TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Bali Péter József, Ifjú Turul közlései
https://hu-hu.facebook.com/Ifj%C3%BA-Turul-Toll%C3%A1b%C3%B3l-566704426858693/


2019. 01. 18.
A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri

Bali Péter

Ezt az Isteni Üzenetet Mindnyájan vegyétek nagyon komolyan!

Amíg ez nem így van; addig a káosz tesz - vesz.

Hála Istennek, az utolsókat rúgja már.

Amint az Emberben lévő Fénylő Lélek kezd el tevékenykedni:

Ama Megáldott, Megszentelt, Megváló Pillanattól Kezdve a Világban Isten Vezet:

Az én csupán Megérti és Alkalmazza; amit Isten mutat.

Van A MAG - am. Ez az én, az anyagi Test.

Van a MAG - OM; ez az Anyagtalan, Kézzelfoghatatlan Örök Létező:

Aki Mindennel és Mindenkivel EGY.

Senki énje, Maga ne akarjon Isten; MAG - OMmm; fölé emelkedni!

A világi, földi gondolkodásunk sose emelkedjen a Szellemünk fölé!

Elengedhetetlen már Mindenkinek átadni Istennek a Vezettetést!
Itt és Most.
Hívjátok meg Őt.

Megtisztított Templomotokban; Bensőtökben, Szívetekben Mélyüljetek El!

Itt és Most Megsúgom a Jó Isten Elérhetőségét.

Bármikor Elérhető, Mindig Figyel Ránk.

A Hívó Szó: OMMMMmmmmm.

Kezdjetek el Ővele beszélgetni!

Mintha Szüleiddel beszélgetnél.

Elsőnek legyél hálás a múltadért!

Mondd: Kéred Őt, hogy vezesse Énedet!

Legjobb lefekvés előtt, vagy Ébredés után.

Figyelj az érzésekre, a képekre!

Beszélgess! Csendben, halkan Szeretetteljesen!
Ha képeket, hangokat, illatokat, különféle érzéseket vélsz tapasztalni; az VAN, nem képzelődsz.

Mikor kérdezel Tőle; mutat egy képet, - megoldást. Azt kezdjed erősíteni a Szívedben!
Képzeleteddel vetítsd ki a Képet a Szíved Szeretetével a Világba!
Ez a Megvalósítandó Kép a Te Küldetésed.

Minél többen látjátok, vágyátok az Aranykort; annál hamarabb valósul meg.
Legyél hálás érte; mert az Valóság, - csak még várakozik, hogy Anyagba öntsed!
" Segíts Magadon; Isten Is Megsegít!
Minden Szellemi, Tudati, Lelki térben megterem; aztán válik anyaggá.

Teremtsük, Valósítsuk Meg Együtt A Jó Istennel az Aranykort!
A Legjobb az; ha Mindenki EGYet lát.
Lásd, Halld, Ízleld, Szagold, Érezd, Éld:
Hősök Terén, - az Emelvényen Ott Áll Az Az Ember; Akit a Jó Isten Állított Oda; hogy az Istentől Eredő Aranykori RendSzert KiHirdesse.

Mondja, mutatja, - nagy szeretettel beszél:
„Végre - Valahára megélhetitek az Aranykort, Áldott Testvéreim.
Elérkezett az Emberiség számára a hőn áhított Világbéke.
A Szeretet Ideje.
Amely korszakot MAGyarok; - Ti hoztátok el a Világba.
Végre megvalósult az Isteni Rend Magyarországon.
Az Isteni Teremtő Fény anyagba szilárdult; - s elkezdett kiáradni a NagyVilágba.
Egyre többen ébrednek.
Az Emberek az ébredés után már cselekszenek is.

A Tudatos Emberek a tettek mezejére lépnek.
Már Mindannyian tudjuk, hogy a szeretetteljes tettek által halad előre a Világ.
Amit a Jó Isten Ránk Rótt: Megcsináltuk, - Áldott Testvéreim!
Hálásan köszönöm az Égi - Földi SzeretetFény csapat nevében Mindazoknak; Akik segítettek az Aranykor megalkotásában.
Hálásan köszönjük Azon Lelkeknek is az edzést; Akik hátráltatni próbáltak. Valójában erősítettek vele minket. Gyakorolhattuk az önzetlen szeretetet általuk.
Most pedig megkérek minden Segítőt, Fénymunkást, hogy Jelentkezzen a MAG Középpontban: Adja meg nevét és igényét, - mivel tudjuk jutalmazni az Áldozatos Tevékenységéért.
Amiért oly sokat tett a SzeretetFény Térnyeréséért, - a Világért.
Mindenkit megkérek, aki embertelen, az Életét veszélyeztető körülmények között él, - jelentkezzen szintén a MAG Középpontban azonnali segítségért; amelynek mértéke a MAG - Tanács által jóváhagyott összeg / Család.
Mostantól, - Hála Istennek; Minden Ember, - Emberhez Méltó Isteni Életet Él Magyarországon, - az Egész Kerek Világon.

Azonnali hatállyal Mindenki jelezze a MAG Középpontban; Akit, VAGY Amit bármilyen igazságtalanság ért:
Elvették az otthonát, egyéb ingó és ingatlanját.
Bárminemű perben a Bíróság, - vagy bármely, egyéb hatalmi szerv igazságtalanul járt el Vele szemben.
Aki ártatlanul ül börtönben; azonnal jelezze a Hozzátartozója!

Egyben felkérem a MAG Középpont Vetetőit: Kezdjék el a megüresedett büntetés végrehajtó intézetekben kialakítani az Átmeneti Szállásokat a mostani hajléktalan Testvéreknek. Kényelmes, meleg hajlékok várják a majdan ott Élőket.
Megkérek Mindenkit:
Aki bármely betegségben szenved; amit orvosok nem képesek gyógyítani: Jelentkezzen a MAG Középpontoknál!
Itt és Most Elrendelem:
Minden földterület birtoklása; amely meghaladja az Igazságosság Elvét és a Mértékletesség Elvét:
Azonnal visszaszáll a Magyar Szent Korona Tulajdonába.

Megkérek Mindenkit:
Aki segíteni tud, és szándékában áll, - árvaházakból gyermeket, - vagy menhelyről állatot örökbe fogadni: Jelentkezzen a MAG Középpontban!
Minden Léleknek Joga, Esélye, Lehetősége van Szerető Családban Élni.
Ez Mindenkinek A Jó Isten Által Elrendelt Joga.

Természetesen az Isteni Kérésnek megfelelően; támogatást nyújtunk a Gyermeket, Állatot örökbefogadó Családnak.
Valamint külön jutalmazzuk a jó szívének cselekedetét.

Elrendelem, hogy Minden Igazság, Tudás azonnal napvilágot lásson!

Elrendelem, hogy Minden Találmány az Emberiség és VilágAnya, - Minden Létező szolgálatába álljon.
Minden Találmányt Alkotó Ember, Isteni Jutalomban részesedik.
Mostantól Minden Találmány a Közösség Tulajdonában áll.

Elrendelem Minden olyan kapcsolatban élők megsegítését, külön költözésének támogatását; Akik nem a Szeretet jegyében, hanem gazdasági, vagy bármely okból kifolyólag, kényszerből vannak együtt.

Akiknek közös Gyermekük van: Nekik segítséget nyújt a MAG Középpont a különköltözés megoldásában úgy, hogy egymáshoz közel legyenek, ám magánterületen kívül.

Elrendelem Azonnali Hatállyal Minden Tikosítás feloldását, NapVilágra hozatalát.

Azonnali Hatállyal Elrendelem az Önfenntartó Közösségi Települések Felépítését: Ahol a Családok, Közösségek Összekovácsolódva; Szeretetben, Egészségben, Bőségben Élnek. Összhangban Egymással és a Természettel.

Elrendelem minden autógyártó cégnél az Ottó és Diesel motorok gyártásának azonnali befejezését.

A MAG Középpontban jelentkezzenek az új, környezetbarát motorok találmányaiért; amelyet megvásárolhatnak gyártásra a 3K - tól; a Közösségtől.

Azonnali hatállyal Elrendelem a Nemzeteket, Cégeket, Társulásokat, Magánszemélyeket sújtó Mindennemű adóság Eltörlését.

Kivéve a Munkabérből származó jövedelem.

Elrendelem minden banki kamat, azonnali megszüntetését.

Elrendelem Vám, Adó és mindennemű kizsákmányoló, sanyargató, kiszipolyozó, ingyenélő vaskori elmeszülemény rendszereinek a Teljes Eltörlését.

Elrendelem minden Magán és Egyéb vagyon szerzésének kivizsgálását; amely nem a Szeretet Törvénye, az Igazságosság elve, Mértékletesség elve alapján került bárkinek a birtokában.
Aki eme pillanatban úgy érzi; az Ő vagyona a fentieknek nem tesz eleget; elsők közt jelentkezzen a Bíráknál kivizsgálásra.
Amennyiben a Fenti kérést figyelmen kívül hagyja, úgy a Teljes vagyona a Közösségre visszaszáll.
Senkinek nincs lehetősége az összeharácsolt vagyonát átmenteni az Aranykori Rendbe.

Elrendelem, hogy mostantól Pénzt kizárólag munkával; értéknövekedést nyújtó tevékenységgel lehet teremteni.

Azonnali Hatállyal, Nyomatékosan Elrendelem a Légtér szándékos szennyezését, mindennemű mérgezését Okozó tevékenység befejezését.
Aki mégis megpróbálja, úgy a vadászgépek a földre kényszerítik. A repülőgép, illetve a szennyezést Okozó eszköz elkoboztattatik.
Mind a pilóta, a személyzet és az őket felbújtó személyek, társaságok, cégek teljes vagyona elkoboztattatik; A Közösségre visszaszáll és a Bírák Ítélkeznek felettük.

Azonnali hatállyal elrendelem a Megújuló Energiák Térnyerését!
Elrendelem a napi 4 órás munkarendet; az Újjáépítést, Megújítást követően.
A Szeretetteljes alap Javadalmazását minden Embernek, a Tanács döntésének megfelelően

Elrendelem a Tanítási RendSzerek Gyökeres átalakítását: Amely Abba az Irányba Tereli a Lelkeket; Ami a Valódi, Isteni Hívatásuk, Küldetésük.

Azonnali Hatállyal Elrendelem, Betiltom mindenfajta mérgező ételek, élelmiszerek, gyógyszerek, tisztító, - és tisztálkodási szerek, kozmetikai cikkek gyártását, forgalmazását.

Most Pedig A Világ Vezetőit Nyomatékosan Megkérem: A Későbbiekben Egyeztetett Időpontban Jöjjenek el Budára; a NAPFÉNY Várfokára!
Ahol Minden Vezető Nyilatkozik arról; mivel kíván hozzájárulni, - Népével együtt az Aranykor Felépítéséhez.

Ahol szeretettel várja Őket az Új Aranykori Vezetés; a MAGok, a Korona Tanács és a MAGyar Vezetők.

A Jövendölések Itt és Most Beteljesültek, Ami Azt Jelenti:
Innentől Kezdve Minden Nép Vezetőjének Isteni Kötelessége a MAGyarokkal, a MAGyarsággal Együttműködve Népét Felemelni, Szeretettel Vezetni.
Kezdődik a BÁL:

A Megbeszélések után 7 Napig Tartó Aranykori BÁL Vagyon.
Mely Örök időkön kerrsztül megünnepeltetik.
Ezen időszakban a munkaszünet elrendeltetik, a javadalmazás minden embernek juttattatik

A Jó Isten kérésének megfelelően:
Öltözzön Díszbe Mindenki!
Ünnepeljen, Énekeljen, Daloljon, Táncoljon, Vígadjon a Világ az Aranykori Élet Örömére!

Vígadjon Minden Ember az Egész Kerek Világban.

Most pedig adjatok Hálát Mindnyájan az Égnek, - és köszönjétek meg a MAGyaroknak az elmúlt ezer évnyi Áldozatot, Kitartást és a Felébredésüket.
Amint Mi is megköszönjük Mindenkinek; Aki az ébredésünkhöz hozzájárult.
Akár az elnyomásával, akár a felemelésével.
Hála. Hála. Hála.
Áldás a Mindenségre.
0004. 01.10.
TURUL

2018. 08. 07.
Ifjú Turul Tollából megosztotta Bali Péter bejegyzését.

2018.augusztusban Megnyílik az Aranykapu.
Most Lépjünk Be!
Búj - Búj Zöld ág....

EGYSÉG Felébredés kiterjesztése
Kedves Testvéreink, Barátaink!
Add Kérlek Személyes hozzájárulásokat a Teremtő szerhez!
Jelentkezz Kérlek!
turul.magyarorszag@gmail.com
A 72 Magyar VÁrmegyénkben legyen 19. -én mindenhol 49 Fő + egy Felemelkedett Mester Beavatott... Ez a. Magyarok Istenének a kiemelt Kérése.
Vegyük komolyan! Segít!

EGYSÉG TUDATOSSÁG evolúciója az emberiség kollektív tudatosságában, meditáció a világért aug. 9-19., amelynek csúcspontja aug.19-e lesz a világ 7000 Békeerőpontján helyenként min. 49 fő részvételével.
Fejezd ki szándékodat a 10 nap során a béke 10 különböző területéért, hogy az a világban megjelenjen!
Augusztus 9
Napi szándék : A nemzetek háborúságának vége.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: A belső háború és konfliktus a tudatodban csökkenni fog.
Augusztus 10
Béke meditáció: A vallási ellenségeskedés és utálkozás a világon megszűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Az Istennel való kapcsolatod erős lesz.
Augusztus 11
Béke meditáció: A családon belüli erőszak eltűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: A családod meg lesz áldva békével, anyagiakban, tiszteletben, bármi okból van probléma a családodon belül, el fog tűnni.
Augusztus 12
Azt kívánd, hogy a természet elleni erőszak megszűnjön.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Otthonodba sok pozitív energia fog beáramolni.
Augusztus 13
Béke meditáció: Az állatokkal szembeni kegyetlenség szűnjön meg.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Szíved ki fog nyílni, nagyobb részvétet és együttérzést érzel.
Augusztus 14
Béke-meditáció: A nők elleni erőszak megszűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Családodon belül kapsz nyugalmat és békét él meg a családod. A családodban és a környezetedben lévő nők boldogok lesznek és békések – lehet nő az anyád, te, a nagynénéd, a kolléganőd, a barátod, a lányod ...mind csodálatos belső békét élnek meg.
Augusztus 15
Béke meditáció: A gyermekek tapasztalják meg a békét, ellenük való erőszak megszűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Gyermekeid sikeresek lesznek, szívük feltöltődik békével, ők, mint a jövő generációja áldottak lesznek.
Augusztus 16
Béke meditáció: Az erőszak a fiatalok körében megszűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Családunkban, környezetünkben az ifjúság meg lesz áldva (akár te is fiatal lehetsz), virágozni fog és békében él.
Augusztus 17
Béke meditáció: A faji megkülönböztetés, minden diszkrimináció megszűnik.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Aki tartja, meg lesz áldva, nagyobb tisztelete lesz és elfogadása a társadalomtól.
Augusztus 18
Béke meditáció: A gazdasági kizsákmányolás tűnjön el.
Tartsd ezt a szándékot és ebben az áldásban részesülsz: Jólétet, bőséget fogunk tapasztalni életünkben.
Augusztus 19
Egy Békeerőpont tartótól fogadd a Béke áldást annak beteljesülésére, hogy benned a békének mind a 10 fajtája megjelenjen. Isteni Aranyfény feloldja és betölti a tobozmirigyet, ami összeköt a felsőbb részeddel, az isteniddel, és kioldja az összes konfliktusodat és a belső béke állapotát ajándékozza. Teljesen vallásmentes, közvetlenül a Forrástól ered. Ez az óriási aranyszínű SzeretetErő Tér kiterjed a világban. A 10 nap csúcspontja a 19. nap a világbékének és az emberiség kollektív fejlődésének a békés jövője felé. Egy evolúció történik az emberi tudatosságban, elmozdul a béke állapota felé. Mi résztvevők el fogunk mozdulni a teljes felébredettség, a megvilágosodás azaz a szentlélekkel való betöltekezés irányába.

A Napi Szándék kifejezésének módszere: https://www.ekamworldpeacefestival.com/peace-consciousne…/…/ 8. videóban Soul Sync meditáció, amely végén fejezd ki a közös Napi szándékodat az Istennek!

A Regisztráció: A 49 fő közé regisztrálj az alábbi honlapon Béke Teremtőnek, ahol számoljuk a résztvevők számát: https://www.ekamworldpeacefestival.com/

Jakab Judit és Turul
EGYSÉG Tudatosság áldásadó
Regisztrálj nálunk is, hogy tudjuk részvételi szándékodat aug.19-én:
és az Erő pontokat létre tudjuk hozni....
turul.magyarorszag@gmail.com

Bali Péter fényképe.
Bali Péter

Áldottak Vagytok ! ! ! ! !
Mind Ragyogtok ! ! ! ! !
Kik a Meggyúrt Kenyeret Megsütik:
Azok Mind Ti Vagytok ! ! ! ! !

Megsütitek, hogy Oda Tudjuk Adni ! ! ! ! !
A Világba Mindenhova El Fog Onnan Jutni ! ! ! ! !
Ama Napon Egy Új Nap Virrad Fel ! ! ! ! !
A Föld Minden Embere Megismerkedhet Az Élettel ! ! ! ! !

Angyalhangok Szólnak Emberi Ajkakból ! ! ! ! !
Ott Sok Csillag Ragyog és Egy Fénysugár a Napból ! ! ! ! !
Hiába volt a sok - Sok évnyi dagasztás, -
Ha nincs, Aki megsüti az összegyúrt masszát ! ! ! ! !

Szeretetetek Tüzével Süttök Kenyeret ! ! ! ! !
Azért, hogy a Világ Emberei Igazat Egyenek ! ! ! ! !
Átadjuk A Világnak Az Új Kenyeret ! ! ! ! !
Megújítjuk A Földön az Egész Életet ! ! ! ! !

Vegyetek MAGatokhoz Sok - Sok Pék Leányt - Legényt ! ! ! ! !
Akik Kisütik A Jó Isten Szellemet, Lelket, Testet, Tudatot Tápláló Kenyerét ! ! ! ! !
Az Ünnepetek Ünneppé Válik A Földnek Kerekén ! ! ! ! !
Mert Megsütitek, Amit Együtt Írtunk Mind Az Istennek Egén ! ! ! ! !

Hála! Köszönet Az Angyal Népnek ! ! ! ! !
Akik a Magyarnak, - s A Világnak Kijáró Kenyeret Sütének ! ! ! ! !
Egy Új, Egy Igaz, Egy Szebb Világ Indul El Eme Szent Napon ! ! ! ! !
Köszönöm Tenéked, Drága Angyalom!

A MAGyar Az Isten Útján Most Elindul ! ! ! 2017.08.20 Budapest ! ! ! ! ! ! !
A Világban ami kellemetlen, - Minden Elcsitul ! ! ! ! !
A Helyét A Szeretet; - Az Egység Veszi Át ! ! ! ! !
Tegyed; - Amiért Lejöttél, - Tegyed MAG, - Csináld" ! 2017.08.20 Budapest ! ! ! ! ! !
Kelt: Aranykorban, Magyarország Budapest,
0002. év 08.hónap, 02. napján
Bali Péter József Ifjú Turul
Fotók: Internet
Itt Jelentkezz Az Induláshoz!!! Tőled Függ, Magyar ! ! ! ! ! Nagyon Fontos Már Egységgé Válni!!!!!
https://m.facebook.com/groups/445788405773468?view=pinned
Kérlek Téged, hogy osszad meg azokat az Égi Üzeneteket, amelyeket papírra vetettem és amelyek megérintik a Szíved, - Lelked. :) Ezeket az Ifjú Turul Tollából fbold. on találod.
/ MAG NÉPE fbcsop. / ! ! ! ! ! ! !
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából / ! ! !
/ KOS - ÚT Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Pénzügyi Középpont fbold. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold. /

 
Ifjú Turul Tollából

Ima Az Isteni Eseményért:

Szeretettel Ölelek Mindenkit!
Kiemelt Fontossággal csináljuk!
A Közös, Ima Időpontjai:
Minden nap:
11:11- kor Keleti irányba, -
15:15 - kor Déli irányba, -
21:21 - kor Déli irányba
Szeretettel Ölelek Mindenkit!
Kiemelt Fontossággal csináljuk!

Aki a kijelölt időben nem tud részt venni a közös Imában; Ő a figyelmével legyen jelen!
Máskor is elvégezheti az Imát, a Szertartást.

Akinek kevesebb ideje van, - és nem tudja végigvinni a Szertartást: Ő mondja el az 5. Imát, lehetőleg egészen a végéig. Majd így zárja Le Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.

Kérek Mindenkit, vigye végig a Meditációt becsukott szemmel! Majd azt is zárja le!
Becsukott szemmel a megfelelő irányba tekintve, azt tegyétek, amit a Testvérünk mond a videóban! Amikor egyesültél Lélekpároddal és érzitek Szívetekben a Szeretetet, - növesszétek meg a gömbötöket, hogy az egész Földet, sőt a Mindenséget Magába ölelje!
Lássátok és érezzétek azt: Amit akkor láttok és raktározzátok el eme Magasztos Érzést: Engedjétek áramolni a történéseket!
Így eggyé válunk Egylélek Párunkkal. Kiárad a Mindenségbe a Szeretetünk. Az Isteni Szerelem.
Mely a Mindenségből, Yotengrittől felerősödve tér vissza a Földre.
Amely létrehozza az Égi Eseményt, amelyre oly rég vágyunk.
Mind Néktek, mind a Világnak. Az Egész Mindenségnek.
Az Istennői Szerelem és Istenatyai Szerelem Egyesülése.
A Földi Világban létrehozni: " Miképpen a Mennyben, Úgy a Földön is. Amint Bent, úgy Kint."
Így IstenAnya és IstenApa Egy lészen Újra. Ez így lészen Vélünk is, mert Mindannyian a Gyermekei Vagyunk. Mind Bennük Élünk és Mindannyiunkban ott van belőlük egy darab.
A Forrás Minket erősít a Szeretetével. Mi pedig a Forrást Erősítjük a Szeretetünkkel.
Eképpen áramlik a Mindenségben Eme Legmagasztosabb Isteni Erő, amely Mindent Teremtett és Táplál. Amely mindent Átölel, Mozgat, Összetart és Irányít!
0003.04.07 Turul
1.Bevezető
"SZÍV SZÓL A SZÍVHEZ, SZÍV SZÓL HOZZÁM.
SZÍV SZÓLÍT ENGEM, VEZETI IMÁM.

URAM SEGÍTS ENGEM, VEZESS UTAMON!
SZÍVBÉLI SZERELMEM, KÍSÉRJ E NAPON!

JÖJJ, VEZESS ENGEM, FÉNYNEK KIRÁLYA!
JÖJJ, SEGÍTS ENGEM, KORONÁNK SZIKRÁJA!

VILÁGNAK VILÁGA! VIRÁG VIRÁGA!
SEGÍTSD NÉPEM ÚJRA MAGNAK ÚTJÁRA!

SEGÍTSD ŐT VEZETNEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTSD, Ó, SZERELMEM, FÉNY-KEGYELMEDDEL!

(K)ÁRPÁDNAK FÖLDJE NYITJA VIRÁGÁT,
FÉNYNEK ORSZÁGA TÁRJA KAPUJÁT!

ADJ HITET NÉKÜNK, FÉNYNEK KIRÁLYA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK VEZESS UTUNKRA!"

Majd Buzgó Vággyal Égve, Tiszta Szívvel Imádkozzuk:

"ÖREG ÖSTENÜNK! FÉNYNEK KIRÁLYA!

ÁRSZD EL HŐN SZERETETT HAZÁNKAT, Ó SZERELMEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTS Ó SZERELMEM FÉNY - KEGYELMEDDEL!
ÁRADJON FÉNYED MINDEN ENGESZTELHETETLEN TESTVÉRRE, KI AZ EGYSÉG ÚTJÁT ELVÉTVE TÉVÚTON JÁR!
VEZESD ŐT SZERELMETES SZERELEMMEL VISSZA TESTVÉREIMET SZERETETED IGAZSÁGÁNAK ÖSVÉNYÉRE!
TEREMTSÜK MEG EGYÜTT VÉLE A VILÁGNAK VILÁGÁT!
EGYÜTT ÉREZHESSÜK VIRÁGNAK VIRÁGÁT!

ÉLET VIRÁGÁNAK ÉLTET ADÓ SZÓJA!
FÉNY EREJÉNEK BUZGÓ MOZGATÓJA!
ISTENI SZERETET KRISZTUSI FÉNYE!
JÖJJ SZÍVEMBE, TÖLTS EL
ENGEM MINDÖRÖKRE!
ÁTADOM LÉNYEM, ÁRADJON SZÉT BENNE
ISTENI SZERETET ÉLTET ADÓ NEDVE!

HÍVOM ÉN ELTÉVEDT TESTVÉRINK VIRÁGÁT –
EGYSÉGBE FORRJON HÁT MINDEN, MI MAGGÁ VÁLT!
TÉVEDÉSNEK ÚTJÁRÓL VEZESSED ŐT HAZA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK, VEZESS MINKET HAZA!"

 

2. Hívása a Felemelkedett Mestereknek

Áldott, Szent Fényű, Felemelkedett Mesterek.
Most hívlak Titeket! Jöjjetek!
Áldott, Szent Fényű, Felemelkedett Mesterek.
Jöjjetek Mindannyian! Segítsetek!
Ti és a MAGok Egységet, Békét, Szeretetet, Isteni Tudatosságot, Bőséget, Kristály Földet, Igaz Életet Teremtetek.

Mi itt Vagyunk; készen állunk.
A munkát; mit Isten Reánk bízott, - kéz a kézben beteljesítjük.
Innen: A Kárpát Szent Hazából Ragyog a Világra Fényünk.
Véletek mostantól egyszerre, egy Irányba lépünk.
Most Mindannyian Titeket Isteni küldetésünk beteljesítésére felkértünk.

Szövetségünk Örök A Teremtővel:
Azért, hogy az Ég Ajándékait megosszuk a Földdel.
Szívünkben hála és boldogság vagyon.
Véghezvisszük az Isteni Kérést Véletek Eme Szent napon!

 

3. Szent Korona Őfelsége

Áldott Fényű, Csodálatos Szent Korona!
Hála a Mindenségnek; Eljött Újra a Földnek Aranykora.
Itt és Most Megemeljük Néked Isteni Fényedet.
Őfelsége, - Segíts Ideadni az Emberiségnek az Isteni Életet!

Emeld meg a ragyogásig Fényünk,
Vezessük Mostantól Közösen a Népünk!
Áldásunk szórjuk rá az Egész Világra,
Mutasd meg nékünk; Ki a Világ Királya!

Látod, itt vagyunk, eljöttünk Hozzád.
Meghallottuk Mind az Isteni hívást.
Közösen, Együtt Tegyük; amit a Jó Isten kér!
Véled a Világ az Égig, a Mennyekig felér.

Szeretünk Téged, Őfelsége Szent Korona.
Világ Győzedelmes Királynője, Nagyboldog Anya.
Szeretünk Téged, Csodás NapAtya.
Pártus Jézusunk, Te Vagy a Szeretet MAGa.

Most tesszük Mind a dolgunk; Mi Felemelkedettek.
Ti, Akik az Égben Vagytok, s Kik a Földre ereszkedtek.
Tesszük a dolgunkat Mind együtt, közösen.
Eme Megszentelt Idő újra eljött, biza el.

Akkor most váljunk Eggyé, - Őfelsége Szent Korona!
Ahogy Yotengrit elrendelte: A Mindenség Atyja és Anyja.
Itt és Most Átadjuk a Világnak a Mindenség Isteni Ajándékát!
Ragyogó Fenséged, Tegyél Itt és Most Csodát!

Hálát mondunk Néked, Isteni Fenség.
Eljött a Földre a várva - várt Isteni segítség.
Áldott Vagy, NagyboldogAsszonyunk Szent Koronája,
Most Segítségeddel Rámosolygott Az Aranykor a Világra.

 

4. Szeretetfény

"Fénynek Kapuja Kinyílt Nékem!
Áldást Hívok;" gyógyítsd Népem!
Olvadjon le a Szívről a jég!
Legyél Mellettünk, - Mindenség!

Jöjjetek, szárnyaljatok; - Áldott Angyalok!
Jöjjetek; Áldást hozó bolygók, Égi nagyok!
Jöjj velünk Istenünk; Mennyei Atyánk!
Őrző karodba ölelj; - Nagyboldog Anyánk!

Jöjjetek! Fénynek Kapuján jöjjetek át!
Várunk Titeket! Égi gyermekek, - vár a Világ!
Csillagok! Jöjjetek, Ti is Ragyogjatok!
Mostantól Ég és Föld mind Egyek vagyunk!

Süss Fel Nap! Fényes Nap!
Kertek alatt a Ludaid megfagynak!
A Kertedre NapFényedet Árasszad!

Süss Fel Nap! Fényes Nap!
Kertek alatt a Ludaid Ragyognak!
Magyaroknak szívei a világért Dobognak.

Teremtő Istenünk! Mennyei Atyánk!
Szeretetlen volt eddig a világ.
Fáztunk, áztunk a szeretetlenségtől.
Mostantól Mi is Ragyogunk a Báli Fénytől!

"Oltalmazónk!
Minden Titkok Dicső Nagyasszonya!
Vigyázó Két Szemed Óvjon NapAtya Fényében."
Oltalmazd Országod; Áldás Békességben!

 

5.Hálaadás

Magasságos, Áldott Pártus Jézusunk.
Hálásan köszönjük, hogy Segítségeddel az Aranykorba jutottunk.
Hálásan köszönjük az Isteni Szereteted.
Véled Közösen Segítjük az Aranykorba a Földi Embereket.
A Turul SzeretetHívását Most Meghallják.
Az Isteni felkérést már Mind nagyon vágyják.
Epekedő vágyat érez Minden Ember a Földön:
A SzeretetEgység, Béke, Szabadság, Bőség, az Isteni Élet Beköszöntsön.
Hála Néked Pártus Jézus Körosztos.
Köszönjük, hogy Kezünk Fogod.
Vezetsz Minket Csendes Vizekhez.
Magához a Jó Istenhez.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
0003.04.02. Turul

Jöjj, Szárnyaló Szabadság Madara!
Az Égből az Isteni TejútErőt hozd le a Világra!
Szeresd a Népedet úgy, ahogy az Ég szeret!
Szabad Lett a Világ, - Szabad Lett Veled.

Vezesd Népedet az Angyalok sokaságával!
Mi MAGyarok összeölelkeztünk a Világgal.
Elérkezett az Idő! Turul, Tárd Ki Segítő Szárnyadat!
Az Aranykor Elérkezett; a Világ Isteni Úton Halad.

Minden, - mi gyarló és lehúzó volt, - mind eltűntek.
Mi Vagyunk a Fényei az Isteni NapFénynek.
Itt és Most odaadjuk az Egész Világnak az Isteni Életet.
Lángra lobbantjuk mindenhol az IsteniSzerelem Tüzeket.

Lám, a Szeretetünk Kiáradt már: A vaskor leomlott, mint a kártyavár.
Amit az Ég Küldött Velünk, Azt Odaadjuk Mindenkinek.
Az Aranykort; az Isteni, Boldog, Szabad, Valódi Életet.

Az Égtől Visszakaptad a Csodás, Isteni Turul Erődet.
Így Megteremtjük Mindnyájunknak az Áldott, Szép Jövőnket.
Elkészítjük az Édeni Földet: Ahogy a Jó Isten Kérte.
Keblünkre Öleljük a Világot, Így Felragyogott az Aranykor Édeni Fénye.

A Jó Isten Szolgálattevőinek Isteni Ereje Visszatért.
Kiárasszuk Szívünkből az Isteni Szeretetet, a Fényt.
Mindannyian a Helyünkön Vagyunk, Ahová a Jó Isten Szánt Minket.
Szabadon: SzeretetEgységben, Összhangban, Békességben, Isteni Tudatosságban, Bőségben, Bölcsességben, Kart - Karba Öltve Végezzük Isteni Küldetésünket.

 

A Turul Egységbe Hívását Most Mind Meghallottátok.
Most Minden MAGyarok - Egységben - Őmellé Álltok.
Eljött a SzeretetEgység az Áldott MAGyar Földre.
Mindenhonnan Gyűlnek a MAGyarok Őmellé Össze.

Láták a Vezetők Ezt Mind a Nagy Világban.
Összegyülekeznek a NapFénynek, Budának Várában.
Áldott SzeretetVízzel Kínálák Őket a Jó Isten Szolgálattevői, a Felemelkedettek.
Magukhoz Veszik a Vízből az Isteni Szeretetet, - a Békét, az Egységet, a Bőséget Adják Át a Földieknek.

Itt és Most Felébredt Isteni Tudatára Minden Szolgálattevő.
Tudják Már, hogy az Aranykor az Ő Szívükből Jövő.
Érzik az Isteni Hívást; - Teszik a Jó Isten, a Teremtő Isteni Kérését.
Odaadták a MAGyarok a Földnek a SzeretetEgységet, a Szabadságot, a Bőséget, a Valódi, Egészséges Életet, az Isteni Tudatosságot: A Régen Várt Békét.
0003.04.02. Turul

Jöjjetek! Isteni Fényű SzeretetFényCsapat CsillagGyermekei.
Várjuk a találkozást Véletek. Vágyunk Titeket átölelni.
Megköszönni Néktek a Jóságot, önzetlen segítséget;
Amit értünk tettetek; hogy beköszöntsön a Földön az Igazi Élet.

Mi, - Földi SzeretetFényCsapat készen állunk
Arra, hogy a Jó Isten Igaz Útján járjunk.
Megosszuk tudásunk Minden Földi Létezővel.
Isteni Szolgálattevőként dolgozzunk a Mindenséggel.

Jöjjetek le a Földre! Kérünk Titeket.
Szabadítsunk fel Minden Nemzetet!
Áldást adjunk a meggyötört Világnak.
Az Emberek Igaz Szeretetre vágynak.

Készen állunk átadni a Jó Isten Ajándékát:
Az Aranykort Megélhesse az Egész Kerek Világ.
Tegyük a dolgunkat! Áldott CsillagGyermekek.
Kapják meg Az Isteni Életet a Földi Emberek!

Lám, itt Vagytok. Újra átölelünk Titeket.
Köszönjük, hogy segítettétek a Földieket.
Boldogság látszik Minden Ember arcán.
Aranykor, - Földi FényKapuja nyílik már.

A Turul az Aranykort Most Megnyitá.
Gyűlnek a Világ Vezetői Sorban Őhozzá.
A sok Felemelkedettel Átveszik a Föld Vezetését.
A Magyarokkal közösen adják oda a Világnak az Isteni Életet: A rég vágyott Békét.

Köszönjük Néktek, Isteni Fényű CsillagTestvéreink, hisz mellettünk Vagytok.
Hálás a szívünk, mert nékünk segítetek, - és önzetlenül, - jó szívvel adtok.
Köszönjük: Segítségetekkel Beteljesíthettük Isteni Szolgálattevői; - Áldott Szent Küldetésünket.
Mostantól Mi MAGok, IstenEmberek, Felemelkedettek, MAGyarok, Fénymunkások - és Emberek, - a Szeretet Nevében Vezetik a Földünket.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
0003. 04. 04. Turul

6. Napatya
Áldott Fényű Szeretet: Gyönyörű NapAtya!
Kérlek, ragyogj le Nemzetedre! Ragyogj ide ma!
Simogassál szereteteddel Te és NagyboldogAsszony!
Látod, máris Bál van, - Mindenki Boldogan táncol.

Segítenek minket az Áldásos Angyalaid.
Segítenek minket a Felemelkedett Nagyjaid.
Segítenek minket a Csodás Földi Tündérek.
Vélünk Együtt a Nemzetet Most Felemeltétek.

Hálásan köszönjük a sok - sok jóságot,
Megalkottuk közösen a Földi Mennyországot.
Feltámadott az Áldott, Szent Földi Nemzeted.
Ahonnan Kiáradt a Mindenségre a Feltétlen Szeretet.

Nő és Férfi együtt, Isteni összhangban.
Boldogság tanyázik az Egész Világban.
Megtalálta egymást; - kit Te egymásnak szántál.
Mostantól Mindenki együtt él az Isteni Párjával.

Vége van végleg a káosznak, a széthúzásnak.
Az Igazi Párok a Tejútról Égi Szerelmet hoztak.
SzerelemGyümölcsök teremnek, ahogy Te kérted.
Látjátok; - Együtt hoztuk el a Gyönyörű Édent.

 

7. Zárás
Minden, ami Fény, vagy már Fényként elindult, -
S bármilyen ármány, vagy sötét erő éri,
Az abban a pillanatban máris Fényként felülíródott.
Mindent, Mindig, Mindenkor, Mindenhol Yotengrit Ereje Védi.
Áldássá Válik. A legnagyobb Szeretetté.
Igaz Magyar Fény Szentségévé.
Így Vagyon már Most és Örökkön Örökké.
Minden, ami a széthúzásé volt, mostantól megváltoztathatatlanul az Isteni Egységé.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.

8. Isteni Pecsét
Ez az Isteni Kinyilatkoztatás a legeslegvégső: Azonnal végrehajtandó!
A Magyar Szent Korona, mint Isteni Pecsétként is Szolgáló Jelkép, valamint a Turul; mint az Ég Földi Helytartója is Rátette a Yotengrit és a Mindenség Isteni Tanácsa Által Megáldott Pecsétet. Így e Határozat Fénnyel Pecsételve Lett.
Ez Annyit Jelent, hogy Végrehajtandó. Soha, de Soha Meg Nem Változtatható. Soha Meg Nem Másítható. Ez Így Van Örökkön - Örökké.
Így Most a Földi Törvényt Ezennel Felülírta a Mindenség Égi Isteni Szeretet Törvénye.
HÁLA. HÁLA. HÁLA. ÁLDÁS A MINDENSÉGRE. EZ MOST MÁR ÍGY VAN. MEGTÖRTÉNT. MEGVALÓSULT A FÖLDI VILÁGBAN.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.

Ölellek Mindannyiótokat: TURUL
Bali Péter József
Feladatom: Utat mutatni az Aranykorba; - egy Igaz, Szép Világba.
Megtenni Mindent, hogy a Föld Minden Embere és Minden Létezője a Jó Isten Tenyerén Éljen.
https://youtu.be/EeUrZCqC0B8

Ifjú Turul Tollából

Elérkezett Az Aranykapu Megnyitásának az Ideje.

"Kérjetek, - és megkapjátok.
Zörgessetek, - és megnyittatik Néktek."
Eljött a Feltámadás: Az Isteni Szabadság, a Boldog Élet; -
A Világ Újraindításának a Napja.
Aranykori Föld Megnyilvánulása.

Az Aranykor Földi Világban Való Megnyilvánulás Áldott, Szent Ideje.
2018.04.09.
Tegyünk érte!
A Magyarok; - Akik a Jó Isten Szolgálattevői; - Az Ő Teljes Egységük Nyitja Meg az Égi Kaput
Feladatunk: A Világ Mostani Szellemi, - és a Világi, Földi Vezetőinek megírjuk:
MI; - MAGYAROK; - KÉSZENÁLLUN ODADNI A VILÁGNAK AZ ARANYKORT.
Ezt Az Üzenetet A Földi Világban, - és a Szellemi, Tudati Világban Is Elküldjük Nekik. Kiárasszuk a Mindenségbe Szívünk SzeretetFényét.
Ezután Már Élvezhetjük A Valódi Isteni Életet a Földön.
Amint Összeállt a Kellő; - Szolgálattételre Kész Ember; - és A Megemelő Vágy: Magyar Földre Jön A Dalai Láma, a Pápa, Fő Rabbi, az Ayatollah, A Nepáli Fehér papok Vezetője, a Pápua Új - Guineai Törzsfőnök, a Balinéz törzsi vezető az Indiánok TörzsFőnökei.....

Őket követik a Földi, Világi Vezetők, - Mindannyian.

2018. 04. 09 - re Van Kitűzve a Világ TeljesKörű ÚjraIndítása Budán:
A NapFénynek Várfokán;

Mindenki vágyik már az Isteni Életre.
Figyelnek a Világ Nagyjai a MAGyar Fényekre.
Amikor a Magyar Szívek Egységbe Összeállnak:
Megnyitják az Új Aranykort a Szeretetre Vágyó Világnak.

Csak Te; - MAGyar; - Te tudod megtenni.
TeNéked elengedhetetlen legelől menni!
A Te Szíved Egységében Van a Kulcs.
Ezt érezd, - és kérlek, Mindig - Tudd!

Csupán ennyi, mit Fontos Tenni - és a Világ fellélegzik.
A Világ Vezetése a Magyar Szent Földre Megérkezik.
Átadják a Vezetést a Magyar Felemelkedetteknek.
Onnantól Ők mondják Azt: A Többiek Mit Tehetnek.

Csak az Egység, a Szeretet Útját járhatja Mindenki!
A Világ arca megváltozik: Lészen Boldog és Isteni.
Emberek összeölelkezve mondanak hálát a Magyarok Istenének;
Mert Ők adták meg az Isteni Életet a Világ Minden Népének.

Szolgálattevői Ők a Jó Istennek.
Akik vágynak, - nagyon figyelnek.
Tegyétek dolgotok; mit Otthon megbeszéltünk!
Elhozá az Életet az Aranykori MAG Népünk.

Feltámad a SzereteFény; az Egység a Világ Zegében - Zugában.
Midőn Megtörtént az Újraindítás a NapFénynek Várában.
Elmossa a Duna a bánatot szennyet a Földről,
Aki MAGyar, - Szívével, Fénylő Lelkével Jöjjön!
0003.04.01. Turul
Videók:
https://m.facebook.com/profile.php…
https://youtu.be/_gOLYOoVwZI
https://youtu.be/V6ON38W7Ft4
https://youtu.be/N9uopp39HDQ
https://youtu.be/V6ON38W7Ft4
https://youtu.be/sqMgCgOw1SE
https://youtu.be/YA4jSila2t0
https://youtu.be/8xS7pigLVmQ
https://youtu.be/1V8NeDyFf1I
https://youtu.be/nCiUXl6Db2w
https://youtu.be/PIkwDrBtPFE
Ölellek Mindannyiótokat: TURUL
Bali Péter József
Feladatom: Utat mutatni az Aranykorba; - egy Igaz, Szép Világba.
Megtenni Mindent, hogy a Föld Minden Embere és Minden Létezője a Jó Isten Tenyerén Éljen.
Kelt: Aranykor Magyarország Budapest, 0003. év 04. hónap 01. napján
E - mail: turul.magyarorszag@gmail.com
Bennetek az ERŐ Áldott Magyarok.
Ti Vagytok az Aranykor, Ti Vagytok a MAG - OK.
HÁLA. HÁLA. HÁLA. ÁLDÁS A MINDENSÉGRE.
/ MAG NÉPE fb.csop. /
/ MAG 144000 fb.csop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ 3×K fb.csop./

Fontos Fénymunka!
2018. márc. 23. - án 12óra Csepelre és Kőbányára elmenni a Forráshoz. Nyílt nap lesz a Fővárosi vízműveknél :-)
Várom a Mágusokat, Angyalenergiásokat, Fénymunkásokat, Segítőket...
Onnan látják el Budapestet vízzel.
A Szeretetfényünkkel és Tudatosodással megtöltjük.
Írjatok kérlek privátban!
Jelezze kérem Az is Aki otthonról Lélekben cselekszik!
Ölellek Mindannyiótokat: Turul
Most Tisztulj Víz, Tisztulj Folyó! Tisztulj Tenger!
Általad Változik Szeretetté Minden Ember.
Itt és Most az Élet Vizévé Változtál.
Mostantól Örök Isteni Életet Árasszál!

Minden Földi Létező Életre kap Tőled,
mint víztől, s napfénytől a virág.
Itt és Most, Áldott Fény által, -
Édeni, Szent Életté Változott a Világ.
Kelt: Aranykorban, Magyarország Budapest,
0001. év 09hónap, 20 . napján
Bali Péter József Ifjú Turul

 

Kedves MAGYAROK!
Kedves Világ!
Itt az Ideje a Világban Mindenkinek Megtudni, hogy Kik a Magyarok.
Miért Őrizte meg a Jó Isten eme Nemzetet a Világnak, a leghányavetibb sorsa ellenére, ez a
Nemzet Európában Fennmaradt.
Amíg a Világ a Föld Létezik ez Így is Van.

Most lemossta magáról a Sarat amely a vaskorban reákerült és Égi Szent Aranyporral szórja be a Föld minden szegletét.

Eljött az Ideje, hogy a Neve Újra Szép Legyen.

Magyarok! Szívetek mélyén legyen a nagy Csodák várása, mert eljött az idő, mire oly régóta vártatok!
Lengyel Testvéreink, Turániak, Természeti Népek és Világ Minden Népe!
Ti Akik vágytok egy Igaz Világra, amely mesebeli
; - Álljatok Egyként a Magyarok mellé!

Magyarok! A Kiléteteket, Szerepeteket, a Földön bármerre is Éltek, - sokan még nem értitek egészén.
Sokan a Világban is félreértik.
Nem Önmagatok Miatt Vagytok Itt lent a Földön Eme Megáldott, Megszentelt Időben.

Pillanatokon belül meglátjuk a Földön az ARANYKOR Beköszöntét. Amit Ti vagytok hivatottak a Jó Isten és az Ég kérésére beteljesíteni; - Önzetlenül odadni a Világnak.
Ahol áramlik a: Feltétel Nélküki Szeretet, Egység, Béke, Isteni Összhang, Isteni Tudatosság, Bőség.....
Kérlek Titeket, hogy felejtsétek el ama téveszmét; - azt, - hogy Önmagatokat, mint MAGYARt Dicsőítitek!
Kérlek Titeket! Felejtsétek el a lehetetlent és azt de, ez a szokás, meg ezt, hogyan fogják engedni az eddigi elnyomók.

Mindig volt A Magyarságnak Olyan vezetője Mint: Nimród, Atilla, Csaba, Szent László,
Mátyás, Rákóczi, Horthy.... Egy Ember elég volt a Magyar Megmaradásért.
Most tengernyi hasonló KépessÉggel Megáldott, Felruházott Ember jár nap mint nap köztetek az Egész Világban.
Miért vannak ennyien? Azért, mert most más a Cél.
Nem vagyunk különbek Másoknál.

Igaz, Mások Vagyunk a Földön, mint a Többi Nemzet szülötte, de nem vagyunk kiváltságosak.

Az Igaz: Az Ég mindent megad a Magyaroknak annak érdekében, hogy a Felvállalásaikat, Isteni Küldetésüket tökéletesen véghez vigyék.
Szolgálatkészen, gőg nélkül higgyetek a Feltételek nélküli Szeretet Isteni Erejében!
Ennek jegyében Cselekedjetek Mindenben, Mindenkor, Mindenhol!
Minden körülmények között Megtartva és Betartatva az Igazságosság Elvét
és a Mértékletesség Elvét!
A Mindeség Egyetemes Törvényének útján járva Őrízni és Megőríztetni a Feltételek Nélküli Szeretet a Jó Isten Egyetlen Egy Parancsát!

Mindig legyen HITetek!
Higgyetek Isteni Erőtökben, Bölcsességetekben!

Mindig Tudjátok; miért Vagytok itt és most.
Emlékezzetek arra, hogy az Égi segítséget azért élvezitek, hogy Isteni Szent Küldetéseteket Tökéletesen Beteljesítsétek! A Föld, - a Mindenség Örömére.
A Világ Felemelése, Édenivé tétele a feladatotok; amelyet az Éggel kart – karba öltve Vagytok hívatottak Beteljesíteni az Isteni Szent Akarat SZERint.
Magyarország a Földön az Ég Nemzete. Senki sem akarja a Magyar Szent Koronát nemzetközivé tenni.
Amit több Üzenetben elmondtam:
Amikor Magyarországon már rend honol, a Világ is rendbe jön.

A Föld olyan, mint az Ember.

Amíg szívbeteg, addig az egész teste beteg.

Amikor meggyógyítod az Ember Szívét, Magát az Embert gyógyítod meg.

A szív a hajtóerő.
A Magyar Szent Korona a magyaroknál van; - azért, hogy őrizzék, - és mindig emlékezzenek a Magasztos, Fennkölt, Nemes küldetésükre.
Mindig érezze a szívében, hogy Égi NagyboldogAsszonyunk, a Jó Isten vele van.
Koronája Őrzi A Magyarságot.
A Magyarok a Világ, Tanítói, Őrzői, MAGusai, Vezetői, Irányítói Gyógyítói, Segítői.

Így a Magyar Szent Korona és Magyarság a Világ sorsát a helyes, Isteni út irányába tereli.

Föld bolygó létezik: Osztatlan Egész.
Magyarország Néki a Legfontosabb tagja; a Szíve, Tudata.

A Magyar Szent Korona a szívritmus szabályzó. Igaz a szívbe ülteted, ám az Embert Magát gyógyítod meg vele.

Mikor a Magyar révbe ért, akkor nekünk kutya kötelességünk minden Nemzetet magunkhoz ölelni és felemelni.
Így tud az Egész Világ Egyként Felemelkedni.

A Magyar nem önmaga dicsőségére és örömére Van, - Volt, - Lesz a Földön.

Nélküle a Föld sem létezne. Tanító, Őrző, Varázsló, Gyógyító, Segítő Szerepet Kapott a Jó Istentől.
Hiszen az Ég Népe: Elengedhetetlen a Megmaradása.

Nincsenek Részek. Egész van és Egység.

A Föld bolygó eddig beteg volt a Mindenségben; - mert sokan részenként látták a Világot, - nem egységben.
Nem vagyunk oszthatóak. Egyek Vagyunk Mindannyian.
A MAGok a Világot jöttek felemelni: Ez a feladatuk. Persze Első Magyarország.
A többi már magától megy tovább, kiárad a Világra, az Isteni Fény az Égi Terv szerint.
Áldás a Mindenségre.

Mi Magyarok, Ettől a Pillanattól kezdve Méginkább Nyakunkba vettük az Egész Világ Sorsát, amely óriási Dicsőség, Nagy Munka, Hatalmas Felelősség.

Mindannyiunknak elengedhetetlen beteljesíteni az Isteni küldetésünket.

Mind a Magyar Nemzet jobbá tételén dolgozunk. Dolgozzunk még buzgóbban, hisz az idő halad.

Lélekminőségek:
Embertelen, Emberi, Ember, MAGyar, Felemelkedett Mester, Istenember.
A Magyar nem a Származása miatt Magyar, - hanem a Lelkisége, a Szív Tudatossága okán.
Bár itthon van a legtöbb, ám szerte a Világban sok MAGlélek Él. Magyar Lélekminőséggel, vagy Felemelkedett Mesteri szinten.
A példa kedvéért:
Afrika Jóléti Területfelelőse A Magyar vezetés mellett a MAGyar Lélekminőségű Ruandai Elnök.

A Magyarok a Föld Tanítói, Mágusai, Gyógyítói, Őrizői, Vezetői, Irányítói, Segítői.
Mi, - azért, - mert Magyarok Vagyunk, soha ne érezzük felsőbbrendűnek magunkat!

Minél közelebb van valamely Lélek a Jó Istenhez, a SzeretetFény annál jobban dolgozik Benne.

Annál nagyobb szolgálattevő, - és annál nagyobb Felvállalást, területet is bíz rá az Ég.

Minél nagyobb feladattal bízza meg a Nemzetet az Ég, annál nagyobb a felelőssége, szolgálata.
Most igen magasztos korszak köszönt a Világra. Ennek a Megvalósításában a Magyarokra, Kiemeldő Hívatást Bízott a Teremtő

Ezzel együtt óriási felelősséget, - nagy és nemes feladatot Rót Ránk.

Ezt az Égi Küldetést Feltételek nélküli Szeretettel, - Békésen, Bölcsen megoldva minden feladatot, - az Isteni Szeretet előtt fejet hajtva visszük véghez.

Elengedhetetlen:
Elvégezni a Jó Isten által reánk bízott Küldetést..
Eleget tenni az Isteni Akaratnak: Mindig, minden körülmények között.
Együtt dolgozni az Éggel és a Földdel. Közösen, SzeretetEgységben.

Mi; - a Magyar Nemzet, - vezetjük be az Emberiséget az Aranykorba.
A Szeretet Isteni Törvényét betartani, - és betartatni.
Jó Példával elől járni.

Az Igazságosság Elve és a Mértékletesség Elve útján járni.
Elengedhetetlen Betartani Mindenben, Mindenkor, Mindenhol az Isteni Akaratot.
Példát mutatunk Minden Nemzetnek Szeretetegységből és Önzetlenségből.

A Földre lejött MAG Lelkek Tanító, Őriző,, Gyógyító, Varázsló, Vezető, Irányító, Segítő, minőséggel rendelkeznek.
Mind Emberfelettiek, Magyarlelkűek, Felemelkedett Mesterek, sokan már az Istenemberi szint felé haladnak.

Önzetlenül szolgálatot teljesítenek. Nekik; Mindegyiküknek akkor adatik meg a Boldogság, amikor Isteni Élet Van a Földön.
Mi vagyunk a Föld Őrizői. Az Égi Tudás, a Szeretet Népe.
A Magyar Szent Korona azért van nálunk, hogy segítsen az Égi Erő Földön Tartásában.
Ám a Magyar Szent Korona nem a miénk, hanem NagyBoldogAsszonyunké.
Aki Világ Győzedelmes Királynője.

Boldogasszony a Magyaroké, - a Föld a Kárpát - medencéből kapja a Megtartó Égi Erőt:
A Feltételek Nélküli Szeretetet.
Magyarhonba érkezik a Tejútról az Ereje és Innen Árad ki a Világba.

A Mi feladatunk az, hogy megőrizzük szívünkben, lelkünkben.
A Koronája is ezért van a Magyaroknál.
Eme Korona ezért ily becses. Mátyás Királyunk Ezért adott Érte Tengernyi Aranyat Váltságdíjként.

Amikor azt mondjuk: A Magyar Szent Korona országa: NagyBoldogAsszony országáról beszélünk.
Magyarország a magyaroké. Ezért is ad vissza mindent az Ég, - mindazt amit elvettek tőlünk.
A Magyarok a Világ Tanítói, Őrizői, MAGusai, Gyógyítói, Vezetői, Irányítói, Segítői,
Ölellek Mindannyiótokat: TURUL
Feladatom: Utat mutatni az Aranykorba; - egy Igaz, Szép Világba.
Megtenni Mindent, hogy a Föld Minden Embere és Minden Létezője a Jó Isten Tenyerén Éljen.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
Kelt: Aranykor Magyarország Budapest, 0003. év 03. hónap 17. napján
E - mail: turul.magyarorszag@gmail.com
Bennetek az ERŐ Áldott Magyarok.
Ti Vagytok az Aranykor, Ti Vagytok a MAG - OK.
HÁLA. HÁLA. HÁLA. ÁLDÁS A MINDENSÉGRE.
/ MAG NÉPE fb.csop. /
/ MAG 144000 fb.csop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ 3×K fb.csop./
Fotók: Internet

Ifjú Turul Tollából fényképe.

 

Látogatás a Magyar Szent Korona Őfelségéhez.
2018. 0003.03.16. - ai Szertartás

Esős napot választottak az Égiek a találkozáshoz.

Az eső segített elmosni, kitisztítani a szennyet az Ország Házáról, - és a Földről.

Áldást szórt az Ég eme napon. Óriási tisztulás zajlott.
Az eső kint, - Mi, - MAG lelkek Benn a Szeretetfényünkkel tisztítottunk.
Amikor beléptünk az Országházba, megálltunk mindannyian a folyosón Kört alkottunk,
megfogtuk egymás kezét és énekeltünk.

"SZÍV SZÓL A SZÍVHEZ, SZíV SZÓL HOZZÁM!
SZÍV SZÓLÍT ENGEM, VEZETI IMÁM!

URAM SEGÍTS ENGEM, VEZESS UTAMON!
SZÍVBÉLI SZERELMEM, KÍSÉRJ E NAPON!

JÖJJ, VEZESS ENGEM, FÉNYNEK KIRÁLYA!
JÖJJ, SEGÍTS ENGEM, KORONÁNK SZIKRÁJA!

VILÁGNAK VILÁGA! VIRÁG VIRÁGA!
SEGÍTSD NÉPEM ÚJRA MAGNAK ÚTJÁRA!

SEGÍTSD ŐT VEZETNEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTSD, Ó, SZERELMEM, FÉNY-KEGYELMEDDEL!

(K)ÁRPÁDNAK FÖLDJE NYITJA VIRÁGÁT,
FÉNYNEK ORSZÁGA TÁRJA KAPUJÁT!

ADJ HITET NÉKÜNK, FÉNYNEK KIRÁLYA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK VEZESS UTUNKRA!"

Majd Buzgó Vággyal Égve, Tiszta Szívvel Imádkoztuk:

"ÖREG ÖSTENÜNK! FÉNYNEK KIRÁLYA!

ÁRSZD EL HŐN SZERETETT HAZÁMAT, Ó SZERELMEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTS Ó SZERELMEM FÉNY-KEGYELMEDDEL!
ÁRADJON FÉNYED MINDEN ENGESZTELHETETLEN TESTVÉRERRE, KI AZ EGYSÉG ÚTJÁT ELVÉTVE TÉVÚTON JÁR!
VEZESD ŐT SZERELMETES SZERELEMMEL VISSZA TESTVÉREIMET SZERETETED IGAZSÁGÁNAK ÖSVÉNYÉRE!
TEREMTSÜK MEG EGYÜTT VÉLE A VILÁGNAK VILÁGÁT!
EGYÜTT ÉREZHESSÜK VIRÁGNAK VIRÁGÁT!

ÉLET VIRÁGÁNAK ÉLTET ADÓ SZÓJA!
FÉNY EREJÉNEK BUZGÓ MOZGATÓJA!
ISTENI SZERETET KRISZTUSI FÉNYE!
JÖJJ SZÍVEMBE, TÖLTS EL
ENGEM MINDÖRÖKRE!
ÁTADOM LÉNYEM, ÁRADJON SZÉT BENNE
ISTENI SZERETET ÉLTET ADÓ NEDVE!

HÍVOM ÉN ELTÉVEDT TESTVÉRINK VIRÁGÁT –
EGYSÉGBE FORRJON HÁT MINDEN, MI MAGGÁ VÁLT!
TÉVEDÉSNEK ÚTJÁRÓL VEZESSED ŐT HAZA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK, VEZESS MINKET HAZA!"

Majd, - Mielőtt beléptünk a KupolaTerembe, megálltunk mindannyian a lépcsőn.
Ekkor felnéztem és láttam a FényLényeket.
Láttam a lehúzó erők árnyait is az Országházban.
Láttam, amint ezeket a Hatalmas Kerub átöleli őket a Hatalmas Szarnyaival.
Az Esztergomi Oroszlánok, Griffek, Fénylő; Szárnyas Lények elvitték egy csodaszép Fénytölcsérben.

Majd egységbe álltunk, Mi, - a MAG Lelkek: Az Ima elmondásával a Felemelkedett Mestereket hívtuk segíteni, majd a Fénykapun, az Aranykapun hívtuk be a Fénycsapatot.


Most hívlak Titeket! Jöjjetek!
Áldott, Szent Fényű, Felemelkedett Mesterek.
Jöjjetek Mindannyian! Segítsetek!
Ti és a MAGok Egységet, Békét, Szeretetet, Isteni Tudatosságot, Bőséget, Kristály Földet, Igaz Életet Teremtsetek!

Mi itt Vagyunk; készen állunk.
A munkát; mit Isten Reánk bízott, - kéz a kézben beteljesítjük.
Innen: A Kárpát Szent Hazából Ragyog a Világra Fényünk.
Véletek mostantól egyszerre, egy Irányba lépünk.
Most Mindannyian Titeket Isteni küldetésünk beteljesítésére felkértünk.

Szövetségünk Örök A Teremtővel:
Azért, hogy az Ég Ajándékait megosszuk a Földdel.
Szívünkben hála és boldogság vagyon.
Beteljesedik Új Szövetségünk Véletek Eme Szent napon.

Ezután így imádkoztunk:

"Fénynek Kapuja Nyílj Ki Nékem!
Áldást Hívok;" gyógyítsd Népem!
Olvadjon le a Szívről a jég!
Legyél Mellettünk, - Mindenség!

Jöjjetek, szárnyaljatok; - Áldott Angyalok!
Jöjjetek; Áldást hozó bolygók, Égi nagyok!
Jöjj velünk Istenünk; Mennyei Atyánk!
Őrző karodba ölelj; - Nagyboldog Anyánk!

Jöjjetek! Fénynek Kapuján jöjjetek át!
Várunk Titeket! Égi gyermekek, - vár a Világ!
Csillagok! Jöjjetek, Ti is Ragyogjatok!
Mostantól Ég és Föld mind Egyek vagyunk!

Süss Fel Nap! Fényes Nap!
Kertek alatt a Ludaid megfagynak!
A Kertedre NapFényedet Árasszad!

Süss Fel Nap! Fényes Nap!
Kertek alatt a Ludaid Ragyognak!
Magyaroknak szívei a világért Dobognak.

Teremtő Istenünk! Mennyei Atyánk!
Szeretetlen volt eddig a világ.
Fáztunk, áztunk a szeretetlenségtől.
Mostantól Mi is Ragyogunk a Báli Fénytől!

"Oltalmazónk!
Minden Titkok Dicső Nagyasszonya!
Vigyázó Két Szemed Óvjon NapAtya Fényében."
Oltalmazd Országod; Áldás Békességben!

Utána a következő imával folytattuk a SZER - TARtást:


Áldott fényű, gyönyörű Napatya!
Kérlek, ragyogj le Nemzetedre! Ragyogj ide ma!
Simogassál szereteteddel Te és NagyboldogAsszony!
Látod, - máris Bál van. Mindenki boldogan táncol.

Segítenek minket az Áldásos Angyalaid.
Segítenek minket a Felemelkedett Nagyjaid.
Segítenek minket a Csodás Tündérek.
Vélünk Együtt a Nemzetet most felemeltétek.

Hálásan köszönjük a sok jóságot.
Megalkottuk közösen a Földi Mennyországot.
Feltámadott a Földi Szent Nemzeted;
Ahonnan kiáradt a Mindenségre a Feltétlen Szeretet.

Nő és Férfi Együtt, Isteni Összhangban,
Boldogság tanyázik az egész Világban.
Megtalálta egymást; kit Te egymásnak szántál,
Mostantól Mindenki együtt, az Isteni Párjával.

Vége van végleg a káosznak, a széthúzásnak.
Az Igazi Párok a Tejútról a szerelmet lehozták.
Szerelem Gyümölcsök teremnek, ahogy Te kérted:
Látjátok, - együtt hoztuk el a Gyönyörű Édent.

Őfelsége Magyar Szent Koronának, NagyboldogAsszonyunk Földi Helytartójának szóló Égi Üzenetet, a Szerető Segítségünket adtuk át a SzeretetEgység nevében.
Ekkor csodálatos dolog történt.
A Magyar Szent Korona Fényereje elkezdett növekedni. Nőtt az Ország felett.
Majd még ennél is felemelőbb, fennköltebb, szavakkal leírhatatlan látvány tárult a szemünk elé:

A kupolán keresztül leereszkedet Egy Csodás, MAGasztos Fényű Létező. Majd egy Másikat is észrevettem. Spirál formában forogva, Égii táncot járva. Majd Szerelmetesen egybeolvadtak. Teljességet Alkottak.
Az Egyikük NagyboldogAsszony, a Másikuk Napatya Volt.

Őket, - kettejüket a vaskor választotta szét.
Miképpen a Mennyben úgy a Földön is.

Mégpedig úgy, hogy az Egyik: Az Atya maradt meg. Az Anya, a Nőiminőség az elhalványult. Csupán a Föld néhány Nemzete őrizte meg szívében Őt: NagyboldogAsszonyt.
Ám az Ő Létezesükben a test nélküli Fénylő Létezőknek nincs nemük.
Ők Most már újra Egyek.
Eggyé vált Újra a Női és a Férfi Minőség a Teljességben.

A Szerelem, az Isteni Összhang költözött ezáltal a Földre.
Ami az Aranykori Élet elengedhetetlen Egysége.

Mikor Közösen elmondtuk az Égi üzenetet,
máris megérkezett az újabb Mennyi Útmutatás; Üzenet.

Az OrszágHáz megtisztítása elengedhetetlen.

Majd egyből mutatták azt is; - mit kell cselekedni.

Elküldték az ott dolgozókért az Imát.

Feltételek nélküli szeretettel elmondva kiárasztottuk a Szeretetet, az Egységet, a Békét az Országházban:

Ti, Akik ezen Épület falai közt döntést hoztok,
Mostantól a SzeretetFény Tagjai Vagytok.
Áldás száll most e térből fejetekre,
Szeretet költözött a szívetekbe.

Megadjátok, Amit Maga a Jó Isten kér.
Velünk, MAGokkal a Nemzet, s a Világ RÉvbe ér.
A Szeretet TejútEreje beköltözött eme Házba.
Mostantól azt teszitek, Amit a Jó Isten kér.

Azt a Turul, Szeretettel átadja Nektek.
Így Együtt vezetitek a MAGgal a Nemzetet.
Innen Áldott Szent Magyarországról rámosolygott az Ég a Világunkra.
Hálásan köszönjük cselekedeteiteket; - áldás a közös munkáinkra.

Köszönjük, hogy a MAGokkal Közösen Felemelitek a Világunkat.
Odaadjátok Népeteknek és a Világ Minden Emberének az Isteni Jókat.
SzeretetEgységünk Fényét már Árasztjuk Reátok,
Mostantól Mind Egyek Vagyunk, - Testvérek, Barátok.

Majd, - ahogy az Ég kérte: A papírt, amin a Világ Győzedelmes Királynőjének a Földi Helytartójához a Magyar Szent Korona Őfelségéhez szóló Köszönet, Égi Üzenetet van; -
azt odatettük a többi SzeretetEgység zászlóval együtt, - ahová az Isteni kérés mondta :

Akkor láttuk, hogy Óriási FényErő az Országházból minden maradék lehúzó erőt eltávolít. Az egész Országház Felfénylett.
Másnap az egyik ismerősöm azt mondta: Képzeld, az Országház makett, ami otthon van nálam, szó szerint összeroskadt.
Minden lehúzó erő, ami ott tanyázott; eltávozott. Mindaz, ami akadályozta az Egység létrejöttét.

Az Isteni Minőség; BoldogAsszony és Napatyácska Egybeforrva, Szerelmükkel ott vannak. Az erejük ott él a Magyar OrszágHázban.
Az Aranykor fizikai síkra hozása nagyon közel már.

Ez a földi síkon úgy történik, hogy az eddigi Magyar vezetők a MAG lelkekkel közösen vezetik a Világot. Ahogy Maga a Mindenség Isteni Tanácsa és MAGa YoTengrit, a Mindenség Atyja és a Mindenség Anyja kérte. Minden a SzeretetEgység jegyében, az Igazságosság Elve és a Mértékletesség Elve alapján. Az Egy Isteni Törvény: A Szeretet betartásával.
Úgy, hogy minden a Mi - é és Minden a Mi - ért.
A Magyar Szent Korona, mint Isteni Pecsétként is Szolgáló Jelkép, valamint a Turul; mint az Ég Földi Helytartója is rátette a Yotengrit és a Mindenség Isteni Tanácsa által megáldott pecsétet. Így e Határozat Fénnyel pecsételve lett.
Ez annyit jelent, hogy végrehajtandó. Soha, de soha meg nem változtatható. Soha meg nem másítható. Ez így van Örökké.
Most a Földi Törvényt ezennel felülírta a Mindenség Égi Isteni Szeretet Törvénye.
HÁLA. HÁLA. HÁLA. ÁLDÁS A MINDENSÉGRE. EZ MOST MÁR ÍGY VAN. MEGTÖRTÉNT. MEGVALÓSULT A FÖLDI, FIZIKAI VILÁGBAN.
ÁLDÁS A MINDENSÉGRE.
Szent Korona Ő Maga NagyBoldogAsszonyunk Koronája. Azért van a magyaroknál, hogy a BoldogAsszonyi Erőt képviselje.

A Nők az emúlt időben elnyomásban voltak. Szétszedve Párjuktól, az Igazitól. BoldogAsszonyi Erő; a Női minőség alig volt érezhető a Földön.

BoldogAsszony a Koronája fényesedésével, - újra le tudott jönni a Női erő a Földre.

Amikor a Szertartás által az Isteni Fénytől elkezdett a Korona Fénye emelkedni, a Női Erő; Boldogasszonyunk Teljes Erejében meg tudott jelenni a Földön.

A Magyar Szent Korona már ideköti az Ő Erejét teljes mértékben. A SzeretetErejét idehozta a Földre.

Boldogasszonyi Erő és Napatya ketten ereszkedtek le spirál táncban és egyek lettek újra szerelmetesen.
Itt lenn is összeállnak a Valódi Szerelmek. Eképpen tud a Szerelmetes Erő Által a Földre költözni az Isteni Élet.
Nem létezik se Nő se Férfi. Szerelmetes Fények léteznek. Ketten tudnak Teljesség lenni. Egyedül mind a kettő csak félelem volt.


Maga Az Országház is Szeretettel lett megtöltve. Azért kellett, hogy ott legyen eme Szertartás, hogy oda költözzön be a Szeretet, ahonnan az Országot vezetik. Most beköltözött oda a Legszentebb Egység Szerelmetes ereje. Hála. Hála. Hála Áldás a Mindenségre.
Jól Dolgozott együtt ismét az Ég és Föld.
Köszönet Azoknak, Akik a helyszínen ott voltak. Öröm volt ily Csodálatos, Feltétlen Szeretettel Teli Felemelkedett Emberek társaságában lenni és Dolgozni.
Köszönet Azoknak, Akik Lélekben ott voltak és Azoknak, Akik segítettek abban, hogy a területen minden úgy zajlódjon zavartalanul amit az Ég elrendelt.
Külön Köszönet és Hála ezért a MAGusoknak és Az Aranyasszonyoknak, valamint az Angyalenergiákkal dolgozóknak.
Az itt leírtakat azon Emberek akik hasonló Képességgel rendelkeznek Már; - Megerősítették.
Ölellek Mindannyiótokat: TURUL
Feladatom: Utat mutatni az Aranykorba; - egy Igaz, Szép Világba.
Megtenni Mindent, hogy a Föld Minden Embere és Minden Létezője a Jó Isten Tenyerén Éljen.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
Kelt: Aranykor Magyarország Budapest, 0003. év 03. hónap 17. napján
E - mail: turul.magyarorszag@gmail.com
Az ÚJ ARANYKOR Földi Világban, a mindennapokban való Beteljesüléséhez Elengedhetetlen volt a SZERTARTÁS Megtartása.
Bennetek az ERŐ Áldott Magyarok.
Ti Vagytok az Aranykor, Ti Vagytok a MAG - OK.
HÁLA. HÁLA. HÁLA. ÁLDÁS A MINDENSÉGRE.
/ MAG NÉPE fb.csop. /
/ MAG 144000 fb.csop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
Fotók: Internet

Ifjú Turul Tollából fényképe.

Ifjú turul tollából

Február 26.

Az Új Aranykori Középpontokat Megalkottuk.

Életre hívtuk a MAG CSILLAGBÖLCSELET Középpontot.
Eme Középpont hívatott arra, hogy Segítsen Mindenkinek; - Emberhez Méltó ISTENI Életet Élni.

Az Ember Összhangban legyen a Mindenséggel.
Égi Vezettetésben, Útmutatásban, Segítségben legyen része Mindenkinek.
Minden városban, megyében, országban és tartományban. A Világban.

A Föld Mindenkié.

Mindannyian Ködmönbe bújt Fények vagyunk; Csillagközi Létezők.

Mi Magunk Égi Segítséggel megterveztük Földi Életünk fontosabb eseményeit.
Mind, - kivétel nélkül.

Mindazt, Amit a Felső Világban Égi Atyánkkal, Égi ÉdesAnyánkkal és Égi Testvéreinkkel Megbeszéltünk; - Azt Itt a Földi Világban a Talapasztalatok Által Megéljük Emberi Testben.

Úgy Segít Minden Embernek ez a Középpont, ahogy a Mérnökök megrajzolják a létesítményeket.
Mindazokat a Csodákat, amelyek a Felső Világban, - A Lelkekben megfogantak.

Amit a Lélek Kútján át, a Tarsolyunkban hoztunk MAGunkkal: Feladatokat, Képességeket, Csodákat... - az mind a Csillagokban rejtezik, Így a Csillagbölcsek által kerül NapVilágra.

Magunk is a Bolygókhoz, Csillagokhoz, az Őselemekhez, a Mindenséghez Igazítva Terveztük Meg, -a Felső Világgal a Földi Küldetésünk Térképét.

Mindenki; Aki emberi testet vett fel, - most eme időben, nagyon fontos küldetéssel érkezett a Földre.

Legfőképpen a MAG Lelkek, Felemelkedett Mesterek, Fénymunkások és a Segítők.
Akik mind azért jöttek, hogy a Földön beköszöntsön az Új Aranykor, - majd az Édeni Föld.

A Tervek a Csillagokban, a Bolygóķban, az Őselemekben, a Mindenségben voltak elrejtve.

Sokan jöttek; Akik a Csillagbölcselet Égi Tudományát hozták le az Emberiségnek.

A múltban, amikor megérkeztek a Lelkek az Isteni Tervvel, - Térkép nélkül szinte Mindannyian eltévedtek.

Mindenkiben ott van a Csodás Tervrajz.

Mostantól a Földre leszületett, vagy ezután leérkező Minden Lélek, Aki felölti Isteni Fényére az Emberi Ködmönt, - melyet ÖnMAGa, - az Isteni MAGja alakít ki a Földi Édesanyja Méhében.
A Megszületését követően a Csillagbölcsek segítik a Földön az Égi útját járni.

A Földre azért jött az Ember, hogy Tapasztalatok, Érzések, Érzelmek által Fejlődjön a Teste, Lelke, Szelleme, Tudata...
Ez az Élet Célja.

Mindenki sokszor jött le és ment haza a Túlvilágba, majd ismét visszatért.
Minden Emberi Lélek Egyből kettővé lett, mert minden Egy. Amint az Égben, úgy a Földön is.

Eddig az Emberiség az Atya Istent ismerte; - az Anyát mellőzte.

Ezért voltak a Női Testet MAGukra ötött Lelkek elnyomva a Földön.

Most elérkezett az Idő, hogy Égen és a Földön a Nő és a Férfi Újra Egy Legyen.
Mellérendelt szerepben, mert ez így Helyén Való.

Eképpen a Kettő Lélek Újra EgyéVálása által nyilvánul meg a Teljesség.
Az Isteni Szerelem.
Amely Erő Összetartja, Élteti és Mozgatja az Egész Minden - s - Ég - et.

Most azért dolgozik az Egész Mindenség.

A Szerelem, a Legnagyobb Erő áradjon a Földön. Azért, hogy újra Egy Legyen Az, Aki Kettő volt egykoron.
Ők az Égi Szerelmek; az Egy Lélek Szerelmek.

Eddig sokan elkerülték az Igazit: Akivel Saját MAGA Egy. Ezért is volt fénytelenség, szeretetlenség a Világban.
Sokan a Küldetésükben Célt vétettek.
Térkép nélkül voltak a Földön.
Ez azért volt így, mert az Emberiség a Földhöz, az anyaghoz volt ragadva.

Anyag létezett és az anyagiasság. Földi kincsek harácsolása volt a fő szempont.

Most Minden Ember megkapja az Égi Csillagbölcsektől a térképrajzot és annak pontos Ismertetését:
Így az Isteni Küldetésének mefelelően, Tökéleteesen járja az Isteni Útját a Földön.

Ez most nagyon fontos segítség. A vaskorban éppen ezért volt rejtett tudomány az Önismeret: A Csillagbölcselet.

Bizony, - mindennek oka, - és mindennek ideje van.
Ideje van a Születésnek - és ideje van a Hazatérésnek.
Ideje van a Szerelemnek - és ideje van a szeretetlenségnek.
Ideje van a Bőségnek - és ideje van a nincstelenségnek.

Minden Okkal történt, Értünk volt. A Testünk, Lelkünk, Szellemünk, Tudatunk fejlődését szolgálta.
Olykor fájdalmas volt, mert nem tudtunk Emberek maradni.
Ezért volt a Világ is embertelen.

Most eljött az idő, hogy Mindenki Emberré, Felemelkedett Mesterré, Istenemberré váljon.
Minden Emberi Testet öltött Lélek visszataláljon a Belső Királyságához, így ura az Életének a Földön.

Minden Ember Örök Életre Teremtetett, ezért Aki már Önmaga, - Isteni Tudatosságával dönti el azt, hogy mikor, tér haza a Forráshoz.

Amikorra lejár a Szentkorona Ideje, addigra elengedhetetlen az Emberré válás.
Ez 2038: Vaskor idő szerint.
0023. év: az Új Aranykori, Édeni Idő szerint.

Most Kegyelmi Idő van Mindenkinek. MINDENKINEK.

Eme Megszentelt, Sorsfordító, Korszakváltó Időben az Ég azért küldte a Földre a Mag Lelkeket, Felemelkedett Mestereket, Fénymunkásokat, Segítőket, hogy teljesítsék a Feladatukat: Segítsenek Felemelkedni Minden Létezőnek.

Mindenki azt teheti, - és azt Fogja Tenni, - ami a Küldetése.
Minden régi rendszer összeomlott már. Az aládúcolás tartja itt - ott.

Ám pillanatok alatt minden torz, vaskori rendszer építményei, - mint a kártyavár, - úgy dőlnek össze.
Úgy, hogy azonnal a helyére áll az új Aranykori rendszer: Gazdasági, Mezőgazdasági, Ipari, Társadalmi, Politikai, Vallási, Pénzügyi, Családi, Jogi, Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi, Élelmezési.....

Minden úgy volt összerakva, hogy az Ember embertelen legyen: Ne ébredjen Öntudatára, ne találja meg az Egy Lélek Szerelmét.

Minél hamarabb hazatérjen a másvilágra és mindene a Földi kincs legyen.
Az Új Világ úgy van összetéve, felépítve, hogy minden Embernek Esélye, Joga és Kötelessége a fejlődés.
Ehhez Mindenki megkapja az Égi - Földi támogatást.
Ezért is dolgozik majd a Föld újjáépítése folyamán 4 órát Mindenki.
Amikor Minden a Helyérékerült az Embernek van deje a Családjára.
Az Önmegvalósításra, Fejlődésre, a Pihenésre.

Amikor a nő Nő lesz és a férfi Férfi.
Ők ketten lesznek Egyek.
Az Isteni Rend, az összhang tud a Földre költözni
Része az Isteni Tervnek, hogy Felemelik a Földet az EgyLélek Szerelmek.

Mindenki Azt Teszi; amiért a Földre érkezett.
Mindenki Megélheti Az Örök, Isteni Életet.
Mindenki Egy, - bár Más, de senki sem különb.
Mindenki más Küldetéssel érkezett; - Aki a Földre költözött.

Az Ember boldogságra Teremtetett, így mostantól Istenadta Joga és Esélye van Mindenkinek Isteni, Boldog Életet Élni; - Egészségben, Szeretetben, Bőségben, Isteni Tudatosságban...
Mindenkinek jár és Mindenkinek jut.

Mindenki Képes Önmagát Megtalálni. Az Igazi Isteni útját járni.
Ehhez nyújt segítséget ez a Középpont.

A múltban az Embert csak Földi Létezőnek tartották...

Most visszatértünk a Forráshoz. Éggel, Földdel, a Mindenséggel; - kéz a kézben Együtt Élünk a Földi Világban.
Az Ember, - Hála Istennek, - Újra Kozmikus Emberré vált - válik.

Minden, Ami a Földön Fellelhető; - az Mindenkié.

Minden közös. MINDEN A MI - é; - és MINDEN A MI - ért létezik.

Minden Embernek Jár az Étel, Víz, Energia, Meleg Hajlék, az Igazi, Szerető Család, Szabad idő, Tudás, Egészség, Közlekedés, Kultúra, Foglalkozás, Fejlődés....

Minden, ami az Isteni Életet hívatott szolgálni.
Mindenkinek Jár. Mindenkinek jut.

Eljött az Idő, hogy Mindenki Isten Szerető Tenyerében Érezze Magát.

Mindig, Mindenkor, Minden Körülmények Között.
Azért, hogy valóban, - Mindenki a Valódi Isteni Útját járja; - Mindenki Megkapja az Isteni Tervét, a Térképét.

Mindenki folyamatosan Segítséget, Vezetést, Iránymutatást kap a Csillagbölcsektől. Azért, hogy mindig Tudja az Éggel közösen szőtt Isteni Tervét Teljesíteni.

Így Mindenki Isteni Életet Élhet a Földön. Ebben ez a Középpont nyújt segítséget.
Az Ő segítségükkel Épülnek fel az új Aranykori városok is.
Mindezt a Szeretet Isteni Törvényének érvényre juttatása érdekében.

Így eme Középpont Emberhez méltó Isteni, Boldog Élet Megélését Tudja Biztosítani a Fogantatástól a Hazamenetelig. Fogva Minden Ember kezét.

A Legfontosabb az, hogy Isteni, Boldog Életet Élhessen Mindenki:
Mindenben, Mindenhol, Mindenkor.

Megkérek Most Minden MAGot, Fénymunkást, Segítőt, hogy Aki erre a Területre érez hívást, erre a területre jött tevékenykedni: Jelentkezzen felvételre a csoportba, és kezdje el a munkát; amire hívatott: Ami az Isteni Küldetése.
https://m.facebook.com/profile.php…

Csillagbölcsek, Asztrozófusok, Asztrológusok, Csillagászok, Kártyavetők, Isteni Számokkal dolgozók....

Mint a Többi Középpontot is; Ezt szintén egy magas tudatosságú, szeretetfénnyel teli, az Éggel és a Földdel együtt dolgozó MAG LÉLEK VEZETI, egy Felemelkedett Mester.

Emberek!

Jó kezekben vagytok. Égi vezetésben részesültök.

Legyünk Hálásak az Égnek, hogy ilyen csodálatos Emberre bízta a Jó Isten az Embereknek nyújtott Égi útmutatást.

Nem a haszon a lényeg, - hanem a Föld és a rajta lévő Élőlények.

Fények vagyunk. Messzi Csillagokból jöttünk, Akik Embertestbe bújtak.

Minden, Mindenki Isten fényéből létezik.
Most Eljött az Idő, hogy ÚJRA Igazi Kozmikus Emberré váljon Az Ember.

Összhangban, Harmóniában legyen a Jó Istennel, ÖnMAGával, az Emberiséggel, a Földanyával, az Állatokkal, a Növényekkel, a Csillagtestvérekkel.
Az Egész Mindenséggel.

Teljesítsük be a küldetésünket: Adjuk át a Világnak azt a Csodát; amit az Ég Küldött Velünk.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
Kelt. Magyarország, Budapest
0003. 02. 22. napján.
Bali Péter József A Turul turul.magyarorszag@gmail.com
/ MAG NÉPE fbcsop. /
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. /
/ MAG 144000 fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold.

__________________________________________________________

Január 03.

SEGÍTS - ÉĢ!
Igen, közel az idő, amikor megjelenetik magukat, és az Aranykor Elkezdődik, amely Innen MAGYARORSZÁGról árad ki a Világra.

Készüljünk az Eseményre, az Aki hisz és az is Aki hitetlen, mert megvalósul.

Beteljesednek a Magyarok Feltámadásáról szóló próféciák. Pió Atya....

Eképpen Tud ez a piciny ország a legnagyobbá válni, mert segít az égi csapat a Földi Emberfeletti és Felemelkedett Mesteri Fénycsapatnak, hogy mostantól Isteni Életet Tudjon Élni A Föld minden Létezője.

Rengetegen vagyunk lent ezt Tudnotok kell. A Föld legnagyobb Lelkei most itt vannak Magyarországon.

Magyar a Világ Őrzője, a Fénye, amelyből Világosság lészen a Világban.

Ők adják oda az Isteni Ajándékot a Világnak Bennük van az Aranykor, az ő Lelkükben.Ők Mindannyian a Pártus Jézusi szeretettel megtelt szívvel vannak felvértezve. Feltétel Nélküli Szeretettel.

Minnél többen kérjük SEGÍTS - ÉG!
Kérd és megadatik!

Aludtunk Isteni Felkérésre 1000 évet, hogy minden úgy legyen, ami történt, így tudta a Fénycsapat kijátszani a fényteleneket, Mi pedig addig erősödtünk lélekben.

Ki kellett bontakozzon a legnagyobb káosz az ébredéshez.
Az elmúlt 1000 év a Föld bolygó megmaradásáról szólt.
A Föld a Mindenség egyik legfontosabb központja, nem szabadott elvesznie.

Mindvégig itt voltak a fénylő Csillagtestvéreink Óvtak a kisbolygóktól, Napkitörésektől... A Fukusimai Atomkatasztrófánál is segíteniük kellett, hogy ne legyen hatalmas pusztulás.
Ám csak nagy vészhelyzet esetén avatkozhattak be.

Az Iskolák, a Vallások, A Politika.. Elrejtette Őket, lehazudták Őket, mert tudták, hogy ha megjönnek felszabadul az Emberiség a Rabságból.

Ám Ők se tehetnek róla, mert mind tudatlanok voltak.

Sokan még most se hisznek bennük a Csillagtestvéreinkben.
Nos, hamarosan kiül a döbbenet az Arcukra.

Mi tengernyien a Földi csapat; - közösen dolgoztunk együtt a Jó Istennel, Az Angyalokkal, a Csillagtestvéreinkkel.
Április 9. - ére van kitűzve a Világ Teljeskörű Újraindítása.
Drága Magyar Testvéreim, vége az 1000 éves szenvedésnek.

Isten Áldozatot kért a Világ megmaradásáért a Föld Őrzőitől.

Most visszaadat mindent, ami a Magyaré, mert az, hogy ezt olvasod a Magyarnak köszönhető.

A felvállalt áldozatáért és a mostani tömeges ébredésért.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre. Köszönet mindenért Áldott, Szentfényű Csillagtestvéreinknek. :-) <3
Közel az idő begyorsúltak a dolgok. Álljunk készen amire itt vannak, hogy egyből eltudjuk kezdeni az Aranykori Normáknak megfelelően a Teljes újraindítást a Csillagtestvéreink támogatásával :-)
0003.02.02
Bali Péter József A Turul
Szerintetek lesznek e választások vagy az esemény megtörténik előbb?
Történjen meg! Kérjük minnél többen!
Bali Péter József A Turul
Feladatom: Utat mutatni egy szebb, Igaz, Isteni Világba és Őrködni felette.
Igen Ezért adnak Át Önként minden hatalmat a Magyaroknak a MAGnak a Felemelkedett lelkeknek. Akik innentől vezetni fogják a Világot.

Mindent odadnak az emberiségnek, mert Nekik Mindenki a Testvérük. Pártus Jézusi Isteni Szeretetfénnyel felvértezett szívük az Emberiségért, a Földért és annak minden létezőjéért dobog.

Hamarosan a Banki károsultak is megkapják a kárpótlást. A Menekültek haza fognak menni az újra épített országukba.

Béke, Szeretetegység, Isteni Tudatosság, Bőség Árad a Földön.
turul.magyarorszag@gmail.com
Hála! Áldottak vagyunk mindannyian! és ez így is van!
/ MAG fbold. /
/ MAG NÉPE fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ ENITAP fb.old. /
/Mag 72 fbcsop./
/ Mag 144000 fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. /
/ Magyar Királyi Köztársaság fbcsop. /

Kedves Emberek!

Most a Világ minden Népéhez szólok.

Elérkeztünk az Új Kezdethez.

Eddig olyan korszakot élt meg a Föld, amit Mindannyian megtapasztaltunk: Ez volt a vaskor. Az edzés, a borzalom, a tapasztalás, a tanulás, a káosz, a félelem, a rettegés: Az istentelenség, igazságtalanság, mértéktelenség korszaka. Ez az én központú társadalomról szólt. Eldugták az igazi tudást: Szó szerint a feje tetején állt a Világ.
Része voltunk egy rendszernek, ami azt tette a Világgal, ahol eddig voltunk.
Okosan, ravaszul volt felépítve a rendszer. Mindezt a hatalmaskodás jegyében, az Emberiség ellen.
A rendszer része volt a társadalmi, gazdasági, oktatási, vallási.... kizsákmányolás.

Most Minden hazugságról lehullt a lepel.

Mostantól Új Korszak kezdődik: A Felemelő Szeretetre, Igazságosságra, Mértékletességre Épülő Korszak. Az Aranykor.

Istennek Hála; - A MAG Népe, a Magyarok, - és velük együtt, a Világ minden táján lévő Fénymunkások, valamint az Isteni Segítők felébredtek.
Rátértek a Felemelkedés, a Szeretet Isteni Útjára. Az Isteni Tudatosság Útjára.

Hála Nekik, - és Mindenkinek, Aki segített a Földre hozni a Fényt; amely Isteni Világosságot alkotott a sötétségből. Így a Feltétlen Szeretet megállította a Föld teljes hanyatlását.

Már a Felemelkedés korszakába lépett a Föld bolygó.
Új, Igaz Világ kezdődött el.
A Szeretetre, Egységre, Békére, Isteni Tudatosságra, Bőségre... Épülő Világ.
Mindig a Mindenség Egy Isteni Törvényét: A Szeretetet betartva. Mindig az Igazságosság Elvének és mindig a Mértékletesség Elvének Isteni útján járva! Minden körümények között betartva a 3M Szabályt: Mindenben, Mindenkor, Mindenhol.
Hamarosan Mindenki; - Akik részt vettek a SzeretetFény elhozásában; - Mindazok, Akik minden szeretetükkel segítettek, hogy a Földön beköszöntsön az Aranykor:
Elkezdik a megbeszéléseket; - mi a kérése a Mindenség Isteni Tanácsának. A Békés átmenetet hívatottak véghez vinni a Galaktikus Fénycsapat tagjaival együtt működve.
Ők régóta itt vannak a Föld körül.

Megkezdődött a Föld Teljeskörű Újraindítása.

Éppen ezért megkezdik a Földi Vezetők ennek a folyamatnak a bejelentését.

Olyan dolgokat fednek fel az Emberiség előtt, ami eddig nem kerülhetett bizonyos okok miatt napvilágra.
Most már minden Vezetőnek kötelessége elmondani azt, hogy a Mindenségben az Ember nem az egyedüli értelmes lény. Sok lakott bolygó van.

A Mindenség Isteni Tanácsának kérésére az egész Galaxis Csillagflottája állomásozik milliónyi hajójával a Föld körül Ashtar Kapitány vezetésével.
Az Ő közreműködésükkel és a Földi Fénycsapat segítsége által a Földön beköszönt az Új Kor: Az Aranykor.

A Szeretetre épülő korszak; - ahol a Földön Mindenki SzeretetEgységben, Békében, Isteni Tudatosságban, Bőségben... Él.
Igen, így van Kedves Testvéreink.

Sikeresen visszavettük a szeretetlenségtől, a káosztól a Földet.

A Föld Már új irányítás alatt áll: Az Isteni Szeretetet Képviselők Vezetésével.

Mindezt a Feltétel Nélküli Szeretettel értük el : Amikor Szeretettel válaszoltunk a támadásra, akkor legyengült és szeretetté vált.

Egyszerű ez, drága Testvérek.

Az elmúlt korszakban is itt volt, csak nem használtuk.
Pedig a Mi Áldott, Pártus Jézusunk is erre tanította a Világot. Az utolsó pillanatban, a teljes elmúlás előtt jöttünk rá; - mi a dolgunk; - Kik Vagyunk, Mi Magyarok.
Olyan ez, mint a kígyó mérge a pohárban: Tudjuk, hogy benne van a méreg, ami végez velünk. Ám Mi akarunk végezni a méreggel. Így még mérget öntünk, - és még újra mérget öntünk a pohárba. Ám az csak nő…. Egészen addig, amíg el kezdjük látni; - valami nem tiszta.

Akkor segítséget kérünk: Mondjátok meg, mit kell tennünk a méreggel. Mivel tudjuk legyőzni; elvenni az erejét? Ekkor azt mondják: A méregre a Szeretetet öntsétek. Egyre több Szeretetet.

Mi pedig rájövünk, hogy eddig a vizet csepegtettünk a méregre. Öntjük a vizet a méregre; a pohár már félig van, de még mindig erős a méreg. Ekkor rájövünk, megértjük a tanítást: Amikor Feltétlen Szeretetet adunk a méregnek; akkor szűnik az ereje.

Miképpen tudjuk szeretni a mérget. A kígyó mérge gyógyszer is lehet.

A káosz oka a szeretetlenség. Az erőink nem megfelelő működtetése.
Az erősödésünkhöz, a tapasztalat szerzésnek kellett az elmúlt időszak.

Ember! Ha nem lett volna a méreg, - vágytál volna arra, hogy eltűnjön?
Rengeteg tapasztalatot szereztünk Mindannyian, hála a méregnek.

Ám mostantól tudatossá váltunk; - nem kell több tanítás. Rájöttünk: Hirtelen a pohárba még egyszer nagy adag vizet öntünk: Hirtelen megnyitjuk a csapot, így a sok vízzel kiürült a pohárból a méreg is. Már elvesztette az erejét a szeretetlenség, a méreg.

Ám most már búcsúzzunk el tőle szeretettel. Tanuljunk belőle és haladjunk mostantól Mindannyian a Szeretet útján.

Drága Testvéreink!

Így van. Elvesztette az erejét a méreg. A Szeretet eltüntette.
Sok időbe telt; amíg mindezt megvalósítottuk.

Továbbra is szeressünk Mindenkit. Feltételek nélkül. Tudjuk, hogy minden azért volt, hogy tapasztaljunk, erősödjünk, tanuljunk, fejlődjünk.

2012. december 21. - én Véget Ért a sötét vaskori kozmikus időszak.

Kezdetét vette az Új Aranykor. Ekkor olyan különleges, csillagászati bolygó együttállás volt ami ismereteink szerint eddig nem történt meg még soha.
Valamint 26 ezer éves földi Napkör is lejárt.

Ennek köszönhetően a Föld olyan Kozmikus erőt kapott, ami a tudatosság ébredését; - és a forradalmi változást segíti. Sokan ébredtünk fel Isteni Tudatunkra 2009 - től. 2012 -től még inkább...

Ám ez egy csillagászati együttállás volt, nem a vaskor Földi vége.

Segített abban, hogy elérjük az Aranykort. Eddig az előszobájában várakoztunk.

Most, 2017 dec. 21 - én; - 5 évre rá érte el az Emberiség azt a tudatossági szintet, ami az Aranykori Tudatosság alapja.
Ezzel le is zárult a vaskor a Földön.

Elkezdődött a Teljesen Új Korszak.

Innentől már csak a Szeretet Maradhat a Földön.
A Telje

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 250
Tegnapi: 359
Heti: 887
Havi: 7 949
Össz.: 1 620 644

Látogatottság növelés
Oldal: Bali Péter József, Ifjú Turul közlései
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2019 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »