TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

TEREMTSÜNK EGYÜTT EGY ÚJ PARADIGMÁT 2017-BEN

(Patricia Cota-Roblestől www.eraofpeace.org)

 Fordította: Láng Péter

2017. január 1. = 1-1-1, 2017. január 11-ig: =1-11-1 vagy 11:11

_______________________________________________________________

Amint 2017-be érkeztünk, az Ébredő Emberiség és a Mennyei Társaság megnyitotta a terepét egy paradigmaváltásnak, amely lehetővé teszi az Emberiség tömegeinek, hogy meghaladják a negativitást, amely a felszínre taszította a tisztítást olyan sokkoló és tumultuózus események során, amelyek 2016-ban történtek. Tudom, az túl szép lehet ahhoz, hogy igaz legyen, de ez csak azért van, mert elfelejtettük annak Igazságát, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk a Földön ebben a kedvező időben. Kérlek, olvassátok ezt a teljes hírlevelet nyitott szívvel és elmével és kérjétek az Én Vagyok Jelenléteteket, hogy feltárja számodra a te életbevágóan fontos részedet  a 2017-re vonatkozó Isteni Terv ezen részében. Hatalmad van azon túl is, amiről tudsz, és az idő, hogy kifejezd Isteni Potenciálodat, MOST VAN!

Amikor hibát követünk el azzal, hogy csak a külső látszat alapján itéljük meg a dolgokat, úgy tűnik döntő jelentőségű, néha meg éppen reménytelen, de semmi nem állhat messzebb az Igazságtól. A Fény Lényei a Világos Igazság Birodalmaiban dolgoznak szívósan, hogy segítsenek mindnyájunknak emlékezni arra, hogy multidimenzionális Lények vagyunk, akik a Tudatosság különböző szintjein funkcionálunk egyidejűleg. Azt akarják, hogyTUDJUK, hogy a fizikai sík, a Föld, amit mi olyan reálisnak gondolunk, a legkevésbé reális az összes a dimenzióhoz képest, amiben időzünk, és ez a fizikai sík a legutolsó dimenzió, hogy tükrözze a változásokat, amelyet az Ébredő Emberiség az Isteni Győzedelmlességgel közösen teremt az Okozatok Birodalmában, ahol minden kezdődik.

Az Uj Föld az Okozatok Birodalmában 2012. december 21-22-én született.  2016-ban elértük az energia, a rezgések és a tudatosság kritikus tömegét, amely lehetővé tette, hogy az Isteni Tökéletesség Első Oksága portálját a teljes szélességére kitárjuk. Ez most azt jelenti, hogy a tökéletesség rendszerei az Új Föld számára akadálytalanul áramolnak be ennek a bolygónak a mentális és érzelmi rétegeibe. Ezek a rendszerek rezonálnak az Isteni Szeretetnek, az Egységnek, Minden Élet Tiszteletének, az Örök Békének és az Isteni Végtelen Bőség Transzfigurációjának 5. Dimenziós Kristály frekvenciáival. De annak érdekében, hogy ezek a rendszerek érzékelhetően megjelenjenek mindennapi életünkben, neked, nekem és az Emberiség többi részének segítségül kell hívni az Isteni Fényt, hogy átalakítsa a Föld felszínének negativitását. Aztán fel kell hatalmaznunk a tökéletesség rendszereit Isten Oksági Testéből, hogy szabadon fókuszáljon azokra gondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, emlékezetünkkel és hiteinkkel.

2017. első 11 napja lehetőséget nyújt számunkra, hogy a Föld és minden élőlénye átkatapultáljon a Fény felé történő erőteljes haladásra. A Fénynek ez az Ajándéka a Magasságból nem csak azáltal meghatározó, hogy segítse az Emberiség Ébredését, hanem, hogy az Emberiség mint tömeg legyen a Nyitott Ajtó a tökéletesség rendszerei számára az Új Földön.

Isten Anyánk/Apánk és a Mennyei Társaság megerősítette, hogy a legnagyobb szükség arra van 2017. idejére, hogy az Új Földről való tökéletesség rendszerei, amelyek társulnak az Örök Békével és Isten Végtelen Bőségével, kézzel fogható valósággá váljanak minden egyes ember számára a Földön. Hogy segítsük a Fény Lényeinek ezt a sürgős szükségletű idejét, megadatott nekünk a Fény olyan aktivitása, amelyet már ez a hírlevél is tartalmaz. Az Atya/Anya Istennek ezek az önzetlen Követei azt üzenik, hogy fel akarják erősíteni fohászainkat az ezerszeresére minden időben, amikor részt veszünk a Fény eme aktivitásában. Kérlek, hallgassatok a Szívetekre és legyetek a Béke Vezető Jelenléte és az Isten Fényére Nyitott Ajtó erőssége, amely Isteni Sorsfeladatotok ebben a Kozmikus Pillanatban.

2017. ELSŐ 11 NAPJA

A Mennyei Társaság szerint a Fény példátlan beáramlása lesz a Földön lerögzíte minden egyes ember Szív-Lángjának Istensége jelenlétével az ő ÉN VAGYOK TELJES JELENLÉTE által, 2017. első 11 napja folyamán. Ezután minden egyes ember ÉN VAGYOK JELENLÉTE képessé válik ezt a Fényt használni, hogy segítse vele saját felgyorsult Átalakulását az év hátralévő részében.

A Fény Lényei arról tájékoztattak minket, hogy a Fénynek ez az új frekvenciája hozzájárul, hogy elhozza a tökéletesség rendszereinek Igazságát az Új Földre az Emberiség tömegeinek szívébe és tudatos elméjébe. Ennek az Igazságnak a realitása lesz a kritikus faktor az Emberiségnek a félelemből való kiemelkedése és az emberek elutasító reakciói letisztításának kiteljesítésére, amelyek a felszínre lökődtek az egész bolygón a 2016. évi események során.  Ez egy élet-átalakító faktor is lesz a tökéletesség rendszereinek megnyilvánulására az Új Földön az Örök Békével és az Isteni Végtelen Bőséggel együtt.

Numerológiailag 2017. az EGY év, 2+0+1+7=10 és 1+0=1. Az Egy az a szám, ami az újjászületést, az átalakulást és a kezdeteket jelenti. Újév napja, 2017. január 1. 1 év, 1 hónap és 1 nap lesz= 1+1+1. Tizenegy nappal később, 2017. január 11., 1 év, 1 hónap és 11 nap lesz, = 1-11-1 vagy 11:11. Tizenegy a fizikainak az Istenivé való átalakulása mesterszámára utal. 11:11 a szent geometrikus kód az Emberiség DNS-ében, amely az Emberiség Ébredésének kezdete sok évtizeddel ezelőtt. Sok ember már megfeledkezett Ébredésünknek erről a finom motíválójáról, de a Fény új frekvenciáival januárban vissza fogjuk kapni és azt mondjuk, hogy többé már nem ez a helyzet.

Az első lépés számunkra a Fénynek ebben az Aktivitásában, hogy Átalakítsuk a felszíni negativitást.

 

A LILA FÉNY BEHÍVÁSA ST. GERMAINTŐL

Én az ÉN VAGYOK JELENLÉTEM vagyok és EGY VAGYOK az EGÉSZ Emberiség ÉN VAGYOK JELENLÉTÉVEL. Mint Egy Hangja, Egy Lélegzete, Egy Szívverése és Egy Energiája, Rezgése és Tudatossága a Tiszta Isteni Szeretetnek, és meghívjuk Isten Végtelen Tökéletességének az 5. Dimenzióbeli Kristály Szoláris Lila Lángja legintenzívebb frekvenciáit, amit a Kozmosz Törvénye lehetővé tesz.

St. Germain és 5. Dimenzióbeli Viola Tűz Arkangyalainak Légiói lángoljatok, lángoljatok, lángoljatok Isten Végtelen Tökéletességének Viola Lángjával ezer Nap hatalmával és erejével, benne, keresztül és körül minden gondolatban, érzelemben, szóban, cselekedetben, emlékezetben és hitben, amit az Emberiség valaha is kifejezett bármely időkeretben vagy dimenzióban, tudatosan vagy anélkül, ami bármi kevesebbet tükröz, mint a Menyországot a Földön.

Alakítsa át ez az energia az Okokat, a Lényegit, a Hatását, a Feljegyzéseket és bármely Emlékezetet vissza eredeti tökéletességébe és zárd le egy leküzdhetetlen erőterével az Örök Békének és Isten Végtelen Bőségének.

Elfogadjuk, hogy a Fénynek ezt az Aktivitását Isten Diadalmasan beteljesíti, ahogy mi Hívjuk. Úgyszintén elfogadjuk és TUDJUK, hogy ez a hatalmas Viola Láng növekszik naponta és óránként, percről-percre minden Lélegzettel, amit veszünk, egész addig, amíg ez az Édes Föld és minden Teremtménye Felemelkedik a Fény 5. Dimenziós Birodalmaiba az Új Földön, ahol az Örök Béke és Isten Végtelen Bősége kézzelfogható valóság.

EZ A FÉNY AKTIVITÁSA, AMIT A MENNYEI TÁRSASÁG ÁD AZ EMBERISÉGNEK A KÖZÖS TEREMTÉS ISTENI SZÁNDÉKÁVALAZ ÖRÖK BÉKE ÉS AZ ISTEN VÉGTELEN BŐSÉGE RENDSZEREIVEL AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉLETÉBEN ÉRZÉKELHETŐEN.

Én vagyok az ÉN VAGYOK JELENLÉTEM és EGY vagyok az Egész Emberiség ÉN VAGYOK JELENLÉTÉVEL. Amiért fohászkodom a magam számára ezen a Megszentelt és Dicsőséges napon, kérem a Földön minden férfi, minden nő és minden gyermek nevében, tökéletes igazodással minden ember Isteni Tervéhez és a Legfőbb Jóhoz minden érintett számára. Ez azért lehetséges, mert MI EGYEK VAGYUNK és nincs semmi elkülönülés.

Mint Egy Lélegzet, Egy Szívverés, Egy Hang és Egy Energia Rezgése és Tudatossága a Tiszta Isteni Szeretetnek, fohászkodunk a mi Atya/Anya Istenünkhöz és a teljes Mennyei Társasághoz, hogy segítse minden ember ÉN VAGYOK JELENLÉTÉT a Földön, hogy Isten Győzedelmesen teljesítse be az Isteni Tervnek ezt részét.

Szeretett Légiói a Fénynek egész a Végtelenségig, kérünk titeket, hogy gyűjtsétek össze az értékes Élet energiáinak minden elektronját, amit az emberiség bármilyen módon felhasznált ebben a szent időben. Tisztítsátok meg ezt az energiát ezer Nap hatalmával és erejével Isten Végtelen Tökéletességének 5. Dimenziós Viola Lángjának Új Szoláris Frekvenciáit felhasználva. Töltsétek bele ezt a megtisztított energiát az Emberiség Tudatosságának Közös Katlanába, így az értékes Élet minden egyes elektronjának energiája felszabadul Isten Fiai és Leányai által a Földön ebben az időben és felhasználható lesz az Örök Béke és Isten Végtelen Bőségének együtt-teremtésére és kézzelfogható megnyilvánulására minden egyes ember számára, aki a Földön él vagy szolgál ez idő szerint.

Szeretett Atya/Anya Isten, kérünk, hogy terjeszd ki az Átszellemített Isteni Szeretet Lángodat, amely minden egyes ember Szív Lángjának Istenségében pulzál, megalkotva az Örök Béke és az Isten Végtelen Bőségének megalapozása által, hogy megnyilvánuljon. Teremtsd meg ezt a Szent Tüzet a Szeretet Szívéből. Engedd a Szeretet Szívét kiterjedni és kiterjedni minden egyes ember Szívén át egészen addig, amíg beborítja áldásával az egész Föld Bolygót minden egyes férfi, nő és gyermek. Mint az Isteni Szeretet Ajándéka fürössze át a Földet, minden atomi és szubatomi részecskéjét és hullámát az Életnek ezen a Bolygón, kiragadva a káoszból a Lét Magasabb Rendje felé.  (…Szünet…)

Isten Isteni Fényének példátlan kiáradása most a mentális testbe áramlik, a tudatos elmébe, a tudatalatti elmébe, a szupertudatos elmébe és minden egyes férfi, nő és gyermek fizikai agyi struktúrájába a Földön.

A Fénynek ez az Ajándéka a mi Atya/Anya Istenünktől kiegyensúlyozza a jobb és bal agyféltekéjét minden egyes ember agyának és aktíválja az ő spirituális agyi központjait. A Fény ezen Aktivitásán keresztül minden egyes ember agyalapi, tobozmirigy és hypotalamuszi mirigyek és az idegdúc központok az ő agyuk alapjában visszaállnak teljes Isteni Potenciáljukra.

Most kihasználva a Fénynek ezt a hatalmas Ajándékát, minden egyes ember ÉN VAGYOK  JELENLÉTE újrakalibrálja az áramköröket a fizikai agy szerkezetében, ami lehetővé teszi számukra, hogy kibírják az Isteni Tudatosság magasabb frekvenciáit jobban mint előtte bármikor. A Fénynek ez az Aktivitása meggyógyítja a töredezett áramköröket, amely akadályozta, hogy az Emberiség kommunikáljon ÉN VAGYOK JELENLÉTÉVEL és a Mennyei Társasággal.

Az ÉN VAGYOK JELENLÉT, amely minden egyes ember Szív Lángjában pulzál, most létrehozza a megszentelt űrt, amely lehetővé teszi, hogy az ember megnyissa saját Megvilágosodás 5. Dimenziós Korona Csakráját teljes szélességében. Ez mindenki számára lehetővé teszi, hogy kommunikáljon ÉN VAGYOK JELENLÉTÉVEL és a Mennyei Társasággal a tudatosság szintjén, amíg elér napról napra egyre magasabbra a Krisztusi Tudatosságba.

Ahogy figyelmemet Isten Fényére koncentrálom, amely átáramlik minden egyes ember fizikai agyi struktúráján, tisztán látom, hogy az Emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testjei el vannak árasztva Isten ragyogó Fényével.

Ez a multidimenzionális, sokoldalú, szabadon áramló 5. Dimenziós Kristály Szolár Fény elterjeszkedik az Emberiség földi testeinek minden egyes sejtjében, amely lehetővé teszi, hogy minden ember ÉN VAGYOK JELENLÉTE teljességet nyerjen ebben az tapasztalatban.

Most minden készen áll. ÉN VAGYOK JELENLÉTÉN keresztül minden ember a Földön részesül mind a belső, mind a külső szintjein a Fénynek ebben az Aktivitásában, amely növelni fogja a tömegek tudatosságát és segíteni fog minden ellenszegülő Léleknek, hogy áttérjen az elkülönülés és dualitás tudatosságából az Örök Béke és Isteni Végtelen Bőség, az Élet Nagyrabecsülése, az Egység és az Átszellemített Isteni Szeretet tudatosságába.

Az Isteni Tudatosság ölelésében az Emberiség most tapasztalja meg a Fény végtelen óceánját, amely a mi Atya/Anya Istenünk hatalmas szívéből árad a Korona Csakránkba, hogy lerögzítsük Szív Lángunkba. A Fény beáramlásával minden ember TUDJA „ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK. ÉN VAGYOK a Kitárt Ajtó a Fény mennyei óceánja számára. ÉN VAGYOK a Világ Fénye és az én időm az Emberiség magasabb szolgálatára MOST van.”

A Fény kozmikus óceánja most fokozódik, akadálytalanul áramlik át az Emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testén. Mivel minden ember hasznosítja a Mennyek Ajándékát, elengedik a Fénybe minden gondolatukat, érzelmeiket, szavaikat, cselekedeteiket, hiteiket és emlékezetüket, amelyek az Elkülönülés és Dualitás tudatosságán alapulnak, minden időkeretből és dimenzióból, akár tudatosan akár tudatlanul.

Minden ember ÉN VAGYOK JELENLÉTE most megerősíti: „ Mindaz, AKI ÉN VAGYOK, az Isteni Tökéletesség mindensége, amely a Megvilágosodás Korona Csakrámba áramlik, megnyilvánít most engem, mint az Új Földet. A legfőbb Isteni Figyelemben nyugszom. ÉN VAGYOK Szívem 5. Dimenziós Csillagkapuja, teljes szélességben nyitva. Én EGY VAGYOK Atya/Anya Istenemmel és a Fény minden Hatalma a Végtelenségig. Készen vagyok most bevonzani az ÚJ, eddig ismeretlen rendszereit az Örök Békének és Isten Végtelen Bőségének az ÚJ FÖLDRŐL az életembe kézzelfoghatóan.”

ISTEN BŐSÉGE AZ ÖRÖK BÉKE ÚTJA ÉS AZ ÖRÖK BÉKE ISTEN BŐSÉGÉNEK ÚTJA.

Most az Örök Békének és Isten Végtelen Bőségének új és kifürkészhetetlen Arany Sugarai áradnak a mi Atya/Anya Istenünk Szívének mélyéről tudatosságom kupájába az újonnan megnyitott Isteni Okozat Portálján keresztül. Ez az Arany Fény az 5. Dimenziós Kristály Szolár Fény olyan frekvenciáin pulzál, amit az Emberiség még soha nem tapasztalt. Magába foglalja az Örök Béke Arany Lángjának esszenciáját, ami Isten Végtelen Bősége és magában foglalja Isten Végtelen Bőségének esszenciáját, ami az Örök Béke Arany Lángja.

Mélyen lélegzem és EGGYÉ válok az Arany Fénnyel, amint belépek a Legmagasabb Élő Isten titkos helyére, amely Szívemben él. Amint belépek erre a szent helyre Szent Lélegzetemmel, megnyílok és befogadom a tiszta impulzusokat, amelyek Isten Elméjéből és Szívéből áramlanak elő. Az ÉN VAGYOK  JELENLÉTEM felfedi számomra az időt, ami végre megérkezett, és az Isteni Engedélyt, amit az Atya/Anya Isten adott ki, hogy az Istenség pulzálhasson Szívem Lángjában és az egész Emberiség Szíve Lángjában, megadva a teljes Testvériség és Szabadság kifejezését.  

Az én ÉN VAGYOK JELENLÉTEM örvend ennek az Isteni Parancsnak és megad számomra minden lehetőséget, hogy segítsem az Örök Béke és Isten Végtelen Bősége  rendszereinek megnyilvánulását kézzelfoghatóan az életemben.

Ebben a csodás pillanatban az Örök Béke és Isten Végtelen Bősége Arany Lángjának fenntartójává válok Isteni Sorsommal egyetemben. Földi testeim tökéletes egyensúlyba kerülnek és szunnyadó erőim, amelyek Szívemben vannak kódolva, valósággá válnak. A képességek, amelyeket az idő eonjain át fejlesztettem, amelyek segítenek a Mennyország megteremtésében a Földön valódi mesteri egyensúlyi  állapotba kerülnek bennem.

 A Halhatatlan Győzedelmes Hármas Láng a szívemben most terjed és tágul. Az Atya Isteni Hatalom és Akarat megteremti az Örök Béke és Isten Végtelen Bőségének Arany Lángját az Egész Emberiség szívében. A Bölcsesség és Megvilágosodás Sárga-Arany Lángja, egyesülve Isten Fiai és Lányai Krisztusi Tudatosságával megvilágítják minden ember elméjében az Isteni Igazságot, hogy az Örök Béke és Isten Végtelen Bősége elválaszthatatlan aspektusa a mi Atya/Anya Istenünk tökéletességétől. Anya Istenünk, a Szent Lélek az Imádat és az Átszellemített Isteni Szeretet Rózsaszín Lángját átirányítja most minden emberi Szív Lángján az Isteni Végtelen Bőség és az Örök Béke Arany Lángjának Lélegzetébe, így árasztva el a Földet ezzel az Isteni Esszenciával, hogy felemelkedjék és megáldjon minden életet. És minden jól van…

(…Szünet…)

Az Isteni Tudatosság beáramlása jelentős gyorsulásának ezekben a napjaiban rájöttem, hogy ez már az Új Föld 2012-ben történt megszületése óta van folyamatban. Minden életterület rezonációs aktivitása a maximumra kapcsolt, amit a Kozmosz Törvénye megenged egy 24 órás periódusban. Isten Végtelen Bőségének és az Örök Béke Arany Lángjának ÚJ frekvenciái, amelyek most átáramlanak Szívem Lángján, segítenek bennem fenntartani az egyensúlyt a Föld Felemelkedésének folyamatában.

Ez lehetővé teszi számomra, hogy a Fény Dicsőséges Aktivitásának örömét és boldogságát új és mélyreható módon tapasztaljam meg.

Most megtapasztalom, hogy saját Istenségem és az Atya/Anya Isten magasabb oktávja képes könnyebben áthatolni rajtam. Szemeim a Fény Sugarainak árasztóivá válnak, ami Isten Fénye és most áldását adja minden Életre. Kezeim Isten Gyógyító Erejének nagyszerű közvetítőivé válnak. Ajkaim olyan eszközökké válnak, amelyek Isten igéje által alakítják és vezetik a Föld fizikai életét. Lábaim a Fény útját járják. Életerőm most a jármű, amelyen keresztül Isten belép a Szeretet világába és minden Életet szolgál.  

Most látom és elfogadom, hogy határtalan képességeim megtesznek bármit, ami szükséges az Örök Béke és Isten Végtelen Bőségének megalapozása és kiterjesztése érdekében az én világomban és az egész Emberiség világaiban. Gondolataimon, szavaimon, cselekedeteimen, érzelmeimen, hiteimen és emlékezetemen keresztül a Fény Aktivitásának nagyszerű, egyensúlyban lévő egyedeként pulzálok a Földi Élet minden elektronjában, keresztül és körül. 

Isten Végtelen Jelenlétének nevében, ÉN VAGYOK, hívom ÉN VAGYOK JELENLÉTEMET és az egész Emberiség ÉN VAGYOK JELENLÉTÉT.

Mint Egy Hangja, Egy Szívdobbanása, Egy Lélegzete, Egy Energiája, Rezgése és Tudatossága a tiszta Isteni Szeretetnek, megerősítem:

Szeretett ÉN VAGYOK JELENLÉTEM, boríts be most engem Isten Végtelen Bőségével és az Örök Békével, hogy ennek az Isteni Fénynek Arany Napjává váljak.

(…Szünet…)

Isten Végtelen Bőségének és az Örök Békének Arany Napja vagyok most megnyilvánítva és állandóan fenntartva az Isteni Dicsőség által.

Isten Végtelen Bőségének és az Örök Békének Arany Napja vagyok most megnyilvánítva és állandóan fenntartva az Isteni Dicsőség által.

Isten Végtelen Bőségének és az Örök Békének Arany Napja vagyok most megnyilvánítva és állandóan fenntartva az Isteni Dicsőség által.

Szeretett Énem, Szeretett Énem, Szeretett Énem, Az Vagyok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 293
Tegnapi: 359
Heti: 930
Havi: 7 992
Össz.: 1 620 687

Látogatottság növelés
Oldal: 2017. Teremtsünk együtt egy új paradigmát!
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2019 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »