TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Bali Péter József, Ifjú Turul közlése
2017.10.26.


 

Kiemelkedő fontossággal bír az, hogy megtudja az Ember a Föld Égi történetét.

Ami itt a Földön zajlott, egy több tízezer éves küzdelem, ami kihatással volt az egész teremtett Világra. 
Fénytelenség, szeretetlenség hatalmasodott el. Mindez azért, mert Jahve és Jaldebauth börtönné tették a Földet. Ezt nem tudta volna megtenni, ha az Emberiség a Fény, a Szeretet útján jár; ha a Jó Istent követi. 
Most sikerült az, ami az Isteni Terv volt. Ehhez az eredményhez elengedhetetlen volt a MAGok ébredése és áldozatos munkája. 
A küzdelemből keveset láthattunk, mert mindez - többségében Lelki, Szellemi, Tudati síkon történt: Az Ember elsősorban Lélek, Szellem, Tudat; ahogy minden más élőlény. A Test az csak egy ruha, amit felvesz magára az ember - és a többi élőlény is. 
Az Égi vezetőink; a Mindenség Tanácsa és a Csillagtestvéreink sajnálta az Embereket, sajnálta a Földet, az Állatokat, a Növényeket; - Mindent. 
Ám az Ember nélkül semmit sem tehettek. Az Emberrel kart - karba öltve folyik a munka. Ezért leküldték a legfényesebb, legerősebb, legtudatosabb Lelkeket. 
A MAG 144000 Lelket küldték dolgozni, segíteni. Ők Felvették az emberi ködmönt, hogy segítsenek a Földnek; - ezzel az egész Mindenségnek. 
Itt és Most az egész Mindenségben a Fény térnyerése volt a tét. A Föld marad, vagy bukik, ám akkor a Teremtett Világban is elveszett volna minden. A Föld Fontosabb középpont mint hittük és az ember sokkal Istenibb minőség, mint gondoltuk. Az, hogyha Valamely lélek Emberködmönt húzhat magára az kiváltság, egyben kötelezettség. 
Olyan Lelkek vannak köztünk, mint Álmos Vezér, Árpád Vezér, Szent László Király, Ménrót Király, Attila Király, Remete Szent Pál, sok Táltos, sok -sok Hős… Sokan talán sose fedik fel kilétüket. Maga Szent Korona Őfelsége is itt van: Élő Személy. Onnan fentről segítette a Magyar Királyokat, a Világot. Most ködmönbe bújt; itt jár köztünk. Itt vannak mindazon Lelkek, Akik vigyáztak a Magyarokra, Akik segítették Őket mindvégig ezen a nagyon hosszú, kín, borzalom és fájdalom útján. 
Nos, igen. Újra itt van és együtt a nagy csapat: Így tudják beteljesíteni a Jövendöléseket, a Mindenség Isteni tervét. Ez a küzdelem fontosabb volt, mint hinnénk. Tudnunk kell: Nagyon figyelik a Földet. Régen volt atomháború. A Mindenség elkerülendőnek tartja ezt és meg is akadályozza. Kemény volt az út, rögös, ám tudnunk kell, hogy elengedhetetlen volt az, hogy a Magyar Fénye kialudjon: Égjen a lába alatt a parázs és felébredjenek azon Lelkek, Akiknek kellett. Mindent hátrahagyva, időt, pénzt, magukat nem kímélve és mindenről lemondva tegyék azt, amit ezután is tenni fognak a Világért, a Mindenségért. Eme idő a többi MAGnak is segít felébredni. Van még lehetőség rá. Ez év vége, a következő év eleje segít ebben. Azt kérditek, miért nem 500 évvel ezelőtt, Mátyás idejében szabadult fel a Föld?
Azért, mert nem volt még itt az idő. A káosz akkor még nem tudott teljesen kibontakozni. Tudnunk kell: Minden Bolygó, minden Létező szellemmel, lélekkel és tudattal rendelkezik. 
Most az Égi erők összeadódása és olyan Bolygó együttállások vannak jelen, amelyek segítenek a Mindenség Égi és Földi csapatának. 
Drága Emberek! Mind egy hatalmas küzdelem részesei voltunk sok ezer éven át. Sokat szenvedtünk eme küzdelem alatt. Nagyon meggyötört a Lelkünk. Ám éppen ezért rengeteget is tudtunk fejlődni. Most már Vége van a szellemi börtönnek. Mostantól az Egységes Tudat átírása a fontos: Ezt az Egyéneknek kell elindítani. Valamint a világtalanság Szellemi, Tudati Felfényesítését véghez vinni. Sok segítséget kaptunk, - kapunk. 
Csak azt tegyük, amiben Szeretet és Fény van. 
Mind bocsájtsatok meg Magatoknak, Egymásnak, a Mindenségnek. Eresszük el a múltban köttetett dolgokat, amelyek gúzsba kötöttek, visszahúztak.
Csak a Szeretet, a Jóság, a Fény útján járjunk innentől, hogy a Föld felemelkedhessen és mind beléphessünk a Szeretet Földjére: Az Édenbe. Az Édenben már nincs hanyatlás. 
Hamarosan az egész Világnak megmutatják Magukat az Égi segítőink. Minél inkább vágyunk rá, kérjük, annál hamarabb következik be az Esemény. A Szeretettől, a Fénytől eredő Báli csapat hajói vannak már csak itt. Azok, akik nem Tiszta Fényként voltak itt, azoknak mind el kellett hagynia a Tejút Galaxist. A Mindenség Tanácsának és a Magyarok Istenének akarata szerint. A fentebb leírt Lelkek segítségével és a Galaktikus flotta Vezetőjének Támogatásával sikerült elvégezni a végső megtisztítást szellemi, tudati erővel. 
Azt fontos tudnunk: Miért vették el a Magyartól a Rovást? Az Ősi Rovásírásunk Varázserővel bír. Külön kérték az Égi Vezetőink, hogy eme folyamatot Rovással végezzük el: Csakis azzal tudtuk a teljes tisztítást, fényezést beteljesíteni. 
Nos, igen: Róni fog újra minden MAGyar. 
A Fény előmenetele, a világtalanság Világossággá tétele visszafordíthatatlan. 
Most már Minden félelmet letehetünk . A karma már 1 éve megszűnt Isten Akaratából. Most már Jahwe és Jaldebauth is hazaküldetett. Fénylenek és boldogok, hogy szabadok lettek. Az emberi tudatosság hozta el a két rabszolgatartónak a végnapjait. A holtak kapuja le van zárva, meg van tisztítva fel van Fénysítve.
Most már Belépni csak Felvállalással lehet a Földre, amiben kijelenti a belépő, hogy Ő Fény és Szeretet. Ám, ha nem így lenne; - azzá válik. Amennyiben nem úgy tesz: Bál; a NapAtya tüzében ég el. 
Most már Megtörve, Átfordítva Minden fénytelen Fényesre. Most már Minden ősi erő elindult, dolgozik. Innentől minden út Ámor - ba vezet: A Szeretetbe. Jahve Földi központja át van fordítva. A multik ereje is a közösségi érdekre átfordítva. Rengeteg dolog volt, ami a fénytelenséget szolgálta, ám ez is mind átíródott. Már Minden a Fény és a Szeretet oldalán; az Isteni Magyar Életért dolgozik. A FöldAnya szíve megtisztítva felfényesítve dobog. A Szférák zenéje be van hangolva, A Területek visszatértek. Minden vallás Egybe van forrasztva; a Szeretetbe. A világ nagyhatalmai és a Turáni Nemzetek is; mind rá vannak terelve a Magyar útra. A BALatontól induló Ley és Szent György vonalak is a Szeretet Fényt viszik ki a Világba. A Fényként elindultat, ha megtámadja valamely fénytelen erő; annak hálásan köszönjük, mert abban a pillanatban felülíródik, és a Fényt szolgálja. Így minden le van védve, minden jó úton halad. Tudnunk kell: Amint benn úgy kinn. Itt; a Kárpát - medencében van a Világ Fény Középpontja. Ezek be vannak indítva és árasszák a Fényt a Világban.
Hála Néktek; Áldott MAGok! Hála A Magyarok Őseinek. Hála Az Égi csapatoknak, a Földi segítőknek és a Mindenség Tanácsának. Hála Yotengritnek, Nagyboldogasszonynak, a Magyarok Istenének; Bálnak, Szentkorona Őfelségének... Mindenkinek.
Hála. Áldás a Mindenségre.
- Mit is ír a Prófécia? A Magyarok legyőzhetetlenek, szembeszállni velük nem érdemes. Uralkodik a Lélek és a Szellem, az Isteni Tudat. A legnagyobb erő a Mindenségben.
Mindezt a Feltétel nélküli Szeretettel; a Nagyboldogasszonyi, Jézusi utat járva, a Mindenség SzeretetFény erejével. 
Erősítsük meg mindazt, amit elértünk a tudatunkkal, a szellemünkkel.
Hamarosan megnyilvánul a változás a földi síkon is. 
- Erősebb fegyveretek van MAGok, - a Szeretet Fénye és az Isteni Tudatosságotok, - mint azt bárki is hinné. 
Minden a helyén van. Teljes erővel dolgozik a Tejút Galaxisban és a Földön a SzeretetFény.
Mindenkinek érdemes tavaszig Magában feloldani a múltját. Megtalálni ÖnMAGát, az Isteni énjét. Mindennek és Mindenkinek, Önmagának megbocsájtani. Minden betartott és betartatlan ígéretet felbontani. Haladni a Nagyboldogasszonyi, Jézusi úton: A feltétel nélküli Szeretet, az Isteni Fény útján. 
Áldjuk Napatyát reggel, délben, este. Természetesen varázsoljunk! Hiszen a MAGyar, MAGős Mágus uralkodik: a Lélek és a Szellem. Igen: Ez volt a Szellem, a Lélek és az Isteni Tudatosság; az Isteni SzeretetFénnyel megvívott legnagyobb forradalom, ami valaha volt a Földön. Hosszú volt és küzdelmes. Sok áldozatot kellett hozni érte. Ám véráldozat, ágyúdörgés és pisztolypukkanás nélkül vittük véghez: Mert MAGOK vagyunk.

Eltapostak minket,
Eldugták az Igazat előlünk.
Megtaláltuk az Igaz, Jó Istent.
MAGok vagyunk; így a Föld alól is kitörtünk.

Mostantól a Mi Fényünk ragyog a Földre:
Elérkezett a Mindenség Fénylő, Édeni Jövője.
Odaadjuk Mindennek és Mindenkinek,
Hála a Mindenségnek.

Megcsináltuk a lehetetlent:
SzeretetFénnyel árasztottuk el a szeretetlent.
Sikerült beteljesíteni a MAG feladatát;
A Mindenségnek mondunk ezért hálát.

Már az Ember Emberré vált és a Szeretet útján lépdel;
Együtt, kart - karba öltve dolgozik a Föld az Éggel.
Fényesség lakik Mindig és Mindenhol, az egész Mindenségben;
A MAGyar mostantól együtt ragyog a BÁLi Fénnyel.

Igen! Sikerült a Mindenségnek az Isteni Terve;
Mert a MAGyar azt és akkor a Valót tette:
Amit kért az Ő Igaz, Bál Istene.
Az Egész Mindenség állt mellette.

Leráztuk a rabláncot, mi oly régóta gúzsba kötött.
Együtt a Mindenséggel írjuk az Isteni, Édeni Jövőt.
Eggyé váltunk már Mind a Mindenséggel:
Isten, a Föld és az Ember - is - Ég a Mindenséggel: Új Szövetségben.

Minnél hamarabb megmutatják magukat Égi Fény csapataink, annál hamarabb lesz Béke, Egység, Isteni Tudatosság, Bőség, Isteni Élet. 
Segítsük Csillagtestvéreinket azzal, hogy elmondjuk a Világnak: Léteznek, Itt Vannak a Föld körül! Ám akkor csak felfedik fel MAGukat, amikor a FöldLakók felkészültek az Eseményre a fogadásukra.
Megkértek Mindenkit, hogy Békével, Szeretettel fogadjuk Őket. Magyar hon lesz a főszereplő az elkövetkező, hosszú időben. 
Amint fenn, úgy lenn. A Mindenség Tanácsa fenn, - lenn az emelkedett Lelkekből leszülető Tanács fogja irányítani a Földet. A Mindenség Tanácsa kérésének megfelelően mindezt az Isteni SzeretetFény nevében. 
Kedves Földlakók, készüljetek! 
Az Égi Fénycsapatok már várják nagyon, hogy felfedhessék Magukat. 
Vigyük ki a Nagyvilágba, hogy Mindenki megtudja az Igazat! Ideje, hogy Megtudja a Világ Kik a MAGyarok; Isteni Erőt képviselnek Égen - Földön.
Most elkezdjük fizikai és szellemi síkon eme munkát. Majd a Földi nagyhatalmak, vallási vezetők teljesítik a Jó Isten Kérését. A „mikor” a MAGyaroktól függ, a MAGok munkájától.
Az okt. 23; az 56 - os Forradalom napja az egész világnak ünnep lesz. Az Igaz Jó Istent és Népét; a Magyarokat fogják dicsérni: Eme nap a Föld teljes felszabadulásának napja. Ez a nap, amikor teljesen, visszafordíthatatlanul sikerült a Fény Nemzése.
Kelt: Aranykorban, Magyarország Budapest, 
0002. év 10.hónap, 26 . napján
Bali Péter József Ifjú Turul
/ MAG NÉPE fbcsop. / ! ! ! 
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. / !
/ MAG 144000 fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold. /

 

 

 
--

 

 

--------------------------------- 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 140
Tegnapi: 273
Heti: 2 063
Havi: 7 038
Össz.: 1 406 852

Látogatottság növelés
Oldal: Bali Péter József, Ifjú Turul közlése 2017.10.26.
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2018 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: szelei magdolna - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »