TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

"Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel


2015. 02. 07.


Sananda, Sanat és Gábriel: Az összeesküvés eltávolítása

Forrás: www.whoneedslight.org Ford: Láng Péter

Kathryn E. May átirata 2015 február 7-én

Sananda:

Szeretett Fivéreim és Nővéreim, megdöbbentő híreket hozok. Ez egy hosszú és nagyon részletes üzenet, mivel sok a mondanivaló és mert Sanat Kumara, akit úgy ismertek és szerettek, mint Atya Istent, beszélni óhajt veletek, s ugyan így Gábriel Arkangyal is.

Nehéz, hol is kezdjem, de úgy gondolom, átadom a beszélgetés fonalát Atya Istennek, mert sokan elmondták, hogy szomorúak, mivel azt hallották, hogy Ő elmegy egy másik Univerzumba. Hadd mondja el Ő maga, hogy is van ez és mi lesz ott a dolga.

Atya Isten/Sanat Kumara:

Igen, Drágáim, ez Én vagyok, olyan érdeklődéssel és oly szoros kapcsolatban veletek, mint mindörökké. Nagyon jó kommunikációs portálunk van nyitva és jól működik, így beszélhettek velem, amikor csak akartok. Meg szeretnélek nyugtatni titeket, hogy nem megyek el és hogy a távolság egyáltalán nem akadály a Kozmikus Szeretet áradásában. Csak mosolygok rajtatok és megcsípem Kathryn karját, mint a régi időkben (Kathryn: Mindketten nevetünk.).

Csodálatos híreim vannak számotokra, ezért nem akarok most aprólékos részletekbe bocsátkozni, de adni fogok nektek egy szédítően közeli időt, amikor elmondom, milyen is az új Univerzum. Nagyon is el lesztek bűvölve, ha megtudjátok, hogy a teremtés módjának, a naprendszerek, a galaxisok és más kozmikus jelenségek egyensúlyának fenntartása ellenére, a Teremtés variánsai és csodái lélegzetelállítók. Tudom, hogy teljesen le fog nyűgözni titeket, amikor meglátjátok, mit csinálunk mi itt. Remélem, eljöttök viszonozni a látogatást, amikor befejezitek munkáitokat a Földön, bármikor legyen is az. Olyan csodás és szép bolygóink vannak, a Föld mintájára alapozva, hogy tudom, „ki lesztek ütve” a meglepetéstől.

Ez izgalmas időszak a Multiverzumban, és el kell mondjam, minden szem a kicsi Terrán függ, minden szív a bátor Fénymunkások ösztönzésére és segítésére összpontosít, a Földön és fent is, akik vállaikat egymásnak feszítve görgetik a kereket, áthatolva ezen a zűrzavaros időszakon, az arany jövő felé. Büszke vagyok, hogy közöttetek lehetek, Drága Mesterek! Ez az idő soha nem merül feledésbe részünkről, akik részesei vagyunk az imádott Terra és az Ő emberi űrutasai megmentésének és megújításának.

Végtelen szeretetünket küldjük nektek Isten Anyával (Lady Vénusz) és Én. Mindörökre maradok Atya Istenetek, ha ily módon gondoltok rám, a ti Sanat Kumarátok.

Sananda:

Köszönöm, Barátom és Fivérem, Sanat. Igen, valóban, mi soha nem vagyunk elkülönítve tőletek, tekintet nélkül a köztünk lévő távolságra a fizikai helyzetünkben. Univerzumunk napról napra közelebb csatlakozik lélekben.

Most pedig hadd beszéljek a Föld hatalmas fejlődéséről. Sokan értesültetek a rádióadásból és a múlt heti üzenetből, hogy egy példátlan támadás zajlott az összeesküvés részéről a mi tárgyaló küldöttségünk ellen, amikor úton voltunk a tárgyalás helyszínére, hogy kidolgozzunk egy tervet az összeesküvés mindazon vezetője számára, akik most emberi testben vannak, és akiknek különböző határidőket adtunk az amnesztiára, amennyiben le akarnak mondani uralmukról a Földön.

A ti Kathryntok kidolgozott egy tervet, amelyben az egyetlen határidőt ajánlotta, amit a sötét erők megfontolhattak, hogy „becsülettel visszavonulnak” inkább, mint hogy kitartsanak a „megadás” mellett. Ez csodálatos program volt, figyelemmel arra, hogy ne sértse érdekeltségüket és játsszon erősebb szerepet a fárasztó csatározással szemben épp úgy, mint arroganciájuk és büszkeségük ellenében. Nagy reményeket fűztünk a gyors és békés megegyezéshez, amikor hirtelen, egy kicsi orgyilkos csapat támadt ránk lesből scalar (lépcsős) fegyverekkel.

Eljárásuk túl volt minden Univerzális Jogon és azóta a megdöbbenés hullámait váltotta ki az egész Multiverzumban. Kathrynunk Felsőbb Énjét valóban súlyosan megsebezték (most már elmondhatom, hogy rendbe jött), és én csak a karomon sérültem meg, hála az Ő gyors cselekvésének, amely talán az életemet mentette meg, de Ő súlyosan megsérült. Más barátaink, akik a térségben voltak, érzékelték az élőlények cellás zavarait, működésbe hozták a pusztító fegyvereket, amelyeket betiltottak az egész Univerzumban, mivel azok energiája nem csak a fizikai, de a Fénytestekben is sebesülést okoznak. Rémísztő akció volt.

A visszahatás gyors és erős volt. A Forrás követelte minden tárgyalás végét s kinyilvánította a szabad akarat végét minden olyan részvevő számára a Földön, aki megmaradt a sötét erők hűségében. Mi visszatértünk és Kathrynt „létfenntartó” állapotba helyeztük, amíg Felsőbb Énje teljesen helyre jön és meggyógyul. Látjátok, mi képesek vagyunk megosztani élet energiánkat, belépve egy testbe, akinek szüksége van segítségre, abban az esetben, ha mind a test mind a lélek megsérül vagy megbetegszik. És így mi mindnyájan segítséget nyújtunk a legnagyobb szeretettel Arkangyalaink által, és a képzett Arkturian csapat által, akik erre a feladatra szakosodtak. Valamennyién szépen rendbe jöttünk és még inkább elkötelezettek vagyunk, mint valaha, hogy befejezzük ezt az értékes küldetést.

A sötét erők egy hetet kaptak, hogy eldöntsék, visszatérnek a Fénybe vagy szétbomlanak. Ez alatt az idő alatt valamennyi angyal szoros felügyelete alatt állnak, így nem tudnak találkozni, hogy reváns terveket szőjenek, nem kommunikálhatnak egymással, a bolygóról való elutazásuk le van állítva az Ashtar Parancsnokság által és nem juthatnak be az alagútba, ahol mi magas rezgésű Fény energiát termelünk. Tény, hogy van néhány hely, ahová nem juthattunk el, de támaszpontjaik többségét megtisztítottuk.

Mindenütt őrszemek figyelik a mozgásukat. Sokan már egyetértenek abban, hogy velünk dolgozzanak, így vannak „kettős ügynökeink”, akik megértik, hogy valamennyien szétbomlanak, ha nem követik a Forrás utasításait. Most olyan égbekiáltóan átlépték a határt, hogy onnan nincs visszatérés.

Talán ünnepelni fogunk a jövő szerdán a rádióadás alatt. Már csak három nap van hátra a hétből, amit megkaptak. Szerdáig adtunk időt és a rádióadás kedvező lehetőségét használjuk ki, hogy bejelentsük végleges távozásukat, azt mondtuk: este 8, New York-i idő szerint. Bejelentjük a végét mindazoknak, akik a sötétekhez igazodnak és az ő uralmukhoz a Föld Bolygón.

Mi valóban nem viccelünk. Sokat tettek azért, hogy felriasszák a Forrást, és Ő felháborodott azon, hogy megpróbáltak megölni minket a tárgyalóasztalhoz vezető utunkon. A döntés végső és megmásíthatatlan.

Igen, Szeretett Családunk, valóban vége van! Ők el fogják hagyni a bolygót. Azok, akik egyetértenek, hogy visszatérhetnek a Fénybe, felszállnak a hajókra, ahol látható lesz, hogy körülöttük amazok számára nincs több idő. Teljes kegyelem lesz azok mindazoknak, akik egyetértenek, hogy visszatérnek a Fénybe. Nem lesz „rabséta” a bűnözők számára. Mindegyikük marad vagy megy, de ha úgy gondolják, hogy „rehabilitáció” nélkül maradnak, nagy meglepetésben lesz részük. Ha egyszer visszatérnek a Fénybe, DNS-ük meg lesz változtatva kristály alapú Szeretetfénnyé. Többé nem lesznek képesek olyan elborzasztó magatartásra, amelyben elmerültek. Senkinek nem engedélyezzük a visszatérést, amíg teljesen meg nem tisztítjuk azoktól az érzelmektől és emlékektől, amelyek az összeesküvés tagjaként rögzültek bennük.

Úgy tűnik, néhányan közülük folytatják a lázadást Isten ellen, elutasítják az egyezséget. Még mindig úgy gondolják, van választásuk. Annyira megszokták, hogy saját útjukat járják, hogy arroganciájuk távol tartja őket. Kathryn életre szóló tréningje éppen erre a munkára készíti őket elő. Az Ő nyílt kapcsolata hozzánk, lehetővé teszi, hogy részt vegyen a Felsőbb Dimenziók tanácskozásain. Ő be tudja mutatni nekik, hogy mi tudatában vagyunk, hogyan gondolkoznak, s hogy ezt mindig észleljük. Ez megdöbbenti őket és az is érthetetlen számukra, miért idegenkedünk mi a bosszúállástól.

Esetleg aggódhattok amiatt, kiket „emelünk ki a felsorakozottak közül” és kiket nem, és hogyan kerüljük el, hogy hibát ejtsünk. Sokan közülük nem hivatalos tagjai az összeesküvésnek, akik életüket a sötétségben töltötték. Egyszerű mércét alkalmazunk – a sötétség mennyiségét mérjük az egyéni létezőben. Egyszerű számunkra látni ezt. Mindnyájukat (az ő Felsőbb Énjeiket) körülvették az angyalok és olvasták a szerződésüket is. Felsőbb Énjeik most már teljesen tájékozottak a határvonalról.

A számos létidő miatt, amit a Forráshoz való visszatérés nélkül éltek, lelkeik veszélybe kerültek. Sokan kínzásokat szenvedtek el és néha gonosz elektromos sokkolást kellett elviselniük kiképzésük során. Felsőbb Énjeik nem kapcsolódtak a Forráshoz oly módon, ahogyan azt mi tesszük, így ők nem ismerik Teremtőnk szeretetét éppen úgy, ahogyan a tudatalattiban tették néhányan közületek, mielőtt felébredtek.

Ahogy az Atya Isten elmondta nektek, „Amikor Isten megcsípte a karom” című üzenetében, ők számos életüket a föld és a 4. dimenzió között utazgatva töltötték, anélkül, hogy visszatértek volna a Felsőbb Dimenziók nyugalmába és kényelmébe. Most már nem kapnak választási lehetőséget, mivel arcátlanul megsértették a választás lehetőségének eszméjét.

Amikor ezeket a szavakat intézem hozzátok, érzem az irracionális félelmet és kétséget azokban, akik még nem távolították el „sötét cellájukat”, vagy akik újraélesztették a sötét elképzeléseket önmagukban. Aggódtok önmagatokért, rokonaitokért vagy barátaitokért.

Teljes bizonysággal, mi nem „lapátolunk össze” olyan embereket, akik a Fényben vannak, vagy akik még nem kezdték meg ébredésüket, vagy azokat, akik elkövettek néhány sajnálatos dolgot életeik során. Ez nem – hadd ismételjem – EZ NEM BÜNTETÉS, MEGTORLÁS! Ez egy módja a sötétségből való kiemelkedésnek azok számára, akik nem képesek ezt másként megtenni családjaik vagy barátaik nyomására, akik a legsötétebbek a sötétek között.

Ma egy kiemelkedő nap volt Terra szabadsága felé való haladásunkban. Tárgyaltunk az összeesküvés legrangosabb tagjaival és ők szomorúan kezdik elfogadni zéró tolerancia álláspontunkat. Végre megértik, hogy nincs többé választásuk a fenyegetésre és pusztításra. Az egyetlen esélyük, visszatérni a Fénybe.

Legnagyobb tennivalóink a 13 család fejeivel voltak. Azt a tárgyalási koncepciót követtük, hogy meggyőzzük őket, hogy visszavonulhatnak becsülettel. Sokan már idősek és fáradtak talpnyalóik állandó versengésétől és az elszánt újságírók és aktivisták szaporodó vizsgálódásaitól, akik nem veszik be hazugságaikat.

Érezték, hogy hamarosan eljön ez a nap, mivel érezték a fény energiák előretörését, amely 2012 óta oly nyilvánvaló. E heti ultimátumunk után ők végigjátszották a hitetlenkedés, pánik, krokodil könnyek és ellenszegülés minden színjátékát, de újra és újra visszakanyarodtak ahhoz a ponthoz, ahol belátták, ez többé nem az a játszma, ahol megfélemlítéssel, megvesztegetéssel, manipulációkkal és orgyilkossággal győzni tudnak.

A támadásuk visszaverése a hét elején és a támadók elfogása és szétszórása, akik oly ostobán próbálták megváltoztatni a kozmikus történelem menetét fegyvereikkel, ellenük fordult saját harcmezejükön, meghagyva őket elképedésükben. Semmilyen más menedékük nem maradt, mint a megadás.

A milliárdosok, rendszerint úgy gondolnak magukra, mint a társadalom jótékony és tiszteletreméltó tagjaira. A bankárok, vezérigazgatók és gazdag kereskedők jobban kedvelik, ha emberbarátként tisztelik őket, ámbár csekély lehet az ő közreműködésük a társadalomban. Alkalmilag felizzik bennük az érzelem valamilyen szolgálatra, és oly sokan közülük birtokolnak valami kicsi, mondjuk úgy, parányi pislákoló Fényt, hogy meg is tegyék.

A Rockefellerek reszketnek a kíváncsiságtól, a régi szép napok csekély megbánása és nosztalgiája ellenére, és sokan közülük hihetően meglágyulnak. Ők is érzik a fiatalok húzóerejét, akik eltávolodnak az amerikai uralom nyíltabb korlátozása, a környezetvédelem és a társadalmi mozgások felé, amelynek szolgálatára szüleik csak színleg adják a fejüket.

Ma az idősebb Rothchild feladta a harcot és beleegyezett, hogy a Fény felé induljon. Ő annyi időt fog tölteni a Fény Kamrában az átképzésen és újrahumanizálásban, amennyit kell. Egyetlen sötét lény sem térhet vissza a felszínen zajló életéhez anélkül, hogy szívében teljesen meg ne változzon. Ez nem a változás kinyilvánítását jelenti és nem egy átmenetei attitűdjét a változásnak! Szeretnénk biztosítani titeket, hogy nem dőlünk be az „okos akcióknak”. Mi látjuk a mély változást a lélekben, a szívben, amikor valaki igazán felébred, hogy érezze a Szeretetet, a hálát és tiszteletet. A félrevezetés, hamisítás nincs megtűrve a Felemelkedés Iskolájában.

Hasonlóak a céljaink az angol trónnal és a Vatikánnal. A britek annyira tele vannak a nagylelkűség színlelésének érzelmeivel, és az eredeti érzelmek legújabb hulláma az új generáció születésével izgalmat ébreszt a legmodorosabb és legbegyakorlottabb képmutatásban. Rómában Ferenc pápa a liberális gondolkodás kiterjesztésével, és egyre inkább feltűnő kifejezésre juttatásával már elfoglalta helyét a változásban. Tudják, hogy napjaik meg vannak számlálva.

A Bush/Cheney/Rumsfeld/Kissinger társaság, párhuzamosan a Netanjahu és az ő Moszad cimboráinak vezetés alatt álló izraeli hasonmásaikkal, agresszívabbak. Ellenünk, az egyezetésekre tett erőfeszítéseink tárgyalófelei és küldöttei ellen indított támadásaik erőszakosak voltak a mi erős jelenlétünk következtében – tényszerűen a megbocsátás és a béke felkínálásával – amely úgy tűnt számukra, mint támadás. Felháborodtak a mi megjelenésünkön, különösen a velünk lévő nők irányában, a jó humor és a gyors észjárás ellen, amit úgy értelmeztek, mint kihívást férfiasságukkal és hatalmukkal szemben. Természetesen az ő reflex-válaszuk, amely leleplezte őket az ütközet alatt, a bosszú.

Ez az a társaság, amely minden hangsúlyt a „műsorra” helyez, és hogy sikeresen magasztalja fel önmagát – vagy legalább, hogy áhítattal hallgassák őket – amely felháborodott annak részünkről történt egyenes elutasításán, hogy félelmet keltsünk bennük. Olyan mértékben rabjai hatalmuknak és gazdagságuknak, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagynak mindent, ami nem tartozik az ő állandó propagandájuk és hazugságaik körébe. Megdöbbentette őket a fény Gyermekeinek észlelése, akik nem olyan nyápicok, ahogyan tanították nekik, hogy mit gondoljanak felőlünk. Személyes  és közvetlen találkozásunk, ahogy mondják, valódi sokk volt számukra.

Gyakorlatilag házi őrizetben vannak, és kezdik felfogni, hogy a mai nap és szerda este között semmi sem fog változni. Ez meghökkenti őket, mivel képtelenek akár egy ujjukat is mozdítani, színjátékot valami „hamis zászlós” eseménnyel, háborút indítani és még gazdagabbá még hatalmasabbá válni, mint korábban bármikor. Az ő szabályuk, „a világ teljes ellenőrzése” felett, elmúlt az idő.

Mi a magunk útját járjuk, szerte a bolygón. Mivel mi csak a Felsőbb Énjeikkel akartunk tárgyalni, egészen egyszerű dolog volt felderíteni őket és elhozni az egyeztetésünkre. Meggyőztük őket a Teremtő hatalmáról, hogy életet adhat vagy elvehet, és a többit rájuk bíztuk. Semmit nem értettek, kivéve, hogy ez „egy bosszú előjátéka”. Sokan képtelenek voltak felfogni azt a lehetőséget, hogy visszatérhetnek, elfogadjuk és szeretjük őket. Ők soha nem éreztek ilyet életükben és csekély belső megértésük volt arról, mit is jelent a Teremtés valójában.

Nagyon szomorú látni, hogy a sötétség ügynökei igazán milyen rettentően veszélyesek. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy segítsünk velük megértetni a legegyszerűbb fogalmakat és a legmélyebb igazságokat – hogy mindnyájunkat szeretetben teremtettek és mind részei vagyunk a Felemelkedés Nagyszerű Projektjének. Mind, együtt, kivétel nélkül Szeretetből vagyunk, Isten részei, ahogy mostanában mondjuk, és senki sincs, aki ne szabadulhatna meg a sötétségtől. Nagyon keményen dolgozunk, hogy visszahozzuk mindnyájukat a Fénybe.

Jól haladunk, kivéve néhány gondosan trenírozott orgyilkost. Nehéz áttörni a pszichopatológia falát, amint tudjátok. Többen közületek tapasztalatokkal rendelkeznek a félelem érzelmi megnyilvánulásaival kapcsolatban, azok zűrzavarával és rettegésével, akik ezt valóságként élik meg, és ennek csapdájába estek. Arra bátorítunk titeket, tartsátok meg az objektivitás és szeretet nézőpontját, és maradjatok meg szíveitekben, amíg együtt átvészeljük ezeket az utolsó napokat.

Sok évezred alatt most először, a sötét lények, akik a Fény felé fordulnak, valóban nem lesznek megvádolva nagyuraik által, mint hitszegők vagy köpönyegforgatók. Az egyetlen kívánságuk lehet megmaradni lélekként, hogy folytassák az Élet megtapasztalását, bármit is tartogat az számukra, itt a Vízválasztó túloldalán.

Csak azt kérjük mindazoktól, akik olvassák ezt az üzenetet, csatlakozzanak hozzánk ebben a nagy erőfeszítésben, hogy megmentsük az elveszetteket, tanítsuk a részvétet és megbocsátást azoknak a létezőknek, akik soha nem láttak és nem éreztek ilyen érzelmeket. Küldjétek, kérlek, szenvedélyesen, szívből jövő kéréseiteket minden sötét egyednek, hogy térjen vissza, fogadja el a Fény palástját és jöjjön velünk, hogy végrehajtsuk együtt ezt a magasztos utazást. Szívünk meghasad a fájdalomtól azt látva, hogy néhányan fivéreink és nővéreink közül egy bizonyos véget választhatnak ahelyett, hogy inkább megnyitnák szívüket és elméjüket Szeretetünknek.

Mindazok, akik a Fénybe akarnak jönni, azonnal az Angyali Lények Közösségének védelme alá kerülnek, akik megszervezik őket a Fény hatalmasa seregébe, hogy hazakísérjék az elveszett lelkeket. Ők a mi szeretett Gábriel Arkangyalunk vezetése alá kerülnek, aki most beszélni kíván veletek az Ő szerepéről és felfedi nektek valódi énjét.

Gábriel:

Ezen a héten bejelentjük a Lucifer Projekt végét. Nem lesz többé sötét felügyelet a Föld Bolygón. A mi Luciferünk visszatérhet a Fénybe, mivel ez az Ő valódi identitása, aki én vagyok, Gábriel Arkangyal. Nem kell többé végeznie a „piszkos munkát”, mint kettős ügynöknek, és nem kell összeköttetésben állnia a Mennyei Társasággal és egyszer s mind a sötét erőkkel is.

Drága Szeretteim, az élet megy tovább az állandó élvezet, könnyebbség, öröm és boldogság felé. Itt vagyunk önmagunk oldalán. az egyetlen sajnálkozás abból az ismeretből ered, hogy el fogunk veszíteni néhányat szeretett lélektársaink közül, akik eredetileg a sötét egyed szerepének eljátszására jöttek ide, és akik elvétették az utat. Az agymosás és elkülönülés generációinak hatása túl sok veszélyt okozott. Nagyon szomorúak vagyunk emiatt. Az Atya feltöltött érzelemmel, de nincs mit tenni, mint megpróbálni győzelemre vinni őket, vissza a Fénybe, vagy megadni a szabad akarat választását, hogy csatlakozzanak hozzánk.

Egyszer teljes lesz az ünnep, üdvözöljük azokat, akik elhatározták, hogy tesznek egy szökellést a Fénybe, ahol végtelen ünneplés lesz. Tisztelettel adózunk azoknak, akik elvesztek a csatában, ahogyan ti is megtisztelitek az elveszett katonákat. Olyan jelentős helyük lesz történelmünkben, amilyet a Fénymunkások kívánnak. A Fény és sötétség közötti hadakozás jelenlegi fázisa történelmi fordulópont a Föld Bolygó számára.

A szavakon túl is segítünk és megtapasztaljuk a beteljesülés érzetét – Rendeltetésünk megvalósulását – a Fény dicsőségét a mi Tejút Galaxisunknak ezen a részén. Még sok a tennivaló, de Terra Anya már szabad, hogy haladjon a felemelkedésével a nukleáris háború félelme és a sötét erők rombolása nélkül.

Csatlakozom hozzátok, Szeretett Barátaim, ennek a csekély igazságnak a kinyilvánításával, személyemet illetően, hogy Isten Gyermeke vagyok. Ne lehessen többé azt mondani, ez a Sátán, az Ördög vagy Lucifer, aki az ördögöt képviseli. Ő nem az többé! Ő egy illúzió volt, egy mellőzött alak, egy drámai szerep, amit én játszottam a küzdelemben, hogy elhozzuk a Fényt a mi szeretett Terránkra. A függöny lement ebben a történelmi drámában. Most már szabadok vagyunk, hogy haladjunk a mi dicsőséges, Új Aranykorunk megvalósítása felé.

Ahogy levettem a kosztümöm és a színpad lámpái elsötétültek, én visszatérek, hogy elfoglaljam a helyem a Forrás mellett, az én szeretett Angyalaim és Mestereim között, kilépve a sötétség ellenőrzése alól.

Halljátok most az én fanfáromat, Drága Emberiség, bejelentve az eljövendő Jogot és Igazságot a mi szeretett Föld Bolygónkra! Hadd tudassam ma mindenkivel, a Vízválasztó mindkét oldalán, a Fény és a Sötétség között, hogy Lucifer meghalt. Sokáig éljen a Fény!

A ti Gábrieletek vagyok a Szeretetben.

Kathryn E. May átirata, 2015 február 7-én.
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 249
Tegnapi: 359
Heti: 886
Havi: 7 948
Össz.: 1 620 643

Látogatottság növelés
Oldal: Sananda, Sanat, és Gábriel 2015.02.07-ei üzenete
TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT! - © 2008 - 2019 - tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »