TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

2014.03.15-ei SZER


FÉNYMUNKÁSOK FIGYELEM! 
 
MÁRCIUS 15-i SZERBE ÁLLÁS ANYAGA
 

A szerek kezdetének időpontja március 15-én 14 órakor. Nem kell feltétlen helyszínt  választva elutaznod  csoportos szolgálatra, ha időd, vagy pénzed nem engedi. Becsatlakozhatsz  otthon is az a lényeg  , hogy a szabad akaratod és szíved szerint légy résztvevője a kinyilatkozásnak, akár szóban akár gondolatban bárhol vagy !!!

A Magyarok Csillagdalával kezdjük (http://www.youtube.com/watch?v=TcaZ2Lx0a8w) , hallgatva vagy dúdolva ki-ki  hogyan tudja megoldani
.....Mindenség Anyja ....Atyja te teremtettél mindent.... és utána felolvassuk az országban  több helyen  egyszerre  ezt  a szöveget. Ezzel a kéréssel és kinyilatkoztatással  behívjuk az égi testvéreket segítsék   az Isten-ember tudatállapotok aktiválását .Eddigi munkáink eredményességét  akarjuk megvalósítani.. jó lenne ha ennek az anyagnak a szövegét   és a  meditáció  időpontját  nyilvánossá tennétek  minél több helyen, hogy azok is  bekapcsolódhassanak akik nem tudnak személyesen csoportokhoz csatlakozni.....

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat!

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig."


KIEGÉSZÍTÉS
A március 15-i szerre valóban fontos szer előtt a bűn-bocsánat kérés és adás az univerzum felé - mi is így szoktunk szerbe menni!!!
  
Március 15, ebben az esztendőben is sorsfordító a magyar nemzet szakrális történetében. Már csak pár nap van hátra, hogy életünk részévé váljon ez a különleges lehetőség.

Általában, a történelem során bekövetkezett nagy csaták előtt, mindig kitüntetett időszak ez a felkészülésre. Ma sincs ez másként. Az utolsó napok során mi is még egyszer átnézzük és leellenőrizzük a felkészülésünket. Ehhez társul Teremtő Atyánk intelme és kérése, hogy saját lelkünk szintjén nézzük át, hogy képesek vagyunk-e a FÉNY erejét a legtisztábban megtartani. Vannak-e még bennünk érzelmi és lelki sérülések? Ezek okozóinak megbocsájtottunk-e?
Mert csak akkor tudunk teljes szívvel, lélekkel beállni a Fénytengelyünkbe, ha túltettük magunkat minden korábbi sérelmünkön. Megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és megkérjük, hogy bocsássanak meg nekünk is, az esetleges vétkeink miatt.

A saját megbocsájtásunk az utolsó simítás a nagy nap előtt. Ha végig nézzük életünket, és abban látjuk azokat a személyeket és eseményeket, amitől akkor szenvedtünk, - ma már nyugodtan elengedhetjük a korábbi haragunkat, sértettségünket, szenvedésünket. Bocsássunk meg minden léleknek, minden térben, minden síkon és minden időben!
Sőt, legyünk hálásak nekik! Mert a sötét manipulációk, korrupciók, hazugságok és a napi elnyomó, kizsákmányoló eszközök juttattak el minket idáig. Azaz, ha ezek nincsenek az életünkben, akkor ma még valahol egy alacsonyabb, de kényelmesebb tudatlanságban aludnánk. Ezektől a rémtettektől lettünk felébredettek, és valójában ennek köszönhetjük, hogy ma itt állunk, teljes szellemi erőnk és tudatosságunk visszaszerzett birtokában.

Tehát köszönöm nektek, gyűlölködő, kizsákmányoló, hazug, elnyomó társaim, hogy így bántatok velem! Nélkületek nem állhatnák itt, a nevezetes, sorsfordító napom előtt. Köszönöm!

Igen, ez az utolsó simítás a FÉNY győzelmének fordulópontja előtt.

2014.március 10.

Az Vagyok, aki Vagyok. Én a ti Teremtő Mennyei Atyátok Vagyok.

Szeretett, drága gyermekeim! Végtelenül örülök nektek, hogy együtt vagytok. Régóta hallgatlak benneteket.

Gyermekeim!

Egészen biztosak lehettek abban, hogy azzal amit terveztek 15.-ére hihetetlenül nagy munkát végeztek. Nagyon sokan lesztek, akik összekapcsolódtok majd. És fogtok majd jeleket kapni. Legyetek nyitottak, mert fogtok visszajelzéseket kapni. Őseitek is itt vannak már körülöttetek és alig várják, hogy bekapcsolódhassanak ők is ebbe a teremtésbe.

A Béke, a Harmónia  s a Szeretet töltse el szíveteket! És itt a Szeretetet minden olyan ősötök iránt is értem, akire negatív érzelemmel gondoltok, vagy gondoltatok idáig. Szívetekben le kell tennetek a negatív érzést minden őssel kapcsolatban és minden ellenetek bármikor is vétett lélek ellen. Mindenkinek meg kell bocsájtanotok gyermekeim!

Mindenkinek egytől egyig!!

Ezeket a nehéz érzéseket nem vihetitek magatokkal tovább. Ezeknek az
érzéseknek már nincs helye az általatok teremtett világban. Ott a Szeretetnek, a Békének és a Boldogságnak, Bőségnek van helye, neheztelésnek nincs!

Javasolnám, hogy tartson mindenki, aki részt vesz ebben a teremtésben - egy úgynevezett megbocsátó meditációt, amelyben megbocsát mindenkinek aki ellene bármikor vétett, bármely síkon, bármely térben és bármely időben. És ezt vegyétek komolyan és tényleg bocsássatok meg mindenkinek! Küldjetek mindenkinek szeretetet és megbocsátó energiákat de ugyanakkor ti is kérjetek bocsánatot minden lélektől, aki ellen bármikor, bármely térben, bármely időben és bármely síkon vétettetek. Kérjétek az ő bocsánatukat is, hogy tiszta szívvel, szabad lélekkel, boldogan vehessetek részt ebben a nagy jelentőségű teremtésben. Sorsfordító Teremtésben.

Meg fogjátok majd tapasztalni ennek az együtt akarásnak a következményeit, a pozitív következményeit életetekben. Ezután az esemény után rövidesen,- most ez a rövidesen szó a ti időszámításotok szerint való rövidesen, mert ti még mindig a lineáris időszámítást használjátok- tehát aránylag rövid időn belül, fizikai síkon, kézzel fogható, hallható, tapasztalható, látható, érezhető változások jönnek, történnek, megvalósulnak.

Akik látók, látni fogják majd az energetikai változásokat. Lehet, hogy akkor mindjárt, közvetlenül, hogy a teremtéseteket befejeztétek a látók számára látható lesz. A többiek más jelet fognak kapni, ami számukra is érzékelhető.

Figyeljetek oda! DE NE látványos dolgokra számítsatok, egészen kicsi, apró dolgok is lehetnek. Gyermekeim! A Mennyország, csillagtestvéreitek, fénytestvéreitek alig várjuk, hogy ez az általatok kezdeményezett esemény megtörténjen. Mi minden itt leszünk és segítségetekre leszünk és úgy, ahogy már azt előzőekben mondtátok:
az első lépést nektek kell megtenni, de a másik kilencvenkilencet mi már
segítjük.

Úgy hogy gyermekeim TEREMTÉSRE FEL!!!

Készüljetek!!

Ennyit akartam mondani nektek. De most elbúcsúzom tőletek.
Dicsőség nektek! Béke veletek! Hallaluja! Halleluja!   Atyátok

Csatornázta  Nagy Gábor   és csapata
 
 
F E L H Í V Á S


A Teremtő Atyánktól és Istenanyánktól kapott szeretetteljes útmutatás alapján, Egységbe hívom testvéreimet, akik valljuk és éljük Isten Anyai/Apai eredetünket. Hisszük, hogy a jelenlegi rabszolgaságunk a félrevezetésünkből és Isteni és Galaktikus jogaink elnyomásából keletkezett. Ezért a szabadulásunk is, Isteni és Galaktikus jogaink érvényesítésével válik elérhetővé. A hatalom tehát visszaszáll azokra, akik képesek EGY AKARAT, EGY GONDOLAT és EGY CSELEKVÉS árán visszatérni az Isteni Egységbe.

„Most jött el az az idő, amikor valóban össze kell fogjatok és EGYET kell gondoljatok és EGYET kell akarjatok, mert ennek van olyan ereje, amely képes elindítani és megváltoztatni a dolgokat. A ti gondolataitok és a ti EGYET akarásotok, EGYET értésetek kell ahhoz, hogy a felettetek állomásozó Galaktikus erők, a Fényerők, hatékonyan beavatkozzanak és megtörténjen az átállás. Ez szükséges ahhoz, hogy bevessenek technikai eszközöket, amelyek képesek megtisztítani Földeteket minden ártalmas dologtól, fegyverektől, vegyi anyagoktól és minden életre ártalmas készítménytől. Rendelkeznek ezek az erők olyan technikai eszközökkel, melyekkel képesek megakadályozni azt, hogy az olyan pozícióban lévő emberek még ártani tudjanak az emberiségnek vagy akár a Földnek. „
Teremtő Atyátok


E G Y S É G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő szkíták, hunok, magyarok, - kijelentjük természetes és a történelmünkből eredő folytonosságunk okán az EGYSÉGÜNKET.

Mi, itt a Kárpát-medencében élő magyarok, valamint a velünk sorsközösségben élő, és államalkotó minden nemzetiség tagjai, - kijelentjük társadalmi, szakrális és szellemi EGYSÉGÜNKET.

Mi, a mai korban, fizikai testben élő nemzetalkotó emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET dicső őseinkkel. Nimród királytól, Attila király, Álmos vezér, Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Mátyás király életművével, és valamennyi fejedelmünkkel és királyunkkal, valamint a Pálos Renddel. Hisszük, hogy létezésük örök, szellemiségük ma is közvetlenül kapcsolódik lelkünkhöz, tudatosságunkhoz.

Mi, a mai korban, fizikai testben, de már felébredt tudattal élő emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET a Felemelkedett Mesterekkel.

Mi, a mai korban, fizikai testben, felébredt tudatosságban és Őseink és Felemelkedett Mestereink élő szellemiségével kapcsolódva, kijelentjük EGYSÉGÜNKET csillagtestvéreinkkel. Tudjuk, hogy a FÉNY oldalán létező galaktikus társadalmakból származunk.

Mi, a mai korban a fenti EGYSÉGÜNK tudatában élő emberek, ismerjük és tiszteljük a Galaktikus Kódex jogalapját, minden Fénylélek belső erkölcsének rendszerezett kódját. A Galaktikus Kódex jogalapjára hivatkozva kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET a Fény Galaktikus Föderációjával és annak munkájával.

Mi, a mai korban élő, felébredt emberek, kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET az Isteni Akaratnak, és Isteni Egységnek.


T U D A T O S S Á G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő, és EGYSÉGBEN gondolkodó, cselekvő emberek, tudunk arról, hogy a Földön, egy gyarmatosító galaktikus csoport uralkodik titokban az emberiség felett.

Tudunk arról, hogy manipulálják a gazdaságot, az élelmezést, a pénzügyeket, a politikát, a tudományos életet, az oktatást, az egészségügyet, az igazságszolgáltatást, a katonai vezetést, a nemzetközi szervezeteket.

Tudunk arról, hogy szennyezett a termőföld, a felszíni vizek, folyók, tengerek, óceánok, a levegő, - vegyi anyagokkal, rákkeltő anyagokkal, nukleáris hulladékokkal. A szennyezést szándékosan hajtották végre, és mértéke végzetesen halad, a Föld ökológiai összeomlása felé.

Tudunk arról, hogy a Kárpát-medence, - mint a Magyar Szent Korona szakrális teste, - teljes szellemi, fizikai leigázására törekszenek.

Tudunk az itt élő nemzetek és nemzetiségek üdvtörténeti szerepéről.

Tudunk a Szentháromság fizikai megtestesülése elleni, megsemmisítő szándékukról. Ez a végső magyarázat mindezekért.

Tudunk a nemzeti vagyon kifosztásáról, és a most zajló családi, személyes magánvagyon irányított kifosztásáról.
Tudunk az itt élők szellemi, erkölcsi és fizikai tervezett leépítéséről. Látjuk a leépülés végbemenetelét.

Tudunk arról, hogy az ország politikai elitjét, folyamatosan zsarolják idegen érdekek.

Tudunk arról, hogy a Kolontári katasztrófa nem baleset volt, hanem terrortámadás. Figyelmeztetés a felső politikai vezetésnek.

Tudunk arról, hogy több terrorcselekmény van jelenleg is kidolgozva és előkészítve, a további zsarolás és megfélemlítés miatt.

Tudunk, az ország területén lévő, titokban tartott, külföldi tulajdonú nukleáris fegyverek elhelyezéséről és helyükről. Tudjuk, hogy ezzel voltunk zsarolhatóak.

Felébredt tudattal ismerjük jogainkat a Galaktikus Kódex alapján.

Tudunk Teremtői erőnkről, és élni kívánunk vele!
Tudatában vagyunk annak, hogy EGYSÉGBEN kinyilvánítva AKARATUNKAT, megszüntethető az eddigi elnyomó, zsarnoki hatalom.

Tudunk a Teremtő Tervéről, amelyet követünk, és amelyben helye van az Akaratunk kinyilvánításának és a fegyveres konfliktus nélküli győzelemnek!

T E R E M T É S


Mi, itt a Kárpát-medencében élő felébredt tudatosságú és EGY AKARAT szerint Teremtő lények, EGYSÉGBE szólítunk magunk mellé, minden Angyali testvérünket, minden Csillagtestvérünket és Fénytestvérünket.

EGYSÉGBE szólítjuk dicső Őseinket.

EGYSÉGBE szólítjuk a Fény Galaktikus Föderációját.

Eljött az EGYET Akarás, az EGYET Gondolás és az EGYET Cselekvés ideje!

Ettől a Szent pillanattól fogva elkezdjük az EGYSÉGÜNK erejével, az EGY Akaratunk szerint megtisztítani, meggyógyítani a Földet.

Szeretetünk Forrásából merítve, Saját Fényünkkel az EGYSÉG minden tagjával közösen és egyszerre indítjuk Akaratunkat, Gondolatunkat és Cselekvésünket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Föld felszíni és Föld alatti vizeket. A tavakat, folyókat, patakokat, a tengert. A hegyek mélyén lévő vizeket. A sejtekben élő vizeket. A levegőben, felhőkben lévő vizeket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Termőföldet. Annak minden rétegét, minden milliméterét. Feloldódnak a Fényben a mérgező anyagok, a vegyszerek. Újra felszaporodnak az élet alapkövei, a mikroorganizmusok. Újra szerves anyagok telítik meg a földet, mely életet és szent tiszteletet ad.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a levegőt. Minden kibocsájtott káros vegyi anyag átalakul és kitisztul. Az oxigén feldúsul. A szelek megnyugodnak. Az évszakok kiegyenlítődnek, az időjárási szélsőségek kiegyenlítődnek. A HAARP és minden más időjárás befolyásoló káros technológia használhatatlan.

A Fény tisztaságával és erejével, a Föderáció technológiájával hatástalanítunk minden olyan eszközt, amely az élet kioltására volt alkalmas. Kézi és egyéb lőfegyvereket, harci eszközöket. Külön hatástalanítjuk az országunkban elrejtett és titkolt idegen nukleáris fegyvereket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a nemzetet, a régi, kamatmechanizmusra épülő, magánpénzrendszertől. Akaratunkkal és a Föderáció technológiai segítségével hatástalanítunk minden banki elektronikus eszközt, amelyen adósságainkat rögzítették. Hatástalanítjuk azokat az eszközöket, amelyen a hivatalos és az eltitkolt pénzügyi mozgások történtek. Mától fogva ezek az eszközök használhatatlanok. Feltöltjük Fénnyel az új, nemzeti vagy helyi pénzeket. A félelem és a spekuláció energiáját leváltjuk a Szeretet energiájára az elszámolások új rendszerében.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat az eseményeket, amelyek során megszűnik az ország külső eladósítása, megszűnik minden hitel, minden adó, mind a magán embereknél, mind az államnál, önkormányzatoknál és a vállalkozásoknál. Helyébe egy magasabb erkölcsi értékű, elszámolási- és előleg rendszer fog állni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat a hazai kísérleteket, amelyek tiszta és ingyenes energia előállítást tesznek lehetővé. Az eszközöket minden háztartásban és közlekedési eszközben lehet használni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük az élelem előállítását. A vegyszerek és műtrágyák helyett, szerves anyagokkal, mikroorganizmusokkal állítjuk helyre a termőtalaj, a növények és állatok immunrendszerét. Az eddigi káros anyagokat eltüntetjük.

A Fény tisztaságával és erejével, a Galaktikus Föderáció technológiájával, - hatástalanítjuk azokat a hatalmi pozícióban lévő személyeket, akik még ártanak akár a szabad társadalom, akár a környezet, a Föld, vagy a Béke számára. Hatástalanítjuk a banki, állami hivatali, külföldi elnyomó szervezeti, politikai, kollaboráns rendfenntartó személyeket.

A Fény tisztaságával és erejével, valamint az EGYSÉG minden résztvevője segítségével és közös akaratával, - fegyverek használata és vérontás nélkül, - a Pozitív Erőinkkel leváltjuk a jelenlegi kiszolgáló hatalmat. Emberáldozat, vér és puccs nélkül.

A Fény tisztaságával és erejével helyreállítjuk az emberek hiteles tájékoztatását. Megismertetjük az elnyomó rendszer működését és a nemzetáruló, kollaboráns személyek, szervezetek eddigi tevékenységét.

A Fény tisztaságával és erejével megismertetjük az emberekkel, valós történelmüket, valós galaktikus családjaikat és a Fény Galaktikus Föderációját.

E S E M É N Y


Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig.

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Áldott ERŐ, Áldott FÉNY jelenj meg MOST!

Hívjuk az Arkangyalokat, Angyalokat, Felemelkedett mestereket, Szellemi segítőinket, Felsőbb Énjeinket.
Hívjuk az Ősöket, Galaktikus Föderációs Fénytestvéreinket, Csillagtestvéreinket!

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat.

Kérjük Mihály arkangyalt és angyali seregét, tisztítsa meg gondolatainkat, érzéseinket, így tiszta tudattal, szeretetteljes érzésekkel beállunk saját fénytengelyünkbe melyet rögzítünk a Forráshoz és a Földanya testéhez .
Társteremtői AKARATUNK kinyilvánítása a FÉNY győzelméhez:

Kérjük az Arkangyalokat, Angyali testvéreinket, hogy jelenjenek meg energiaterünkben, és védelmezzenek mindvégig az Esemény alatt.

Kérjük a fénytestvéreinket és a Felemelkedett Mestereinket, hogy jelenjenek meg mellettünk, vezetve bennünket az Esemény alatt, mindvégig.

Kérjük a csillagtestvéreinket, a Fény Galaktikus Föderációját, Új Jeruzsálem fényvárosát és annak minden lakóját, hogy legyenek velünk az Esemény alatt mindvégig.
Teljes testi, lelki és szellemi védelmet kérünk mindenkire, akik elindítói és cselekvői vagyunk az Eseménynek.

Kijelentem, hogy teljes tudatosságú része vagyok a jelen pillanat EGYSÉGÉNEK.

Kijelentem, hogy teljes tagja vagyok a TUDATOSSÁGNAK.

Kijelentem, hogy az Isteni Tervben foglaltak szerint cselekszem, a FÉNY vezetése és megtartása által. AKAROM a Fény győzelmét az elnyomás helyett.

A Teremtés szövegrész elmondása (többször is egymás után).

A tisztítás és gyógyítás alatt, tudatosan irányítom pozitív érzéseimet, a Szeretetemet, a felsorolt és gondolatban elvégzett cselekmények feltöltésére.

Lelki szemeimmel látom, ahogy lépésről lépésre, a Szentháromsággal, az Angyali testvériséggel, a Felemelkedett Mesterekkel és Csillagtestvéreinkkel, Őseinkkel és a Pálosokkal közösen megtisztítjuk a Földet, a Kárpát-medencét. Látom, hogy a Föld, a vizek és a levegő kristálytisztává válik. Egyre tisztább, míg egyszer csak a tisztaság által megszűnik a fizikai, asztrális és mentális homály. Eltűnik a megtévesztő energiaköd. Olyan kristálytiszta a levegő, hogy egyre jobban látom a fényhajókat is. A tiszta Ég megmutatja valódi arcát és minden lakóját, az égitesteket. Mindent.

Ahogy látom a szemem előtt a változást, egyre hatalmasabb öröm, boldogság érzése áraszt el. Ezt az örömérzést, szeretetet visszaáramoltatom az Eseménybe. A tisztítás és az öröm, egyre fokozódik.

Látom, hogy a Fény erői, a Galaktikus Kódex jogalapján eljárva, közvetlenül megjelennek közöttünk. A levegőben, a Földön, a tengerekben, vizekben. Hatástalanítják a fegyvereket, romboló technológiákat. Hatástalanítják a hatalom embereit.
Látom, hogy már minden korábbi fegyver és technika működésképtelen, amelyik kiszolgálta a gyarmatosítókat. Az élet lecsendesedik, a zaj, nyüzsgés eltűnik.

Csend van.

A Béke csendje. A Béke terébe kerülünk.

Az Esemény sokakat meglep. A mi jelenlétünk és segítségünk irányukba elkezdődik. Érzékelik, hogy a jelenlétünk, és a bennünk és általunk megtestesült Szeretet és Fény, megnyugtatja Őket. A szemünkben látszik a BIZALOM. A mi, és a többi Fénytestvérünk, valamint a meglepettek irányába.
Ezt a BIZALMAT árasszuk és adjuk tovább egymás között, és a többi ember között.

Megtörtént hát! Erőszak és áldozatok nélkül.
Az ÖRÖM betölti a teljes teret.

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.


Nagy Gábor
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 300
Tegnapi: 359
Heti: 937
Havi: 7 999
Össz.: 1 620 694

Látogatottság növelés
Oldal: 2014.03.15-ei SZER
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2019 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »