TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Bali Péter József, Ifjú Turul közlései
https://hu-hu.facebook.com/Ifj%C3%BA-Turul-Toll%C3%A1b%C3%B3l-566704426858693/


Ifjú turul tollából

Január 03.

SEGÍTS - ÉĢ!
Igen, közel az idő, amikor megjelenetik magukat, és az Aranykor Elkezdődik, amely Innen MAGYARORSZÁGról árad ki a Világra.

Készüljünk az Eseményre, az Aki hisz és az is Aki hitetlen, mert megvalósul.

Beteljesednek a Magyarok Feltámadásáról szóló próféciák. Pió Atya....

Eképpen Tud ez a piciny ország a legnagyobbá válni, mert segít az égi csapat a Földi Emberfeletti és Felemelkedett Mesteri Fénycsapatnak, hogy mostantól Isteni Életet Tudjon Élni A Föld minden Létezője.

Rengetegen vagyunk lent ezt Tudnotok kell. A Föld legnagyobb Lelkei most itt vannak Magyarországon.

Magyar a Világ Őrzője, a Fénye, amelyből Világosság lészen a Világban.

Ők adják oda az Isteni Ajándékot a Világnak Bennük van az Aranykor, az ő Lelkükben.Ők Mindannyian a Pártus Jézusi szeretettel megtelt szívvel vannak felvértezve. Feltétel Nélküli Szeretettel.

Minnél többen kérjük SEGÍTS - ÉG!
Kérd és megadatik!

Aludtunk Isteni Felkérésre 1000 évet, hogy minden úgy legyen, ami történt, így tudta a Fénycsapat kijátszani a fényteleneket, Mi pedig addig erősödtünk lélekben.

Ki kellett bontakozzon a legnagyobb káosz az ébredéshez.
Az elmúlt 1000 év a Föld bolygó megmaradásáról szólt.
A Föld a Mindenség egyik legfontosabb központja, nem szabadott elvesznie.

Mindvégig itt voltak a fénylő Csillagtestvéreink Óvtak a kisbolygóktól, Napkitörésektől... A Fukusimai Atomkatasztrófánál is segíteniük kellett, hogy ne legyen hatalmas pusztulás.
Ám csak nagy vészhelyzet esetén avatkozhattak be.

Az Iskolák, a Vallások, A Politika.. Elrejtette Őket, lehazudták Őket, mert tudták, hogy ha megjönnek felszabadul az Emberiség a Rabságból.

Ám Ők se tehetnek róla, mert mind tudatlanok voltak.

Sokan még most se hisznek bennük a Csillagtestvéreinkben.
Nos, hamarosan kiül a döbbenet az Arcukra.

Mi tengernyien a Földi csapat; - közösen dolgoztunk együtt a Jó Istennel, Az Angyalokkal, a Csillagtestvéreinkkel.
Április 9. - ére van kitűzve a Világ Teljeskörű Újraindítása.
Drága Magyar Testvéreim, vége az 1000 éves szenvedésnek.

Isten Áldozatot kért a Világ megmaradásáért a Föld Őrzőitől.

Most visszaadat mindent, ami a Magyaré, mert az, hogy ezt olvasod a Magyarnak köszönhető.

A felvállalt áldozatáért és a mostani tömeges ébredésért.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre. Köszönet mindenért Áldott, Szentfényű Csillagtestvéreinknek. :-) <3
Közel az idő begyorsúltak a dolgok. Álljunk készen amire itt vannak, hogy egyből eltudjuk kezdeni az Aranykori Normáknak megfelelően a Teljes újraindítást a Csillagtestvéreink támogatásával :-)
0003.02.02
Bali Péter József A Turul
Szerintetek lesznek e választások vagy az esemény megtörténik előbb?
Történjen meg! Kérjük minnél többen!
Bali Péter József A Turul
Feladatom: Utat mutatni egy szebb, Igaz, Isteni Világba és Őrködni felette.
Igen Ezért adnak Át Önként minden hatalmat a Magyaroknak a MAGnak a Felemelkedett lelkeknek. Akik innentől vezetni fogják a Világot.

Mindent odadnak az emberiségnek, mert Nekik Mindenki a Testvérük. Pártus Jézusi Isteni Szeretetfénnyel felvértezett szívük az Emberiségért, a Földért és annak minden létezőjéért dobog.

Hamarosan a Banki károsultak is megkapják a kárpótlást. A Menekültek haza fognak menni az újra épített országukba.

Béke, Szeretetegység, Isteni Tudatosság, Bőség Árad a Földön.
turul.magyarorszag@gmail.com
Hála! Áldottak vagyunk mindannyian! és ez így is van!
/ MAG fbold. /
/ MAG NÉPE fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ ENITAP fb.old. /
/Mag 72 fbcsop./
/ Mag 144000 fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. /
/ Magyar Királyi Köztársaság fbcsop. /

Kedves Emberek!

Most a Világ minden Népéhez szólok.

Elérkeztünk az Új Kezdethez.

Eddig olyan korszakot élt meg a Föld, amit Mindannyian megtapasztaltunk: Ez volt a vaskor. Az edzés, a borzalom, a tapasztalás, a tanulás, a káosz, a félelem, a rettegés: Az istentelenség, igazságtalanság, mértéktelenség korszaka. Ez az én központú társadalomról szólt. Eldugták az igazi tudást: Szó szerint a feje tetején állt a Világ.
Része voltunk egy rendszernek, ami azt tette a Világgal, ahol eddig voltunk.
Okosan, ravaszul volt felépítve a rendszer. Mindezt a hatalmaskodás jegyében, az Emberiség ellen.
A rendszer része volt a társadalmi, gazdasági, oktatási, vallási.... kizsákmányolás.

Most Minden hazugságról lehullt a lepel.

Mostantól Új Korszak kezdődik: A Felemelő Szeretetre, Igazságosságra, Mértékletességre Épülő Korszak. Az Aranykor.

Istennek Hála; - A MAG Népe, a Magyarok, - és velük együtt, a Világ minden táján lévő Fénymunkások, valamint az Isteni Segítők felébredtek.
Rátértek a Felemelkedés, a Szeretet Isteni Útjára. Az Isteni Tudatosság Útjára.

Hála Nekik, - és Mindenkinek, Aki segített a Földre hozni a Fényt; amely Isteni Világosságot alkotott a sötétségből. Így a Feltétlen Szeretet megállította a Föld teljes hanyatlását.

Már a Felemelkedés korszakába lépett a Föld bolygó.
Új, Igaz Világ kezdődött el.
A Szeretetre, Egységre, Békére, Isteni Tudatosságra, Bőségre... Épülő Világ.
Mindig a Mindenség Egy Isteni Törvényét: A Szeretetet betartva. Mindig az Igazságosság Elvének és mindig a Mértékletesség Elvének Isteni útján járva! Minden körümények között betartva a 3M Szabályt: Mindenben, Mindenkor, Mindenhol.
Hamarosan Mindenki; - Akik részt vettek a SzeretetFény elhozásában; - Mindazok, Akik minden szeretetükkel segítettek, hogy a Földön beköszöntsön az Aranykor:
Elkezdik a megbeszéléseket; - mi a kérése a Mindenség Isteni Tanácsának. A Békés átmenetet hívatottak véghez vinni a Galaktikus Fénycsapat tagjaival együtt működve.
Ők régóta itt vannak a Föld körül.

Megkezdődött a Föld Teljeskörű Újraindítása.

Éppen ezért megkezdik a Földi Vezetők ennek a folyamatnak a bejelentését.

Olyan dolgokat fednek fel az Emberiség előtt, ami eddig nem kerülhetett bizonyos okok miatt napvilágra.
Most már minden Vezetőnek kötelessége elmondani azt, hogy a Mindenségben az Ember nem az egyedüli értelmes lény. Sok lakott bolygó van.

A Mindenség Isteni Tanácsának kérésére az egész Galaxis Csillagflottája állomásozik milliónyi hajójával a Föld körül Ashtar Kapitány vezetésével.
Az Ő közreműködésükkel és a Földi Fénycsapat segítsége által a Földön beköszönt az Új Kor: Az Aranykor.

A Szeretetre épülő korszak; - ahol a Földön Mindenki SzeretetEgységben, Békében, Isteni Tudatosságban, Bőségben... Él.
Igen, így van Kedves Testvéreink.

Sikeresen visszavettük a szeretetlenségtől, a káosztól a Földet.

A Föld Már új irányítás alatt áll: Az Isteni Szeretetet Képviselők Vezetésével.

Mindezt a Feltétel Nélküli Szeretettel értük el : Amikor Szeretettel válaszoltunk a támadásra, akkor legyengült és szeretetté vált.

Egyszerű ez, drága Testvérek.

Az elmúlt korszakban is itt volt, csak nem használtuk.
Pedig a Mi Áldott, Pártus Jézusunk is erre tanította a Világot. Az utolsó pillanatban, a teljes elmúlás előtt jöttünk rá; - mi a dolgunk; - Kik Vagyunk, Mi Magyarok.
Olyan ez, mint a kígyó mérge a pohárban: Tudjuk, hogy benne van a méreg, ami végez velünk. Ám Mi akarunk végezni a méreggel. Így még mérget öntünk, - és még újra mérget öntünk a pohárba. Ám az csak nő…. Egészen addig, amíg el kezdjük látni; - valami nem tiszta.

Akkor segítséget kérünk: Mondjátok meg, mit kell tennünk a méreggel. Mivel tudjuk legyőzni; elvenni az erejét? Ekkor azt mondják: A méregre a Szeretetet öntsétek. Egyre több Szeretetet.

Mi pedig rájövünk, hogy eddig a vizet csepegtettünk a méregre. Öntjük a vizet a méregre; a pohár már félig van, de még mindig erős a méreg. Ekkor rájövünk, megértjük a tanítást: Amikor Feltétlen Szeretetet adunk a méregnek; akkor szűnik az ereje.

Miképpen tudjuk szeretni a mérget. A kígyó mérge gyógyszer is lehet.

A káosz oka a szeretetlenség. Az erőink nem megfelelő működtetése.
Az erősödésünkhöz, a tapasztalat szerzésnek kellett az elmúlt időszak.

Ember! Ha nem lett volna a méreg, - vágytál volna arra, hogy eltűnjön?
Rengeteg tapasztalatot szereztünk Mindannyian, hála a méregnek.

Ám mostantól tudatossá váltunk; - nem kell több tanítás. Rájöttünk: Hirtelen a pohárba még egyszer nagy adag vizet öntünk: Hirtelen megnyitjuk a csapot, így a sok vízzel kiürült a pohárból a méreg is. Már elvesztette az erejét a szeretetlenség, a méreg.

Ám most már búcsúzzunk el tőle szeretettel. Tanuljunk belőle és haladjunk mostantól Mindannyian a Szeretet útján.

Drága Testvéreink!

Így van. Elvesztette az erejét a méreg. A Szeretet eltüntette.
Sok időbe telt; amíg mindezt megvalósítottuk.

Továbbra is szeressünk Mindenkit. Feltételek nélkül. Tudjuk, hogy minden azért volt, hogy tapasztaljunk, erősödjünk, tanuljunk, fejlődjünk.

2012. december 21. - én Véget Ért a sötét vaskori kozmikus időszak.

Kezdetét vette az Új Aranykor. Ekkor olyan különleges, csillagászati bolygó együttállás volt ami ismereteink szerint eddig nem történt meg még soha.
Valamint 26 ezer éves földi Napkör is lejárt.

Ennek köszönhetően a Föld olyan Kozmikus erőt kapott, ami a tudatosság ébredését; - és a forradalmi változást segíti. Sokan ébredtünk fel Isteni Tudatunkra 2009 - től. 2012 -től még inkább...

Ám ez egy csillagászati együttállás volt, nem a vaskor Földi vége.

Segített abban, hogy elérjük az Aranykort. Eddig az előszobájában várakoztunk.

Most, 2017 dec. 21 - én; - 5 évre rá érte el az Emberiség azt a tudatossági szintet, ami az Aranykori Tudatosság alapja.
Ezzel le is zárult a vaskor a Földön.

Elkezdődött a Teljesen Új Korszak.

Innentől már csak a Szeretet Maradhat a Földön.
A Teljes Újraindítás kezdetét vette a régi időszámítás 2017. évének december 21. napjával. Ami az Új Aranykori Édeni idő 0002. éve december 21. napja.
Küzdelmes Időszakon vagyunk túl.

Hálásan Megköszönjük Minden Résztvevőnek.
Minden Magnak. Magyaroknak. Fénymunkásoknak. Segítőknek. Minden Embernek és a Mindenség összes létezőjének, Akik sok ezer év után Fényükkel Világosságot hoztak a Világba.

Nekik áldozatos, kitartó munkájuk jutalmazva lesz. Isteni kérésre Mindazoknak elismerés jár, Akik kivették részüket a Föld felszabadításában. Sok lemondással, fájdalommal, gonddal járt Nekik. Ám tudták; - miért vannak a Földön: Tették Mindenkiért a dolgukat. Tették azt, amire a Jó Isten megkérte Őket. Tették azt, ami a küldetésük.
Továbbra is, Mindannyian teszik a dolgukat: Az Igaz Jó Istennel, valamint az Új Föld Vezetésével közösen munkálkodva.

Az Új Aranykori Föld segítését, vezetését Magyarország végzi. Ezt a Földi vezetők többsége is tudja.

Azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen; - az Égi és a Földi FényEgység Tagjai hívatottak segíteni.

Mindezt felügyelni, Nyomatékosítani a Föld közvetlen légterébe lépnek és felfedik magukat a Csillaggyermekek, a Testvéreink. Néhányan újra érintkezésbe lépnek Földanya Testével.

A Magyarok és a Csillagtestvéreink közösen hívatottak az Aranykort átadni a Földlakóknak.
Minden megváltozott. Az új vezetés minden Embert, - és Minden Földi Létezőt Isten Tenyerébe Emel Fel. Megoszt Mindenkivel Mindent Mindenhol. Mindenfajta kizsákmányolás megszűnt.
A vaskori bank rendszer megszűnt.
Igazságos Aranykori rend vette át a helyét: Ahol a Cél a Föld, az Emberiség és a Föld Minden Létézője számára az Isteni Élet Megteremtése.

Éppen ezért Minden cserejogosítvány folyamatos áramlásban van; Aki ezt a Fenti cél elérése érdekében hasznosítja, jutalomban részesül. Ami a Fontos: Az Isteni Élet Mindenki számára.

A jelenlegi oktatási rendszer is megszűnt. Emberközpontú, Égi, - Földi tudást nyújtó oktatási képzési rend veszi át a helyét. Mindenkinek joga és Esélye van a tanulásra.
Megszűnt a jelenlegi munkaügyi rendszer. Naponta 4 órát dolgozik Mindenki.
Havonta egy teljes hét pihenő idő jár.

Mindenki kap annyi cserejogosítványt, amennyi királyi életet hívatott nyújtani Mindenkinek az Igazságosság Elve és a Mértékletesség Elve alapján. A 3M Szabálya szerint: Mindenben, Mindenkor, Mindenhol.

Megszűntek a társadalmi, gazdasági, vallási, politikai.... széthúzást eredményező rendszerek:
Amelyek eddig az oszd meg és uralkodj elvet használták.
Mostantól Egység van mindenhol.

Szeretet alapú, felvilágosult Isteni Rendszer vette át a helyét.
Megszűnt a jelenlegi egészségügyi rendszer: Az Ember érték. Isten Gyermeke. A pénz nem számít, ha Ember életről van szó.
Új Rendszer veszi át a helyét: Az összes gyógyszergyár átáll egészséges szerek, orvosságok gyártására.
Az Új Egészségházakban Együtt működnek: Az Égi Tudással Megáldott Gyógyítók; - és a Földi ismeretekkel rendelkező Doktorok. Így a Test, a Lélek, Szellem, Tudat összhangba kerül.

Így Valósággá válik az Igazi Kozmikus Ember; - Aki Örök Életre Van Teremtve.

Az Ember Lelke, Tudatosan fogja eldönteni; mikor tér Haza.
Megszűntek a jelenlegi temetkezési társaságok, szokássok.

Megszűntek a cégek a mostani formájukban. Új, Mi Középpontú cégek alakultak úgy, hogy mindig a többségi tulajdonos az Emberiség: Tartomány, Ország, Megye, Település.

Megszűntek minden olyan ételek italok, tisztálkodási szerek....ami az Embert, a Földet... mérgezte.
Új, egészséges ételek, italok.... vették át a helyet.

Kisgyerekeknél fokozatosan mérséklődött, megszűnt mindennemű állati eredetű táplálékkal való etetés.

Megszűnt az eddigi formában működő kizsákmányoló állattartás.

Alapellátás, ami fokozatosan ingyenessé válik:
oktatási intézmények, gyógyszer készítmények, egészségházak, szociális ellátások, kulturális létesítmények, családi játszóházak, tömegközlekedés, környezet rendben tartása...

Megszűntek az Ottó és Diesel motorüzemű járművek. Átalakításra kerültek.

Megszűntek a fedezetlen pénzek. Helyüket új, fedezetre épülő cserejogosítványok vették át.

Minden cserejogosítvány tulajdonosa az Emberiség. Az Emberiség elindítja a fizetőeszközt, használja; ad a Földanyának belőle, majd visszatér az Emberiséghez. Folyamatos örök körforgásban, áramlásban van.

Gyökeresen Új Kor indult útjára, melyet az Égi és Földi FényEgység hívatott átádni a Mindenségnek.
Az Isteni Terv véghez vitelében, - a Föld Körül állomásozó, - a milliónyi Csillaghajóval érkezett Csillagtestvéreink nyújtanak segítséget; - a Szeretet, a Barátság jegyében.

Ők segítettek megtisztítani a lehúzó erőktől a Földet.

Részt vesznek az Új Rend megalkotásában.

Ők segítenek a Földön okozott károk helyrehozatalában, megújításában is.

Olyan új tecnológiával, tudással látják el az Emberiséget, amely az Isteni életet hivatott szolgálni.

Most Már Végre a Föld is Belépett a Békés, Tudatos Bolygók Galaktikus FénySzövetségébe.

Elkezdődött az Új Korszak.
2038 körül még magasabb szintre emelkedünk. Ez az Édeni élet. Oda már csak a legtisztább Szeretet léphet be.

Az Új Korszak Vezetését és az Édeni Életre való felkészítés oroszlán részét a Magyarok; - A SzeretetFény Földi Egységét alkotó: Ember, Emberfeletti, Magyar, IstenEmber Lélekminősséggel, Tudatossággal megáldott Emberek végzik.

Ezért a Magyarok a Föld bolygó Irányítói, Vezetői, Segítői, Támogatói.

A 4 nagy párt a 4 Égtáj segítője.

A Magyar Köztársaság elnöke a Turul közvetlen segítője.
Mindezt a Turul és a MAG vezetésével hívatottak véghez vinni.
A 4 Égtáj vezetője Oroszország, Irán, Amerikai Egyesült Államok, Svédország.
Segítőik: Kína, Dél - Afrikai Köztársaság, Brazília, Lengyelország.

72 Egységre, Tartományra osztódik a Föld.

Magyarország 72 megyéjét 72 magas tudatosságú Istenemberi Lélek vezeti.

Hozzájuk tartozik minden Tartomány a Földön. Miképpen bent, úgy kint.

Újra van, - mindenhol a Földön magyar nyelvű település.

A 72 Tartomány a 72 Megyénk nevét kapta.
Magyarország 72 megyéjét 72 magas tudatosságú Istenemberi Lélek Vezeti.
Ők a Nemzet Tanácsa; - 72 Ember

Ők közösen a kölföldi helyi tartományi vezetőkkel vezetik a Tartományokat.
Ők a Tartományi Tanács; - 144 Lélek.

Minden Turáni Nemzet újra egyé állt össze, megmaradtak önálló országnak. Egyben Turáni birodalom is.
Ők mindannyian együtt a Magyar Királyhoz tartoznak közvetlen, ám elfogadják a 8 ország és a Tartományi Vezetök segítségét is.
Ők a Turán Tanácsa.

A 8 vezető országot Magyarország segíti az úton; hogy minden az Égi kérésnek megfelelően haladjon.Ők a 9 - ek Tanácsa.
Mind a 8 országhoz csatlakozik 9 Tartomány. Így lesz 72 Tartomány; - a Magyar Vármegyék neveivel.

A sorrend:
Király és Királyné = Szeretetfény T. és Korona T.
Magyarország Szeretetfény Tanácsa =
Korona T. és Vármegyék T.
Magyarország Korona Tanács =
Vármegyék T. és Nemzetgyűlés
Nemzetgyűlés
Magyarország Vármegyék Tanácsa =
Megyei T. Nemzetgyűlés
Magyarország Megyei Tanács
Települési Tanács

A Világ Vezetése:
A Magyar Király és Királyné
Szeretetfény Tanács
Korona Tanács
Turáni Birodalom
Negyedesek
Turáni Birodalom
9 - ek Tanácsa
Turáni Birodalom
72 Tartományi Tanács
Turáni Birodalom
Országok:
A Tartományok oroszágai közül egy ország 3 évig Tartományi Vezető, majd 3 évente a következő ország a Vezető.
Minden az Égi Kérésnek megfelelően helyi szinten kerül megoldásra, véghezvitelre.
Amennyiben nem tudnak megegyezni, helyi szinten, Úgy legvégső esetben Magyarország Dönt.
Teljesítsük be a küldetésünket: Adjuk át a Világnak azt a Csodát; amit az Ég Küldött Velünk.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
Kelt.: Magyarország, Budapest
0003. 01. 01. napján.
Bali Péter József A Turul
/ MAG NÉPE fbcsop. / ! ! ! !
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. / !
/ MAG 144000 fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold. /
Fotók: Internet

------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelkedő fontossággal bír az, hogy megtudja az Ember a Föld Égi történetét.

Ami itt a Földön zajlott, egy több tízezer éves küzdelem, ami kihatással volt az egész teremtett Világra. 
Fénytelenség, szeretetlenség hatalmasodott el. Mindez azért, mert Jahve és Jaldebauth börtönné tették a Földet. Ezt nem tudta volna megtenni, ha az Emberiség a Fény, a Szeretet útján jár; ha a Jó Istent követi. 
Most sikerült az, ami az Isteni Terv volt. Ehhez az eredményhez elengedhetetlen volt a MAGok ébredése és áldozatos munkája. 
A küzdelemből keveset láthattunk, mert mindez - többségében Lelki, Szellemi, Tudati síkon történt: Az Ember elsősorban Lélek, Szellem, Tudat; ahogy minden más élőlény. A Test az csak egy ruha, amit felvesz magára az ember - és a többi élőlény is. 
Az Égi vezetőink; a Mindenség Tanácsa és a Csillagtestvéreink sajnálta az Embereket, sajnálta a Földet, az Állatokat, a Növényeket; - Mindent. 
Ám az Ember nélkül semmit sem tehettek. Az Emberrel kart - karba öltve folyik a munka. Ezért leküldték a legfényesebb, legerősebb, legtudatosabb Lelkeket. 
A MAG 144000 Lelket küldték dolgozni, segíteni. Ők Felvették az emberi ködmönt, hogy segítsenek a Földnek; - ezzel az egész Mindenségnek. 
Itt és Most az egész Mindenségben a Fény térnyerése volt a tét. A Föld marad, vagy bukik, ám akkor a Teremtett Világban is elveszett volna minden. A Föld Fontosabb középpont mint hittük és az ember sokkal Istenibb minőség, mint gondoltuk. Az, hogyha Valamely lélek Emberködmönt húzhat magára az kiváltság, egyben kötelezettség. 
Olyan Lelkek vannak köztünk, mint Álmos Vezér, Árpád Vezér, Szent László Király, Ménrót Király, Attila Király, Remete Szent Pál, sok Táltos, sok -sok Hős… Sokan talán sose fedik fel kilétüket. Maga Szent Korona Őfelsége is itt van: Élő Személy. Onnan fentről segítette a Magyar Királyokat, a Világot. Most ködmönbe bújt; itt jár köztünk. Itt vannak mindazon Lelkek, Akik vigyáztak a Magyarokra, Akik segítették Őket mindvégig ezen a nagyon hosszú, kín, borzalom és fájdalom útján. 
Nos, igen. Újra itt van és együtt a nagy csapat: Így tudják beteljesíteni a Jövendöléseket, a Mindenség Isteni tervét. Ez a küzdelem fontosabb volt, mint hinnénk. Tudnunk kell: Nagyon figyelik a Földet. Régen volt atomháború. A Mindenség elkerülendőnek tartja ezt és meg is akadályozza. Kemény volt az út, rögös, ám tudnunk kell, hogy elengedhetetlen volt az, hogy a Magyar Fénye kialudjon: Égjen a lába alatt a parázs és felébredjenek azon Lelkek, Akiknek kellett. Mindent hátrahagyva, időt, pénzt, magukat nem kímélve és mindenről lemondva tegyék azt, amit ezután is tenni fognak a Világért, a Mindenségért. Eme idő a többi MAGnak is segít felébredni. Van még lehetőség rá. Ez év vége, a következő év eleje segít ebben. Azt kérditek, miért nem 500 évvel ezelőtt, Mátyás idejében szabadult fel a Föld?
Azért, mert nem volt még itt az idő. A káosz akkor még nem tudott teljesen kibontakozni. Tudnunk kell: Minden Bolygó, minden Létező szellemmel, lélekkel és tudattal rendelkezik. 
Most az Égi erők összeadódása és olyan Bolygó együttállások vannak jelen, amelyek segítenek a Mindenség Égi és Földi csapatának. 
Drága Emberek! Mind egy hatalmas küzdelem részesei voltunk sok ezer éven át. Sokat szenvedtünk eme küzdelem alatt. Nagyon meggyötört a Lelkünk. Ám éppen ezért rengeteget is tudtunk fejlődni. Most már Vége van a szellemi börtönnek. Mostantól az Egységes Tudat átírása a fontos: Ezt az Egyéneknek kell elindítani. Valamint a világtalanság Szellemi, Tudati Felfényesítését véghez vinni. Sok segítséget kaptunk, - kapunk. 
Csak azt tegyük, amiben Szeretet és Fény van. 
Mind bocsájtsatok meg Magatoknak, Egymásnak, a Mindenségnek. Eresszük el a múltban köttetett dolgokat, amelyek gúzsba kötöttek, visszahúztak.
Csak a Szeretet, a Jóság, a Fény útján járjunk innentől, hogy a Föld felemelkedhessen és mind beléphessünk a Szeretet Földjére: Az Édenbe. Az Édenben már nincs hanyatlás. 
Hamarosan az egész Világnak megmutatják Magukat az Égi segítőink. Minél inkább vágyunk rá, kérjük, annál hamarabb következik be az Esemény. A Szeretettől, a Fénytől eredő Báli csapat hajói vannak már csak itt. Azok, akik nem Tiszta Fényként voltak itt, azoknak mind el kellett hagynia a Tejút Galaxist. A Mindenség Tanácsának és a Magyarok Istenének akarata szerint. A fentebb leírt Lelkek segítségével és a Galaktikus flotta Vezetőjének Támogatásával sikerült elvégezni a végső megtisztítást szellemi, tudati erővel. 
Azt fontos tudnunk: Miért vették el a Magyartól a Rovást? Az Ősi Rovásírásunk Varázserővel bír. Külön kérték az Égi Vezetőink, hogy eme folyamatot Rovással végezzük el: Csakis azzal tudtuk a teljes tisztítást, fényezést beteljesíteni. 
Nos, igen: Róni fog újra minden MAGyar. 
A Fény előmenetele, a világtalanság Világossággá tétele visszafordíthatatlan. 
Most már Minden félelmet letehetünk . A karma már 1 éve megszűnt Isten Akaratából. Most már Jahwe és Jaldebauth is hazaküldetett. Fénylenek és boldogok, hogy szabadok lettek. Az emberi tudatosság hozta el a két rabszolgatartónak a végnapjait. A holtak kapuja le van zárva, meg van tisztítva fel van Fénysítve.
Most már Belépni csak Felvállalással lehet a Földre, amiben kijelenti a belépő, hogy Ő Fény és Szeretet. Ám, ha nem így lenne; - azzá válik. Amennyiben nem úgy tesz: Bál; a NapAtya tüzében ég el. 
Most már Megtörve, Átfordítva Minden fénytelen Fényesre. Most már Minden ősi erő elindult, dolgozik. Innentől minden út Ámor - ba vezet: A Szeretetbe. Jahve Földi központja át van fordítva. A multik ereje is a közösségi érdekre átfordítva. Rengeteg dolog volt, ami a fénytelenséget szolgálta, ám ez is mind átíródott. Már Minden a Fény és a Szeretet oldalán; az Isteni Magyar Életért dolgozik. A FöldAnya szíve megtisztítva felfényesítve dobog. A Szférák zenéje be van hangolva, A Területek visszatértek. Minden vallás Egybe van forrasztva; a Szeretetbe. A világ nagyhatalmai és a Turáni Nemzetek is; mind rá vannak terelve a Magyar útra. A BALatontól induló Ley és Szent György vonalak is a Szeretet Fényt viszik ki a Világba. A Fényként elindultat, ha megtámadja valamely fénytelen erő; annak hálásan köszönjük, mert abban a pillanatban felülíródik, és a Fényt szolgálja. Így minden le van védve, minden jó úton halad. Tudnunk kell: Amint benn úgy kinn. Itt; a Kárpát - medencében van a Világ Fény Középpontja. Ezek be vannak indítva és árasszák a Fényt a Világban.
Hála Néktek; Áldott MAGok! Hála A Magyarok Őseinek. Hála Az Égi csapatoknak, a Földi segítőknek és a Mindenség Tanácsának. Hála Yotengritnek, Nagyboldogasszonynak, a Magyarok Istenének; Bálnak, Szentkorona Őfelségének... Mindenkinek.
Hála. Áldás a Mindenségre.
- Mit is ír a Prófécia? A Magyarok legyőzhetetlenek, szembeszállni velük nem érdemes. Uralkodik a Lélek és a Szellem, az Isteni Tudat. A legnagyobb erő a Mindenségben.
Mindezt a Feltétel nélküli Szeretettel; a Nagyboldogasszonyi, Jézusi utat járva, a Mindenség SzeretetFény erejével. 
Erősítsük meg mindazt, amit elértünk a tudatunkkal, a szellemünkkel.
Hamarosan megnyilvánul a változás a földi síkon is. 
- Erősebb fegyveretek van MAGok, - a Szeretet Fénye és az Isteni Tudatosságotok, - mint azt bárki is hinné. 
Minden a helyén van. Teljes erővel dolgozik a Tejút Galaxisban és a Földön a SzeretetFény.
Mindenkinek érdemes tavaszig Magában feloldani a múltját. Megtalálni ÖnMAGát, az Isteni énjét. Mindennek és Mindenkinek, Önmagának megbocsájtani. Minden betartott és betartatlan ígéretet felbontani. Haladni a Nagyboldogasszonyi, Jézusi úton: A feltétel nélküli Szeretet, az Isteni Fény útján. 
Áldjuk Napatyát reggel, délben, este. Természetesen varázsoljunk! Hiszen a MAGyar, MAGős Mágus uralkodik: a Lélek és a Szellem. Igen: Ez volt a Szellem, a Lélek és az Isteni Tudatosság; az Isteni SzeretetFénnyel megvívott legnagyobb forradalom, ami valaha volt a Földön. Hosszú volt és küzdelmes. Sok áldozatot kellett hozni érte. Ám véráldozat, ágyúdörgés és pisztolypukkanás nélkül vittük véghez: Mert MAGOK vagyunk.

Eltapostak minket,
Eldugták az Igazat előlünk.
Megtaláltuk az Igaz, Jó Istent.
MAGok vagyunk; így a Föld alól is kitörtünk.

Mostantól a Mi Fényünk ragyog a Földre:
Elérkezett a Mindenség Fénylő, Édeni Jövője.
Odaadjuk Mindennek és Mindenkinek,
Hála a Mindenségnek.

Megcsináltuk a lehetetlent:
SzeretetFénnyel árasztottuk el a szeretetlent.
Sikerült beteljesíteni a MAG feladatát;
A Mindenségnek mondunk ezért hálát.

Már az Ember Emberré vált és a Szeretet útján lépdel;
Együtt, kart - karba öltve dolgozik a Föld az Éggel.
Fényesség lakik Mindig és Mindenhol, az egész Mindenségben;
A MAGyar mostantól együtt ragyog a BÁLi Fénnyel.

Igen! Sikerült a Mindenségnek az Isteni Terve;
Mert a MAGyar azt és akkor a Valót tette:
Amit kért az Ő Igaz, Bál Istene.
Az Egész Mindenség állt mellette.

Leráztuk a rabláncot, mi oly régóta gúzsba kötött.
Együtt a Mindenséggel írjuk az Isteni, Édeni Jövőt.
Eggyé váltunk már Mind a Mindenséggel:
Isten, a Föld és az Ember - is - Ég a Mindenséggel: Új Szövetségben.

Minnél hamarabb megmutatják magukat Égi Fény csapataink, annál hamarabb lesz Béke, Egység, Isteni Tudatosság, Bőség, Isteni Élet. 
Segítsük Csillagtestvéreinket azzal, hogy elmondjuk a Világnak: Léteznek, Itt Vannak a Föld körül! Ám akkor csak felfedik fel MAGukat, amikor a FöldLakók felkészültek az Eseményre a fogadásukra.
Megkértek Mindenkit, hogy Békével, Szeretettel fogadjuk Őket. Magyar hon lesz a főszereplő az elkövetkező, hosszú időben. 
Amint fenn, úgy lenn. A Mindenség Tanácsa fenn, - lenn az emelkedett Lelkekből leszülető Tanács fogja irányítani a Földet. A Mindenség Tanácsa kérésének megfelelően mindezt az Isteni SzeretetFény nevében. 
Kedves Földlakók, készüljetek! 
Az Égi Fénycsapatok már várják nagyon, hogy felfedhessék Magukat. 
Vigyük ki a Nagyvilágba, hogy Mindenki megtudja az Igazat! Ideje, hogy Megtudja a Világ Kik a MAGyarok; Isteni Erőt képviselnek Égen - Földön.
Most elkezdjük fizikai és szellemi síkon eme munkát. Majd a Földi nagyhatalmak, vallási vezetők teljesítik a Jó Isten Kérését. A „mikor” a MAGyaroktól függ, a MAGok munkájától.
Az okt. 23; az 56 - os Forradalom napja az egész világnak ünnep lesz. Az Igaz Jó Istent és Népét; a Magyarokat fogják dicsérni: Eme nap a Föld teljes felszabadulásának napja. Ez a nap, amikor teljesen, visszafordíthatatlanul sikerült a Fény Nemzése.
Kelt: Aranykorban, Magyarország Budapest, 
0002. év 10.hónap, 26 . napján
Bali Péter József Ifjú Turul
/ MAG NÉPE fbcsop. / ! ! ! 
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. / !
/ MAG 144000 fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold. /

 

 

 
--

 

 

--------------------------------- 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 110
Tegnapi: 571
Heti: 2 613
Havi: 10 240
Össz.: 1 420 614

Látogatottság növelés
Oldal: Bali Péter József, Ifjú Turul közlései
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2018 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tegyukszeppeavilagot.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »