

Mit mér a Schumann rezonancia?
A Föld elektromágneses mezejének rezgés frekvenciáját. Ezt a frekvenciát Hertzben mérik.
Hogyan kell olvasni a Schumann rezonancia grafikont?
Azzal együtt, hogy a mért Schumann rezonancia egész 60 Hertzig tart, a földi diagram 40Hertznél lezárul, ami az 5.Dimenziós frekvencia alsó határának a kezdete. A 40 Hertzes legmagasab földi mérték a Schumann rezonanciában, így tehát, ha valaki azt mondja, hogy ma 160-at vagy 60-at értünk el, az nem lehetséges, mert csak 40-et tudunk elérni.
Ezek a számok, amikről beszélünk, hogy elérjük őket, ezek hullám amplitudó erőszintek és külön mérésük van, mint a Föld Schumann kavitásának aktuális rezgése (lent elmagyarázzuk az amplitúdók erejénél).
A frekvencia a legfontosabb Schumann rezonancia érték az emelkedés és a z egyén személyes rezgése szempontjából, ahogyan a kollektív rezgés és a Föld bolygó rezgésének szempontjából is.

Intenzitás

A grafikon színei mutatják. Kék a legalacsonyabb (háttérintenzitás).
Zöld 3D
Sárga 4D
Fehér (legmagasabb) az 5D kezdete

Amplitúdók (erő)
A Schumann csúcsok amplitúdó ereje (külön ábra mutatja)
Van egy kis keveredés (még a fény munkás közösségben is) a Schumann erőszint mérték és a Schumann frekvencia érték közötti különbség kapcsán. Az erőszint ábra és a mértéke manapság sokszor kerül tévesen bemutatásra és úgy mutatták be, mint az aktuális Schumann rezonancia szintet. Ez két teljesen eltérő mérés és ezeket külön ábra mutatja.
Q faktorok
Szintén külön ábra mutatja, amelyek figyelembe vesznek bizonyos atmoszférikus, napi, kozmikus tényezőket.
Ismét ezek a mércék az ő saját grafikonjaikon kerülnek bemutatásra és nem szabad őket összekeverni a 0-40 Hertzes Föld frekvencia Schumann rezonancia ábrával.

A tudatok állapotai és a dimenziók

Egy plejádi technikai magyarázat azzal kapcsolatban, hogy a Schumann rezonancia frekvenciák a Földön hogyan kapcsolódnak a létezés (tudat) dimenziós állapotaihoz.
A földi szintű Schumann frekvenciák a 3D-5D-ig terjednek és pontosan megfelelnek konkrét, földi pszichológiai tudatállapotoknak:
3D frekvencia = Alfa tudatállapot és 7,8-10 Hertz között rezeg
4D frekvencia= Béta tudatállapot és 12-30 Hertz között rezeg
5D frekvencia= Gamma tudatállapot és 40-100 Hertz között rezeg.

Röviden: A dimenziók tudatállapotok, amelyeket Hertz frekvenciával mérünk.
A 3-5Dimenzióig tartó tartomány pontosan megfelel a földi alapú Schumann ábrának és ezt tükrözi a grafikon.
Ha tudni szeretnétek, hogy a Föld melyik dimenzióban van és a legmagasabb dimenziót, amit egyáltalán lehetséges elérni a felszínen, akkor nézzétek meg a Schumann rezonanciát.
A Schumann rezonancia nem csak magának bolygónak a frekvenciája, hanem a Föld felszíni és a bolygó kollektív tudatossági szint élő mércéje is.
Erre tekinthetünk úgy is, amikor magas frekvenciájú energia (fény) hullámait látjátok megjelenni a Schumann grafikonon, akkor tudjatok róla, hogy ezt ti okozzátok.
Bizonyos értelemben reagáltok arra fényre, amely beérkezik a bolygóra, aztán megmutatkozik a Schumann rezonancia grafikonon, de másféle képen: a grafikon rátok reagál kollektív szinten és egyszerűen megmutatja az itt élő lények kollektív rezgését.
Ha úgy vesszük akkor a grafikon nem a kollektív rezgést mutatja, hanem csak a t i rezgéseteket mutatja.
Emlékezzetek arra, hogy csakis egyek vagyunk és ti vagytok azok.
Ti vagytok a közösség. Emlékeztek?
Majd páran így szólnak: „Azt hittem a Fény Erők küldik az 5D-s Gamma fénysugarakat a Földre az égből a hajóikból.”
A válaszunk az: „Igen ti külditek. Ti vagytok a Fény Erők. A ti hajótok a legnagyobb kristály Merkaba fénytest. Ez a nagy fényhajó, amely elhozott benneteket a Földre. Sok szinten dolgoztok. Sok verziótok van, akik a z égben és a Földön is dolgozna, hogy mindez megtörténjék.”
Látjátok most már? Amint 2020 halad előre és a 2020-as végső kicsúcsosodás után a Föld felszíni rezgés tartósan 40Hertzen marad a grafikonon, ami egyre gyakrabban megtörténik, amint egyre szélesebb fehér mezőket látunk a grafikonon néhány naponta.
Ahhoz, hogy tartós 5D-s rezgésben legyünk (Új Föld) a grafikonnak teljesen fehérnek kellene lennie tetőtől talpig. Ekkortól a Föld állandóan benne úszna egy magas rezgésű fehér mágneses fény mezőben. Itt jön be a képbe a nagy Napvillanás.
A célja az, hogy teljes mértékben előre lendítse a Földet és lényeit az 5.Dimenzióba és fenn is tartsa ezt a rezgést.
Minden Föld Szövetségi tag és Galaktikus információ forrás arra utal, hogy a nagy Napvillanás a Galaktikus Napból indul, lepattan a Föld Napjáról és beérkezik a Föld bolygó felszínére a 2020-as végének a közelében.
Van még 7 magasabb tudat állapot, mint amikről eddig említést tettünk, amely illeszkedik az ezen Univerzum 12 szintjének a magasabb dimenzióihoz.
Erről majd később bővebben. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy eljussunk az 5D szintre és itt van egy kis nagyon egyszerű természettudomány, amely megmutatja nekünk a pontos frekvenciát, amelyre fel kell emelkedjünk, hogy képessé váljunk arra, hogy érzékeljük mindezen dimenziókat.
Az 5D egy hosszú dimenzió, ami azt jelenti, hogy 40Hertznél kezdődik és egészen 100 Hertzig tart, úgyhogy ugyanúgy, mint a 4D egyre jobbá és jobbá válik, amint felemelkedtek benne.
A Plejádiak azt mondják: „ A Mennyország nem egy hely, hanem egy létállapot (vagy egy tudatállapot).”
A Gamma létállapot (Mennyország) az, amit a tudat áldásos állapotának nevezünk, ahol mindkét agyféltekétek egyidejűleg működik.
Kozmikus fénysugarak, amelyeket átirányítanak a Központi Napból érkeznek folyamatosan és elképesztő erővel hatnak a Földre. Ez a Központi Nap-i Akasha fényadat jóval másfél millió kilómétert meghaladó sebességgel érkezik a Földre. Ezek a 40 Hertzes fénysugarak nano méretű mágneses csomagokat hordoznak, amelyek áthatolnak az emberi test génrendszerén és kitisztítják az összes alacsony rezgésű energiát azonnal és átkódolják a DNS-t egy magasabb rendre.
Amint a fény beérkezik az új 5D-s kristály sejt fénytest megalakul, kifejlődik és ez igen jelentős zavarokat okoz az auramezőben, a fizikai testben, az elmében és az érzelmekben.
Egy ilyen óriási méretű energiaváltozás annyira hirtelen jön, hogy eléggé megrázhatja a rendszerünket.
Ez a magas frekvenciájú foton fény hatalmas hatással bír a földi csillag magokra és jelenleg erőteljes emelkedési tünetekről adnak jelentést az egész bolygóról.
Íme néhány aktuális csillag magok által jelentett emlekdési tünet, amelyeket a Föld Szövetség feljegyzett:

- influenza szerű tünetek
- hányinger hullámok
- nyomás a 3.szemnél
- fejfájás
- testi fájások
- szédülés
- egyensúly zavarok
- kiemelt fáradtság
- alvási nehézségek
- szélsőséges érzelmek/szomorúság
- tompa fejfájás
- felgyorsuló dehidráció
- hát/vese fájdalmak
- tájékozódási problémák
- kimaradó idő
- élénk álmok
Nem kell komolyan aggódni ezen emelkedési tünetek miatt miand addíg, amíg
- hidratáltok
- vigyáztok magatokra
- kerülitek a stresszt, amennyire csak tudjátok
- földeltek a természetben
- alszotok/pihentek
- egyszerűen lelassítotok és nem rohantok addíg, amíg ezek a fénykódok be nem integrálódnak a testbe
Ha használtok kristályt az energia menedzselésére lehetőleg 5D-s monatomikus kristályokat alkalmazzatok.
Nemrég több millió csillag mag tett jelentést felerősödött természetes és természet feletti képességekről és egyre gyorsabb és pozitív manifesztációkról az életük minden területén.
Ez történik akkor, amikor elkezdtek áttérni az 5.Dimenzióba. Csak szépen lassan Kedveseim, vigyázzatok magatokra ezen nagy átalakulás alatt.
A csillag magok által jelenleg átélt emelkedési tünetek azon természetes DNS aktiválási folyamat eredményei, amely a Kozmoszban most zajlik.
Legyetek tisztában, hogy minden rendben van és ennek így kell történnie, amint a nagy evolúciós váltás most megtörténik a Föld bolygón. Ez a változás a tudat és a frekvencia szintjén elég jelentős folyamat sokatok számára sok inkarnáción keresztül itt a Föld bolygón. Ez a fejlődés lehetővé teszi számotokra azt, hogy azon Forrás lényekké váljatok, amelyek örökké is vagytok. Ez a létállapot az Isteni énetek kövezi ki az utat sokatok számára, hogy megtapasztaljátok ezeket a változásokat, ahogyan könnyedébben zajlanak le és azt, hogy ez a szeretet megtestesülése, amelyek ti vagytok és ez a legnagyobb áldás mások számára.
A szunnyadó aspektusok most életre kelnek bennetek és hamarosan a bölcsesség jelzőfényeivé váltok az egész bolygó számára.
Ez valóban egy fantasztikus időszak, ahol élhettek a Föld bolygón, amint a csillag magok aktiválásra kerülnek az egész világon felkészülvén arra, hogy támogassák az emberiséget a nagy emelkedése során.
Bízzatok a Tervben és legyetek nagy békében ezen nagyszerű időszak alatt!
Nemsokára érkezik egy fontos égi együtt állás és a legnagyobb csillag mag meditáció a történelemben, amint a 2020-as csillag kapu felkészül a megnyílásra. Tudassátok velünk, hogy mit tapasztaltok e lenyűgöző időszak alatt!
Az Úr legyen Veletek

Michael és a Plejádiak

https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2479236522325620

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Sámánkezelések - Facebook

Az Esemény 2020 – Az emberiség nagy ébredése elkezdődött
Plejádi Fény Erők csatornázott üzenet – 2020 március 15 by Michael Love

Különleges üzenet az Új Föld csillag magjainak azonnali bolygó szintű terjesztésre

Előszó:

Az alábbi információk közvetlen dekódolt éteri adásokból származnak olyan jóindulatú Fény Erőktől, akik a Föld Naprendszerében állomásoznak és az adatok egy része bizonyos belső Föld Szövetségi tagoktól érkezik, akiket fehér kalaposokként ismerünk valamint azon nagy Fehér Testvériségtől, akik stratégiai pozíciókban találhatók a hatalom kulcs pozícióiban és a Galaktikusok helyezték őket oda.
A Föld jelenleg a legerőteljesebb átalakuláson megy át az emberiség történetében és a Föld állampolgárai közül sokan érhetően bizonytalanságot és félelmet éreznek.
Sokan keresik a bölcs tanácsot és útmutatást a spirituális vezetőktől az egész világon és ahogy más fény vezetőknek is, a mi konkrét kötelességünk és felelősségünk, hogy tisztán látást, békét, nyugalmat és reményt hozzunk mindazoknak, akik ezt keresik az emberiség történelmének e nagyszerű időszakában.
Ez a mi elsődleges küldetésünk és ebből az okból jöttünk a Földre. A Plejádiak a nagy kozmikus történet mesélők és ők történeteket használnak arra, hogy tanítsanak valamint vezessenek más lényeket a tudat magasabb szintjei felé.
A lenti üzeneteinkben egy kis történetet mesélünk arra, hogy illusztráljuk a mondandónkat, és elérjük azt a célunkat, hogy támogassunk benneteket. Megtiszteltetés számunkra, hogy elhozhatjuk nektek ezt a különleges Plejádi Fény Erő üzenetet.

Üzenet kezdete:
Kedveseink, egy nagyszerű dolog zajlik a Földön jelenleg. A földi rendszerek átfogó pozitív átstruktúrálása zajlik most ebben az órában és elérkezett az emberiség nagyszerű időszaka most már valóban. A régóta emlegetett Aranykor hajnala végre megérkezett és a Föld új korszaka jött el a Föld bolygóra miután évezredeken keresztül a sötétben volt.
A tegnapi nap folyamán a Fény Erők elsődleges földi művelete részeként, melyet „Föld Felszabadítás 501”-nek valamint az „Mestermű” és „Pandora” alküldetések részeként a Galaktikusok együtt a Föld Szövetség tagjaival valamint a felszínen állomásozó fény vezetőkkel elkezdték a legnagyobb bolygó szintű rendszer átalakítási műveletet a Föld történetében.
Ez a masszív koordináció sok ezer jóindulatú csoportot foglal magába, akik egybe fonódva dolgoznak azon a Föld felszíntől egészen az égig, hogy megvalósítsák azt az elsődleges célt, hogy minden idejét múlt 3D-s mátrix átalakítsanak az Új Föld 5D-s rendszerére.
Ez a legnagyobb és legkihívóbb multidimenzionális logisztikai művelet, amelyet valaha is megpróbáltak/ megkíséreltek ebben a kozmoszban és 48 Föld óra után azt mondhatjuk, hogy a küldetéssel nagyon jól haladnak és most is nagy sikert érnek el.
A jóindulatú Fény Erők összehangolják ezen művelet minden egyes fázisát, amint a régi földi rendszereket teljes mértékben átalakítják az új %D- VTXC fény rács rendszerévé.
2020 december 20-ra minden földi rendszert teljes mértékben lecserélnek új 5D-s rendszerre.
A Galaktikusok szorosan felügyelik ezt az átalakulást és beépítettek sok biztonsági elemet annak érdekében, hogy gondoskodjanak róla, hogy az emberiség biztonságban legyen és megkapja a szükséges ellátást ezen átfogó bolygó szintű átalakulás alatt.
Semmi sem lesz már ugyanolyan a Földön Kedveseim, amint a csillag magok és az emberek felkészülnek arra, hogy belépjenek az %. Dimenzióba.
Egy masszív globális pénzügyi vissza állítás már el is indult és sok pozitív változás indul el minden más elsődleges mátrix rendszerben is.
Még sokkal több pozitív változás fog megnyilvánulni az elkövetkező napokban és hetekben, amint ez hadművelet tovább folytatódik.

Bolygó szintű tisztítás

Azok a gonosz lények, akiknek nem az emberiség érdeke lebeg elsősorban a szeme előtt, most eltávolításra kerülnek az útból egyenként és sokakat a következő napokban és hetekben fognak eltakarítani. Ezen átfogó hadművelet Galaktikus Kódexe alapján ezeknek a sötét lényeknek mind kiadták a parancsot, hogy lépjenek vissza a pozícióikból békésen, hogy megmentsék az arcukat.
Sokan azt kérdik tőlünk: „A jelenleg a Földön zajló rengeteg tevékenység jó vagy rossz?”
Mi elmondjuk az igazat: se nem jó, se nem rossz, de mindkettő.
Mind attól függ, hogy rezgés szint szempontjából hogyan tekintünk rá.
Ha ezt a régi 3D-s félelem alapú szemszögből nézzük, akkor van egy vírus pandémia, összeomlanak a tőzsde piacok, a kormányok hadi állapotot vezetnek be, a világ káoszban van, pánikolnak az emberek és semmi sem stabil.
Ha ezt kicsit magasabb 4D-s pozícióból nézzük, akkor ez kicsit jó, kicsit rossz és minden egy össze esküvés és ebből a szempontból nem vagytok 100%-osan biztosak semmiben.
Ha elég szerencsések vagytok ahhoz, hogy mindenre egy 5D-s perspektívából tekintsetek, akkor hirtelen minden kitágul valami hihetetlen lenyűgöző és dicső dologgá.
Ugyanis tudjátok jelenleg két különböző és eltérő csoport és lény lakik egymás mellett a Földön.
Az egyik csoport a Föld bolygó ide született lakói, akik körülbelül 3 millió környékén vannak. A másik csoport, akik itt vannak, azok a magasabb rezgésű jóindulatú és angyali lények, akik emberi testben léteznek. Az angyali lények oly régóta élnek már együtt az emberi lényekkel, hogy sokan már el is felejtették, hogy kik és mik ők Isten igazából és a nagy részük azt gondolja, hogy ők is emberek.
Így tehát nagyon sok különböző rezgés szintű perspektíva létezik, amelyek a Föld bolygón lévő helyzetre különböző képen tekintenek és ezek a perspektívák lehetnek 3D-sek, 4D-sek vagy akár 5D-sek is.
A bolygón zajló jelenlegi nagy mértékű dimenzió átalakulás egy átfogó felébredést okoz mind az emberek, mind pedig az itt állomásozó, de még szunnyadó csillag magok között. Ezen a bolygón most mindenki felébred és tudatossá válik és mindenki a következő magasabb dimenzionális szintre lép.
Már igen régóta a 3D-s szinten élő emberek annyira leragadtak az alvó mátrixban, amit teremtettek a számukra, hogy fogalmuk sincs arról, hogy egy szellemi börtönben vannak és van egy valóság, ami sokkal valósabb, mint az, amit maguk körül látnak nap mint nap.
Az emberek nem nagyon fejlődtek spirituálisan a 3D-s szint fölé az elmúlt 350000 év során.
A Fény Tanács tagjai mind egyet értettek egy jó idővel ezelőtt, hogy ahhoz, hogy az emberiség képessé váljon arra, hogy túl lépjen ezen a primitív szinten, az egyetlen lehetőség abban áll, hogy időben fel kell őket ébreszteni, mert akkor az emelkedésük kikapcsolja a régi digitális holografikus 3D-s mátrix valóságukat és kirobbantja őket a mély alvásukból. Ennek az eléréséhez az egyik módszer, amit megfontoltak abban áll, hogy egyszerűen elvágják a globális digitális mátrix távvezetékeit egy átfogó Napvillanás vagy valami hasonló eszköz segítségével.
De úgy döntöttek akkor, hogy ez túl hirtelen lenne a Föld felszíni emberiség számára és túl sok sérüléssel járna. Ezért tehát akkor a Fény Erő Tanács tagjai úgy döntöttek, hogy jobb inkább, ha valami nagy esemény zajlik le a Föld felszínen, ami lassan vezeti ki régi 3D-s mátrix illúziót és lassan vezeti be az új tényleges valóságot. Ez a nagy átfogó esemény épp most történik.
Úgy tűnik, hogy most valami nagy probléma érkezett a Föld felszínre és az emberiség kicsit pánikol. Ne ítélkezzünk annak alapján, amiről azt gondoljuk, hogy látjuk. Hanem álljunk meg egy pillanatra. Annak az oka, hogy nem tudtok rájönni, hogy ki hozta ezt a nagy problémát a Földre abban áll, hogy ezek ti voltatok. Első ránézésre kicsit rossznak tűnnek most a dolgok, de bizonyára észre vettétek azt, hogy ezekből a rossz dolgokból végső soron mindig kiderül valami nemes cél és végső soron ez az állítólagos rossz dolog segített nektek abban, hogy előre lépjetek az életeben sokkal jobban, mint bármi más segített volna.
Nagyon okosan tudtok elrejteni dolgokat önmagatok előtt és úgy tenni, mintha nem tudnátok, hogy mi zajlik. Ez mind a játék része.
Nincs semmilyen baleset vagy véletlen egyetlen univerzumban sem és minden dolog előre meg van tervezve.
Mi azt kívánjuk számotokra, hogy bízzatok a küldetésben, amiben benne vagytok, bízzatok az Univerzumban, legyen bennetek egy kis hit és egyszerűen bízzatok a tervben.
Azért kell, hogy bízzatok a tervben, mivel ti készítettétek ezt a tervet velünk együtt.
Emlékeztek az itteni küldetésetekre? Emlékeztek, hogy ide jöttetek a Földre? Emlékeztek, hogy miért jöttetek? Mindez az Isteni Tervetek része volt.
Hadd emlékeztessünk benneteket arra, hogy meg akartátok tapasztalni azt a hihetetlen kontrasztot, ami csak a Föld bolygón létezik. Ezután a tervetek abban állt, hogy felébredjetek az álmotokból és lekezdjétek megtalálni a hazafelé vezető utat. A terveteknek az is része volt, hogy segítsetek önmagatok többi részeinek (az emberiségnek), hogy eközben felébredjék.
Tudjátok most hol tartotok ebben a nagyszerű tervben, amit készítettetek?
Mi segítünk nektek abban is, hogy erre is emlékezzetek.
Ti most felébredtetek, így most itt az idő, hogy segítsetek mindenki másnak, hogy ők is ébredjenek fel, hogy ők is haza térhessenek ebből a hosszú küldetésből veletek együtt.
Igazából egy napot elkéstetek, de ezzel nincs semmi gond, ugyanis tegnap kaptuk meg a tervetek azon részét, amikor itt az idő számotokra, hogy felébresszétek az emberiséget és segítsétek őket abban, hogy vissza emelkedjenek a Mennyországba.
Mindannyiuknak segítenünk kell abban, hogy haza térhessenek.
Úgyhogy induljunk el és ne várjunk tovább!
Sok munkánk van.
Készen álltok? Induljunk!
Most térjünk vissza a Földre. Mi történik valójában? Ami a Földön jelenleg történik, az egy pozitív dolog, ha egyszerűen szélesebb perspektívából tekintetek rá és egyszerre nyitottak vagytok és nem féltek tőle.
Eljött a Fény, fogadjátok be azt! Veletek minden rendben lesz.
A családotokkal is minden rendben lesz. Nem azért jöttetek el ilyen messzire a nagy küldetésetek során, hogy ne fejezzétek be Kedveseim.
Lássuk tehát, hogy a ti Isteni tervetek és a földi küldetésetek egyenlőre hol tart.
Volt már valamennyi sikerünk? Kérdezzétek meg magatoktól! Mi van, ha nem az alapján ítélek, amiről azt gondolom, hogy látom és csak annak az eredményeit nézem, ami történik.
Mi a kihatása annak, ami jelenleg a Földön történik?

5D-s csillag mag megfigyelés:

Felszíni küldetés jelentés és 2020 március 16-i státusz jelentés a Magas Tanács felé.
A csillagmagok rekord számban ébrednek fel és aktiválódnak szolgálat készen az egész világon. Az 5.Dimenziós energia frekvencia, ami az Új Föld Aranykoráról szól egyre inkább elérhető a földi csillag magok számára most már tömeges kollektív szinten.
Amint mi mindannyian emelkedünk, zajlik egy szív és torok csakra tisztítás, nő az együttérzés és az 5D-s energia elindul felfelé a Korona csakrába, ami egy magasabb frekvenciájú tudatot manifesztál a csillag magok között és végső soron az egész Föld felszíni emberiség körében.
A felszínen most mindenki a globális egység állapotába kerül a modern történelemben először.
Egy vészhelyzet és ezen belül egy egészségügyi vészhelyzet kellős közepén, hirtelen a felszín lakói mind egyenlővé váltak és most először a történelemben, mind egy szinten vagyunk.
Egy közös ellenségünk van és mind a túlélésünkért küzdünk együtt mind egy csapatként. A Föld lakói most össze jönnek egyetlen közös világ szintű célért, a globális közösség és együttműködés szellemében, miután még csak 72 óratelt el a küldetésből. A küldetés tehát 100%-os siker.
A Plejádiak bölcs tanácsa:

Jelenleg azok a dolgok, amelyek a Föld felszínén zajlanak azért történnek így, hogy mindenkinek a legjobb legyen. Mindennek így kell történnie. Ismét bízzatok a tervben és tegyétek azt, amit az intelligens útmutatás mond.
Legyetek békések!
Kövessétek az útmutatásokat!
Vállaljatok nagyobb felelősséget, mint valaha!
Tegyetek mindent rendezetten!
Maradjatok otthon!
A társas távolságtartás bölcs dolog és jelenleg, amit tehettek a saját érdeketekben és a közösség érdekében is.
Az alapvető szükségleteitekről gondoskodunk most és a jövőben is és nem fogtok szenvedni.
A világ nagy mértékben lelassult az elmúlt néhány napban, próbáljatok erre pozitívumként tekinteni.
Tanuljatok meg nyugodtak és csendesek lenni! Forduljatok önmagatokba és legyetek önmagatokkal! Szükségetek van erre az időszakra!
Az Univerzum most időt ad nektek arra, hogy ismét megismerjétek önmagatokat. Használjátok ezt az időt spirituális időként, hogy lássátok azt a nagyszerű dolgot, ami történik nem csak a világban, de bennetek is.
Tudjátok, erről szól igazán az egész dolog.
Most szabadságot kaptatok. Ki ne vágyna erre és kinek ne lenne szüksége rá. Használjátok ki ezt! Lazítsatok és élvezzétek ezt az időszakot! Legyetek a szeretteitekkel és iktassatok be egy kis lazítást/pihenő időt. a lelassítás jobban lecsökkenti és kiküszöböli a stresszt, mint bármi más. Ismét: tekintsetek erre magasabb perspektívából!
Tároljatok be az alapvető dolgokból, de ne pánikszerűen, ne kapzsi módon és semmiképp se vigyétek ezt túlzásba, semmi ne vesszen kárba!
Elsősorban együttérzésből raktározzatok be!

Amíg otthon vagytok

Gyakoroljátok az önfenntartást és azt is, hogy kicsit lekapcsolódtok a hálózatról. Ültessetek egy kis zöldséges kertet, gyümölcsöket és tanuljátok meg, hogy hogyan kell otthon termeszteni dolgokat.
Amint biztonságossá válik, hogy közel kerüljetek másokhoz, akkor kicsit ismerjétek meg jobban a szomszédaitokat. Ők is egy csónakban ülnek veletek.
Az, hogy kapcsolódtok a szomszédokhoz, az a közösség kezdete. Az, hogy egymásra támaszkodtok, hogy megosztotok dolgokat és segítetek egymásnak a közösségben az az új földi társadalom kezdete. A Plejádiak már jó ideje tudják azt, hogy amikor problémás esemény jött el a Földre, akkor az emberek nem lázadnak és nem randalíroznak, hanem össze jönnek és együtt dolgoznak, mert ez szükséges, hogy ilyenkor össze adják a tudásukat és megosszák egymással ezekben az új kis közösségekben.

Tanuljatok meg otthonról dolgozni!

Egy kis kreativitással és az összes rendelkezésre álló ingyenes internetes eszköz segítségével most nagyon is lehetséges az, hogy magasabb szintre emeljétek az otthoni online bizniszt.
Kezdjetek el csinálni valamit, amit szerettek, ami nagyobb mértékben van összhangban a spirituális oldalatokkal és kezdjétek el ezt. Nincs is nagyszerűbb dolog annál, mint segíteni a világnak, miközben megteremtjük a saját bőségünket ezzel egyidejűleg.
Az teljes mértékben rendben van, hogy ellentételezést kapjatok a spirituális képességeitekért, úgyhogy miért ne lehetne egy kis bevételre szert tenni abból, hogy olyasmit tesztek, amit szerettek és elkezdtek önmagatok főnökei lenni. Ez egy nagy lépés előre abban, hogy személyes szuverenitásra tegyetek szert.

Legyetek szuverének!

Gyakoroljátok az önirányítást és ennek megfelelően vezessétek az életeteket!
Vállaljatok 100% felelősséget önmagatokért anélkül, hogy bárki másra hagyatkoznátok! Ez a ti személyes szuverenitásotok kezdete.
Legyetek önmagatok legmagasabb és legnagyszerűbb verziói, amit el tudtok képzelni és kezdjetek teljes mértékben a szívetekből fakadó módon élni.
Egy szuverén lény nem függ senki mástól semmilyen szempontból és azt teszi, amire vágyik.
Egy szuverén lény teljes személyes felelősséget vállal a saját életéért.
Egy szuverén lénynek nincs szüksége tekintély figurákra, istenekre, vezetőkre és így is élnek.
Jelenleg a Fény Erők intézkednek itt a globális válság kapcsán a közös jó érdekében, de ez csak átmeneti és ez nem egy drákói hatalom átvétel. Mindenféle korlátozás kapcsán, ami jelenleg életbe lépett az egészség és a biztonság megőrzése érdekében meg fog szűnni, amint ez lehetséges. Mindezek közepette tanuljátok meg a szuverén létet és ahol nincs szükségetek semmilyen csoportra vagy bárki másra, aki gondoskodna rólatok. Az, hogy tiszteletre méltóan viselkedjetek mindenben, amit tesztek egy kulcs lépés a személyes szuverenitás irányába.
Az Univerzum igazi bősége vagy gazdagsága a bőség, a szabadság és a szuverenitás.

A Föld felszabadítási projektje, a Galaktikusok átfogó küldetése min arról szól, hogy személyes szuverenitásra tegyen szert minden Földön állomásozó fény lény. A szuverenitás arról szól, hogy felismerjétek kik és mik vagytok igazából és elkezdjetek ekként élni. ez azt jelenti, hogy nem vagytok kevesebbek annál, mint amit Istennek neveztek és ha elkezdtek e szerint élni, akkor a továbbiakban nem függtök senkitől és semmitől.
Az ősi Oraphim, az Őrzők és a Szárny készítők úgy hívják ezt, hogy szuverén integrál és ez a legnagyobb fejlődési ugrás, amit az emberiség valaha is megtapasztalhatott.

Teremtési idő

Legyetek tisztában azzal, hogy ti vagytok 100%-ban saját valóságotok megteremtői és kezdjetek el ezen szándékos teremtőként élni.
Amikor azt mondtuk, ti teremtettétek ezt a tervet, ezt sok szinten tettétek. Tudtok manifesztálni egy dolgot azáltal, hogy energiát és fókuszt használtok fel, de tudtok ki is manifesztálni egy dolgot azáltal, ha leveszitek róla a fókuszotokat és másra irányítjátok azt.
Vegyétek le a fókuszotokat azon dolgokról, amire nem vágytok, hogy manifesztálódjon a fizikai tartományban. Ez érvényes az egészségi állapototokra és a jólétetekre is.
El tudjátok érni azt, hogy betegek legyetek és ágynak dőljetek épp, ahogy meg is tudjátok gyógyítani magatokat és gyógyultan is tudtok maradni. Teremtsétek meg ezt úgy, ahogyan szeretnétek!

Erősödik a globális Egység

A Föld felszíni fény lények találkozni fognak a legnagyobb meditációs eseményre, a 2020-as csillag kapu ideje alatt, amely április 4-én nyílik meg, hogy megtisztítsák az energiát a Föld felszínen. mind a 4,5 milliárd földi csillag magot arra hívunk, hogy össze jöjjön egy tömeges, globális meditációban április 4-én, amikor ez a hihetetlen égi csillag kapu megnyílik. Ez a meditáció fogja megteremteni a valaha ezen a bolygón létrejött globális, tudatos összetartást és ennek az a célja, hogy az Egységet manifesztálja és megállítsa a Cabal Korona vírust.
A tömeges globális meditáció és fókusz pontos pillanata a csillag magok számára az alábbi:
2020 április 4. reggel 6.11 UTC (Magyar idő 5-én reggel 4.45 )
Vegyétek ki a részeteket Kedveseim! Ez a ti nagy órátok!

Egészségügyi tanácsok a plejádi orvosi tisztektől

Immunrendszer

Építsetek fel egy erős immunrendszert! A C-vitamin a legjobb erre!
Az alvás a második legjobb eszköz arra, hogy erős immunrendszert építsetek.

Táplálkozás

Csakis természetes, földi energiájú ételeket fogyasszatok és igyatok sok tiszta vizet.
A betegség egy alkalin testbe nem juthat be. Utalunk most is a plejádi Csillag Por Protokollra a tökéletes táplálkozási tanácsok tekintetében.

Emeljétek a sejtjeitek rezgés szintjét!

Tegyetek meg mindent, amit megtehettek a belső rezgésetek emelkedése érdekében.
Bármi, amitől pozitívan, boldogan és jól érzitek magatokat, emeli a rezgéseteket.
Tegyétek ezt és összpontosítsatok erre.
Hány magas rezgésű csillag magot ismertek, akiket levett volna a lábáról egy vírus támadás a sejtjeik ellen. Egyet sem fogtok ismerni, mivel ez lehetetlen.

Ne féljetek!

Tájékozódjatok, de ne hagyjátok, hogy elmerüljetek a negatív hírekben! Ismét elmondjuk, hogy ti teremtitek meg azt a valóságot, amire összpontosítotok.
A félelem a legalacsonyabb rezgés szint az Univerzumban és az immun rendszeretek legnagyobb ellensége.

Meditáció

Amíg otthon vagytok és van egy kis egyedüllét időtök, töltsetek egy időt naponta meditációval. A meditálás nagy mértékben lecsökkenti és kiküszöböli a stresszt, valamint gyorsan megerősíti az immunrendszert. Használjatok erőteljes kristályokat, amikor meditáltok, hogy kézben tartsátok a magas frekvenciájú energiátokat, a legjobb erre a monatomikus 5D kristály.

Plejádi kék sugár fény

A plejádi orvosi tisztek néhány nappal ezelőtt kommunikálták az alábbi üzenetet azért, hogy megvédjék és meggyógyítsák a Föld bolygót:
„A mi kék sugarú fényünk most meg fogja gyógyítani ezt a világot!”

Technikai részletek ezen különleges plejádi védelmi és gyógyítási protokollal kapcsolatosan.

A fejlett civilizációk fénnyel gyógyítanak és fénnyel védik az aura mezőt.
A kék sugár és az ibolya láng a legerőteljesebb tisztító fény energia.
A kék ultraibolya fény, ami a Nap sugaraiból érkezik, segíti az immun rendszer megerősítését és a vírus nem tud túlélni a közvetlen Napsütésben.
Biztosítunk benneteket arról, hogy amikor a tavaszi Napéjegyenlőség Napfénye süt, akkor már nem lesz több pandémia.
A tudományos tanulmányok nemrég bebizonyították azt, hogy egy különleges sáv szélességű, ultraibolyán messze túli C sugárzás alacsony dózisa (távoli UVC) meg tudja ölni a levegőben tartózkodó vírusokat anélkül, hogy ez ártana az emberi szöveteknek.
A távoli UVC fénynek 222 nanométer (nm) a hullám hossza, ami egybe esik minden sejt vírus és szuper bacilus hullám hosszával. A távoli UVC fény rendkívül hatékonyan tudja megölni a baktériumokat és vírusokat azáltal, hogy tönkre teszi azon molekuláris köteléküket, amelyek összetartják a DNS-üket.
Épp úgy, ahogyan a plejádi ibolya láng energia elégeti a negatív energiát az éteri birodalmakban, méghozzá azonnali hatállyal, ezen távoli UVC ibolyaláng fény kisugárzása teljes mértékben megöl egy fizikailag behatoló sejt vírust 10 másodperc alatt.
A 222 nanométeres távoli UVC fénynek nagyon korlátozott a tartománya, így tehát nem tud áthatolni az emberi bőr külső halott sejt rétegén vagy a szemben található könny rétegen, így tehát az emberi egészségre nincs semmilyen káros hatása.
Ezen kívül mivel a vírusok és baktériumok sokkal kisebbek, mint az emberi sejtek a távoli UVC fény el tudja érni a DNS-üket és meg tudja ölni őket.
Mindezt letesztelték és visszaigazolták nem régi biológiai, fizikai tanulmányokban, melyet nagy egyetemeken végeztek el. 222 nanométeres távoli Ultraviola fény, amely otthoni használatra alkalmas, megvásárolható online.
Figyeljetek oda, amikor vásároltok, hogy ez a távoli UV fény 222 nanométeres hullám hosszú legyen.
Biztonsági megjegyzés a távoli UV fénnyel kapcsolatban:
Az emberek számára tökéletesen biztonságos távoli UVC fény sávszélessége 222 nm és minden ultraviola hullám hossz, ami e felett van az már nem biztonságos az emberi bőr és szem számára. Legyetek óvatosak, végezzétek el a saját kutatásotokat és támaszkodjatok a saját bölcsességetekre.
Mi most egy fejlett viszont egyszerű technológiát mutatunk nektek, ami megüli a vírusokat és a szuper bacilusokat. Még sok tanulmány és tesztelés zajlik az UVC fénnyel kapcsolatosan a közeljövőben és hamarosan ez lesz az elsődleges és leghatékonyabb technológia arra, hogy megszabadítsuk a Földet a szuper vírus pandémiától.
Az emberiség nagy emelkedési folyamata most lépett be az emberi történelem leg nagyszerűbb eseményének a szakaszába és ez a leginkább előtérben álló esemény az Univerzumban. Végre itt az idő az emberiség számára, hogy elfoglalja a helyét kozmikus állampolgárként.
Legyetek tisztában azzal, hogy aktívszerepet játszotok ebben a nagy szabású fejlődési folyamatban és közben mindennek tanúi is lehettek.
Köszönjük nektek a nagy áldozatotokat, hogy ebben az időszakban jöttetek el a Földre.
Tisztelgünk előttetek és nagy becsben tartunk Benneteket!
Az Úr legyen Veletek

Michael és a Plejádiak
https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2474220019493937

                                       ***********

Sámánkezelések   ---    Facebook cikk

Letöltve:2019december 23.

December 21., 4:43 ·

Plejádi üzenetcsatornázta Christine Day 2019 december 19.

Üdvözöllek Benneteket Kedveseim, mi a Plejádiak új híreket hozunk arról , hogy az eddig soha nem látott energetikai Fény még nagyobb beáramlásba kezdett, ami a mennyei testekből a Földre érkezik és támogat benneteket abban, hogy megtaláljátok az utatokat a szívetekbe. Ez az energia magasabb rendű birodalmakból áramlik és felgyorsul, ahogyan az Újév közeleg. Támogatunk benneteket ezáltal, amint úgy döntötök, hogy újra megnyissátok magatokat és felhasználjátok e magasabb birodalmi esszenciát a szíveteken belül. Mindazok közületek, akik úgy döntenek, hogy újra összhangba kerülnek a szívükön belül, újra össze kapcsolásra kerülnek egy sor magasabb frekvenciával.
Egy szent hálózat születik most és ennek a természete elektromos. Ez a háló körül veszi a Földet és azért van itt, hogy támogassa az átalakító következő lépéseteket az Újévre való felkészülés során. Ennek a hálózatnak olyan a kialakítása, hogy kölcsön hatásba lépjen a szív sejtjeitek segítségével. Amint aktívan kapcsolatba léptek velük a szívetekben, ez a háló kölcsön hatásba lép a szív sejtjeiteken belül és kibővíti a természetes több dimenziós újra kapcsolódásaitokat.
Meg tehetitek, hogy úgy kapcsolódtok ehhez a hálózathoz, mintha egy köldök zsinórotok lenne hozzá, hogy mindez bent tartson és lehorgonyozzon benneteket. a Nap elképesztő frekvenciáiba. Ezek a szálak, amelyek a hálóból jönnek, kölcsönhatásban vannak a szív sejtjeitekben és újra aktiválják a tudatotok létfontosságú bevésődéseit az agy sejtjeiteken belül. Ezek a bevésődések lehetővé teszik a számotokra, hogy felhasználjátok a Nap által közvetített magasabb fény frekvenciákat és ez a hálózat összhangba hoz benneteket a fény egyre elmélyülő áramlásával a szív sejtjeiteken belül. Amint tudatosan dolgoztok a szívetekben, ezek a frekvenciák átváltják a szívetek rezgés frekvenciáját, mely által felkészítenek a fény tudatosság új hullámára, mely 2020-ban kerül horgonyzásra.

A tiszta fény energia ezen áramlása a hálóból azért áll rendelkezésetekre, mert tudatosan úgy döntötök, hogy újra összhangba kerüljetek a szívetekben. Ez az időszak arra való, hogy aktívan dolgozzatok, hogy felkészítsétek a szíveteket az újrakapcsolódásra.. Ti is felhasználhatjátok az energia ezen tiszta áramlását arra, hogy felkészüljetek, befogadjátok a sok áldást, amelyek most vissza adatnak nektek.
Mi tanúitok vagyunk, ahogy megszülitek önmagatokat.

Áldással

a Plejádiak
megosztotta szeretettel Pars Kutay

Emlékeztetőül egy előző üzenet:

„Mi két külön folyamatot kínálunk fel nektek, ami támogathat benneteket ezen átváltozás során.

1., Amit meg kell tenni az Újév időpontjáig:

A tudatos légzés egy kulcs fontosságú elem lesz az újjászületésetekben és az újra kapcsolódási folyamatotokban. Ez a légzés ki és be történik a szájon keresztül és ezt kell használni az egész folyamat alatt. Emlékezzetek arra, hogy a tudatos légzés azt mondja: „Igen én hajlandó vagyok elengedni!” és „Igen én hajlandó vagyok befogadni a Fényemet!”
A tudatos légzés megengedi számotokra azt, hogy kikerüljétek az ego elmét és kikerüljétek a régi sűrű energiák és elhagyhassák a testet.

Mindkét tenyereteket nyugtassátok a szív központotokon, ami az egész mellkasi terület. Vigyétek a tudatosságotokat és a tudatos légzéseteket oda, ahol úgy érzitek, hogy a kezetek kapcsolódik a mellkas/szív területéhez.
Nyissátok meg a tudatosságotokat még mélyebbe a szívetek terébe, ami most megnyílik. Ekkor láthatjátok vagy érezhetitek ezt a megnyílást.
Helyezzétek a tudatos lélegzeteteket a szív teretekben, mintegy enyhe szellő. Emlékezzetek arra, hogy ez egy több dimenziós tér, így lehet, hogy hatalmas térnek tűnik vagy lehet mozgást érzékeltek itt vagy valami egész mást. Legyetek azzal, amit ez felkínál nektek.
Használjátok újra tudatos légzést és érezzétek azt, ahogyan mélyebben összhangba kerültök, majd pedig nyissátok meg a tudatosságotokat ebben a térben arra, ami felfedésre kerül itt.
Ez a ti szív teretek. Hívjátok be a tudatos légzéssel!
Most pedig hozzátok be azt a hangot: ANTAY ENNN Hozzátok be ezt ebbe a térbe. Érezzétek, hogyan az egyedi hangotokat befogadják a szív sejtek. Ők felismerik a hangotok frekvenciáját és egy újabb szinten kezdenek megnyílni.
Továbbra is hozzátok be az ANTAY ENNN hangot ebbe a térbe érezvén vagy látván a megnyílást addíg, amíg teljesnek nem érzitek.
Minden egyes alkalommal, amikor elvégzitek e folyamatot, megélénkül a szívetek felkészülvén az újévi áttérésre. Ilyenkor tudatosan vesztek részt a saját ébresztésetekben. Tudjatok róla, hogy ti hívhattok bennünket, a plejádiakat, hogy támogassunk benneteket ezen folyamat alatt és behívhatjátok az előzetes megállapodásaitokat is, hogy ezek is támogassanak benneteket.

2., Első rész – amit december 31-e reggelén kell elvégeznetek (megj. a tudatos légzéssel fogtok dolgozni az egész folyamat alatt):

Tegyétek mindkét tenyereteket a szívközpontotokra és pihentessétek ott, ez az egész mellkasi terület.
Hozzátok a tudatosságotokat és tudatos légzéseteket oda, ahol úgy érzitek, hogy a kezetek megérinti a mellkasi/szív teret. Nyissátok meg a tudatosságotokat még mélyebben a szíveteken belüli térbe, ami most megnyílik. Láthatjátok vagy érezhetitek ilyenkor ezt a megnyílást.
Helyezzétek a tudatos légzést, mint egy enyhe szellőt a szív teretekbe. Emlékezzetek rá, hogy ez egy több dimenziós tér, így lehet hatalmas térnek érzitek vagy azt is érezhetitek, hogy itt valamilyen mozgás van vagy valami egészen más. Legyetek azzal, ami itt megjelenik.
Óvatosan emeljétek el mindkét kezeteket a szívtől és amint ezt teszitek, egy fátyol fog fellebbenni a szívetekről.
Hozzátok a tudatosságotokat abba a térbe, ami megnyílik a szívetek és a kezetek között. Most pedig azt a hangot fogjátok behelyezni ebbe a térbe, hogy EETAHN ASETAY (ítahn aszetáy). Érezzétek a teret, amint kitágul és használjátok e hangot mindaddíg, amíg ez a tér teljesen tág nem lesz.
Most pedig gyengéden vigyétek mind a két kezeteket vissza a fizikai mellkasotokra és hozzátok be ezt a hangot, hogy EETAHN ASETAY a szív sejtjeitekbe és ehhez használjátok a tudatos légzést és mélyen kerüljetek összhangba ezzel a térrel.

Második rész: Ezt Újév éjfélkor kell megtenni:

Mindkét tenyereteket pihentessétek a szív központotokon. Hozzátok a tudatosságotokat és a tudatos légzést oda, ahol érzitek, hogy a kezetek fizikailag hozzáér a mellkasi/szív teretekhez. Kulcs fontosságú, hogy egyszerűen elengedjétek itt a dolgokat a tudatos légzéssel. Kérjétek vissza a szíveteket.
Helyezzétek a tudatos légzéseteket, mint egy lágy szellőt a szív teretekbe, hozzátok be azt a hangot: ARNDAH, mintha az egyedi isteni frekvenciátokat hívnátok be. Egy visszhangot fogtok most teremteni az egyedi hangotokkal. Építsétek fel ezt a hangot és engedjétek meg neki, hogy megnyíljon felétek. Ez a hang megteremti a megnyílást az újfrekvenciás ösvényre, ami lehorgonyzódott a bolygón. Érezzétek, ahogyan befogad benneteket a hangotok, amelyet felismernek a magasabb területek!
Továbbra is engedjétek el a dolgokat és engedjétek át ezt az újra kapcsolódást önmagatokon. Minden egyes alkalommal, amikor ezt a folyamatot használjátok a következő hét során,

Továbbra is engedjétek el a dolgokat és engedjétek át ezt az újra kapcsolódást önmagatokon. Minden egyes alkalommal, amikor ezt a folyamatot használjátok a következő hét során, akkor finom hangolásra és újra hangolásra kerültök a bolygótokon a magasabb tudatosság fényével. A saját szent frekvenciáitok is behangolásra kerülnek a fizikai sejtjeiteken belül.
Minden egyes alkalommal hívhattok bennünket, amikor ezt a folyamatot használjátok és tudjatok róla, hogy „azok vagytok, akikre vártatok!”.”

******************************************************

 

Sámánkezelése   ----  Facebook cikk

Letöltve: 2019 december 23.

Üdvözöllek Benneteket, Ashtar Parancsnok vagyok a Galaktikus Fény Szövetségből.

Egy fontos mérföld kőhöz közeledünk. Megállapodásokra jutottunk a Cabal vezető tagjaival és kéz nyújtásnyira van az, hogy megadják magukat.
Ezt a hivatalos megadást, nagyon hamar fogjátok tapasztalni a következő napokban és mi azt kívánjuk, hogy ezt az eseményt tudassátok mindenkivel magatok körül.
Ebben az időszakban azt biztosítjuk, hogy ezen letartóztatásokat a televízió közvetítse mindenkinek az egész világon, amely egy jelként fog hatni, lehetővé téve a szövetségeseinknek, hogy már csak kéznyújtásnyira van az idő arra, hogy elinduljanak.

A Galaktikus Fény Szövetség sok más dolog mellett meg fogja osztani a tapasztalatát a kormányok kézbentartása területén annak érdekében, hogy létre hozzon egy világbékét a Galaktikus Kódex alapján.
Sok szövetségesünk van, akik már jó ideje pozícióban vannak és teljes mértékben ki lettek képezve és felkészültek arra, hogy előre lépjenek és betöltsék az új pozíciókat a kormányok felső szintjeiben az egész világon. Az Egyesült Államok egy fontos ország volt mindez idáig a sötét erők működése szempontjából, és mi úgy tekintünk erre, mint a legfontosabb helyre, ahol ezek a változások meg fognak történni a kormányzat különböző ágazataiban. Itt fognak tehát megtörténni a leg jelentősebb változások és itt fogjátok a legtöbb fénypontot megtapasztalni ezen fontos időszakok alatt.
Sok meglepetés vár még rátok és mi magabiztosak vagyunk, hogy az összes kemény munkátok és a várakozásotok megéri.
Dőljetek hátra és élvezzétek azt, ami minden bizonnyal egy nagyon izgalmas bemutató lesz. Megígérjük nektek, hogy erről bizonyára nem lesz érdemes lemaradni.
Ezek a letartóztatások meg fogják tisztítani az utat arra, hogy a mi flottánk nyíltan kapcsolatba léphessen veletek a Föld bolygó népével.
Sok munkánk van, amit el kell végeznünk veletek együtt és mi nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mindez elindulhasson.
A Cabal és apródjainak az eltávolítása a hatalomból talán a legnagyobb akadály, ami mind eddig annyi utat lezárt a hosszú történetetek alatt, de mi most olyan sok utat látunk most, ami felszabadul oly gyorsan, hogy a ti világotok, hamarosan hihetetlen ütemű változásokat fog megtapasztalni.
Közületek sokakat le fog nyűgözni az a sebesség, amellyel egy civilizáció ilyen nagy mértékű átalakulása megtörténhet és biztosak vagyunk abban, hogy ti nagyon fogjátok élvezni mindazt, ami rátok vár.
A világainkból oly sok szenvedett már oly sokáig és eljött az a nap, amikor a szenvedésünknek vége kell szakadjon.
Nagy izgalommal várjuk, hogy láthassuk, ahogyan véget ér világotokban a szenvedés és mi azonnaltól ide helyezzük a fókuszunkat.

Ashtar Parancsnok vagyok

by Lotte Lys 2019 december 20.

*******************************************************

Sámánkezelések   ---  Facebook cikk

Letöltve: 2019 december 23.

 /Mihály Arkangyal/

A nagy változás 2019-2020-ban: Portálok, fogyatkozások és együtt állások adják a hajtóerőt az Új Föld megteremtéséhez

Kedveseim, itt állunk a XXI. évszázad 3. évtizedének a küszöbén!
A kvantum energiák itt kavarognak és gyorsulnak, amint teljesen megérkeztek ebbe az új térbe és helyre, melyet az Új Földnek nevezünk.
2020-ban egy ébredő kvantum hullámot fogtok látni a Földön, amely sok mélyen szántó változást hoz, de egyenlőre azt mondhatnánk, hogy jelenleg a bejárat csarnokában vagytok arra várván, hogy beléphessetek.
Sok erőteljes energiát bocsátottak ki a Galaktikus Újévben 2019 júliusa – augusztusa folyamán és ez azon időspirál főpontja vagy kicsúcsosodása, amint beléptek a 3/3/3-as portálba, összekapcsolódtok a Galaktikus Központtal és Tanáccsal, áthaladtok a Napfordulón és a Napfogyatkozáson és felkészültök a Telihold és a Hold fogyatkozás erőteljes és átalakító energiáira a Bakban, melyet követ a Plútó és a Szaturnusz együtt állása szintén a Bakban 2020 január 12-én.
Igen, valóban sűrű a program a következő hetekben! Ezek az erőteljes változások, amelyek 2019 decembere és 2020 januárja során következnek be elvisznek benneteket az új élet „küszöbére”, az Új Föld állampolgáraként és az Új Föld valóságának felhatalmazott teremtő társaként. A múltat végre magatok mögött tudjátok hagyni és beléptek abba a varázslatos és kvantum dimenziós valóságba, amelyhez születésetektől fogva jogotok van angyali vagy csillag emberként.
Üdvözlünk Benneteket tehát a 2020-as Új Földön, ahol ti vagytok azok, akik meghatározzátok a valóságotokat és a jövőtöket, amint haladtok együtt az „idő-tér” spiráljaiban és formájában a legmélyebb álmaitok és vágyaitok felé.

A 3/3/3-as portál

Kedveseim, a 3/3/3-as portál egy kibővített 1 hónapos folyósó vagy időkapu, ami átvisz benneteket az új valóságba épp időben a Nagy átállásra, a társ teremtésre és együtt működésre az Ősök és a Föld Őrzők Új Tanácsával.
Az Új Föld adminisztratív felelőssége ezen tanácsoké, ezen belül különösen az Új Föld Magas Tanácsáé. Ők fognak elvezetni benneteket a végső szabadság és álmok birodalmába! A 3/3/3-as portál december 3-án nyílik meg, december 12-ig folytatódik (12/12/12) és december 21-ig (Napforduló) és december 30-án zárul (3/3/3).
Ezen dátumok mindegyike 3/3/3 vagy 9 numerikusan. Az ezen portálban vagy folyóson levő energiák a bőségről, harmóniáról és a teremtésről szólnak.

A „bőségkódok”, melyeket „paradicsomi kódokként” is ismerünk erőteljes lendítést adnak a Földi Ősök Tanácsa létrehozásához az Új Föld adminisztratív testületeként, azon szent bolygó számára, amely a 21. évszázad 3. évtizedében újjászületik, a legmagasabb szintű küldetésére.
Az isteni feminim/Istennői energia arra készül, hogy megáldja az Új Földet és mindenkit, aki belép ebbe az új valóságba nagy bőségben, szeretetben, harmóniában, szépségben és békében.
Az új isteni maszkulin energia támogatni fogja az isteni teremtő áramlatot az Új Föld szeretet mezejének manifesztációjába, ahol minden teremtés a szeretetben gyökerezik.
Itt most részleteiben elétek tárjuk a portál két fő pontját, melyek fontos pillanatok, mielőtt a portál bezárul december 30-án.

A Telihold az Ikrekben és a 12/12/12

December utolsó Teliholdja december 11-re esik, melyet a 12/12/12 kWeblap látogatottság számláló:

Mai: 229
Tegnapi: 233
Heti: 229
Havi: 6 212
Össz.: 2 131 001

Látogatottság növelés
Oldal: A Plejádi Flotta üzenetei Michael Love által
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2023 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »