TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

2015. 02. 09.  


 

Sanat Kumara és Sananda/Jézus: Az Összeesküvésnek vége.

Óvakodjatok azoktól, akik a Föld problémáiért okolhatók.

Forrás: www.whoneedslight.org (Ford: Láng Péter)

Kathryn E. May átirata 2015. február 9-én.

Sanat: 

Kapcsolatba lépek veletek mostani helyzetemből, mint aki megfigyelőként részvevője a Föld Bolygó ügyeiben zajló tanácskozásnak. Az EGY Intergalaktikus Tanácsának tanácskozásán vagyok, a Belső Földön. Ez a kozmosz minden részéből érkezett képviselőknek egy hatalmas összejövetele, akik bizalmasan be vannak avatva az Összeesküvésnek a Föld Bolygóról történő végső eltávolítása előkészületeibe. Ez az ünnepélyes szertartás szerdán este 8-kor – New Yorki idő szerint – megtörténik, mely időpontig az összes megmaradt sötét összeesküvő erő el lesz távolítva a bolygóról, vagy rehabilitációjuk útján vagy szétbomlásuk megtörténtével, amiként ők választanak.

Sananda beszél.

Ő gondosan koordinált erőfeszítéseket kér a Nebadon Univerzum – az mi vagyunk – minden részéből az összeesküvés egyszerre történő, teljes eltávolítását célzó, soron lévő akciók összeegyeztetésére. Nem akarjuk, hogy megismétlődjék, ami történt a Hüllők eltávolítását követően, amikor oly sok sötét kegyenc igyekezett szétszéledve helyet találni magának. Meghatározzuk a Fény/Sötétség összessége alsó határának mértékét, amely minden egyes egyén számára jóvá lesz hagyva, mielőtt eltávolítanánk őket a Föld bolygó életéből. Ha esetleg sokkal több ember fordulna el a Fénytől, hogy elfoglalják az eltávolított sötét erők helyét, az pusztítást okozhatna, és sok évre visszavetne bennünket. Talán nem válnának olyan gyilkosokká és bűnözőkké, mint az eltávolított lelkek voltak. Ha magasabbra emelnék a sötétség mértékét, mint elődeikben volt, akkor azonnal el kell távolítani őket. A Forrásnak ez az utasítása örökre érvényben marad. 

Az Új Aranykor fejlődésében kritikus időszakot élünk. Úgy tervezzük, hogy mindenki számára jólétet hozzon, könnyítést az elnyomás alól és annak biztató tudatát, hogy mindnyájan biztonságban és békében élhetik az életüket. Nem engedhetjük meg a sekélyes bűnözők „osztódás útján való szaporodását”, sem játékteret a verekedőknek, háborúskodóknak, hogy akadályozzák azokat a csodálatos eseményeket, amelyeket mindnyájatok számára tartogatunk.

Számos, izgalmas eseményt készítettünk elő nektek a következő hónapokra. A ti Intergalaktikus Szövetségetek mozgásban van. Gondos előkészületeket hangolnak össze a Föld számára. Sok dolgot kell figyelembe venni egy ilyen nagyszabású művelet kivitelezésénél, beleértve – földi terminológiával fogalmazva – a kozmikussal egyeztetett időjárást, a turbulens energiák rendszerét, a gravitációt, a légi forgalomban jóváhagyott repülési útvonalakat. Ashtar Parancsnok irányítása alatt külön tárgyalások folytatódnak majd a következő napokban. 

Ugyanebben az időben a Felemelkedett Mesterek figyelme a Földön lévő helyzet felé irányul és arra fókuszálunk, mire számíthatunk a világ legtöbb bankja, a gazdasági társaságok, a média szervezetek vezetői és a politikai vezetők eltávolításának visszahatásaként. A legkézenfekvőbb az Egyesült Államok számára lesz a titkos kormány minden cselekményének beszüntetése, gondoskodva azokról a Föld felszínén, akik fenntartják a Fény energia magas szintjét.

Ki akarom fejteni, milyen fontos most a ti szerepetek és miért. Elmozdítjuk a vezetőket, a sötét vezetők legsötétebbjeit, akik elhagyják az összeesküvés árnyékszerveit, amelyekben helyet foglalnak. Ez hasonló érzelmeket kelt majd, mint amit a „sötét alvó cella” eltávolításakor tapasztalhattatok. A cella eltűnt, de rezgéseinek emléke még jelen van az elmétekben és a testetekben. Ezt is nagyon gondos figyelemmel és elhatározottsággal kell megtenni.

A bolygó evolúciójának most hasonló pontján állunk. A vezetők „sötét cellájának” eltávolításával, helyükre lépnek a sötét gondolatformák, amelyeket ti és számos kegyencük is használt. Ezek a lények, akár csak ti, sajnálni fogják azokat az időket, mert megmarad bennük a Fény ígért arányával szemben a múltban befogadott sötétség.

Isten könyörületes, ahogy elmondtuk nektek, és minden erőfeszítést megtesz, hogy segítse azokat, akik segíteni akarnak önmagukon. Biztosítunk titeket, hogy ez nem egy szabad verseny és nem egy kedvező bánásmód azok számára, akik romboló, pusztító életet éltek. Sokan, ezek közül a sötétség határán álló lényekből a ti szomszédjaitok, szeretteitek, rokonaitok és barátaitok. Sokan, akik olvassák ezt az üzenetet, átmentetek bizonyos időszakokon életetek során, amikor csábított az a rendszer, amely gazdagságot és hatalmat ígért vagy más, csábító lehetőségeket, amelyek a fáradozás és fájdalom könnyebbülését ígérték. Ahogy Jézus mondta: „Az vesse rá az első követ, aki még nem vétkezett.”

Mi, persze, nem használunk ilyen fogalmakat, mint „vétek”, de az emberek ezt a nyelvezetet használják a romboló magatartásformák kifejezésére. Mi jobban kedveljük az emberi viselkedésformákat a Fény/Sötétség arányával kifejezni.

Jelenleg még az emberek nagyon nagy száma a sötétség 60-70 %-os mértékének tartományába esik. Ők a környezetszennyezők és –rombolók, nyílt rasszisták, az állatkínzók és –bántalmazók, az arrogáns végrehajtók és behajtók, a büntető szülők, a könyörtelen és bántalmazó pedagógusok és vallási fanatikusok, minden vonalon.

Ezeknek a jelentős csoportoknak a sokasága felsorakozott a sötétség erőihez, mert tehetetlenséget éreznek, vagy, mert nem tudják más módon egzisztenciálisan fenntartani önmagukat és családjaikat.

Elítéljünk valakit, mert mérgezett burgert kínál egy létezőnek? Persze, hogy nem. Eltávolítjuk a burgermeistereket (nem tudok ellenállni ennek a kis szójátéknak). Aztán módot kell találni azok számára, akik hagyták magukat sodródni, hogy produktív munkával töltsék napjaikat és megtanítani nekik az együttérzést és megbocsátást mindazok iránt, akik életükben kompromittálták magukat egy lehetetlenül nehéz világrendben.

Amint látható, mindenki leigázott volt, ilyen vagy amolyan módon. Senki nem úszhatja meg egy olyan környezethez való igazodás lenyomatát, amely lélekölő magatartásra predesztinál, mialatt benyeli a napi agykontroll diktátumát. Emiatt van itt oly sok Mester jelenleg – mivel egy ifjú lélek nem képes fenntartani a kapcsolatot szíve legmélyével ilyen gyötrő pszichológiai és fizikai bántalmazás közepette.

Megtapasztaltátok, hogy milyen nehéz procedúra ez, amikor azért küzdöttél, hogy kitisztítsd a sötétséget saját életedből.

Tudod, hogy nem azért beszélek neked ezekről a dolgokról, hogy megriasszalak vagy elvegyem a bátorságod. Nem, sokkal inkább bátorítani akarunk titeket és lelkesíteni, hogy csatlakozzatok hozzánk most, és találjátok meg a helyeteket a Fény Seregében és segítsetek nekünk az egész világ megújításában! Mindnyájan kelletek ehhez!

Amikor a mi elgondolásainkhoz igazodtok, hogy lecsendesítsétek és megváltoztassátok a vibrációt a Föld Bolygón, meg fogjuk valósítani az atmoszféra megtisztításának látható csodáját, és hogy a Fény felvirrad a bolygó széltében-hosszában. Már elértétek az energiák hősies felemelését, amely megteremti a mostani átmenet lehetőségét. Mindnyájatoknak tudatában kell lennie a 2012 decembere óta gyűrűző energiák elképesztő változásának. Lehet, ez még nem az, amit reméltek, de ez a Fénynek és a Sötétségnek tiszta szétválása, egy jelentős szakadék, amely most pontosan szétválasztja, mi a Fény és mi nem az.

Ami egykor csak egy elmosódott vonal volt a jó és az ördög között, ahogy ti nevezitek, most egetverően nyilvánvaló egyre több ember számára minden egyes napon. Példának okáért, a népszerű hírközlő szégyenbe került, mivel azt mondta, hogy helikopterünket Irakban lőtték le, miközben ez nem volt igaz. Néhány hónappal korábban ez a sztori csupán lábjegyzetként maradt volna meg bennetek, kifejezésre juttatva egy „nyelvöltés” által vagy valaki érthető túlzásaként, aki abban az  időben törekedett erre. Nem! Most már a hallgatóság a propaganda kiagyalt részének tartja, ami ott himbálódzik előttük. Az újságíró nem egy szórakoztató figura! Tőle elvárható a mérvadó igazmondás, s hogy felülemelkedjen a puszta szenzációhajhászáson, vagy még inkább, hogy úgy cselekedjék, mint az összeesküvés irányítóinak bábja.

Ugyanezt a mértékadó igazmondást kell fenntartania politikai vezetőiteknek, a sportoló személyiségeknek és mindenki másnak a közösség szemében, beleértve minket is, a ti megvilágosodott Mestereiteket a Felsőbb Dimenziókban. Több információt kértek és többet a teljes sztoriból inkább, mint csekélységeket és olyan részleteket, amilyeneket a múltban adtunk, hogy lassan bemutassuk nektek a tudattágító igazságokat a kozmoszban zajló életről. Biztosítunk titeket, hogy mi valóban nem hazudtunk nektek, amikor azt gondoltuk, hogy a jóléti programokat realizáljuk. Az volt a tervünk, hogy ez így megvalósítható és úgy láttuk a Földön történteket is, ami arra vezetett minket, hogy következtetéseink szerint az átmenet úgy valósítható meg, ahogy elterveztük. 

Az igazság egy másik részletéről szólva, lehet, hogy meglepetést okozok. Mi, Felemelkedett Mestereitek nagyban hasonlítunk hozzátok, pl. abban, hogy mi sem vagyunk mindentudók – mindent ismerők – és nem vagyunk mindenhatók. Igen, mi Istenek vagyunk a tekintetben, hogy képesek vagyunk teremteni és kitágulni, de nincs teljes ráhatásunk arra, mi történjék a Földön vagy a mi Univerzumunkban. Még Első Teremtőnk sem képes egyoldalú elhatározással teremteni vagy pusztítani egy széles skálán. Éppen úgy, amiként felfedtem nektek, hogy én, Sanat Kumara, tele minden képességgel, amit az „Atya Isten” jelent, a ti Tejút Galaxisotok Teremtője, az Első Teremtő is egy Arkangyal pár, egy „ikerláng” egyik fele vagyok – akik általában együtt dolgozunk, hogy betöltsük ezt a fontos pozíciót.

A Felsőbb Dimenziókban mi mindnyájan együtt dolgozunk, és néha fel-le mozgunk a hierarchiában, hogy betöltsük azt a pozíciót, ami az idő tájt szükséges. A jelen pillanatban a Multiverzum gyors fokozatban tágul, a teljes komplexitás logaritmikusan tágul, ahogy mondanátok. Most egy hatalmas kiterjedés stádiumában vagyunk és a felelősségek is egyidejűleg növekszenek.

Ahol a tisztességes vezetés stílusa korábban megfelelt, megadva a beavatkozás mentes Univerzális Jogot, most sokkal inkább kritikus mint valaha, hogy megmaradjunk az állandó kontaktusban egymással és a Forrással. Egyedül a Forrás mondhatja meg, mi a teendő a végső analízis alapján, de Ő függ tőlünk, az Ő „előőrseitől a Földön” minden program kivitelezésében és mindenkit kellő tájékozottságban kell tartani valamennyi nehézséggel és problémával kapcsolatban, beleértve a helyi gondokat és azon túliakat is. 

Most a Mennyei Társaságot képviselem, amikor felkínálom a bocsánatkérést, szívünk legmélyéről nektek. Sajnáljuk, hogy a Hüllők 2013 augusztusi eltávolításának időszakában, figyelmünket az Új Univerzum fejlesztésére fordítottuk és a lehetőségekre, amelyek mindnyájunk előtt megnyíltak a teremtésre, mivel mi tényleg arra számítottunk, hogy az ember feltölti Fénnyel a Hüllők hűbérurai által üresen hagyott helyeket. Ehelyett az összeesküvés – akiknek humanitása kompromittálódott a sötét erőkkel eonokon át tartó együttműködés következtében – továbblépnek a bosszúval. 

Ez nem arról szólt, hogy előttünk teljesen ismeretlen lett volna a hatalmuk és meghatározottságuk, de szemellenzősek voltunk a tekintetben, hogy milyen mélységben gyakorolnak  kontrollt. Mindezen idő alatt, persze, a Fény hatalma növekedett a bátor Fénymunkások erőfeszítéseinek köszönhetően. Ez az, amikor a Fény és sötétség közötti örvénylés oly gyorsan kiterjedt, kozmikus mércével ez a váltás csak egy pillanat volt, de egy óriási pillanata ennek az időszaknak, amelynek hatása tőletek származott, Drága Gyermekeim.

Az igyekezetnek és a konfliktusoknak ezek a hónapjai nem a mi szándékunk szerint csúsztak ki olyan hirtelen a kezünkből. Bonyolult volt ez számunkra a gyors váltás ténye miatt, amely óriási vetemedést idézett elő a Föld körüli elektromágneses mezőben, és elbizonytalanított bennünket, hogy észleljük, mi történt. A dolgok egyre rosszabbá váltak egy szempillantás alatt.

Emlékezhettek rá, hogy ez az időszak volt, amikor kértük Kathrynt, hogy kezdjen el mindennap üzeneteket küldeni nektek, abban a reményben, hogy több Fénymunkás ébred fel és ők fenntartják a kemény munkát végzők energiáit. Sajnos, ez nem segített, mivel néhány információnk pontatlanná vált, amelyeket éppen a fennálló idővonalnak szántunk, amely napról-napra változott. Most azt mondhatjuk nektek, szívtépő volt látnunk, milyen hatástalanok az erőfeszítéseitek és milyen sokan bátortalanok és dühösek közületek.

Mi is dilemmába kerültünk. A Forrás fel akart készíteni minket, hogy fejlesszük a szakképzett igazgatókat, akikre minden szinten szükség van jelenleg is és az eljövendő új Univerzumokban is. Nem akart lépéseket tenni kimentésünkre – függetlenül attól, inkarnálódott állapotban vagy fénytestünkben vagyunk-e – kivéve, ha akcióink veszélyt jelentenének mások számára az Univerzumban. A szenvedés, amit a többi bonyodalom okozott, szomorú és szívtépő volt, de ez része volt a valódi megértésnek, hogy milyen nehéz is lehet a jelenlegi inkarnáció. Ki kellett mentenünk magunkat saját bajainkból az Ő mélységes szeretetével és irányításával. Ez az Igaz Út. Ez az, ahogyan fejlődünk és a hosszú rohanásban mindig örülünk a lehetőségnek, ha kiterjeszthetjük önmagunkat.

Ez a kudarc részünkről, egyben hatalmas ébresztő is volt számunkra. Szerencsére, a sűrű energiák ellenére, képesek voltunk fenntartani a kapcsolatot néhány Fénymunkásunkkal és csatornánkkal a Földön, és így a hosszú visszakapaszkodás és nyugalom haladt tovább, váltakozó vezetés alatt és figyelmünk fókuszának megújításával. Elfogadtuk azt, akár csak ti, hogy elgyengültünk, próbáltuk fenntartani a változó jelenségeket, amelyeket alig bírtunk észlelni a bolygótok körül kavargó, kaotikus energiák vastag ködén keresztül. Eltértünk attól, amit terveztünk és megvalósítani gondoltunk, helyette elkezdtünk az emberi társadalomra támaszkodni, hogy vezessenek át bennünket az ingoványon. nagy alázattal és hálával elfogadtuk, hogy ikerlángjaink és testet öltött lelkeink megközelítése az egyetlen, akiknek a tudása és erős determináltsága tudja csak megfordítani az események menetét itt, a Földön. A Forrás energiája, a mi Központi Napunk, ahogy mi nevezzük Őt néha, lángra lobbantja a képzeletet és az alkotó géniuszt azokban, akik tudják, milyen lépéseket tehetnek, hogy megfordítsuk ezt a Titanicot köröttünk, ahogy oly találóan gúnyoljátok. Jogos igényetek a tisztességre és igazságra, és annak kinyilvánítása, hogy felelősen nyújtsunk segítséget „felgöngyölíteni” a problémákat a Földön, mindent mássá tett.

Mihelyt elértétek az erőt és a Fényt, különösen a”sötét cella” eltávolítása után elmétekből, hozzánk fűződő kapcsolatotok megszilárdult, és mi most úgy tudunk veletek együtt dolgozni, mint olajozott masina, Szeretett Földhözkötött Lelkeink az irányításban. Csodálatos vezetők és végrehajtók vagytok és mély megértésetek embertársaitok pillanatról-pillanatra váltakozó érzelmei iránt, felülmúlja a miénket.

Óvatosan áthatolunk a nagy vízválasztón, amely elkülönít bennünket, hogy megragadjuk kinyújtott kezeiteket, és hogy megosszuk veletek a mi nagy EGYünktől jövő Fény energiáit. Teljes szívünkből tisztelünk titeket, Drága Ember Barátaink!

Együtt nagyszerűek vagyunk, együtt elvégezzük ezt a munkát! 

Ez a Női Istenség felemelkedésének ideje. Észrevehettétek, hogy a legenergikusabb, legkiemelkedőbb Fénymunkások sokasága nő! A politikai hatalomban, a pénzügyi pozíciókban éppen úgy, mind a spirituális irányításban, a nők előbbre léptek az ellenük alkalmazott gáncsoskodások, gátak ellenére. Tekintsetek nőtársaitokra, Szeretett Emberiség, mivel ők azok, akik először befogadják és használatba veszik a hatalmas kristály energiákat, hogy bevezessenek tieteket a Fénybe!

Itt van az én Sananda fivérem. Éppen most rekesztette be mára a Tanács összejövetelét. Hagyjuk, hogy megossza veletek a híreket. 

Sananda:

Köszönöm, Sanat, te valóban mindig segítesz mindnyájunkat. Hálásak vagyunk, Drága Testvérem.

Drága Szeretteink, elhatároztuk, hogy mozgásba lendítjük energiáinkat mindjárt azt követően, hogy eltávolítottuk a Föld összeesküvőinek utolsó tagjait. „Rajta vagyunk”, ahogy mondjátok, hogy elkerüljünk bármiféle sietséget a tányérnyalók alacsonyabb helyein megüresedet helyek vonatkozásában, akik most a Fény és sötétség között billegnek a Nagy Vízválasztó két oldalán.

Most, ez a hét, a mai nap, a kritikus idő, amikor mindnyájatoknak készen kell állnia, hogy megnyissátok elméteket, megragadni a Fölt Bolygó történetének igazsága számára és megnyissátok szíveteket a megbocsátás, a kegyelem és együttérzés feltöltésére. Nem jöhet reváns, sem boszorkányüldözés, sem büntetés vagy ellenvádaskodás! Mindenki magatartásában az a következménye, hogyha a Földön megvizsgálták és megértették, hogy ha a lélek visszatért a magasabb dimenziókba, találkozzon Teremtőjével és Vezetőivel. Ez az az eljárás, amit az összeesküvés tagjai évszázadokon át elkerültek, és ez többé nincs engedélyezve! Az ő szabad kormányzásuk teljesen meg lesz nyirbálva és soha – azt mondom: SOHA – nem lesz visszaállítva.

Ezt nagyon fontos jól megértenetek, Drágáink! A megbocsátás nem jelent engedékenységet vagy gyengeséget! Ezek az összeesküvés elképzelései. Minden cselekedet következmények, rombolók vagy Fénnyel töltöttek, számításba vannak véve, amikor a lélek vizsgálatát megkezdjük. Az összeesküvés tagjainak esetében, akiknek a Felsőbb Énjei veszélybe kerültek, szükség lesz további gyógyításra, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartanánk őket felelősnek sötét cselekedeteikért.

Emlékeztetlek titeket – mielőtt az ő vizsgálatuk megtörténne – első kézből kell tanúskodniuk a szörnyűségekről és kegyetlenségről, amit másoknak okoztak. Meg fogják tapasztalni önmaguk is azokat az atrocitásokat, azoknak a szemszögéből, akiket bántalmaztak, megfelelő időben. 

Látható, hogy minden élettartam után több tudásra teszünk szert és legfontosabbként, több együttérzésre. Ez lesz a rehabilitációs eljárás azoknak a veszélyeztetett lelkeknek, amin keresztül kell esniük, ha vissza akarnak térni testükbe. Amikor a magasabb dimenziókba mennek, nincs időkorlát, mennyit kell dolgozniuk és az mennyi ideig tart, mivel ott nincs idő. Akkor térnek vissza, amikor befejezték, nem előbb, és ahogy megtudtátok a „Csillagok között” c. filmből, ez akár így szívdobbanásnyi idő is lehet, földi időszámítás szerint. 

Ez pedig a ti feladatotok lesz, Drágáink, megkönnyíteni az átmenetet a többiek számára, magasra emelni a sorompót, a megbocsátás új módját megtanítani, amely a tudáson és élettapasztalaton alapul. Életbevágó Nagyszerű Tervünk szemszögéből, hogy a Föld ne süllyedjen a méltatlan harag, bosszú és kegyetlenség állapotába, az Igazság nevében! Ez tönkretenne minden, amiért dolgoztunk.

Kezdjük a fő bűnökkel. Senkit nem szabad megölni egy bűnért, amit elkövetett a múltban. Ez csak több sötétséget teremt. Meg kell tanulnotok bánni a meggyőzéssel, az erkölcs magas szintje és fontossága érdekében, amely magában foglalja, hogy engedjük valakinek „ledolgozni” a bűnbánatot a bűneiért, ha az lehet a nagyobb jó az emberiség számára. A közösség szolgálata hagyományos útja mind a bűnhődés vagy jóvátétel érdekében, mind a társadalom jobbításáról való gondoskodásnak.

Az Igazságnak és Kibékülésnek kell egyensúlyt tartania a Vízválasztónál a következő hónapokban. Nincs megengedve számotokra, hogy demagógiával vagy propaganda szólamokkal söprögessetek bármely oldalon. Ez az összeesküvés útja volt, és ezt tilos visszaállítani, különösen annak a napnak a fényében, miután ők elmentek. Most ez az időszak nem a lincselő csőcselékről vagy a karakter-gyilkosságról szól! A legrosszabb veszély az, hogy a rossz embereket üldözhetik, mint a szenvedélyes és rosszul-formált véleményét a „szakértőknek” arról, hogy ki volt jó és ki volt rossz a múlt szövevényes hálójában.

Elmondtuk nektek a héten, hogy Gábriel Arkangyal alakította Lucifer szerepét. Ez nem jelenti azt, hogy elesett vagy a sötétségbe fordult. Megformálta Lucifert, a Sötét alakot, annak érdekében, hogy beépüljön a sötét erőkbe. A „bukott angyal” ötlet volt az Ő fedő sztorija, amely lehetővé tette számára a bejutást az Arkon (4. dimenzió) sötétség belső munkálataiba. Úgy látták őt, mint az ő vezérüket, a Sátánt, ámbaár ő egyidejűleg végezte fedett munkáját a nagy EGY számára. A jelen félreértések meghagyásával, Gábrielt a gillotin alá vagy a villamosszékbe küldhetnénk az emberiség elleni bűnökért, ha Ő ténylegesen a ti legnagyobb „fogásotok” lenne. Ugyanez mondható el Barack Obamáról.

Óvakodjatok azoktól, akik a múlt „színjátékaiért” vádaskodnak! Tekintsetek e helyett inkább a mélyebb megértésre és aztán még mélyebbre! Az Igazság hullámokban nyilvánítja ki önmagát, ha a megérzéseid után kutatsz, tanácskozol Felsőbb Éneddel, hosszan konzultálsz velünk minden ügyről. Tegyél eleget a meghívásunknak a BlogTalkRadió szerda esténkénti adásaiba, hogy beszélhessünk veled. Válaszolni fogunk a kérdéseidre és szívesen nyújtunk segítséget. Klikkelj a „Follow” feliratra, Kathryn képe mellett a Blog Talk internetes oldalon, hogy informáljunk az eljövendő adásokről.

Arra kérünk, add tovább máris ezeket az információkat!  Az emberek nagyobb részét

kell elérnünk és meg kell tanítanunk a „sötét alvó cella” eltávolítását, hogy segítsünk mindenkinek kegyelemben eljutni az Új Korba, a belső béke állapotában. Legyetek találékonyak és merészek! Mozgassátok meg a többieket, akik még alszanak! 

Csatlakozzatok egymáshoz és maradjatok egyensúlyban, amikor beléptek vezető pozícióitokba az eljövendő kihívások előkészületeiben!

A Mennyei Társaság nevében, a ti Sanandátok/Jézusotok vagyok. Végtelenül szeretlek titeket és veletek leszek ennek az útnak a végéig.

Kathryn E. May átirata 2015 február 9-én, New York.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 327
Tegnapi: 359
Heti: 964
Havi: 8 026
Össz.: 1 620 721

Látogatottság növelés
Oldal: Sanat Kumara és Sananda/Jézus: Az Összeesküvésnek vége.
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2019 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »